Daňová poradkyně vám odpovídá II.

Daňová poradkyně vám odpovídá II.
Jaroslava Voharčíková zodpověděla další sadu vašich dotazů týkajících se letošních daňových přiznání a s nimi souvisejících problémů. Článek jsme dnes, ve středu 23. 3., aktualizovali o další rady.

Pokud v dnešní sérii otázek a odpovědí nenaleznete právě ten svůj dotaz, zkuste článek Daňová poradkyně vám odpovídá nebo počkejte na další aktualizaci dnešního článku. Stejně jako platilo pro minulý set, dotazy, které se netýkají daňových přiznání, budou zodpovězeny v případě, zbude-li na ně čas. Stejně tak odložíme na případnou pozdější odpověď opravdu složité otázky. S daňovou poradkyní se v takovém případě můžete spojit osobně (viz sloupek Kdo odpovídá na vaše otázky?) a domluvit se na soukromé konzultaci.
Každopádně vám nadále doporučujeme nahlédnout do článků v našem tématickém speciálu Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2004, odpověď na velkou část svých dotazů totiž naleznete v řádcích našich textů.

Tento článek jsme aktualizovali ve středu 23. 3., přidali jsme další zodpovězené dotazy. Pokud zde nenaleznete právě ten svůj, bude pravděpodobně zařazen později s další aktualizací. 

Příjmy

jaroslava.justova@seznam.cz
Mohu být jako spolupracující osoba u manžela, když jsem též OSVČ a jsem plátcem DPH a manžel plátcem není? Oba podnikáme na ŽL a vedeme jen daňovou evidenci.

Kdo odpovídá na vaše otázky?

Ing. Jaroslava Voharčíková podniká v oblasti ekonomického, účetního a daňového poradenství od roku 1992, od roku 1993 je členkou Komory daňových poradců ČR a zkušební komisařkou Komory daňových poradců ČR. V roce 1997 se stala také auditorem a členem Komory auditorů ČR a od roku 1998 je zapsána v seznamu likvidátorů a nucených správců vedeném Komisí pro cenné papíry.
Dlouhodobě o problematice daní, účetnictví, auditu, konkurzu, likvidací a pojištění publikuje v odborném tisku a přednáší.
Tyto služby poskytuji prostřednictvím dvou společností, DEKOS, s. r. o. a DEKOS AUDIT, s. r. o., ve kterých je jediným společníkem.

Zaměřuje se na fyzické osoby, právnické osoby, občanská sdružení, nadace, bytová družstva, pojišťovny a penzijní fondy.

Dotaz jí můžete položit zde.

Kontakt: Tel./fax: +420 224 819 035, jvh@dekos.cz

Jaroslava Voharčíková: Můžete být spolupracující osobou. Zákon o dani z příjmů neřeší "plátcovství" DPH ve vztahu spolupracujících osob. Sama můžete být OSVČ a spolupracující osobou.

Anonym
Za rok 2004 tvořily veškeré moje příjmy pouze výhry z kurzového sázení provozovaného podle zákona ČNR 202/1990 Sb. Rád bych věděl, zda musím podávat daňové přiznání, byť jsou tyto příjmy podle Zákona o daních z příjmu (§10, odst.3, bod b)) od daně osvobozeny, a zda musím odvádět za toto období platby do systému sociálního pojištění.

JV: Nemusíte, pokud, jak říkáte, jsou osvobozeny a provozovány podle z. 202/1990. Není zde dostatek údajů pro přesné vyjádření - lze však předpokládat, že sociální pojištění neplatíte. Podrobně viz zákony o sociálním pojištění a důchodovém zabezpečení.

grange@seznam.cz
Jaké jsou rozdíly mezi příjmy z příležitostných činností (par. 10, odst. 1a), které jsou do 20 tisíc za rok od daně z příjmu osvobozeny (par. 10, odst. 4) a mezi dohodou o provedení práce v případě, že se tedy také dostanu úhrnem pod 20 tis./rok a podepíši papír o nezd. částkách? Není v těchto případech výhodnější nechat si od firmy jen vyplatit peníze na základě odvedené činnosti než to komplikovat dohodou a podepisováním prohlášení? Platí se z těchto příležitostných příjmů (par. 10, odst. 1a) soc. a zdr. pojištění? Jsem student.

