Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů
Bude muset při jeho uplatnění manžel s nižšími či žádnými příjmy nejprve zaplatit nedoplatek na dani? Vznikne manželovi bez příjmů povinnost platit v dalším roce zálohy na daň? Může jeden z manželů kvůli společnému zdanění přijít o sociální dávky? Co navrhuje MF pro zdaňovací období 2006 a jak se problematické části vyřeší pro rok 2005?

Z výkladu zákona o daních z příjmů v platném znění, který podávají některé finanční úřady a daňoví poradci, vyplývá, že při uplatnění společného zdanění manželů bude manžel/ka s nižšími, popř. žádnými příjmy muset nejprve zaplatit nedoplatek na dani. Teprve poté, co společně podaná daňová přiznání posoudí finanční úřad, tedy nejdříve za měsíc, jim bude tato částka vrácena společně s přeplatkem, který vznikne díky společnému zdanění. A aby toho nebylo málo: po uplatnění společného zdanění vznikne povinnost platit v dalším roce zálohy na daň z příjmu, ve výši odpovídající polovině společných příjmů, i tomu z manželů, který žádné vlastní příjmy nemá.

Další problém se vynořil v případech, kdy má jeden z manželů z nějakých důvodů omezenu výši možného příjmu - např. u částečných invalidů. Tam se začaly objevovat informace (např. ze správy sociálního zabezpečení), že pokud při společném zdanění tuto hranici překročí, ztratí tak nárok na příslušnou dávku - invalidní důchod, příspěvek na péči o bezmocnou osobu (více viz vyjádření Ministerstva práce a soc. věcí, sloupek dole, doplněno 11. 1. 2006).  

Ministerstvo financí 1. prosince na svých stránkách zveřejnilo následující informaci:

"Pro zvýšení právní jistoty poplatníků i správců daně hodlá Ministerstvo financí v rámci probíhajícího legislativního procesu příslušná ustanovení zákona zpřesnit.

Zákon bude doplněn tak, aby bylo již ze samotného textu ustanovení § 13a zřejmé, že zálohy neplatí ten z manželů, který před společným zdaněním nemá vlastní příjmy. Často se bude jednat o manželku, která se bude v domácnosti starat o nezletilé děti a před uplatněním společného zdanění sama nebude mít žádné zdanitelné příjmy.

Dojde ke zpřesnění ustanovení, které upravuje způsob uplatnění nezdanitelných částek, aby bylo zřejmé, že pokud některý z manželů nedosáhne žádných příjmů, může si nezdanitelné částky uplatnit jak on, tak i druhý z manželů.

Aby nemusel ten z manželů, který nemá v průběhu roku zdanitelné příjmy, platit daň v případě, kdy druhému z manželů vznikne přeplatek na dani z toho důvodu, že v průběhu roku platil zálohy na daň, bude zákon upřesněn tak, že správce daně uskuteční převod přeplatku jednoho z manželů na nedoplatek druhého z manželů, pokud o to bude požádán, a to ke dni splatnosti daně druhého z manželů."

Tyto úpravy nebudou platit již pro zdaňovací období 2005, které hodlá MF řešit tzv. "generálním pardonem", tedy automatickým odpuštěním penále za "daňový nedoplatek", o které nebude muset poplatník žádat.
Jak je vidět, nutnosti požádat o převod přeplatku jednoho z manželů na úhradu nedoplatku druhého poplatníky ani chystaná zákonná úprava nezprostí. Rovněž neřeší problém údajného "příjmu" pro účely sociálních dávek.

Je opravdu třeba zaplatit nedoplatek?

V zákoně o daních z příjmů se tohoto problému týkají tato dvě ustanovení § 13a:
odst. 5:
"Zálohy na daň z příjmů fyzických osob platí každý z manželů

a) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 38h,
b) podle § 38a s tím, že poslední známou daňovou povinností při společném zdanění manželů se rozumí daň připadající na každého z manželů."

odst. 6:
"…V příloze k daňovému přiznání každý z manželů uvede údaje potřebné pro výpočet společného základu daně podle odst. 2 za oba manžele a každý z nich uvede do svého daňového přiznání polovinu společného základu daně, ze které vypočte daň."

Tato dvě ustanovení skutečně vyvolávají dojem, že je potřeba zaplatit "nedoplatek". Otázkou je, je-li tomu tak skutečně.

Vezmeme-li extrémní příklad - manžel s příjmy, manželka bez příjmů (mateřská), pak manželka nemá žádný zdanitelný příjem. Nemůže jí tudíž vzniknout povinnost platit daň, ani nedoplatek, neboť není z čeho. Pouhým přepsáním poloviny společných příjmů do daňového přiznání nemůže vzniknout povinnost platit daň. Ta může vzniknout pouze tím, že má poplatník zdanitelný příjem.

Co se týče odst. 6, úmyslem zákonodárce paradoxně bylo zajistit, aby manželé nemuseli na zálohách platit zbytečně mnoho. Proto se zálohy z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti platí z poloviny společných příjmů, v opačném případě by součet jednotlivých záloh byl vždy vyšší.
To by bylo v pořádku, pokud by manželé měli příjmy pouze ze samostatně výdělečné činnosti (SVČ). Problém vzniká ve chvíli, kdy jeden má příjmy ze závislé činnosti a druhý ze SVČ. Pak vznikne absurdní situace, kdy např. manžel s vyššími příjmy ze závislé činnosti musí platit i polovinu záloh z příjmu druhého manžela ze SVČ. Navíc bude problém oddělit v takovém případě odpovídající část daně. Má to být procentem v poměru k základu daně nebo jak vlastně?
Snaha byla ušlechtilá, ale provedení věc jenom zkomplikovalo.

