Daňová poradkyně vám odpovídá

Daňová poradkyně vám odpovídá
Zájem o naši "on-line daňovou poradnu" je opravdu veliký a my vám přinášíme stále více odpovědí na vaše dotazy. V neděli 20. 3. jsme tento článek aktualizovali o další rady, které vypracovala daňová expertka Jaroslava Voharčíková.

Vážení čtenáři, jelikož jste daňové expertce zaslali více dotazů, než jsme očekávali a než je v jejích kapacitních možnostech, museli jsme přistoupit k omezujícímu opatření. Dotazy, které se netýkají daňových přiznání, budou zodpovězeny v případě, zbude-li na ně čas. Stejně tak odložíme na případnou pozdější odpověď opravdu složité otázky, nad kterými by Jaroslava Voharčíková trávila delší čas studiem odborné literatury. Je-li váš dotaz jedním z takových, neváhejte se s daňovou poradkyní spojit osobně (viz sloupek Kdo odpovídá na vaše otázky?) a domluvit se na soukromé konzultaci vašeho konkrétního problému.

Každopádně vám doporučujeme nahlédnout do článků v našem tématickém speciálu Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2004, odpověď na velkou část svých dotazů totiž naleznete v řádcích našich textů.

Tento článek jsme aktualizovali v neděli 20. 3., přidali jsme další zodpovězené dotazy. Pokud zde nenaleznete právě ten svůj, bude pravděpodobně zařazen později s další aktualizací. 

Novinky v zákonech

P.Rockar@seznam.cz
Jako mnoho dalších, tak i já letos poprvé budu muset vyplnit daňové přiznáni z důvodu minimální daně, i když jsem neměl v podnikání žádné příjmy ani výdaje. Zároveň jsem zaměstnancem ve firmě, ale z časových důvodů nepodnikám už asi 3 roky. Každý rok mi stačilo, když jsem na FÚ donesl čestné prohlášení o tom, že jsem neměl žádné příjmy. Tudíž se bohužel v této věci vůbec neorientuji. Mé dotazy jsou následující:

  • Loni jsem podnikání přerušil na FÚ 4. dubna. Kolik si mám tedy započítat do daňového základu za toto období?
  • Můžu si do tohoto daňového přiznáni započítat i příjmy a hlavně zaplacenou zálohovou daň u mého zaměstnavatele?
  • Z těchto fiktivních příjmů z podnikání musím zaplatit i sociální a zdravotní pojištění, i když jsem neměl žádné skutečné příjmy?

Jaroslava Voharčíková: Důležité pro vás je, zda příjem ze zaměstnání bude vyšší než 4/12 ze 101 000 Kč (za měsíce leden až duben 2004). Vyplníte tiskopis "B" a uvedete příjmy ze zaměstnání, resp. opíšete z Potvrzení od zaměstnavatele základ daně a pokud bude tento nižší než provedený výpočet, zdaňujete minimální základ daně ve výši 4/12. Zaplacenou zálohu na daň u zaměstnavatele započtete na celkovou vámi vypočtenou daňovou povinnost a uvedete do kolony v "B". Pojištění se neplatí.

xyz
Od kterého období platí společné zdanění manželů? Od 2004 nebo 2005 a za jakých podmínek?

JV: Od roku 2005.

Kdo odpovídá na vaše otázky?

Ing. Jaroslava Voharčíková podniká v oblasti ekonomického, účetního a daňového poradenství od roku 1992, od roku 1993 je členkou Komory daňových poradců ČR a zkušební komisařkou Komory daňových poradců ČR. V roce 1997 se stala také auditorem a členem Komory auditorů ČR a od roku 1998 je zapsána v seznamu likvidátorů a nucených správců vedeném Komisí pro cenné papíry.
Dlouhodobě o problematice daní, účetnictví, auditu, konkurzu, likvidací a pojištění publikuje v odborném tisku a přednáší.
Tyto služby poskytuji prostřednictvím dvou společností, DEKOS, s. r. o. a DEKOS AUDIT, s. r. o., ve kterých je jediným společníkem.