JV: Vzniká trochu problém, kde najít definici příležitostné činnosti.V daň. zákonech, pokud vím, není definována. Často je to otázka individuelního posouzení skutečného "opakovaného" plnění. Existují názory, že je to méně než třikrát. Pro zajímavost uvádím, jak je "příležitostnost" posuzována u zaměstnání. Za příležitostné se považuje nahodilé jednorázové zaměstnání, které podle ujednání nemá trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích. Za příležitostné se dále považuje zaměstnání, jehož obsahem je pouze pracovní činnost malého rozsahu, tj. zejména zaměstnání, v němž započitatelný příjem nedosahuje ani 400 Kč za kalendářní měsíc. Příjem podle §10/1/a, je do 20 tis. Kč osvobozen, nedává se do d. přiznání. Pokud podepíšete dohodu o provedení práce, neplatíte soc. a zdr. pojištění, a daň platíte podle toho, zda je příjem v měsíci menší nebo větší než 5 000 Kč. Pokud nepodepíšete prohlášení tak do 5 000 tis. Kč bude daň 15 % - vypořádaná a nelze ji zúčtovat za rok. Pokud podepíšete prohlášení, tak do 5 000 tis. Kč bude daň sražena ve výši 1 5% - jde o zálohu na daňovou povinnost a lze ji zúčtovat. Chtěl jste porovnání, tak tedy: příjem podle § 10/1/a, je do 20 tis. Kč vždy osvobozen. Příjem podle § 6 DPP je do 20 tis. Kč vždy zdaněn.

brozdab@seznam.cz
Jsme zaměstnancem, k tomu však mám menší příležitostné příjmy (dohoda o provedení práce), ze kterých je většinou odváděna srážková daň, některé však překračují 5 000 Kč. Mám tyto příjmy rovněž zahrnovat do daňového přiznání?

JV: Ano, tiskopis typu "A". Příjmy, u kterých byla sražena daň zvláštní sazbou daně podle § 36 odst. 2 písm. c), se do daňového přiznání neuvádějí. Příjmy u nichž byla sražena záloha na daň se do "A" započítávají.

Další témata

Jiří Malý, Kladno
Kolik měsíců si mohu odečíst na manželku od daňového základu, když v lednu až březnu byla na rodičovské dovolené s 1. dítětem od dubna do července chodila do práce (vydělala si více než 50 tis. Kč čistého za toto období), od srpna byla na mateřské (v září se narodilo dítě). Nebo si nemohu odečíst nic, protože její příjem ji postačuje na krytí všech odčitatelných položek na jednotlivce?

JV: Pro účely snížení základu se posuzuje, zda manželka má nižší příjmy než 38 040 Kč. Protože měla více, tak bohužel odpočet provést nelze. Nezapomeňte si uplatnit odpočet na druhé dítě již od měsíce září 2004.

j_gergic@yahoo.com
Nakup/prodej akcii v cizich menach a danovy zisk/ztrata (fyzicka osoba, nepodnikatel, nevede ucetnictvi). Jakym zpusobem provadet prepocet na cizi meny pri nakupu a prodeji akcii jako fyzicka osoba nepodnikatel - pro danove ucely? Priklad: v roce 2001 nakup akcii $100 za kus, 2004 prodej akcii $100 kus. Prakticky vsak byla realizovana ztrata zpusobena zmenou kurzu dolaru, kterou bych v nasledujich letech rad uplatni. Situace se komplikuje, pokud nakup nebo prodej nebyl fyzicky spojen s prevodem USD/CZK, ale byl pouzit devizovy ucet. Mam aplikovat kurzy podle obecneho pokynu MF pro prislusna danova obdobi, napr. D - 277 pro rok 2004 (prodej) a prislusny kurz pro rok 2001 (nakup), nebo mam nejakym zpusobem evidovat "skutecne" kurzy - napriklad podle banky, u ktere je veden devizovy ucet, z ktereho byly prevedeny prostredky pro danou transakci?

