Se kterými zahraničními příjmy na český berňák?

Se kterými zahraničními příjmy na český berňák?
Stále více lidí odjíždí na "pracovní zkušenou" do ciziny. Jak je to ale s daněmi ze zahraničních příjmů a s odvody na zdravotní a sociální pojištění? Kdy se platí "venku" a kdy "doma"?

Rozsah daňové povinnosti, kterou má fyzická osoba vůči určitému státu, vyjadřují výrazy daňový rezident a nerezident. Většina zemí má ve své daňové legislativě stanoveny podmínky, jejichž splnění znamená neomezenou daňovou povinnost v této zemi. Český zákon o daních z příjmů tak např. uvádí, že daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak ze zdrojů v zahraničí, mají ti, kdo mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují. "Obvykle se zdržovat" znamená podle litery zákona pobývat na území ČR alespoň 183 dnů v roce (půl roku), přičemž nezáleží na tom, zda souvisle nebo v několika obdobích.

"Au-pair" příjmy se nedaní

Příjem za vypomáhání s domácími pracemi v zahraničí není předmětem daně z příjmů.
V zemi, v níž jste daňovým rezidentem, jste povinni přiznávat svůj celosvětový příjem, tj. uvést všechny druhy příjmů, které vám plynou ze všech států světa. Nezáleží na tom, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny "doma" či v zahraničí, ani na to, kde činnost skutečně vykonáváte.
Naopak, pokud podmínky dané daňovou legislativou nesplňujete, jste v daném státě daňovým nerezidentem. Ten má pak právo zdanit pouze ty příjmy, které mají zdroj na jeho území. Většina států má právně upraveno, které příjmy to jsou.

Dvojité zdanění? Smlouvy tomu zamezují

Řada dalších států aplikuje obdobná kritéria jako Česká republika pro vznik neomezené daňové povinnosti na svém území. Právě delší pobyt v zahraničí může vést k tomu, že se jedna osoba stává daňovým rezidentem ve více státech. V takových případech přicházejí na řadu smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tyto dvoustranné smlouvy státy uzavírají proto, aby nedocházelo ke, jak už jejich název napovídá, dvojímu zdanění jedněch a těch samých příjmů.
Tyto smlouvy vymezují další pomocná kritéria, podle nichž lze určit, ve kterém ze smluvních států bude osoba v dané situaci považována za daňového rezidenta. Zároveň stanoví, který ze zúčastněných států má právo na zdanění konkrétního příjmu

Při stanovení daňového rezidenství pro účely smlouvy o zamezení dvojího zdanění se klade důraz na to, kde máte stálý byt a kde je středisko vašich životních zájmů. Dalšími kritérii bývají zpravidla místo obvyklého pobytu a státní občanství.
Seznam států, se kterými Česká republika uzavřela smlouvy o zamezení dvojího zdanění, naleznete zde.

Bude vás v cizině platit český zaměstnavatel?

V případě, že bude nepřetržitý pobyt zaměstnance v zahraničí delší než 6 měsíců, má zaměstnanec možnost se před odjezdem do zahraničí odhlásit ze systému zdravotního pojištění v České republice. V tomto případě odpadá povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli. Pokudy tedy víte, že v zahraničí budete pobývat déle než půl roku, určitě se odhlašte, ušetříte tím dost peněz. Upozorňujeme však, že odhlášení nelze zařídit zpětně.
Zaměstnanec zůstává i nadále v pracovním poměru u českého zaměstnavatele, který mu po dobu výkonu práce v zahraničí vyplácí mzdu. Jednoduše řečeno, jde o případ, kdy jste do zahraničí byli vysláni na pracovní cestu. Český zákon nestanovuje časové hranice, nezáleží tedy na tom, zda-li jde o pobyt krátkodobý či dlouhodobý.

I přesto, že vykonáváte práci v zahraničí, zaměstnavatel sráží a odvádí zálohy na vaši daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a odvádí pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.
Pokud pracujete pro stálou provozovnu českého zaměstnavatele v zahraničí, není tento zaměstnavatel povinen zálohy na daň z příjmů v České republice odvádět.

