Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny
Již za rok 2005 mohou OSVČ uplatnit vyšší výdajové paušály. Při přechodu na ně ale musí splnit některé povinnosti, málokdo se např. obejde bez nutnosti podat dodatečné daňové přiznání. Nové paragrafy čekají i na manžele, ti se např. musí rozhodnout, jestli společně zdanit, nebo spolupracovat. Společné zdanění navíc mohou uplatnit jen za určitých podmínek. Důležité změny se týkají i odpisů. Co všechno a jak se mění? A jak se zvýšily minimální vyměřovací základy pro pojistné a minimální základ daně?



Nejdůležitější změnou je zvýšení paušálních výdajů, které sice bylo schváleno až v prosinci 2005, pro zdaňovací období 2005 ale platí. Paušální výdaje (v procentech příjmů) se mění následovně:





Číslo ustanovení ZDP činnost (zestručněno)
2004
2005
§ 7 odst. 1 písm. a) zemědělství, lesní a vodní hospodářství
50
80
§ 7 odst. 1 písm. b) část. živnosti řemeslné
25
60
§ 7 odst. 1 písm. b) živnosti ostatní
25
50
§ 7 odst. 1 písm. c)
§ 7 odst. 2 písm. a)
§ 7 odst. 2 písm. b) až d
jiné podnikání podle zvl. předpisů
autorská díla
závislá povolání, znalci, tlumočníci atd.
25
30
25
40
§ 9 odst. 1 pronájem
20
30

Ten, kdo uplatňoval výdaje paušálem už dříve, nebude mít se změnou žádný problém. Pokud ale za rok 2004 uplatnil skutečné výdaje, musí pro možnost přechodu na paušál splnit některé náležitosti. Jestliže měl v roce 2004 nějaké nespotřebované zásoby, pohledávky či závazky, musí daňový základ za zdaňovací období 2004 upravit a podat dodatečné daňové přiznání. (Jak dodatečné daňové přiznání vyplnit a jak na daňovém přiznání za rok 2005 uplatnit paušální výdaje, se dozvíte v některém z našich budoucích článků.)
Tuto povinnost by ovšem musel splnit i v případě, že by na paušální výdaje přecházel kdykoli v budoucnosti, lépe tedy hned. Bude to přinejmenším znamenat pro letošní rok jistotu, že v případě nedoplatku nebude poplatník muset platit penále, jak oznámilo Ministerstvo financí. Dodatečné daňové přiznání je nutné jako opatření proti možným daňovým únikům v případě, že by poplatník skutečné a paušální výdaje střídal.

K paušálním výdajům patří ještě jedno upozornění. Kdo odepisuje jakýkoli majetek, v letech, kdy uplatňuje paušální výdaje, odepisuje automaticky vždy, odpis je součástí paušálních výdajů.
Jediné, co jejich součástí není, jsou odvody pojistného na zdravotní a sociální pojištění.

Od 1. 1. 2006 se zvýšila minimální záloha pojistného na zdravotní pojištění na 1 218 Kč.
Naproti tomu není nutné si dělat starosti v případech, kdy poplatník vykonává více činností, spadajících do různých skupin, např. živnost a zároveň autorská činnost nebo podnikání v zemědělství a zároveň řemeslná živnost. Úplně stačí vést evidenci příjmů pro každý typ činnosti odděleně.
Je nicméně málo pochopitelné, proč je vlastně skupin tolik. Z jakého důvodu je např. paušál pro pronájem nižší než ostatní? Proč nebyl zařazen alespoň do skupiny čtyřicetiprocentní?

Hlavní změny, týkající se rodin s dětmi (psali jsme o nich v tomto článku), se vztahují i na OSVČ. OSVČ uplatní nárok na daňovou slevu, popř. bonus, při podávání daňového přiznání za rok 2005. Pro možnost uplatnit nárok na daňový bonus platí, že poplatník musí mít za rok příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2005 tedy 43 110 Kč.