JV: Dotaz je vhodné řešit individuelně pro jeho značnou komplikovanost a nutnost naprosto přesného zadání tj. předložení a posouzení všech dokladů, které se věci týkají.

hlas@ekolas.cz
Jako fyzická osoba, nepodnikatel, která je daňovým rezidentem v České republice, jsem v lednu 2005 poskytl půjčku české právnické osobě. Tato půjčka nese úrok a je poskytnuta ve formě tzv. 14denního revolvingu, tj. pokud jedna ze smluvních stran nevypoví smlouvu, je po uplynutí 14 dnů jistina automaticky navýšena o úrok za předchozích 14 dnů a takto je znovu poskytnuta a úročena po dobu dalších 14 dnů. Tento proces se opakuje až do vypovězení smlouvy jednou ze smluvních stran. Při tomto "otočení" půjčky nedochází k jakémukoliv převodu hotovosti z dlužníka na věřitele.
S ohledem na výše uvedenou situaci bych Vás chtěl požádat o stanovisko, zda v případě, kdy tato půjčka bude obnovována až do roku 2006 (popřípadě do pozdějšího roku), bude úrok za rok 2005 z výše uvedené půjčky představovat můj zdanitelný příjem již v roce 2005, nebo až v roce, kdy dojde k ukončení této revolvingové půjčky a připsání hotovosti na můj účet.
Dále bych Vás chtěl požádat o stanovisko ohledně časového rámce nutnosti danit v situaci, jestliže v r. 2005 dojde po vzájemné dohodě obou stran ke změnám parametrů výše uvedené půjčky (% výše úroku, změna délky úrokového období, navýšení či zvýšení jistiny) aniž by byly vybírány "naběhlé" úroky (v hotovosti či připsány na můj účet) za období od počátku původní půjčky do data změny. Po datu změny parametrů půjčky se předpokládá fungování půjčky na stejném, výše uvedeném principu.

OČ Anonyma: Obecně k úrokům: FO bude zdaňovat daní z příjmů až skutečně přijaté (uhrazené) úroky. Právnická osoba bude o úrocích účtovat průběžně, ale budou daňově neúčinné. Základ daně (snížení ZD) bude u PO ovlivněn až skutečným vyplacením úroků FO.

JV: Dotaz je vhodné řešit individuelně pro jeho značnou komplikovanost a nutnost naprosto přesného zadání tj. předložení a posouzení všech dokladů, které se věci týkají. Zatím řešíme dotazy ve vtahu k r. 2004. Takže, jen velmi stručně a obecně - FO zdaňuje příjmy až v roce přijetí resp. kdy budou přijaty buď v hotovosti nebo na účet.

Bydlení

jiri_danda@seznam.cz
Vlastnim byt, ke kteremu patri i podil na prijmu z nebytovych prostor. V lonskem roce vsak tyto prijmy z najmu nepokryly ani naklady Spolecenstvi vlastniku, tj. vznikla mi ztrata. Musim i v tomto pripade vyplnovat danove prohlaseni "B"? Zadne dalsi prijmy mimo hlavni pracovni pomer nemam.

JV: S výhradou toho, že není uvedeno přesné zadání výchozích podmínek uvádím svůj názor. Pokud máte příjmy ze zaměstnání a ztrátu z příjmů z pronájmu pak daňové přiznání typu "B" musíte podat.

J.muzikova@quick.cz
Před třemi lety jsem koupil byt do vlastnictví podle zákona č. 72. Tento byt jsme původně koupil k vlastnímu bydlení a jeho koupi jsem částečně financoval hypotékou. V prvním roce, kdy jsem v bytě bydlel, jsem si odečetl hypoteční úrok od základu daně. Před rokem jsem se odstěhoval za zaměstnáním na jiné bydliště a volný byt jsem pronajal (nejsem právnická ani fyzická osoba s živnostenským listem). Zajímá mne, zda mohu z příjmu z nájmů odečítat pro daňové účely úroky z hypotéky a poplatky spojené s vedením účtu jako náklad na zajištění a udržení příjmů podle paragrafu 9 zákona o daních z příjmu.

JV: Odečíst úrok bohužel nelze. Důvodem je Váš pronájem. Poplatky za vedení běžného účtu souvisejícího s pronájmem lze od příjmu z pronájmu odečíst za podmínky, že neuplatňujete výdaje paušálem z příjmů ve výši 20 %.

Dotazy, které jsme přidali ve středu 23. 3.

Následující odpovědi byly do tohoto článku přidány ve středu 23. 3. Pokud zde nenaleznete právě ten svůj dotaz, bude pravděpodobně zařazen později s další aktualizací. Otázky a odpovědi jsme opět tématicky seřadili.