Povinnost zdanit příjmy v zemi, kde pracujete (zahraničí), ovlivňují zejména dva faktory:

  • doba, kterou strávíte na území druhého státu, 
  • skutečnost, kdo v konečném důsledku nese náklady na vaši pracovní cestu, tj. zda vysílající česká společnost, společnost se sídlem ve druhém státě či stálá provozovna vysílajícího zaměstnavatele ve druhém státě.
Platí vás zahraničí?

Příjem zaměstnance za práci v zahraničí bude zpravidla podléhat zdanění ve státě výkonu práce, a to bez ohledu na to, jak dlouho se zaměstnanec v dané zemi zdržuje. To, jakým způsobem bude příjem zaměstnance v dané zemi zdaněn, záleží na místní daňové legislativě a na konkrétním znění smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud je s daným státem uzavřena.

Jestliže máte v České republice trvalé bydliště, jste nadále povinni platit pojistné na zdravotní pojištění, v tomto případě vypočtené z minimálního vyměřovacího základu. Opět platí, že odjíždíte-li na více než půl roku, můžete se před odjezdem do zahraničí ze systému českého zdravotního pojištění odhlásit. Zpětně pak ale musíte své zdravotní pojišťovně doložit, že jste v zahraničí nějakým způsobem pojištění byli (například cestovní pojištění).

TIP Peníze.CZ

Než odjedete do zahraničí za pracovními povinnostmi, zjistěte si, zda s námi tato konkrétní země uzavřela bilaterální smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.
Platí-li vás zahraničí, nemusíte přispívat na české sociálního zabezpečení. Samozřejmě vám ale nebude nikdo bránit přispívat do českého systému sociálního zabezpečení dobrovolně. Některé důsledky pracovního pobytu v zahraničí v oblasti sociálního zabezpečení řeší mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, které Česká republika s řadou států již uzavřela (jejich seznam naleznete zde na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí).
Pokud pracujete v zemi EU, podléháte sociálnímu pojištění v zemi výkonu zaměstnání.

Možných situací a variant je spousta, pokud si zrovna ve vašem případě nejste jisti řešením, kontaktujte daňové odborníky.

V článku byly využity informace z publikace Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí společnosti PricewaterhouseCoopers.

Máte za sebou zahraniční pracovní zkušenost? Jak jste své daňové povinnosti řešili vy? V jaké zemi byste nejraději danili?

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Doplatek sociálního pojištění: poslední, ale citelný

23. 2. 2005 | Simona Ely Plischke

Doplatek sociálního pojištění: poslední, ale citelný

Vykonávali jste po část loňského roku samostatnou výdělečnou činnost? Pak si na vás již brousí zuby správa sociálního zabezpečení. Loňský rok do této oblasti vnesl významné změny, i... celý článek

Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách

22. 2. 2005 | Lucie Aschenbrennerová

Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách

Odvedli jste daň z příjmů? Kalkulačky a peněženky přesto ještě nechte na stole. Pokud podnikáte, nebo máte jiné příjmy, které neplynou z vašeho zaměstnání, musíte ještě srovnat dluhy... celý článek

Trnitá je cesta daně na finanční úřad. Dorazí ta vaše?

18. 2. 2005 | Simona Ely Plischke

Trnitá je cesta daně na finanční úřad. Dorazí ta vaše?

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím vyplývajícím z jejího pozdního odvodu. Připravili jsme pro vás podrobný návod pro poukazování peněz finančnímu či celnímu... celý článek

Každoroční daňový kolotoč nabírá na rychlosti

15. 2. 2005 | Lucie Aschenbrennerová

Každoroční daňový kolotoč nabírá na rychlosti

Ačkoliv do posledního března zbývá ještě dost času, určitě nebude na škodu začít se přiznáním k dani z příjmů zabývat dříve. Vysvětlíme vám, co je nově zavedený "minimální základ daně"... celý článek

S pochodní do daňového bludiště

14. 2. 2005 | Simona Ely Plischke

S pochodní do daňového bludiště

Začali jste podnikat, zdědili louku, prodali chatu či jinak nastoupili do daňového kolotoče? Víte, co dál? Na který úřad a do kdy se jít přiznat? Co dělat, když zjistíte, že jste odevzdali... celý článek

Partners Financial Services