Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky
Významnými novinkami, které můžeme využít při účtování za rok 2005, jsou daňové zvýhodnění a společné zdanění manželů. Poradíme, zda se vám tyto instrumenty vyplatí a jak je co nejlépe využít. A nezapomeňte, že se blíží termín pro podání žádosti o roční zúčtování daně, pokud o něj chcete požádat svého zaměstnavatele.

Nejdůležitějšími změnami, které můžeme využít při účtování za rok 2005, jsou daňové zvýhodnění a společné zdanění manželů.

Daňové zvýhodnění sestává z daňové slevy, příp. daňového bonusu. U zaměstnanců se nárok na daňové zvýhodnění projevil už při výplatě mezd v průběhu roku 2005. Namísto odčitatelné položky ze základu daně na nezaopatřené dítě (2 130 Kč měsíčně) získal poplatník nárok na slevu na dani ve výši 500 Kč měsíčně za každé dítě (na těžce postižené dítě - ZTP/P - dvojnásobek). Může získat slevu na všechny děti, které má, limitem je pouze výše daně.

Daňový bonus

Pokud má poplatník daňovou povinnost nižší než je sleva na dani na všechny děti, má nárok na daňový bonus, tedy doplatek slevy (de facto negativní daň). Daňový bonus může dosáhnout maximálně 30 tisíc ročně, tedy 2 500 Kč měsíčně. Snížení zálohy na daň o slevu, příp. zvýšení čisté mzdy o bonus zajišťuje od počátku roku 2005 automaticky zaměstnavatel.

Podmínkou pro nárok na daňový bonus je hrubá mzda alespoň ve výši minimální mzdy. Poslední novelou zákona byl upřesněn pojem "minimální mzda" jako minimální mzda měsíční, pro rok 2005 tedy 7 185 Kč.

Nárok na bonus může získat i ten, kdo má mzdu nižší (protože třeba pracuje na částečný úvazek), pokud jeho celkový příjem za rok 2005 dosáhl alespoň 43 110 Kč (šestinásobku minimální mzdy). V takovém případě dostane bonus proplacen až letos při ročním zúčtování. Naopak, pokud měl poplatník v některých měsících mzdu vyšší než minimální a dostal bonus, nesplnil však podmínku minimálního ročního příjmu, již proplacený bonus vracet nebude.

Nárok na daňové zvýhodnění

Na rozdíl od společného zdanění manželů neplatí automaticky po celý rok, ale pouze pro ty měsíce, v nichž dítě bylo vyživovaným nezaopatřeným dítětem. Tedy např. až od měsíce, v němž se narodilo, nebo do měsíce, v němž ukončilo studium apod.

Co nás čeká v roce 2006?
Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Nárok je třeba uplatnit

Pozor je třeba si dát na to, že nárok na daňové zvýhodnění musí poplatník aktivně uplatnit a doložit. Zejména zaměstnanci, kteří jsou povinni podávat daňové přiznání (mají více zaměstnavatelů, popř. souběh zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti, uplatňují odpočet úroků z hypotečního úvěru či stavebního spoření), musí v daňovém přiznání nárok uplatnit. Jinak nejen že zvýhodnění nezískají, ale zaměstnavatelem již vyplacené bonusy musí vrátit, protože ty se stanou daňovým nedoplatkem.

Zvláštností daňového bonusu je to, že se k němu nepřihlíží pro účely nároku na dávky sociální potřebnosti.

Na závěr snad jen poznámku, že název "daňové zvýhodnění" je velice zavádějící. Jsou poplatníci, kteří na této změně vydělali (až 180 Kč měsíčně), ovšem jiní prodělali (tutéž sumu). Pokud by byl zachován původní způsob a odpočet valorizován (doposud byl odpočet na děti jediným pravidelně valorizovaným), byl by "výdělek" ještě menší a "prodělek" větší. Uvidíme, bude-li valorizováno daňové zvýhodnění a jak.