Zaměřuje se na fyzické osoby, právnické osoby, občanská sdružení, nadace, bytová družstva, pojišťovny a penzijní fondy.

Dotaz jí můžete položit zde.

Kontakt: Tel./fax: +420 224 819 035, jvh@dekos.cz

dalibor.banik@seznam.cz
Prosím o radu ve věci minimálního vyměřovací základu na daň z příjmu za rok 2004. Pokud OSVČ ukončila podnikatelskou činnost k 11/2004 přerušením živnostenského oprávnění, je osvobozena od minimální daně? Popř., jak to bude v následujících letech, pokud zůstane živnost pozastavena.

JV: Po dobu platného živnostenského oprávnění se na Vás min. základ vztahuje. Zřejmě 11 měsíců, bylo–li pozastaveno až v 11/04. Minimální základ daně (MZD) spočítáte jako 11/12 z částky 101 000 Kč, zaokrouhlíte na 100 Kč dolů. Pozor na úpravy ZD přerušení - dodaňují se pohledávky, zásoby atd. V následujících letech se Vás MZD netýká, pokud nebudete podnikat podle § 7/1/a,b,c.

Nemovitosti, stavební spoření, hypotéky

jan.lysy@t-online.de
Jsem vlastníkem bytu, v kterém nemám hlášený trvalý pobyt. Byt pronajímám a při výpočtu daní z pronájmu uplatňuji odpisy. Zajímalo by mě, zda při eventuálním prodeji bytu a po kolika letech od nabytí bytu bude částka z prodeje osvobozena od dne z příjmu.

JV: Předpokládám, že máte příjem podle § 9 příjmy z pronájmu a nemáte byt zahrnut v obchodním majetku. V tom případě bude příjem z prodeje bytu osvobozen až po pěti letech od nabytí.

ste11@seznam.cz
Vlastním byt, který jsem prozatím pronajal. Jelikož jsem ho předloni koupil, vyšla mě v loňském daňovém přiznání ztráta (za rok 2003). Prosím o radu, jak vyplnit letošní daň. přiznání, zda si mohu ztrátu započítat, přetáhnout do roku 2004.

JV: Předpokládám, že máte příjem podle § 9 příjmy z pronájmu a nemáte byt zahrnut v obchodním majetku. Ztrátu z r. 2003 lze v r. 2004 uplatnit do výše základu daně. Vyplní se v oddílu § 9 podle postupu pro vyplňování daňového přiznání.

vaclav.velc@fcdf.cz
Za loňský rok jsem chtěl uplatnit odečet úroků z úvěru ze st. spoř. a hypotéky. Kolaudace proběhla v dubnu, podle FÚ nemám na odpočet nárok, pokud nemám trvalé bydliště na této stavbě. Postupoval FÚ správně?

JV: Úroky ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru lze obecně uplatnit v případě financování bytových potřeb. Bytovými potřebami se rozumí výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu podle zvláštního právního předpisu změna stavby. V případě výstavby, změny stavby nebo koupě rozestavěné stavby stačí, abyste užíval předmět bytové potřeby k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Pokud jste uvedené podmínky splnil, máte nárok na uplatnění úroků a FÚ nemá pravdu.

Podnikatelé

oberfrancova@seznam.cz
Tatínek, důchodce, registrace jako soukromý zemědělec, příjmy za 2004: 50 000 Kč, 50 % výdaje. Musí platit minimální daň? Jak danit? Jaké zdravotní a soc. pojištění?

JV: Tatínek nepatří mezi osoby, na které se vztahuje minimální základ daně. Platit bude daň z rozdílu mezi příjmy a výdaji, zřejmě z 25 tis. Kč. Soc. pojištění z uvedeného základu nebude povinně platit. Nemá význam, aby platil dobrovolně. Zdravotní pojištění platit bude, je nejlepší postupovat podle pokynů tiskopisu příslušné pojišťovny. Za 1 - 7/2004 si uplatní snížení základu o hodnotu příspěvku státu. Zálohy na zdravotní pojištění není povinen platit, ale může.