Příjmy

kuchta@centrum.cz
Jak postupovat s příjmy na základě Smlouvy o obchodním zastoupení (mimo HPP)?

JV: Měl byste tento příjem zdanit jako podnikatelskou činnost, pokud jste dosáhl příjmu za r. 2004 vyššího než 15 000 Kč. Podáváte tiskopis typu "B".

A.mala@porfin.cz
Jak je to se zdaněním dětí? Syn příležitostně účinkuje v divadle (Smlouva o uměleckém výkonu), je mu 13 let a vydělal si tím za celý rok cca 13 000 Kč. Kam se tento příjem píše? Podává se daňové přiznání, nebo se to započítává k příjmům rodičů (oba jsou OSVČ)?

JV: Každá, i nezletilá, fyzická osoba zdaňuje příjmy sama, avšak za předpokladu splnění dalších podmínek. Vzhledem k tomu, že Váš syn nedosáhl příjmy vyšší než 15 tis. Kč za rok nemusí daňové přiznání podávat. Ať si je celé užije.

Veronika
Jaky je postup pri zdaneni prijmu za psani prispevku do casopisu? Mesicni prijem cini 3 000 Kc. Jde o autorske prijmy podle §7 do 3 000 Kc mesicne se samostanym zakladem zdanene zvlastni sazbou dane (§36)? Dan z prijmu roku 2004 zaplatim v rocnim zuctovani? Kde se ve formulari tento prijem uvadi? Nebo za me dan odvadi jiz firma, ktera mi honorar vyplatila? Platim z techto prijmu i socialni a zdravotni pojisteni? (Jine prijmy nemam, jsem na materske.)

JV: Příjmy do 3 000 Kč od jednoho plátce jsou zdaněny u zdroje 10 %. Nic nemusíte již zdaňovat a nic zúčtovat.

J. Tyšler
Jsem OSVČ a mám daňový základ 103 000 Kč. Můžu si odečíst daňovou ztrátu 20 000 Kč z minulých let celou? V MF Dnes říká pan Janoušek (ředitelství FÚ Praha, že to lze, ale v jednom článku na Peníze.CZ jsem četl, že lze jen do minimálního daňového základu, tzn. uplatnit jen 2 000 Kč.
(Pozn. red.: nejsme si takové formulace v našem článku vědomi.) Kde je pravda ?

JV: Pokud poplatník má základ daně vyšší než minimální tj. vyšší než 101 tis. Kč, a to ve vašem případě splňujete, můžete si klidně ztrátu ve výši 20 000 Kč odečíst.

handlova@volny.cz
Jsem OSVČ v důchodu. Manžel byl v minulých letech spolupracující osobou. V loňském roce, tedy pro daňové přiznání za rok 2004, však nechce být takto uváděn. V loňském roce to na příslušných úřadech nenahlásil. Stačí to udělat zpětně případně odevzdat daňové přiznání a Přehledy bez příjmů za r. 2004?

JV: Ve vztahu k FÚ máte povinnost podat daňové přiznání a příjmy zdanit celé. Spolupráci nemusíte využít. Spolupracující osoby "dopředu" na FÚ nehlásí nic. Doporučuji poslat současně s podáním Vašeho přiznání dopis, kde uvedete, že manžel pro r. 2004 není spolupracující osobou. Pro účely pojištění je spolupracující osoba vedena jako OSVČ. Manžel by měl zúčtovat případně zaplacené zálohy, uvést příjem nula a odhlásit se. Předpokládám, že jste uvedli v r. 2003, že se jedná o vedlejší činnost.

Nájmy a úroky z úvěrů na bydlení

Radek
Najem rodinneho domu (ziskano z restituci r. 1995). Do nakladu lze uvest odpisy? V jake vysi? Z jake ceny?

JV: Do daňových nákladů lze započíst odpisy z rodinného domu. Výchozí cenou je hodnota získaného majetku - restituce. Ocenění byste měl nalézt v písemnostech, při předání domu. Pokud ho nemáte, tak je nutno situaci vyřešit znaleckým posudkem ke dni vzniku nájmu k RD. Toto lze sjednat i dnes. Důležitý je účel ocenění a datum, ke kterému se má provést. Odpisy můžete použít buď rovnoměrné nebo zrychlené podle Vaší úvahy. Postup výpočtu je uveden v zákoně č. 586/1992 Sb.