Nezapomeňte požádat o zúčtování

Pro zaměstnance platí, že pokud chtějí, aby zaměstnavatel pro ně provedl roční zúčtování daně, musejí o to požádat nejpozději do 15. února. (Formulář najdete na tomto místě - III. část). Zároveň je třeba, aby zaměstnavateli do stejného data dodali potřebné podklady. Zejména uplatňují-li nárok na daňové odpočty z penzijního připojištění, životního pojištění, úroků z hypotéky či úvěru ze stavebního spoření či odpočty zaplacených odborových příspěvků. Uplatňují-li odpočet na manžela/ku, předloží prohlášení o tom, že neměl/a zdanitelné příjmy přesahující 38 040 Kč.
Pokud zaměstnanec změnil v průběhu roku zaměstnavatele, je rovněž povinen předložit doklady od všech předchozích zaměstnavatelů o výši příjmu, sražených odvodech pojistného, poskytnutých slevách a bonusech apod.

Roční zúčtování daně si můžete vyzkoušet na naší nové kalkulačce!

Společné zdanění manželů

Tato novinka je aktuální právě nyní. Do konce března musí manželé, kteří žádají o společné zdanění, podat společně daňové přiznání bez ohledu na to, zda jsou zaměstnanci, OSVČ či mají jiné zdanitelné příjmy, popř. jeden z nich nemá příjmy žádné. Podmínkou pro uplatnění společného zdanění je mít alespoň jedno nezaopatřené dítě (stačí, když se narodilo 31. prosince) a podat daňové přiznání najednou. (Stejně tak stačí, bylo-li nezaopatřeným dítětem pouze první část roku - např. student, který studium dokončil v lednu 2005 nebo dosáhl věku 26 let.)

Nejprve si každý z manželů odděleně spočítá svůj základ daně. Poté se tyto dva základy sečtou, odečtou se nezdanitelné části základu daně obou manželů (na poplatníka, životní a penzijní pojištění, úroky z hypotečního úvěru atd.). Výsledná částka se vydělí dvěma - to je základ daně každého z manželů. Z tohoto základu se pak vypočte daň, daňová sleva příp. daňový bonus - na každé dítě pouze u jednoho z manželů. Pro tento účel je k daňovému přiznání potřeba přiložit speciální přílohu.

Vyplatí se vám?

Protože společné zdanění je přece jen trochu náročné na čas a aktivitu, je na místě otázka, kdy má smysl a kdy ne. Zjednodušeně se dá říci, že nemá smysl v případě, kdy manželé mají stejnou mezní daňovou sazbu (přibližně stejný základ daně). 

I u zaměstnanců platí, že jak pro společné zdanění tak pro uplatněné daňové slevy se berou v úvahu všechny příjmy. Výjimkami jsou příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou (např. dohody o provedení práce). Tedy i příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu (zde je podmínka, že náklady nesmí převýšit příjmy, pokud jde o jediný příjem) a ostatní příjmy. A samozřejmě i příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, to bude tématem dalšího dílu.

U společného zdanění se vyskytly poněkud neočekávané problémy. Například nutnost uhradit "nedoplatek" na dani u méně vydělávajícího manžela, popř. požádat o odklad a o jeho zaplacení z přeplatku manžela druhého (více si přečtěte v článku Společné zdanění manželů: nechtějte slevu zadarmo!)
Ministerstvo financí částečně tento problém řeší udělením tzv. generálního pardonu. Při nezaplacení nedoplatku tedy nehrozí penále, ovšem nutnost požádat o prominutí placení nedoplatku podle MF zůstává. Že jde o naprosto zbytečnou buzeraci poplatníků je zjevné a doufejme, že dojde k urychlené nápravě.
Společné zdanění navíc obsahuje "past" na osoby, které mají z nějakého důvodu limitován příjem v návaznosti na určitý typ dávek. Zejména jde o osoby pobírající částečný invalidní důchod nebo příspěvek na péči o bezmocnou osobu. Doposud nikdo oficiálně nesdělil, že část "příjmu", pocházející u společného zdanění z příjmu druhého manžela, se pro účely těchto dávek nezapočítává. Naopak z některých pracovišť ČSSZ už přišla informace, že se započítávat bude. Přestože se tomu logika vzpírá, vyloučit se to bohužel nedá. Prozatím je tedy možné lidem, jichž se to týká, pouze doporučit, aby si výhodnost či naopak nevýhodnost společného zdanění pečlivě spočítali.