Zaměstnanci

milan.zedek@seznam.cz
Ve firmě je zaměstnanec zaměstnán na HPP a dále jako jednatel 07. Jaká má být správně záloha na daň z příjmu u tohoto vedlejšího prac. poměru? Je to 20 %, nebo může být i 15%, jelikož má podepsané prohlášení u dané firmy plynoucí z HPP?

JV: Zdanitelnou mzdou se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti, zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc. Pokud má zaměstnanec dva prac. vztahy k jednomu zaměstnavateli a má podepsané prohlášení, pak se záloha ze zdanitelné mzdy zúčtované nebo vyplácené za kalendářní měsíc vypočte v sazbě od 15 % do 32 %.

608448871@tiscali.cz
Pracuji v politice (starosta a poslanec) a prakticky celý den nosím oblek. Podávám daňové přiznání typu A a zajímalo by mě, zda si mohu snížit základ daně o cenu nového obleku, který jsem si loni koupil pro potřebu svého zaměstnání. Někde jsem četl, že to lze. Poraďte mně, prosím, jak toto provést.

JV: Příjmy ze zaměstnání lze snižovat pouze o výdaje na soc. a zdrav. pojištění. Výdaje na oblek nelze uplatnit. V rámci zúčtování za r. 2004 v typu "A" uplatníte dále jen odpočitatelné položky v zákoně vyjmenované – zde též oblek není vyjmenován. Zkuste dát poslanecký návrh, aby se změnil zákon.

Honoráře a cenné papíry

Karel
Jak je to s nutností odvádění sociálního pojištění v případě, že dostávám autorské honoráře. Pokud to není soustavná činnost, není nutné pojištění odvádět, pokud se nepletu. Ale co to je "soustavná činnost"? Resp. jde o to, jestli to je soustavná činnost, anebo jestli si já rozhodnu, že to je (není) soustavná činnost?

U autorského zákona se z příjmů platí, jen pokud to je soustavná činnost, tj. pokud se rozhodnete a písemně to prohlásíte u OSSZ. Pokud tak neučiníte neplatíte pojištění.

mabiga@centrum.cz
Před několika lety jsem zakoupil cenné papíry (Pioneer fond) za 50 000 Kč, které jsem byl nucen v loňském roce prodat se ztrátou - prodal jsem je asi za 36 000 Kč. Mohu si o těchto 14 000 Kč snížit základ daně (řádek č. 52 daňového přiznání typu B) Nejsem podnikatel, příjmy mám jen jako zaměstnanec v jednom pracovním poměru.

JV: Příjmy z CP jsou po 6 měsících osvobozeny. Daň. přiznání "B" nebudete podávat.

Dotazy, které jsme přidali v neděli 20. 3.

Následující odpovědi byly do tohoto článku přidány v neděli 20. 3. Pokud zde nenaleznete právě ten svůj dotaz, bude pravděpodobně zařazen později s další aktualizací.
Pod některými dotazy naleznete kromě reakce Jaroslavy Voharčíkové také odpovědi dalších čtenářů (označeny jako OČ), samozřejmě pokud byla jejich správnost daňovou poradkyní ověřena.

Podívejme se tady na další část zodpovězených dotazů, opět jsme je tématicky seřadili.

Podnikatelé, brigádníci, zahraniční příjmy, honoráře

jan.hink@quick.cz
Syn pracoval brigádnicky jako student a požádal o potvrzení o odvedených zálohách na daň. Zjistili jsme, že v měsících, kdy si vydělal méně než 5 000 Kč, mu byla stržena "srážková daň" 15 %, která není součástí tohoto potvrzení, zatímco v měsících s lepšími příjmy je to vedeno pod názvem "záloha na daň", rovněž 15 %. Opravdu to zákonodárce zamýšlel tak, že studenti, kteří si vydělají méně než 5 000 měsíčně, nemohou žádat o vrácení daně do výše nezdanitelné částky, zatímco s lepšími příjmy ano?

