Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce
Změnám ve zdanění příjmů jsme se letos věnovali již v mnoha článcích a z mnoha různých pohledů. V rámci přehlednosti proto nabízíme jeden ucelený souhrn důležitých změn týkajících se úprav zákona o daních z příjmů platných pro letošní rok.

V novelizovaném zákoně o daních z příjmů, který nabyl účinnosti k prvnímu lednu 2006, najdete mnoho novinek. Změny se však netýkají jen daní z příjmů, ale zákon skrytě novelizoval také zákon o rezervách, dani z nemovitostí, DPH, dani silniční a spotřebních daních. Na některé z nich se podíváme, největší prostor však dostane nová úprava daně z příjmů.

Jsou vaše příjmy spíše nižší až střední? Pak na daních ušetříte. V prvním a ve druhém daňovém pásmu totiž došlo ke snížení daně, a to na 12 % z předchozích 15 % v prvním a na 19 % z předchozích 20 % ve druhém pásmu. Zároveň došlo k rozšíření prvního daňového pásma na 121 200 Kč z 109 200 Kč. Druhé pásmo zůstává na 218 400 Kč.Sazby daně z příjmů fyzických osob (od 1.1.2006)
Základ daně v Kč Daň Ze základu přesahujícího (v Kč)
do do
0 121 200 12 % ---
121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200
218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400
331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200

Slevovat na dani, nebo snižovat její základ?

Položku na poplatníka, manžela/ku, částečného nebo plného invalidního důchodce, držitele průkazu ZTP-P nebo studenta již nehledejte pod

Kdo je povinen platit daň z příjmů fyzických osob?
Jsou to jednak poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují (a to více než 183 dní v roce), v tom případě se jejich příjmy zdaňují, ať už plynou z ČR nebo odkudkoliv jinud. A jednak jsou to ti poplatníci, kteří se na našem území zdržují méně než 183 dní v roce, nebo ti, kteří zde studují či se léčí. Těm se pak zdaňují jen ty příjmy, které jdou z ČR.
položkami odčitatelnými od základu daně, ale nově pod slevami na dani. Tyto slevy si však budete moci odečíst jen do výše vaší daňové povinnosti. Jen staráte-li se o nezaopatřené dítě, může se vás týkat takzvaná negativní daň, neboli daňový bonus, avšak jen do 30 tisíc Kč za rok. Více se o podmínkách daňových bonusů a slev na dani dočtete v článku Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky.
Jako odčitatelné položky ovšem zůstaly například úroky z hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění a další. O konkrétních změnách v těchto odčitatelných položkách se dočtete na tomto místě.

Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně
Položka Sleva na dani (v Kč) Dosavadní roční odpočet z nezdanitelné části základu daně
Poplatník 7 200 38 040
Druhý z manželů 4 200 21 720
Částečný invalidní důchodce 1 500 7 140
Plný invalidní důchodce 3 000 14 280
Držitel průkazu ZTP-P 9 600 50 040
Student 2 400 11 400

Staráte-li se o dítě, počítejte

Jste rodina s dětmi? Zákon vám dal na výběr, zda zdanit příjmy roku 2005 společně, nebo odděleně. O společné zdanění manželů můžete požádat, pokud máte alespoň jedno nezaopatřené dítě, přitom nezáleží, zda jste zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, máte jiné zdanitelné příjmy, nebo jeden z vás nemá příjmy žádné. Jít společnou cestou zdanění se vám zpravidla vyplatí tehdy, máte-li každý různě vysoké příjmy. Více se o tom dočtete v článcích Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů I. a II.

Další důležitá změna se týká těch z vás, kteří máte příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti a příjmy z pronájmu a neuplatňujete výdaje ve skutečné výši, ale takzvaným procentem z dosažených příjmů, tedy výdajovými paušály. U těchto totiž došlo ke zvýšení, tato změna navrch platí i pro zdaňovací období 2005.
Pokud se vám dosud zdála výše paušálů nedostačující a raději jste sledovali skutečné výdaje, ale nyní byste na jejich zvýšenou hranici rádi přistoupili, nebude to úplně jednoduché. Abyste mohli uplatnit paušál za rok 2005, musíte, pokud máte nějaké nespotřebované zásoby, pohladávky nebo závazky, upravit základ daně za rok 2004 formou dodatečného daňového přiznání.