Anonym
Student, vlastník bytu, který je pronajímán, jiné příjmy nemá, pořizovací cena (PC) bytu: 1 400 000 Kč, kuch. linka 100 000 Kč, platí zálohy na služby ve výši 1 650 Kč měsíčně.
Získaný nájem = 10 000 Kč měsíčně + 1 000 Kč záloha na služby. Nechce-li uplatnit náklady paušálem, může použít odpisy ve výši 1/30 z PC bytu a 1/8 z PC kuchyňské linky?

JV: Odpisy lze použít z pořiz. ceny bytu za podmínky, že doba mezi pořízením bytu a jeho pronájmem bude kratší než 5 let před zahájením pronájmu. Bude-li delší, vychází se z ceny stanovené znalcem. Pokud byla kuch. linka pořízena samostatně, lze ji odpisovat 6 let. Podrobný postup výpočtů: viz zákon č. 586/1992 Sb.; 1/30 a 1/8 není správný výpočet.

mamaci@seznam.cz
Není mi zcela jasné použití odpočtů úroků ze stavebního spoření a z hypotéky. Syn si koupil nový byt - záloha stavební spoření a zbytek na hypotéku. Dosud byt nebyl zapsán do KN na jeho jméno (zatím návrh na vklad), proto nemá ještě změnu trvalého bydliště. Znamená to, že si nemůže za loňský rok odpočítat úroky? V bytě již půl roku bydlí.

JV: V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období (citace zákona 586/1992 Sb. §15 odst. 10.).

Žijete v zahraničí?

chlittle77@hotmail.com
Od konce ledna 2004 žijeme s manželkou na území USA. Já jsem zde moje příjmy za rok 2004 zdanil, manželka za dané období žádné příjmy neměla. Na území ČR máme byt ve společném jmění manželů, z jehož pronájmu jsme měli za rok 2004 příjem, který chci zdanit. Trvalé bydliště v tomto bytě nemáme, máme jej na jiných místech v ČR. Máme daňovou povinnost pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR? Z odstavce (4) §2 zák. 90/2004 je nám zřejmé, že nejsme osobami obvykle se zdržujícími na území ČR. Vyplývá však z výše popsaných okolností úmysl, že se chceme v tomto bytě trvale zdržovat? Mohu si odepsat na manželku částku 21 720 Kč? Příjem v USA převýšil příjem v ČR. Chci odečítat 20% paušální náklady. Ve smlouvě o pronájmu je sjednaná částka rozdělena na dvě části – nájem a zálohy (na energie, vodu, atd). Předpokládáme správně, že nemusím danit tyto zálohy?

JV: Zdanit příjmy z pronájmu musíte v ČR. Paušál lze použít z částky nájemného, zálohy se nezdaňují – používají se na úhradu služeb. Podává se přiznání typ "B". Protože jste poplatník, vztahují se na vás odpočty podle §15 tj. odpočet 38 040 Kč za sebe a 21 720 Kč na manželku, pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč. Pokud převýšil (i v USA) tak nelze.

Michal N.
Dlouhodobě pobývám v USA, kde pracuji pro místní softwarovou firmu a kde z těchto příjmů odvádím daň. Navíc na dálku spolupracuji s českým grafickým studiem a vytvářím grafiku i pro tuto českou firmu, od které mám měsíčně 30 000 Kč na honorářích (příjmy podle § 7). Mám tyto české příjmy v ČR zdanit? Loni jsem v USA pobýval 9 měsíců (3 x 3měsíční pobyt).

JV: Odpověď vyžaduje podrobnější studium a naprosto přesné posouzení všech podmínek, písemností atd. Je nad rámec běžné odpovědi.

Účetnictví

radimovo
Nově založená firma s. r. o. měla v prvním roce větší náklady než příjmy. Dal jsem jí půjčku jako soukromá osoba, aby byla schopna plnit závazky. Kde se tato půjčka objeví v účetnictví firmy? Je to jako příjem? Ten by bylo nutno danit. A jak se mi potom vrátí účetně peníze zpět?