OČ Anonyma: Zda to tak zákonodárce myslel, to nevím. Ale v každém případě je to správně, pokud je v potvrzení o příjmech uvedena pouze zálohově sražená daň. Příjmy, z nichž je daň sražena dle § 36 (srážková daň 15 %) jsou již zdaněny a neuvádí se v daňovém přiznání (pokud si ho bude syn podávat). Tyto příjmy jsou již zdaněny a srážková daň je daní konečnou.

OČ Fredyho: Váš problém je jinde. Rozhodující je, zda syn podepsal "prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků". Pokud ne, tak má smůlu. Tentokrát je v tom zákonodárce nevině.

JV: Ano. Příště lze sjednat pracovní vztah lépe, aby šlo daň vrátit. Pro r. 2004 se nedá již nic dělat.

jan.hink@quick.cz
Letos mi má být poprvé vyplacen autorský honorář ve výši několika desítek tisíc Kč za využívání softwaru, jehož jsem autorem, a to na základě řádné smlouvy s firmou, která jej využívá. Nelze jej rozdělit na malé měsíční částky tak, aby jej bylo možno danit srážkovou daní. Kromě tohoto příjmu mám hlavní pracovní poměr u jiné firmy. Dozvěděl jsem se, že si mohu odpočíst 30 % jako paušální výdaje a že z toho musím zaplatit zdravotní pojištění: 13,5 % ze základu tvořícího 45 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Sociální pojištění se neplatí. Můj dotaz zní, zda jsou moje informace správné, a zda musím platit nějakou zálohu v případě, že částka bude rozdělena na 3 splátky, z toho první již v březnu, další cca červenec a říjen. Pídil jsem se po nějakých formulářích ve zdravotní pojišťovně, abych jim tento příjem přiznal, a obdržel jsem jen hlášení o změně, kde bych musel vyplnit období, po které mám příjem. Co tam mám napsat, když se jedná o jednorázovou částku, která je sice vyplacena ve třech termínech, ale teoreticky být nemusí? Když napíšu březen až říjen, vystavuji se nebezpečí placení pojištění v minimální výši cca 1 000 Kč, což by mi to podstatně prodražilo. Nebo mám vyplnit formulář pro každou splátku zvlášť na jeden měsíc, nebo to nechat až na konec roku?

JV: Je to zejména otázka dobře sepsané smlouvy - způsob zdanění. Hodnoty 30 %, 13,5 % a 45 % patří k r. 2005. Daně i pojistné se bude řešit až za celý r. 2005. Další podrobnosti jsou nad rámec možností této on-line poradny, můžeme to vyřešit individuálně.

Brunno
Finančnímu úřadu mám zaplatit asi 30 000 Kč (DPFO za 2004), bohužel jsem si tolik nenašetřil a můj měsíční výdělek to již nezachránil (cca 20 000 Kč). Lze se s FÚ domluvit na nějakých splátkách, byl by takový splátkový kalendář penalizován? Nic FÚ nedlužím, loni jsem daně v pořádku zaplatil. Nebo si mám na daně půjčit? Jaké byste mi, prosím, doporučila řešení?

OČ Anonyma: Můžete si dohodnout s FÚ splátky dle § 60 zákona o správě daní a poplatků. Ty budou úročeny a to ve výši 140 % diskontní sazby ČNB platné 1. den platného čtvrtletí (úrok je nižší než penále při nezaplacení dlužné částky, kde penále činí 0,1 % dlužné částky), ale tyto úroky při úhradě budou daňově neúčinné (tj. nelze je zahrnout do daňových výdajů v DE). Jinak lze odložit podání DPFO a to k 30. 6. 2005, pokud jeho zpracováním zplnomocníte daňového poradce nebo advokáta. Pak zvažte, co bude pro Vás cenově výhodnější, zda úhrada úroků a poplatku při podání žádosti na FÚ nebo úhrada daň. poradci či advokátovi.

