Investice a daně I: Akcie a fondy

Jan Traxler | rubrika: Jak na to | 22. 2. 2016 | 41 komentářů
Výnosy z investic je potřeba řádně zdanit. Některé jsou ale od daně osvobozeny. Jak správně zdanit příjem z prodeje akcií, podílových listů či jiných cenných papírů?
Investice a daně I: Akcie a fondy

Nikoho to asi netěší, ale těžko se tomu vyhnout – s klienty na to narážíme rok co rok. Jak danit výnosy z investic?

Pro začátek je potřeba rozlišit, jestli investuji jako fyzická osoba-nepodnikatel, nebo jestli je investice zahrnutá do obchodního majetku podnikatele nebo právnické osoby. Podnikatelé to mají trochu složitější. Pokud evidují investici v účetnictví, musí ji každý rok přecenit a výnos nebo ztráta z přecenění hodnoty investice ovlivní celkový výsledek jejich hospodaření. Zároveň ale také podnikatelé a firmy většinou mají svého účetního, který zná správné účetní i daňové postupy, a proto se v miniseriálu věnovaném zdanění výnosů z investic – jehož první díl máte právě před sebou – zaměříme jen na investice, které lidé dělají mimo podnikání. Spousta z nich totiž mimochodem ani netuší, že mají nějaké daně platit. Nevědí například, že není vždycky určující, jestli jako investoři dosáhli zisku. Mnohdy může být investice i ztrátová, a přesto musíte podat daňové přiznání a uvést do něj jako dílčí základ daně 0 korun. Daň se ostatně nejmenuje daň ze zisků, ale daň z příjmů – podstatné tedy je, jestli vám vznikl zdanitelný příjem, o jakou formu příjmu se jedná a jestli není od daně z příjmů osvobozený.

Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management

Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz.

Kontakt: jan.traxler@finez.cz

Obecně můžeme výnosy z investic rozdělit na tři skupiny, tak jak je rozděluje i zákon o daních z příjmů:

Pro všechny platí sazba ve výši 15 procent, liší se ale postup zdanění. 

Pro přehlednost si to zkusíme shrnout do jedné tabulky

 

Příjem z držby

Příjem z prodeje

Nemovitosti

Nájem (§ 9)

Ostatní příjmy (§ 10)

Akcie, dluhopisy, fondy

Dividendy a úroky (§ 8 )

Ostatní příjmy (§ 10)

Sazba daně

15 %

Dnes se podrobněji podíváme na příjem z prodeje cenných papírů. V navazujících článcích si pak řekneme víc ke zdanění dividend, příjmů z pronájmu nebo z prodeje nemovitostí a pro úplnost také ke specifikům zdanění výnosů u dluhopisů.

Přiznej se jako kapitalista

Investice a daně

Náš miniseriál věnovaný danění příjmů z investic:

Příjem z prodeje cenných papírů

Když prodáte akcie nebo podílové listy investičních fondů (a jako prodej se počítá i jejich zpětný odkup investičním fondem), máte příjem z prodeje cenných papírů. Ten se daní jako ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Proti příjmu lze jako výdaj uplatnit pořizovací náklady včetně poplatků. Investuji-li například 200 tisíc korun do akciového fondu a po roce podíly ve fondu prodám za 250 tisíc korun, v příloze č. 2 daňového přiznání uvedu jako příjem 250 tisíc korun a jako výdaj 200 tisíc korun. Dílčím základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy 50 tisíc.

Příjmy a výdaje se uvádějí souhrnně za všechny cenné papíry, z jejichž prodeje jsme měli příjem. Jinými slovy: proti zisku z jedné investice lze uplatnit ztrátu z jiné investice.

Základ daně: Sčítáme všechny příjmy a všechny výdaje

V daném roce například prodám za 300 tisíc korun akcie Erste Group, jejichž pořizovací cena byla včetně poplatků 200 tisíc korun (zisk 100 tisíc korun). Zároveň prodám za 150 tisíc korun akcie ČEZ, jejichž pořizovací cena byla také 200 tisíc korun (ztráta 50 tisíc korun). V daňovém přiznání pak uvádím jako příjmy z prodeje cenných papírů 450 tisíc korun (300 tisíc Erste Group + 150 tisíc ČEZ) a jako výdaje 400 tisíc korun (200 tisíc Erste Group + 200 tisíc ČEZ). Dílčí základ daně je tedy 50 tisíc korun.

Jako dílčí základ daně podle § 10 se vždy bere celkový kladný rozdíl všech příjmů z prodeje cenných papírů. Jinými slovy, v případě celkové ztráty se uvádí dílčí základ daně 0 korun. Nelze uplatnit ztrátu vzniklou z prodeje cenných papírů proti jiným zdanitelným příjmům, například proti příjmům z podnikání, nebo z pronájmu nemovitostí a podobně.