Změny výše výdajových paušálů
Číslo ustanovení ZDP činnost (zestručněno)
2004
2005
§ 7 odst. 1 písm. a) zemědělství, lesní a vodní hospodářství
50
80
§ 7 odst. 1 písm. b) část. živnosti řemeslné
25
60
§ 7 odst. 1 písm. b) živnosti ostatní
25
50
§ 7 odst. 1 písm. c)
§ 7 odst. 2 písm. a)
§ 7 odst. 2 písm. b) až d
jiné podnikání podle zvl. předpisů
autorská díla
závislá povolání, znalci, tlumočníci atd.
25
30
25
40
§ 9 odst. 1 pronájem
20
30

 

Změna se dotkla také daně stanovené paušálem. Bude ji moci nově využít více podnikatelů, a to i ti z vás, kteří vydělávají ročně do 5 miliónů Kč (limit roční výše příjmů nesmí být překročen za bezprostředně předcházející 3 zdaňovací období). Loni by vaše příjmy nemohly překročit 1 milión Kč. Podnikáte společně s manželem? Za předpokladu, že o stanovení daně paušální částkou požádá i spolupracující manžel (manželka), můžete paušál využít, ovšem v tom případě, že neuplatňujete společné zdanění manželů.

Další důležité změny:

 • Registrační pokladny:
pořídíte-li si registrační pokladnu s fiskální pamětí do 30. června 2006, získáte slevu na dani ve výši poloviny pořizovací ceny pokladny, maximálně však 8 tisíc Kč. Pokud provedete úpravu stávající pokladny do 31. prosince 2006, můžete si z daně strhnout 30 % vynaložených nákladů, maximálně však 4 tisíce Kč. Více v článku K čemu budou registrační pokladny?
 • Doprava zaměstnanců: výdaje na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání může nově zaměstnavatel uplatnit jako daňový výdaj. Přeprava osobními auty a hromadnou dopravou však daňově uznat nelze, musí jít o zaměstnavatelem nebo smluvním dopravcem zajištěnou přepravu (minimálně deseti osob).
 • Ubytování zaměstnanců: výdaje na přechodné ubytování zaměstnanců může také nově uplatnit zaměstnavatel jako daňový výdaj. Částka nesmí přesáhnout 3 500 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, zaměstnanci nemůžou bydlet v rodinném domě nebo v bytě.
 • Technické zhodnocení nehmotného majetku: zákon stanovil minimální dobu odpisování technického zhodnocení, a to na 9 až 36 měsíců (v závislosti na druhu technicky zhodnoceného majetku). Dříve bylo možno majetek odepsat i jednorázově.

 • Změny v daních z příjmů se však netýkají jen fyzických osob, ale snížení sazby daně na 24 % z předchozích 26 % se dočkali i právnické osoby, tedy například obchodní společnosti.

  Co nás čeká v roce 2006?
  Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

  Považujete současnou úpravu zákona o daních z příjmů za přínosnou? Ušetří právě vám na odvodu daní? Podělte se s námi

  Pojistěte potíže, ne jen vůz

  Pojistěte potíže, ne jen vůz

  Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

  Sdílejte článek, než ho smažem

  Líbil se vám článek?

  +1
  AnoNe
  Vstoupit do diskuze
  V diskuzi je celkem 3 komentářů
  Daňové přiznání online

  A tohle už jste četli?

  Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II.

  18. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková | 2 komentáře

  Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II.

  Jakkoli je rozdělení příjmu na polovinu pro účely zdanění optimální, nemusí to být pro rodinu vždy výhodné. Tento paradox je způsoben nastavením podmínek pro přiznávání sociálních dávek.... celý článek

  Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

  9. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

  Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

  Bude muset při jeho uplatnění manžel s nižšími či žádnými příjmy nejprve zaplatit nedoplatek na dani? Vznikne manželovi bez příjmů povinnost platit v dalším roce zálohy na daň? Může... celý článek

  Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

  6. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

  Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

  Již za rok 2005 mohou OSVČ uplatnit vyšší výdajové paušály. Při přechodu na ně ale musí splnit některé povinnosti, málokdo se např. obejde bez nutnosti podat dodatečné daňové přiznání.... celý článek

  Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

  4. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

  Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

  S Novým rokem přišlo zvýšení částek životního minima, což ovlivnilo i výši dalších dávek. Jak je to letos s dorovnáním do životního minima, příspěvkem na péči, přídavkem na dítě, sociálním... celý článek

  Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

  4. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

  Daň z příjmů zaměstnanců za rok 2005: (ne)výhodné novinky

  Významnými novinkami, které můžeme využít při účtování za rok 2005, jsou daňové zvýhodnění a společné zdanění manželů. Poradíme, zda se vám tyto instrumenty vyplatí a jak je co nejlépe... celý článek

  Partners Financial Services