JV: odpověď je v pořádku.

Jirka
V roce 2004 jsem do dubna vcetne byl zamestnancem Ceske spolecnosti sidlici v CR. Soucasne jsem k poslednimu dubnu 2004 pozastavil svou zivnost - zdroj vedlejsich prijmu. Od kvetna 2004 vcetne jsem byl v Irsku, kde jsem od cervna nasel zamestnani (zamestanec irske firmy, praci jsem vykonaval v Irsku). V Irsku jsem byl do konce roku 2004. Je ma mzda od irskeho zamestnavatele mym zdrojem prijmu plynoucich ze zahranici? Jsem danovym rezidentem Irska nebo CR? (Vice jak 183 dni jsem zdrzoval v Irsku, nevlastnim v CR byt ani jinou nemovitost, zivnost prerusena, trvale bydliste v CR mam nahlasen u rodicu, kdyz jsem pracoval v CR bydlel jsem nekolik let v podnajmu, v podnajmu bydlim i tady v Irsku, stredisko mych osobnich zajmu je v Irsku - chci tu zit, v CR mam rodice.) Mohu se rozhodnout sam, ze jsem danovym rezidentem Irska, nebo to musi nekdo posoudit? Jak muze Fin.urad prezkoumavat me rozhodnuti (rezident)?

JV: Uvedené skutečnosti je nutno v případe výzvy FÚ prokázat. Příjmy ze zaměstnání v ČR jsou zdaněny. Pravděpodobně i příjmy v Irsku jsou vypořádány - řídí se místním zákonem.

Pavel
FÚ mi překvalifikoval jako společníkovi s. r. o. mé příjmy z podnikání na příjmy ze závislé činnosti a s. r. o. za mě zaplatila vyměřenou daň. Já jsem podal dodatečné daňové přiznání, ve kterém jsem uvedl i zálohy daň, která byla FÚ doměřena, a s. r. o. ji zaplatila, a tím mi vznikl značný přeplatek daně, o který jsem požádal. FÚ mi odpověděl, že na vrácení přeplatku nemám nárok, jelikož mi tato daň nebyla s. r. o. sražena. Postupovalo FÚ správně? Jakým způsobem tuto přeplacenou daň z FÚ dostat?

JV: S.r.o. by nejdříve měla o této skutečnosti správně zaúčtovat. To považuji za důležité. Z toho by bylo patrno, že příjem je považován za mzdu, a že byly provedeny povinné odvody. Sražením se myslí snížení hrubé mzdy o daň a pojistné a vyplacení čisté mzdy. Pak tyto skutečnosti FÚ prokažte a požádejte znovu.

Minimální vyměřovací základ

Anonym
Je profesionální sportovec povinen respektovat minimální základ daně 101 000 Kč, domnívám se že je osoba s příjmy z výkonu nezávislého povolání, tak asi ne.
Svobodova2004@seznam.cz
Prosím o sdělení, zda profesionální sportovec, je osoba podle § 7 odst. 2b - t.j. má příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není ani živnosti ani podnikáním podle zvláštních předpisů, tudíž se na něho nevztahuje minimální základ 101 000 Kč.

JV: Minimální základ daně se na sportovce nevztahuje.