Jednotné kurzy 2015

Vybrané jednotné kurzy platné pro rok 2015

Země

Měna

Kurz

EMU

EUR/CZK

27,27

USA

USD/CZK

24,69

Velká Británie

GBP/CZK

37,66

Švýcarsko

CHF/CZK

25,62

Kanada

CAD/CZK

19,16

Polsko

PLN/CZK

6,52

Švédsko

SEK/CZK

2,92

Norsko

NOK/CZK

3,04

Zdroj: Pokyn GFŘ D-25 ze dne 4. 1. 2016

Přepočet cizí měny na koruny

Při prodeji cenných papírů v cizí měně je potřeba převést příjmy i výdaje do korun. U soukromého investora, který nevede účetnictví, slouží pro přepočet na koruny jednotné kurzy stanovené Generálním finančním ředitelstvím.

Příjmy i výdaje se převedou stejným kurzem na koruny. Pro účely stanovení daně tak nehraje žádnou roli, jaký byl kurz koruny při nákupu a při prodeji. Může se stát – a stává se –, že investor v korunách realizuje ztrátu, ale přesto musí zdanit zisk vypočítaný v cizí měně a přepočtený na koruny. Jindy naopak investor ve skutečnosti po přepočtu na koruny vydělá, ale protože prodejní cena byla nižší než nákupní, daňový základ je nulový.

Cizí měny: Jeden kurz pro celý rok

V roce 2014 jste nakoupili 1000 kusů akcií společnosti Ford za cenu 15 dolarů na akcii. Celkem tedy pořizovací náklady 15 tisíc dolarů. Kurz dolaru byl tehdy 20 korun za jeden dolar, tedy v korunách jste za akcie zaplatili 300 tisíc korun (1000 × 15 × 20). V roce 2015 jste všechny akcie prodali za cenu 14 dolarů za kus, celkem tedy máte zdanitelný příjem 14 tisíc dolarů. Kurz dolaru byl při prodeji 25 korun za dolar. V korunách jste při prodeji akcií obdrželi 350 tisíc korun (1000 × 14 × 25). Tato transakce vám ve skutečnosti vynesla 50 tisíc korun, přesto z ní neplatíte žádnou daň.

Do daňového přiznání totiž uvádíte příjem 14 000 dolarů přepočtený jednotným kurzem dolaru pro rok 2015, což je 24,69. V příloze 2 daňového přiznání tedy zapíšete příjem z prodeje cenných papírů 345 660 Kč. Proti tomu uplatníte výdaj 15 000 dolarů přepočtený stejným kurzem 24,69. V příloze 2 daňového přiznání uvádíte výdaj 370 350 korun. Dílčí základ daně je kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy nula korun.

Skutečný kurz dolaru v roce 2015 a 2014

Zdroj: peníze.cz

Stahujte!

Daňové přiznání – formuláře

Toto jsou interaktivní pdf formuláře (pozor v prohlížeči se nemusí otevřít dobře, stáhněte si je do počítače). V galerii formulářů nabízíme i formuláře pouze k tisku a interaktivní formuláře v MS Excel.

Osvobození od daně z příjmů

Ve dvou případech je příjem z prodeje cenných papírů od daně z příjmů osvobozen. Zaprvé tehdy, když úhrnný příjem z prodeje cenných papírů nepřesáhne v daném zdaňovacím období částku sta tisíc korun (§ 4 odst. 1v zákona o daních z příjmů). Pokud například prodáte podílové listy jednoho fondu za 60 tisíc korun a druhého fondu za 50 tisíc korun, už jste tento limit přesáhli a obě transakce musíte zdanit. Mnoho lidí si myslí, že rozhodující je výše dosaženého zisku. Nikoliv. Rozhodující je úhrn příjmů, bez ohledu na to, jak vysoký je dosažený zisk. I kdyby investor realizoval ztrátu, pokud výše příjmů z prodeje cenných papírů přesáhne sto tisíc korun, musí podávat daňové přiznání s dílčím daňovým základem 0 korun.

Dále je příjem z prodeje cenných papírů vždy osvobozen od daně z příjmů (bez ohledu na výši příjmů), pokud mezi nabytím a prodejem uplynula doba delší než tři roky (§ 4 odst. 1v zákona o daních z příjmů). Tento tříletý časový test platí od 1. 1. 2014. Do té doby stačilo na osvobození od daně z příjmů půlroční držení cenného papíru. Přechodné ustanovení říká, že na cenné papíry pořízené podle staré úpravy do 31. 12. 2013 se nadále vztahuje šestiměsíční časový test. Veškeré cenné papíry nakoupené do 31. 12. 2013 už tedy splňují podmínku osvobození od daně z příjmů. Cenné papíry nakoupené 1. 1. 2014 a později zatím tříletý časový test nesplňují a při jejich prodeji je potřeba příjem z prodeje řádně zdanit.