Kromě stejných podmínek jako u zaměstnanců (popsáno zde) se na OSVČ vztahují některé další:

Nemohou uplatnit společné zdanění manželů, pokud alespoň jeden z manželů:

 • odečítá ztrátu,
 • má daň stanovenou paušální částkou,
 • rozděluje příjmy na více zdaňovacích období,
 • byl mu poskytnut příslib investiční pobídky,
 • je v konkurzu,
 • má povinnost stanovit minimální základ daně.

Společné zdanění rovněž není možné v případě, že manželé jsou spolupracujícími osobami. Musejí se tedy rozhodnout, jestli společné zdanění nebo spolupráce. Jakkoli to vypadá podobně, je mezi těmito dvěma možnostmi zásadní rozdíl, přičemž rozhodovat se je nutné velmi individuálně (více viz Společně zdanit, či spolupracovat? a Společné zdanění manželů: nechtějte slevu zadarmo!).

Stejně jako u zaměstnanců platí, že jak pro společné zdanění, tak pro uplatněné daňové slevy se berou v úvahu všechny příjmy, s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou (např. dohody o provedení práce). Tedy i příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu (zde je podmínka, že náklady nesmí převýšit příjmy, pokud jde o jediný příjem) a ostatní příjmy. Samozřejmě i příjmy z případného zaměstnání.

Veškeré odčitatelné položky (nezdanitelné části základu daně) může při společném zdanění uplatnit i ten z manželů, který neměl žádné zdanitelné příjmy. To znamená i odpočty na penzijní připojištění či životní pojištění.

Změna vyměřovacích základů a úprava odpisů

Vyzkoušejte naši daňovou kalkulačku pro OSVČ!

Zjistíte:

 • co všechno si můžete odečíst ze základu daně,
 • vaši nezdanitelnou část základu daně,
 • základ daně,
 • daň,
 • daňovou slevu,
 • daňový bonus,
 • čistý příjem.
U OSVČ se pro rok 2005 zvýšil vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění na 45 % příjmu po odpočtu výdajů.

Minimální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění pro rok 2005 byl stanoven ve výši 101 520 Kč, pro pojistné na sociální pojištění 48 288 Kč, pokud byla samostatná výdělečná činnost činností hlavní (a byla vykonávána po celý rok).
Minimální základ daně
byl pro rok 2005 stanoven na 107 300 Kč.

Ze změn, přijatých v loňském roce s platností od roku 2005 jsou důležité změny, týkající se odpisů.
Zkrácení odpisových dob: v první odpisové skupině na 3 roky, ve druhé na 5 let, ve třetí na 10 let. Zkrácení odpisové doby neplatí pro motorová a silniční vozidla v kategorii N1, která byla zařazena do nové odpisové skupina 1a, u níž je odpisová doba 4 roky. Na tři roky byla také zkrácena doba odpisování software a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje. ¨
Zároveň s tím byly zrušeny stávající odpočty na "reinvestování" u odpisových skupin 1 - 3 a u zrychleného odpisování zavedena možnost stejnou část odepsat v prvním roce navíc.
Byl zvýšen limit pro odepisování osobního automobilu z 900 tisíc na 1,5 miliónu Kč. Další novinkou je od roku 2005 možnost odepsat až 100 % výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Investice do výzkumu a vývoje byly zároveň zařazeny mezi osvobozené od daně darovací.

Došlo ke změně zákona o účetnictví, kde byl dosavadní limit 6 miliónů Kč obratu pro nutnost vést účetnictví zvýšen na 15 miliónů.

Co nás čeká v roce 2006?
Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Pro poplatníky, kteří budou od roku 2007 povinni používat registrační pokladnu a začali ji používat už v roce 2005, platí, že se jim daň snižuje o polovinu její pořizovací ceny, maximálně však o 8 000 Kč na jednu pokladnu. Slevu na daň lze uplatnit jen při prvním zahájení provozu registrační pokladny. Obdobné pravidlo platí pro případné technické zhodnocení jimi dosud používané pokladny, limit je v tomto případě 4 000 Kč. Pokud byli v roce 2005 ve ztrátě, mohou tuto slevu uplatnit v nejbližším daňovém období, v němž jim vznikne daňová povinnost, nejpozději však do tří let.