JaB
Jsem zaměstnána na HPP na symbolický 0,2 úvazek s platem asi 35 000 Kč ročně. Vedle toho vlastním živnostenský list, ale už mnoho let nepodnikám, nemám žádné příjmy ani výdaje a nevykazuji žádnou činnost, nepodávám ani daňové přiznání. Živnosti ale nejsou pozastaveny. Zajímalo by mne, jestli jsem poplatníkem minimální daně z titulu pouhého vlastnictví ŽL. Nebo jestli mi někdo může stanovit, že když v HPP nedosahuji ani minimální mzdy, že jsem OSVČ (a podle toho mi něco doměřit nebo po mně chtít nějaké "lejstro") i když jsem zaměstnanec a nepodnikám. Sociální a zdravotní pojištění za mě platí zaměstnavatel ve výměrách z minimální mzdy.

JV: Ano. Musíte podat daň. Přiznání "B" a uvést minimální základ daně ve výši 101 000 Kč. Pozastavte živnostenský list co nejdříve.

dalibor.banik@seznam.cz
Prosím o radu ve věci minimálního vyměřovací základu na daň z příjmů za rok 2004. Pokud OSVČ ukončila podnikatelskou činnost k 11/2004 přerušením živnostenského oprávnění, je osvobozena od minimální daně? Popř., jak to bude v následujících letech, pokud zůstane živnost pozastavena?

JV: Není osvobozena. Za 11 měsíců vypočítejte minimální základ daně 11/12 ze 101 tis. Kč, zaokrouhlete na 100 Kč dolů.

p.safrankova@peretex.cz
Loňského roku jsem k 1. 4. přerušila činnost jako OSVČ. 1. 4. jsem nastoupila do zaměstnání na HPP. Je přerušení činnosti jako ukončení činnosti? Musím vyplnit ř. 37, a nebo si mohu uplatnit ztrátu z roku 2003? Příjmy z podnikání za 3 měsíce mám vyšší než minimální základ daně.

OČ Anonyma: Přerušení činnosti není totéž co ukončení činnosti. V daňovém přiznání při přerušení činnosti ovšem musíte postupovat stejně, jako by k ukončení činnosti došlo, pokud není činnost obnovena k datu podání daňového přiznání (úprava základu daně např. o pohledávky, zásoby, závazky). Minimální základ daně pro vás platí po dobu 3 měsíců, kdy jste provozovala činnost podle § 7, a pokud v áš základ daně bude vyšší než minimální, pak si můžete uplatnit ztrátu z roku 2003.

JV: Odpověď je v pořádku.

Pronájmy a odpočty úroků z úvěrů na bydlení

sumichrast@chello.cz
Jaké výdaje jsou uznatelné při pronájmu bytu, když nechci uplatnit paušální 20% výši výdajů na řádku 206 daňového přiznání. Jsem fyzická, nepodnikající osoba.

JV: Jen výdaje související s příjmy z pronájmu. Bude záležet i na smlouvě o pronájmu i na tom, zda byt je ve vlastnictví nebo jde v podstatě o podnájem. Mohou být uplatněny např. výdaje na spotřebu médií, úklid, vybavení, ostraha, odpisy, auto, mobilní telefon, účetnictví, poradenství, praní ložního prádla, opravy údržba, ale vše musí mít vztah k pronájmu. Zejména je citlivé auto či mobil. Mělo by se prokázat použití, např. jezdíte převlékat postele, či uklízet, mobilem zařizujete záležitosti pronájmu.

A75@centrum.cz
Vzal jsem si hypotéku a nyní nevím, jak daňově "ošetřit" odpočet zaplacených úroků od základu daně. Je nutné podávat daňové přiznání, nebo stačí měsíčně "zálohově" odčítat a na konci roku toto doložit výpisem z hypoteční banky?

JV: Zřejmě jste zaměstnán. V tom případě nemusíte podávat daňové přiznání stačí při splnění podmínek zákona měsíčně snižovat základ daně o placený úrok a následně doložit potvrzení banky svému zaměstnavateli o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru do 15. 2. 2005. Prohlašujete zaměstnavateli každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období, že jsou placeny měsíčně splátky úvěru na financování bytových potřeb ve výši stanovené stavební spořitelnou nebo bankou.

