Daň z příjmů za rok 2015: Návod, jak podat daňové přiznání a zaplatit daň

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 10. 3. 2016 | 1 komentář
Jak a kde podat přiznání k dani z příjmů za rok 2015? Jak a kde daň zaplatit? Jaké sankce hrozí, když se opozdíte? Kdo přiznání podává povinně elektronicky – a jak na to? Odpovědi na příštích řádcích.
Daň z příjmů za rok 2015: Návod, jak podat daňové přiznání a zaplatit daň

Spoustu důležitého o přiznávání daně z příjmů za rok 2015 už od nás víte:

Zbývá ještě dodat, jak a kde daňové přiznání podat, jak a kde daň z příjmů zaplatit.

Na podání daňového přiznání za rok 2015 máte čas do prvního dubna. Jestli vám přiznání připravuje daňový poradce, lhůta se protahuje o tři měsíce (do prvního července). Musíte ale daňovému poradci podepsat plnou moc a nejpozději do prvního dubna ji finančnímu úřadu (přesněji jeho územnímu pracovišti) doručit.

Na dosah ruky

Na Peníze.cz snadno najdete odborníka ve svém okolí. Zadejte město, adresu nebo konkrétní jméno a vyberte si daňového poradce nebo auditora.

Daňoví poradci na Peníze.cz

Stahujte!

Velká domů: Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Jak a kde daňové přiznání podat

Pro podání daňového přiznání za rok 2015 máte několik variant. Předně můžete tiskopis vyplnit ručně (nebo v počítači, pak vytisknout a podepsat) a doručit na územní pracoviště svého finančního úřadu – osobně nebo poštou. Formuláře můžete zdarma stahovat přímo na Peníze.cz, najdete je v boxu. Nabízíme je v interaktivní verzi, která při vyplňování ušetří dost práce.

Druhou možností je podat přiznání elektronicky – k tomu se podrobněji dostaneme níž.

Jestli budete růžový formulář posílat poštou, udělejte to doporučeně a schovejte si podací lístek – poslouží jako doklad o odeslání (a jeho termínu). Jestli se na finančák vydáte osobně, vezměte s sebou kopii vyplněného a podepsaného přiznání – na podatelně vám razítkem potvrdí, že přiznání převzali.

Za den podání budou úředníci z berňáku považovat den, kdy jste daňové přiznání odevzdali na finančním úřadě, na poště nebo ho odeslali prostřednictvím datové schránky či daňového portálu.

Jestli budete přiznání podávat na poslední chvíli a finančák i pošta už budou zavřené, máme pro vás tip: můžete ho odeslat jako e-tiskopis. Nepotřebujete k tomu datovou schránku ani elektronický podpis. Stačí vyplnit elektronický formulář na webu finanční správy a pak ho přímo z daňového portálu odeslat příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu. Do pěti dnů po odeslání pak musíte finančnímu úřadu doručit vytištěné a podepsané potvrzení o odeslání daňového přiznání, které vám aplikace nabídne na konci vyplňování. Přiznání už se pak na finančák vytištěné neposílá. Popsanou možnost samozřejmě lze využít i v případě, že přiznání nepodáváte na poslední chvíli. Využít ji naopak nemůže ten, kdo musí přiznání povinně podávat elektronicky (tím je totiž myšleno s datovou schránkou nebo elektronickým podpisem, podrobněji níž).

Ať už se na úřad vydáte osobně nebo budete posílat poštou, je dobré vědět, kam mířit: vždy na územní pracoviště finančního úřadu, v jehož obvodu máte trvalé bydliště. Jestli posíláte poštou nebo elektronicky, je třeba poslat přiznání na místně příslušné územní pracoviště. Jestli přiznání odevzdáváte osobně, můžete to udělat na kterémkoli územním pracovišti vašeho krajského finančního úřadu. Nevíte, kde hledat? Pomůže náš rozcestník finančních úřadů.

Přiznáváme se v roce 2016

Daňové přiznání za rok 2015 přehledně

Přivádí vás pohled na růžový formulář do nejistoty, bolí vás hlava a polykáte růžové pilule? Chcete mít jasno a jistotu? Projděte si náš daňový miniseriál:

Anketa

Jak podáváte?

Jak na elektronické podání. A kdo ho má povinné

Jestli máte aktivovanou datovou schránku nebo máte povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, vztahuje se na vás povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Udělat to musíte datovou zprávou ve formátu XML, nestačí tedy klasické PDF. Poradíme, jak na to.