Nad rámec, protože je to stručné. Zaúčtovat 21x/24x (nebo 47x, popř. 36x).Půjčka se nedaní. Až si půjčku vezmete zpět tak to zaúčtujete obráceně.

piskuntal@centrum.cz
V roce 2003 jsem koupil starší automobil za cenu 80 000 Kč, který zahrnul do daňově odečitatelných položek - je tedy zřejmě firemním majetkem. Za rok 2004 již nechci uplatňovat daňový odpočet ceny automobilu, nechci aby vůz figuroval v majetku firmy. Je to možné, případně jaké formality musím učinit? Je možné ho tedy vyjmout z firemního majetku a uplatnit dále náklady v podobě amortizace vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v součinu s ujetými kilometry? Jak se technicky toto provádí?

JV: Auto lze "vyjmout" z obchodního majetku bez problému. Není to však daňově výhodné. Je lepší daňově uplatňovat odpisy a vyřadit jej až po 4 letech. Amortizaci nelze uplatnit.

RomanPelak@seznam.cz
Chystám se koupit nemovitost, kterou chci zaplatit z části hotovostí a z části formou úvěru ze stavebního spoření. Jedná se o obytný dům se zahradou a stodolou. Stodolu a část zahrady chci využít k podnikání a chtěl bych se dozvědět, jakou formou si tuto část nemovitosti vložit do nákladů. Stačí mi znalecký odhad části zahrady a stodoly a tuto část vložit do podnikání jako majetek mé firmy?

JV: Záleží na tom, zda majetek chcete vložit do obchodního majetku fyzické osoby, nebo právnické osoby. Pro ocenění budete mít znalecký posudek - bez něj se při nákupu budovy neobejdete. Použijete ho pro stanovení poměru části odpovídající stodole a zahradě z celkové kupní ceny. Do nákladů dostanete stodolu formou odpisů. Zahradu-pozemek do nákladů nedostanete - pozemky se neodpisují. Další informace a podrobnosti jsou nad rámec běžné odpovědi.

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2004

Jak vypočítat daň z příjmů a vyplnit daňové přiznání? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak na zdravotní a sociální pojištění? Co s příjmy ze zahraničí? Má smysl elektronické přiznání, jak na něj?
Odpovědi a další informace jako např. daňové formuláře, daňový kalendář, užitečné kalkulačky a tabulky naleznete v našem tématickém speciálu Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2004! Součástí je i článek o tom, co nás v daňové oblasti čeká letos.


Jste s odpověďmi spokojení? Jak složité je pro vás daňové přiznání? Jak byste zdanění příjmů řešili vy?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+13
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Daňová poradkyně vám odpovídá

21. 3. 2005 | Simona Ely Plischke | 2 komentáře

Daňová poradkyně vám odpovídá

Zájem o naši "on-line daňovou poradnu" je opravdu veliký a my vám přinášíme stále více odpovědí na vaše dotazy. V neděli 20. 3. jsme tento článek aktualizovali o další rady, které vypracovala... celý článek

Ptejte se daňové poradkyně!

18. 3. 2005 | Simona Ely Plischke | 18 komentářů

Ptejte se daňové poradkyně!

Daňový silvestr už stojí doslova za dveřmi. Dosud si nevíte rady s některými problémy? Pak neváhejte a využijte jedinečné možnosti: zeptejte se daňové a účetní expertky Jaroslavy Voharčíkové... celý článek

Se kterými zahraničními příjmy na český berňák?

1. 3. 2005 | Simona Ely Plischke

Se kterými zahraničními příjmy na český berňák?

Stále více lidí odjíždí na "pracovní zkušenou" do ciziny. Jak je to ale s daněmi ze zahraničních příjmů a s odvody na zdravotní a sociální pojištění? Kdy se platí "venku" a kdy "doma"? celý článek

Doplatek sociálního pojištění: poslední, ale citelný

23. 2. 2005 | Simona Ely Plischke

Doplatek sociálního pojištění: poslední, ale citelný

Vykonávali jste po část loňského roku samostatnou výdělečnou činnost? Pak si na vás již brousí zuby správa sociálního zabezpečení. Loňský rok do této oblasti vnesl významné změny, i... celý článek

Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách

22. 2. 2005 | Lucie Aschenbrennerová

Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách

Odvedli jste daň z příjmů? Kalkulačky a peněženky přesto ještě nechte na stole. Pokud podnikáte, nebo máte jiné příjmy, které neplynou z vašeho zaměstnání, musíte ještě srovnat dluhy... celý článek

Partners Financial Services