Petr
S manzelkou vlastnime rodinny dum. Jednu mistnost jsme pronajali firme, najem jsme obdrzeli v hotovosti. Prijem z najemneho musime zdanit kazdy 1/2, nebo muze prijem uvest v danovem priznani pouze jeden z nas?

OČ Anonyma: Pokud je dům ve společném jmění manželů, pak se příjem z pronájmu nemovitosti zdaňuje u jednoho z manželů (je jedno, který z manželů příjem zdaní). Pokud by byl předmětný dům v podílovém vlastnictví, pak by příjem z pronájmu zdaňoval každý spoluvlastník podle svého spoluvlastnického podílu (nebývá obvyklé u majetku pořízeného za dobu trvání manželství). Pokud jste tedy dům pořídili za dobu trvání manželství a nemáte rozděleno společné jmění, pak je jedno, který z vás příjem z pronájmu zdaní daní z příjmu. Pokud neevidujete skutečné výdaje spojené s pronájmem místnosti, pak si můžete uplatnit výdaje procentem z příjmu a to ve výši 20 %.

JV: Odpověď je v pořádku. Podáváte daň. přiznání "B" – jeden z vás.

jan.lysy@t-online.de
Jsem vlastníkem bytu, v kterém nemám hlášený trvalý pobyt. Byt pronajímám a při výpočtu daní z pronájmu uplatňuji odpisy. Zajímalo by mě, zda při eventuelním prodeji bytu a po kolika letech od nabytí bytu bude částka z prodeje osvobozena od daně z příjmů.

OČ Anonyma: Příjem z prodeje bytu je osvobozen od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. b ZDP po uplynutí 5ti let od pořízení.

JV: Odpověď je v pořádku.

michal.hodek@mublovice.cz
Máme příjmy z pronájmu a zároveň ze záv. činnosti. Na kterém řádku přiznání "B" si uplatním ztrátu z pronájmu (2002)? Na ř. 209 v příloze 2 a nebo na ř. 38 (souhrn pronájmu se záv. činností)?

JV: Na řádku č. 38 jen do výše částky na ř. č. 36.

Další témata

Fredy
Někde jsem slyšel, že byla podána stížnost k Ústavnímu soudu ohledně diskriminační části zákona o dani z příjmů, konkrétně "minimálního základu daně". Nevíte o tom někdo více?

JV: Bohužel nepomohu.

Jitka Veselková
Ráda bych se zeptala na odpočet DPH při změně režimu. Společnost se stává plátce DPH od 1. 1. 2005. Podle § 74/2 je možné uplatnit odpočet DPH u obchodního majetku pořízeného v posledních 12 měsících. U zásob zboží je to jasné, ale jak je to u tzv. drobného majetku? Byl účtován na účet 022, a plně odepsán na 501. Je evidován jako DDHM. Slyšela jsem názor, že odpočet DPH je možné uplatnit jen z účetní ceny majetku - ta je k 31. 12. 0 Kč. Tedy smůla. Sdílíte tento názor? Jak bude ve stejném případě postupovat poplatník vedoucí daňovou evidenci?
A ještě k darům - daruje-li výrobce svůj výrobek na účely podle § 15/8 ZoDP, jakou částku uplatní jako odečitatelnou položku? Já myslím, že svou výrobní (kalkulační) cenu. Je povinen odvést z darovaného výrobku DPH? Jestliže ano, jak by se příslušná DPH vypočítala? Koeficientem podle §37 ZoDPH z výrobní (kalkulační) ceny?

JV: Váš dotaz se netýká podání daňového přiznání DP. Nabízím možnost osobní konzultace.
Dary se zúčtují ve výši kalkulační ceny. Ta je základem DPH x sazba 19 %. Hodnota vč. DPH se zaúčtuje na účet 543 - nedaňově. FO, má-li ZD, může odečíst dar ve výši max. 10 % ZD.

mysakpasak@seznam.cz
Mám nově (4/2004) auto na leasing, na IČ, bude používáno k živnosti i pro soukromé účely. Jsem FO, DE. Nevím, zda-li mám rozdělit úplně všechny náklady na nově pořízené auto, tj. i poměrnou část akontace, leasing, splátky, nákup pneumatik, opravu, pojištění (havarijní i povinné), výměna pneumatik, benzín, atd. Nebo se v poměru soukromé x pracovní jízdy rozpočítávají pouze náklady na provoz auta nebo dokonce jen na pohonné hmoty?