Daňové přiznání vyplňte v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Na úvodní straně zvolte formulář: Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně. Nenechte se zmýlit starším letopočtem (od roku 2013 včetně), formulář je aktuální. Po vyplnění všech stránek (posouváte se tlačítkem v pravém sloupci: Další stránka), dojdete až k protokolu chyb – aplikace zkontroluje, jestli jste daňové přiznání vyplnili kompletně a formálně správně.

Případné přílohy k daňovému přiznání stačí naskenovat a připojit ve formátu PDF, DOC, XLS, JPG, RTF nebo TXT. Před odesláním si přiznání uložte do počítače, případně vytiskněte v odkazu, který aplikace nabízí. Nakonec v aplikaci daňové přiznání odešlete: kliknete na tlačítko odeslat a na následující stránce odkliknete odeslání pomocí datové schránky, nebo odeslání se zaručeným elektronickým podpisem. V prvním případě budete zadávat přístupové údaje ke své datové schránce, v druhém připojíte elektronický podpis. Nezapomeňte si uložit potvrzení o odeslání.

Další možností je odeslat daňové přiznání přímo z datové schránky. Postup bude stejný s tím rozdílem, že po vyplnění daňového přiznání kliknete na tlačítko: Uložení k odeslání do Datové schránky (v menu Pro celý formulář) – formulář ve formátu xml se uloží do úložiště v počítači, které vyberete. Odtud ho pak odešlete datovou schránkou – v datovce vytvoříte zprávu pro finanční úřad a soubor přiložíte.

Kdo má elektronické podávání daňového přiznávání povinné a podá ho jiným způsobem, automaticky dostane dvoutisícovou pokutu. V nejhorším případě může být sankce navýšena až na padesát tisíc korun – pokud finanční úřad shledá, že závažně ztěžujete správu daní.

Přiznej se jako kapitalista

Investice a daně

Náš miniseriál věnovaný danění příjmů z investic:

Pokuty: Když daňové přiznání podáte po termínu

Když se s podáním daňového přiznání trochu opozdíte, úředníci přimhouří oči. Během pěti pracovních dní po termínu ještě můžete daňové přiznání podat bez pokuty. Penále nabíhá od následujícího dne – tedy od 9. dubna. Dělá 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. Pokud jste měli ztrátu, dělá pokuta 0,01 procenta daňové ztráty.

Tady se ale hlídá opravdu termín doručení na finanční úřad, datum na poštovním razítku už úředníky nezajímá.

Nanejvýš se může pokuta vyšroubovat na pět procent daně a zároveň tři sta tisíc korun. Pokutu nižší než dvě stovky finanční úřad promine. Když daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně (na výzvu správce daně), počítejte s pokutou v minimální výši pětistovky.

Kdy zaplatit dan z příjmů za rok 2015

Pro platbu daně z příjmů fyzických osob platí stejné termíny jako pro podání daňového přiznání. Zaplatit byste měli do prvního dubna. Nebo prvního července – když přiznání necháte na daňovém poradci. Ale pozor, v tento den už od vás finanční úřad musí peníze opravdu mít. V tomhle případě nesejde na termínu odeslání peněz, rozhodující je termín jejich doručení finančáku.

Jak a kde daň zaplatit

Daň z příjmů za rok 2015 můžete zaplatit hotově na pokladně kteréhokoli územního pracoviště vašeho finančního úřadu nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou – pak v obou případech na účet příslušného krajského finančního úřadu. Tady je tedy drobný rozdíl – daňové přiznání podáváte příslušnému územnímu pracovišti, daň platíte přímo na účet krajského finančáku. Zásadní je znát správné číslo účtu. Předčíslí bankovního účtu určuje typ daně (v tomto případě půjde o daň z příjmů fyzických osob), matriková část čísla účtu zase jednoznačně určuje finanční úřad.

Usnadníme vám to. Čísla bankovních účtů jednotlivých úřadů pro platbu daně z příjmů v letošním roce vidíte v boxu. Na vás už zbude jen příslušnou částku poslat. Variabilním symbolem bude vaše daňové identifikační číslo nebo rodné číslo, pokud DIČ nemáte.

Když posíláte peníze v hotovosti (poštovní poukázkou), uvádí se jako konstantní symbol číslo 1149. Jestli platíte bezhotovostně bankovním převodem, použijete konstantní symbol 1148.