Doplněno 11. 1. 2005: Stanovisko Ministerstva práce a soc. věcí

Dotaz na možný vliv společného zdanění manželů na krácení či odnětí částečného invalidního důchodu již není opodstatněný, protože od 1. 2. 2006 nabyde účinnosti novela (zatím ještě nemá číslo, ale prezident už ji podepsal), podle které si bude moci důchodce pobírající částečný invalidní důchod přivydělávat neomezeně, aniž by mu byl krácen či odňat.
Pokud "příspěvkem na péči o bezmocnou osobu" myslíte příspěvek při péči o osobu blízkou, na ten by spol. zdanění manželů nemělo mít vliv (nejde o příjem z výdělečné činnosti).
Kateřina Beránková.

Jak se nová úprava daně z příjmů dotkne vás? Polepšíte si? Nebo naopak? Budete uplatňovat společné zdanění manželů?

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 23 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 1. 2006 22:29, jezevec

čistě teoreticky, zkuste si představit, vést spor s berňákem:
1) odvolání proti výměru není důvodem pro nezaplacení doměrku, zaplatit musíte stejně
2) penále 1% denně nebo tak nějak
3) naštvete nějakou zakomplexovanou slepici a bude vám dělat nohy ještě deset let
4) případný soud nemusíte vyhrát ani když budete mít pravdu. nikdy nevíte kdo je čí spolužák.
mně z toho vyplývá, že je jednodušší (neřexem nejlepší) nemudrovat a zaplatit

Zobrazit celé vlákno

+24
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

11. 1. 2006 10:21, iscuka

Tisková mluvčí Ministerstva práce a soc. věcí nám poslala stanovisko k problému zmiňovanému v článku:

Dobrý den,

dotaz na možný vliv společného zdanění manželů na krácení či odnětí částečného invalidního důchodu již není opodstatněný, protože od 1. 2. 2006 nabyde účinnosti novela (zatím ještě nemá číslo, ale prezident už ji podepsal), podle které si bude moci důchodce pobírající částečný invalidní důchod přivydělávat neomezeně, aniž by mu byl krácen či odňat.
Pokud "příspěvkem na péči o bezmocnou osobu" myslíte příspěvek při péči o osobu blízkou, na ten by spol. zdanění manželů nemělo mít vliv (nejde o příjem z výdělečné činnosti).

Hezký den.
Kateřina Beránková

-22
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (23 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Na nemocenské dostaneme přidáno

3. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Na nemocenské dostaneme přidáno

Oblastí, ve které si letos finančně polepšíme, je nemocenská. Chcete vědět, o kolik stoupne právě vám? Víte, kolik nově dosahuje nejvyšší možná částka?

Změny daně z příjmu za rok 2006: co nás čeká?

3. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Změny daně z příjmu za rok 2006: co nás čeká?

Zásadnější změny, které nás v tomto roce čekají, byly provedeny u daně z příjmu. Upravena byla daňová pásma, odčitatelné položky, pravidla pro odepisování úroků z úvěrů atd. Na co všechno... celý článek

Neviditelné zvyšování daní

21. 11. 2005 | Kateřina Havlíčková

Neviditelné zvyšování daní

Sazby daně z příjmu fyzických osob se nezvyšují, přesto platíme na daních stále víc. Nejen nominálně, ale i procentuálně. Jak je to možné? Podívejme se, co s našimi daněmi udělalo "zakonzervování"... celý článek

Snížení daní, které možná právě vám daň zvýší

3. 11. 2005 | Kateřina Havlíčková

Snížení daní, které možná právě vám daň zvýší

Novela zákona o daních z příjmů, kterou právě schválila sněmovna, je v médiích prezentována výhradně jako snížení daní. U osob se středními a vyššími příjmy ovšem v mnoha případech... celý článek

Daňová poradkyně vám odpovídá II.

23. 3. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Daňová poradkyně vám odpovídá II.

Jaroslava Voharčíková zodpověděla další sadu vašich dotazů týkajících se letošních daňových přiznání a s nimi souvisejících problémů. Článek jsme dnes, ve středu 23. 3., aktualizovali... celý článek

Partners Financial Services