OČ Anonyma: Pro správné stanovení základu daně z příjmu musíte vyloučit veškeré výdaje související s používáním vozidla pro soukromé účely (PHM, opravy, údržba, pojištění, leasingové splátky, akontaci a pod.). V poměru využití vozidla pro soukromé účely a pro podnikání rozdělíte veškeré výdaje na předmětné vozidlo a o část výdajů, které podle vámi zjištěného poměru připadnou na soukromé jízdy, upravíte základ daně (položka zvyšující ZD podle § 23 - tabulka v příloze č. 1 DPFO). Jediný výdaj, který je hrazen v souvislosti s vozidlem a který nebudete členit na výdaj soukromý a výdaj související s podnikáním, je silniční daň.

JV: Odpověď je v pořádku. V poměru soukromé vs. pracovní jízdy se rozděluje vše. Nerozděluje se silniční daň – ta je daňově celá. Pozor na DPH jste-li plátcem!

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2004

Jak vypočítat daň z příjmů a vyplnit daňové přiznání? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak na zdravotní a sociální pojištění? Co s příjmy ze zahraničí? Má smysl elektronické přiznání, jak na něj?
Odpovědi a další informace jako např. daňové formuláře, daňový kalendář, užitečné kalkulačky a tabulky naleznete v našem tématickém speciálu Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2004! Součástí je i článek o tom, co nás v daňové oblasti čeká letos.


Jste s odpověďmi spokojení? Jak složité je pro vás daňové přiznání? Jak byste zdanění příjmů řešili vy?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Ptejte se daňové poradkyně!

18. 3. 2005 | Simona Ely Plischke | 18 komentářů

Ptejte se daňové poradkyně!

Daňový silvestr už stojí doslova za dveřmi. Dosud si nevíte rady s některými problémy? Pak neváhejte a využijte jedinečné možnosti: zeptejte se daňové a účetní expertky Jaroslavy Voharčíkové... celý článek

Se kterými zahraničními příjmy na český berňák?

1. 3. 2005 | Simona Ely Plischke

Se kterými zahraničními příjmy na český berňák?

Stále více lidí odjíždí na "pracovní zkušenou" do ciziny. Jak je to ale s daněmi ze zahraničních příjmů a s odvody na zdravotní a sociální pojištění? Kdy se platí "venku" a kdy "doma"? celý článek

Doplatek sociálního pojištění: poslední, ale citelný

23. 2. 2005 | Simona Ely Plischke

Doplatek sociálního pojištění: poslední, ale citelný

Vykonávali jste po část loňského roku samostatnou výdělečnou činnost? Pak si na vás již brousí zuby správa sociálního zabezpečení. Loňský rok do této oblasti vnesl významné změny, i... celý článek

Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách

22. 2. 2005 | Lucie Aschenbrennerová

Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách

Odvedli jste daň z příjmů? Kalkulačky a peněženky přesto ještě nechte na stole. Pokud podnikáte, nebo máte jiné příjmy, které neplynou z vašeho zaměstnání, musíte ještě srovnat dluhy... celý článek

Trnitá je cesta daně na finanční úřad. Dorazí ta vaše?

18. 2. 2005 | Simona Ely Plischke

Trnitá je cesta daně na finanční úřad. Dorazí ta vaše?

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím vyplývajícím z jejího pozdního odvodu. Připravili jsme pro vás podrobný návod pro poukazování peněz finančnímu či celnímu... celý článek

Partners Financial Services