Někdy není vůbec lehké se dopočítat přesných čísel, zvlášť v případě, že investor nakupoval podílové listy pravidelně třeba každý měsíc po dobu několika let. Každý nákup se posuzuje samostatně. Prvně je potřeba oddělit investice, které splňují časový test. Ty jsou od daně z příjmů osvobozeny. U zbylých je potřeba se dopočítat, zda celková částka z prodeje cenných papírů, které nesplňují časový test, překročí limit sta tisíc korun.

Co dřív koupíš, to dřív prodáš: Časová posloupnost

Pokud investor neprodává celou pozici naráz, ale jen část akcií či podílových listů, postupuje se standardně metodou FI-FO (first in – first out). Například nakoupil jsem nejprve 1000 kusů akcií ČEZ v roce 2013 za 500 korun na akci, pak dalších 1000 kusů v roce 2014 za 600 korun na akcii a pak ještě dalších 1500 kusů v roce 2015 za 650 korun na akcii. Pak začala jejich cena na burze klesat a já jsem se rozhodl 1500 kusů akcií prodat za cenu 550 korun na akci.

Pro účely stanovení základu daně se má za to, že jsem prodával prvních 1500 kusů, které jsem nabyl, tedy 1000 kusů z roku 2013 s pořizovací cenou 500 korun na akcii a 500 kusů z roku 2014 s pořizovací cenou 600 korun za akcii. Prvních 1000 kusů splňuje časový test, příjem z jejich prodeje je osvobozený od daně z příjmů. Do daňového přiznání tak uvádím pouze příjem z prodeje 500 kusů akcií ČEZ, konkrétně 500 ks × 550 Kč = 275 000 korun. Jako výdaj uvedu 500 ks × 600 Kč = 300 000 korun. Daňový základ je kladný rozdíl – čili nula korun.

Příště: Daníme dividendy

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+439
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 41 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 2. 2016 10:33, Karel

Ještě víc mi vadí prodloužení časového testu. To byla fakt prasárna.

Zobrazit celé vlákno

+73
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (41 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Investice a daně II: Dividendy

29. 2. 2016 | Jan Traxler | 14 komentářů

Investice a daně II: Dividendy

Zítra začíná březen, měsíc přiznávání. Jak správně danit dividendy? Kdy je uvést do daňového přiznání a kdy ne? Pozor zejména na dividendy vyplácené ze zahraničí.

Výpočet čisté mzdy 2016: Kolik dostanete a co spolknou povinné odvody

19. 1. 2016 | Petra Dlouhá | 18 komentářů

Výpočet čisté mzdy 2016: Kolik dostanete a co spolknou povinné odvody

Naši kalkulačku čisté mzdy aktualizovanou pro rok 2016 ocení zaměstnanec i zaměstnavatel. První si spočítá, jaký čistý příjem dostane a kolik mu z hrubé mzdy uloupnou povinné odvody.... celý článek

Dary na charitu si můžete odečíst z daní. Poradíme, jak na to

15. 12. 2015 | Petra Dlouhá | 7 komentářů

Dary na charitu si můžete odečíst z daní. Poradíme, jak na to

Jestli zvažujete, zda před Vánocemi přispět či nepřispět na charitu, máme pro vás argument: dary na dobročinné účely si můžete odečíst z daní. Tedy – zas se neradujte příliš, ne z daní,... celý článek

Očima expertů: Musí být daňové přiznání (a daně vůbec) složité?

10. 4. 2015 | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Očima expertů: Musí být daňové přiznání (a daně vůbec) složité?

Dalo by se zjednodušit přiznání k dani z příjmů? Jsou na tom jinde líp? A přineslo by jednodušší daňové přiznání vyšší výběr daní? Zeptali jsme se Lukáše Kovandy, Petra Macha, Aleše... celý článek

Šest zažraných mýtů o podílových fondech

4. 8. 2014 | Jan Traxler | 17 komentářů

Šest zažraných mýtů o podílových fondech

S přibývajícími roky praxe dávám při investování čím dál víc přednost podílovým fondům. Kvůli časové a daňové efektivitě. Jistě, fondy nejsou dokonalé. Často mám ale dojem, že jim lidé... celý článek

Partners Financial Services