Zákonodárci tak připravili mnoha živnostníkům dilema, zda si pokladnu nepořizovat pro případ, že zákon bude po volbách zrušen a riskovat tím, že ji na poslední chvíli neseženou a nebudou moci uplatnit slevu, pokud naopak zrušen nebude.

Plné znění novely zákona o daních z příjmů naleznete v příloze. Barevně jsou vyznačena ustanovení, která platí už pro zdaňovací období 2005.

Vyznáte se v nové úpravě? Je pro vás výhodnější? Budete uplatňovat paušální výdaje?

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 47 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 1. 2006 20:40, JaB

Asi jste vůbec nepochopil, k čemu daňové paušály slouží.
Paušály slouží k tomu, abyste veškeré účtenky svých nákladů rozdal po movitějších kamarádech, kteří vlastní větší firmy a navíc jsou plátci dph. Oni si sníží daňový základ, vy od nich tedy dostanete zpátky dph, možná přidají nějakou prémii - a vy si ve firmě bez nákladů zaúčtujete 50% nákladový paušál.
Zemědělci tuto možnost nemají, do traktoru těžko odmáznete počítač. Proto 80%, aby se to vyrovnalo.

Zobrazit celé vlákno

+51
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 1. 2006 14:09, Karel Smutný

Dobrý den, potřeboval bych poradit jak si mohu spočítat kolik budu muset doplatit na zdravotním a sociálním pojištění pokud jsem v důchodu a mám živnost jako vedleší na stánkový prodej a chodím prodávat na burzu. Začal jsem v dubnu 2005 a na zdravotním a sociálním říkali, že se to dopočte až po přiznání daně z příjmu podle daňového základu. Zajímalo by mě zda jsou někde nějaké tabulky podle, kterých by se to dalo spočítat. A také jsem se chtěl zeptat zda není někde tabulka pro můj případ podání daňového přiznání s procentuálním vyjádřením pro výpočet zaplacení daně za rok 2005, abych si mohl spočítat kolik budu platit daň. A také jsem se chtěl zeptat na paušální odpočet zda se vztahuje i na můj případ podnikání a co vše do toho můžu uvést.
Mockrát děkuji za odpověď

-10
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (47 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Bytová družstva mohou od ledna získat státní podporu

5. 1. 2006 | Kateřina Boušová

Bytová družstva mohou od ledna získat státní podporu

Potřebujete bydlet, ale na koupi bytu do osobního vlastnictví nemáte dost peněz? Od ledna vám, resp. bytovým družstvům, stát přidá na družstevní bydlení. Podpora ve formě dotace a výhodného... celý článek

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

4. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

S Novým rokem přišlo zvýšení částek životního minima, což ovlivnilo i výši dalších dávek. Jak je to letos s dorovnáním do životního minima, příspěvkem na péči, přídavkem na dítě, sociálním... celý článek

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

4. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

Významnými novinkami, které můžeme využít při účtování za rok 2005, jsou daňové zvýhodnění a společné zdanění manželů. Poradíme, zda se vám tyto instrumenty vyplatí a jak je co nejlépe... celý článek

Na nemocenské dostaneme přidáno

3. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Na nemocenské dostaneme přidáno

Oblastí, ve které si letos finančně polepšíme, je nemocenská. Chcete vědět, o kolik stoupne právě vám? Víte, kolik nově dosahuje nejvyšší možná částka?

Změny daně z příjmu za rok 2006: co nás čeká?

3. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Změny daně z příjmu za rok 2006: co nás čeká?

Zásadnější změny, které nás v tomto roce čekají, byly provedeny u daně z příjmu. Upravena byla daňová pásma, odčitatelné položky, pravidla pro odepisování úroků z úvěrů atd. Na co všechno... celý článek

Partners Financial Services