Co nás čeká v roce 2006?
Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Jak problém vyřešit?

Budou-li výše uvedené teze potvrzeny, postačí problém první - údajnou povinnost méně vydělávajícího manžela platit nedoplatek - řešit jasným prohlášením MF ČR. To by mělo znít tak, že výklad je chybný a doplatky ze společné části příjmu nikdo platit nemusí. Prohlášení by měl pochopitelně doprovázet příslušný pokyn finančním úřadům.

Problém druhý - zálohy - je možno řešit dvojím způsobem.

  1. Buď ustanovení doplnit o: "Toto ustanovení se nepoužije, pokud má alespoň jeden z manželů příjmy podle § 38h."
  2. Nebo text písm. b) odst. 5 změnit na:
    "Podle § 38a s tím, že poslední známou daňovou povinností při společném zdanění manželů se u každého z manželů rozumí daň odpovídající jeho skutečnému příjmu před uplatněním společného zdanění."

Ve druhém případě by bylo třeba změnit i odst. 6, týkající se daňového přiznání:
V příloze k daňovému přiznání každý z manželů uvede údaje potřebné pro výpočet společného základu daně podle odst. 2 za oba manžele. Do daňového přiznání, které podává každý z manželů, se společné zdanění nepromítá.

Důsledkem tohoto řešení by bylo:

1. Společné zdanění se stane tím, čím má být - pouze administrativním úkonem snižujícím manželům s dětmi daňovou povinnost. Nijak se nepromítne do žádných dalších povinností, evidence příjmů, nároku na dávky - např. zmíněné částečné invalidní důchody či příspěvku na péči o bezmocnou osobu.

2. Každý z manželů bude odvádět zálohy normálně jako v době, kdy společné zdanění neexistovalo, pouze jedenkrát ročně dostanou zpět přeplatek, vzniklý díky společnému zdanění (obdoba ročního zúčtování daně). Možnou variantou by bylo s přihlédnutím ke společnému zdanění zálohu na žádost poplatníka snížit.

Doplněno 11. 1. 2006: Stanovisko Ministerstva práce a soc. věcí

Dotaz na možný vliv společného zdanění manželů na krácení či odnětí částečného invalidního důchodu již není opodstatněný, protože od 1. 2. 2006 nabyde účinnosti novela (zatím ještě nemá číslo, ale prezident už ji podepsal), podle které si bude moci důchodce pobírající částečný invalidní důchod přivydělávat neomezeně, aniž by mu byl krácen či odňat.
Pokud "příspěvkem na péči o bezmocnou osobu" myslíte příspěvek při péči o osobu blízkou, na ten by spol. zdanění manželů nemělo mít vliv (nejde o příjem z výdělečné činnosti).
Kateřina Beránková.

Co si o současné podobě zákona myslíte? Potřebuje podle vás úpravu? Jakou? Jak si platné znění vykládáte vy?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-15
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 53 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 3. 2006 20:24

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně příjmů manželky. Chceme danit společně, ale nevím co vyplnit v případě, že do konce srpna byla na mateřské a od žáří pracuje. Když nebudu počítat mateřskou, tak si do konce roku vydělala cca 55000 hrubého. Máme k této částce též připočítat mateřskou? Oba si uplatníme základní nezdanitelnou částku ve výši 38040 a mám za manželku nárok na snížení základu daně na vyživovanou manželku do konce srpna (ne 21720, ale poměrem 1-8/05)?
Předem díky za odpověď, Radas.

+63
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

23. 2. 2006 22:27

Zajímavé je datum doplněné informace na konci článku. Opravdu k němu došlo 11.1.2005? Nebo až 11.1.2006?

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (53 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné

6. 1. 2006 | Dana Chytilová

Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné

Zdá se vám váš současný dodavatel elektřiny drahý? Můžete jej změnit. Že to však nebude tak jednoduché, a že se zdražování stejně nevyhnete, se dozvíte dále. Kromě elektřiny zdražuje... celý článek

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

6. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

Již za rok 2005 mohou OSVČ uplatnit vyšší výdajové paušály. Při přechodu na ně ale musí splnit některé povinnosti, málokdo se např. obejde bez nutnosti podat dodatečné daňové přiznání.... celý článek

Bytová družstva mohou od ledna získat státní podporu

5. 1. 2006 | Kateřina Boušová

Bytová družstva mohou od ledna získat státní podporu

Potřebujete bydlet, ale na koupi bytu do osobního vlastnictví nemáte dost peněz? Od ledna vám, resp. bytovým družstvům, stát přidá na družstevní bydlení. Podpora ve formě dotace a výhodného... celý článek

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

4. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

S Novým rokem přišlo zvýšení částek životního minima, což ovlivnilo i výši dalších dávek. Jak je to letos s dorovnáním do životního minima, příspěvkem na péči, přídavkem na dítě, sociálním... celý článek

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

4. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

Významnými novinkami, které můžeme využít při účtování za rok 2005, jsou daňové zvýhodnění a společné zdanění manželů. Poradíme, zda se vám tyto instrumenty vyplatí a jak je co nejlépe... celý článek

Partners Financial Services