 Finanční úřad

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

FÚ pro hlavní město Prahu

7704-77628031/0710

721–77628031/0710

713–77628031/0710

FÚ pro Středočeský kraj

7704–77628111/0710

721–77628111/0710

713–77628111/0710

FÚ pro Jihočeský kraj

7704–77627231/0710

721–77627231/0710

713–77627231/0710

FÚ pro Plzeňský kraj

7704–77627311/0710

721–77627311/0710

713– 77627311/0710

FÚ pro Karlovarský kraj

7704–77629341/0710

721–77629341/0710

713–77629341/0710

FÚ pro Ústecký kraj

7704–77621411/0710

721–77621411/0710

713–77621411/0710

FÚ pro Liberecký kraj

7704–77628461/0710

721–77628461/0710

713–77628461/0710

FÚ pro Královehradecký kraj

7704–77626511/0710

721–77626511/0710

713–77626511/0710

FÚ pro Pardubický kraj

7704–77622561/0710

721–77622561/0710

713–77622561/0710

FÚ pro Kraj Vysočina

7704–67626681/0710

721–67626681/0710

713–67626681/0710

FÚ pro Jihomoravský kraj

7704–77628621/0710

721–77628621/0710

713–77628621/0710

FÚ pro Olomoucký kraj

7704–47623811/0710

721–47623811/0710

713–47623811/0710

FÚ pro Moravskoslezský kraj

7704–77621761/0710

721–77621761/0710

713–77621761/0710

FÚ pro Zlínský kraj

7704–47620661/0710

721–47620661/0710

713–47620661/0710

Specializovaný finanční úřad

7704–77620021/0710

713–77620021/0710

Anketa

Přiznání vyplňujete...

Pokuty: Pozdní platba daně z příjmů

Když se s úhradou daně z příjmů opozdíte jen o pár dní, projde vám to beztrestně. Penále za pozdě zaplacenou daň nabíhá od pátého pracovního dne po termínu splatnosti – letos od 8. dubna. Jestli chcete vyváznout bez pokuty, nejpozději 7. dubna od vás musí finančák peníze mít. Za každý další den naskakuje úrok z prodlení. Aktuálně dělá 14,05 procenta z výše daně za rok. (Penále je tvořeno aktuálně platnou repo sazbou České národní banky navýšenou o 14 procent; roční sazba se rozpočítá na dny.) Úrok z prodlení vám můžou vyměřit maximálně za pět let. Odpustí vám ho, když nepřekročí u jedné daně za jedno zdaňovací období dvě stě korun.

Když přiznáte nižší daň

Když přiznáte nižší daň, než odpovídá skutečnosti, a finanční úřad vám daň doměří, zaplatíte navíc penále ve výši dvaceti procent doměřené daně. Kromě toho budete muset zaplatit i úrok z prodlení, který jsme zmiňovali výš. Když daň doplácíte na základě vlastního dodatečného daňového přiznání, zaplatíte navíc pouze úrok z prodlení.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+27
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Daňové přiznání za rok 2015: Jak na dani z příjmů zaplatit co nejmíň

8. 3. 2016 | Petra Dlouhá

Daňové přiznání za rok 2015: Jak na dani z příjmů zaplatit co nejmíň

Peníze.cz pokračují v sérii článků o přiznávání daně z příjmů v roce 2016. Dnes se mrkneme, jak si můžete snížit základ daně a co všechno lze od daně z příjmů odečítat.

Daňové přiznání za rok 2015: Jak uplatnit výdaje. Pravidla a limity výdajových paušálů

7. 3. 2016 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Daňové přiznání za rok 2015: Jak uplatnit výdaje. Pravidla a limity výdajových paušálů

V prvním díle seriálu o dani z příjmů fyzických osob jsme se zabývali tím, kdo letos musí podat daňové přiznání. Dnes pokročíme dál: zaměříme na podnikatele, kteří chtějí uplatnit výdaje... celý článek

Daň z příjmů: Kdo musí v roce 2016 podat daňové přiznání

2. 3. 2016 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Daň z příjmů: Kdo musí v roce 2016 podat daňové přiznání

Březen, měsíc růžového formuláře, je tu. Peníze.cz přinesou seriál článků, který poradí, jak se s přiznáváním daně z příjmů za rok 2015 vypořádat. V prvním dílu se podíváme, kdo letos... celý článek

Investice a daně II: Dividendy

29. 2. 2016 | Jan Traxler | 14 komentářů

Investice a daně II: Dividendy

Zítra začíná březen, měsíc přiznávání. Jak správně danit dividendy? Kdy je uvést do daňového přiznání a kdy ne? Pozor zejména na dividendy vyplácené ze zahraničí.

Investice a daně I: Akcie a fondy

22. 2. 2016 | Jan Traxler | 41 komentářů

Investice a daně I: Akcie a fondy

Výnosy z investic je potřeba řádně zdanit. Některé jsou ale od daně osvobozeny. Jak správně zdanit příjem z prodeje akcií, podílových listů či jiných cenných papírů?

Partners Financial Services