Daňové přiznání za rok 2015: Jak na dani z příjmů zaplatit co nejmíň

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 8. 3. 2016
Peníze.cz pokračují v sérii článků o přiznávání daně z příjmů v roce 2016. Dnes se mrkneme, jak si můžete snížit základ daně a co všechno lze od daně z příjmů odečítat.
Daňové přiznání za rok 2015: Jak na dani z příjmů zaplatit co nejmíň

Daňové přiznání za rok 2015 je třeba podat do prvního dubna. Pokud tedy nevyužíváte služeb daňového poradce; když mu podepíšete plnou moc a do prvního dubna ji doručíte finančnímu úřadu, lhůta na podání přiznání se prodlužuje o tři měsíce.

Kdo se letos musí k dani z příjmů přiznat, jste na Peníze.cz četli minulý týden:

Psali jsme i o tom, jak v daňovém přiznání uplatňovat výdaje:

Dneska si řekneme, jak si můžete základ daně z příjmů (legálně) snižovat a co všechno se dá z daně z příjmů za rok 2015 odečíst. Hlavní novinky oproti loňsku se týkají slevy na dítě a daňových odpočtů u životního pojištění.

Stahujte!

Velká domů: Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Přiznáváme se v roce 2016

Daňové přiznání za rok 2015 přehledně

Přivádí vás pohled na růžový formulář do nejistoty, bolí vás hlava a polykáte růžové pilule? Chcete mít jasno a jistotu? Projděte si náš daňový miniseriál:

Výpočet daně z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob dosahuje patnácti procent, počítá se ze základu daně. Základ daně se rovná rozdílu mezi příjmy fyzické osoby a výdaji, které vynaložila na jejich dosažení. Buď se dokládají výdaje skutečné, na které si vedete daňovou evidenci, nebo se dá jednoduše využít výdajových paušálů, o kterých byla řeč v článku, na který odkazujeme výš.

Před výpočtem daně se daňový základ snižuje o takzvané nezdanitelné části základu daně. A teprve ze základu daně sníženého o odečitatelné položky se pak počítá patnáctiprocentní daň z příjmů – od které si ještě v závěru můžete odečíst daňové slevy. Teprve pak dojdete ke kýženému výsledku: k dani z příjmů, kterou za daný rok musíte zaplatit. Jak a kde platit, se dočtete příště.

Teď si vyjmenujeme, co všechno můžete odečítat od základu daně.

Úroky z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření

Základ daně si můžete snížit o úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření (i překlenovacího), které jste v roce 2015 zaplatili. Pozor: jde opravdu jen o úroky, nikoli celé splátky.

Na úrocích z hypotéky či stavebka lze ze základu daně odečíst maximálně tři sta tisíc ročně (za celou domácnost). Podmínkou je, že úvěr slouží na bytové účely – tedy rekonstrukci, stavbu nebo koupi nemovitosti určené k trvalému bydlení (chaty, chalupy a objekty určené k rekreaci podmínku nesplňují).

Přesnou definici bytových účelů najdete v § 15 zákona o daních z příjmů (odstavec 3).

Úroky z úvěru není možné odečítat, když nemovitost slouží k podnikání nebo k pronájmu. Když se dům nebo byt používá částečně k podnikání nebo pronájmu a částečně k bydlení, uplatňují se úroky pouze v poměrné výši.

Když čerpá úvěr víc lidí současně, uplatní odpočet buď jeden z nich, nebo každý rovným dílem. Jestli jste loni úvěr spláceli jen část roku, vztahuje se na odpočet limit pětadvaceti tisíc za každý měsíc splácení.

Potvrzení o zaplacených úrocích za předešlý rok obvykle banky a stavební spořitelny rozesílají začátkem roku. Případně se o něj přihlaste. Je třeba ho přiložit k daňovému přiznání.

ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ: PORADNA

Chcete na odpočinku opravdu v klidu odpočívat? Myslete tedy dopředu na to, abyste měli pořádný finanční polštář. Jestli je pro vás lepší spořit, nebo investovat, jak získat ke svým penězům ještě příspěvek od zaměstnavatele nebo státní příspěvek, se vším rádi pomůžou odborníci v bezplatné poradně na Peníze.cz.

Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění

Ze základu daně si můžete odečíst příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Přesněji: součet příspěvků, které jste zaplatili ze svého nad limit dvanácti tisíc ročně. Maximální výše odpočtu dělá taktéž dvanáct tisíc. Abyste tedy mohli uplatnit maximální (dvanáctitisícový) odpočet, museli jste loni do fondů odvést aspoň dvacet čtyři tisíc. Kdo odvedl dvanáct tisíc a míň, neodečte si od základu daně nic. Jestli jste zaplatili například osmnáct tisíc, můžete si odečíst šest. Příspěvky, které vám poskytl na penzijko zaměstnavatel, odečítat nesmíte.

Pokud máte sjednané penzijní pojištění (jde o alternativu životního pojištění). Můžete si od základu daně odečíst úhrn vámi zaplacených příspěvků v daném roce (maximálně opět 12 tisíc) za předpokladu, že výplata plnění je sjednána nejdřív po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdřív ve vašich 60 letech.

S pojistkou neušetříte!

Pořizovat si životní pojištění kvůli tomu, abyste „ušetřili na daních“, to je konina. To ale neznamená, že je konina pořídit si pojistku kvůli tomu, k čemu je na světě: tedy kvůli zajištění. Pomůžeme vám porovnat, co je v nabidce, a vybrat to, co vám sedne.

Životní pojištění

Základ daně z příjmů si můžete snížit také o své platby na životní pojištění. Maximum odpočtu: dvanáct tisíc ročně. Jestli máte životních pojistek víc, můžete částky sčítat, celková hranice odpočtu se ale nezvyšuje. Příspěvky zaměstnavatele odečítat nelze.

Abyste mohli odpočet využít, musí vaše pojistná smlouva splňovat několik podmínek. Pojistné plnění musí být podle smlouvy vyplaceno nejdřív ve vašich šedesáti letech a zároveň nejdřív po uplynutí pěti let od uzavření smlouvy. Když je pojistka sjednaná „na dožití“, což znamená, že peníze se vyplatí, až se dožijete určitého věku, je třeba ještě splňovat limit minimální pojistné částky při dožití:

  • u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let čtyřicet tisíc korun
  • u smluv s pojistnou dobou 16 a více let sedmdesát tisíc korun

U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití.

Od roku 2015 platí pro daňové odpočty u životního pojištění ještě jedna nová podmínka. Kdo che využívat daňové úlevy životního pojištění, nesmí peníze z pojistky průběžně vybírat. K tomu účelu bylo nutné uzavřít s pojišťovnou dodatek k pojistné smlouvě nebo smlouvu změnit tak, aby znemožňovala průběžné výběry bez ukončení smlouvy. U životních pojistek, které umožňují průběžné výběry, už pojištěný člověk nemůže uplatňovat daňový odpočet (a případný příspěvek zaměstnavatele se daní stejně jako mzda).

Informovali jsme vás už loni:

Přiznej se jako kapitalista

Investice a daně

Náš miniseriál věnovaný danění příjmů z investic:

Vzdělání, školení, kurzy

Kdo loni absolvoval placený kurz nebo školení zakončené zkouškou s certifikátem, může si ze základu daně odečíst až deset tisíc korun – podle skutečně zaplacených peněz. Zdravotně postižení můžou odečítat až třináct tisíc, lidé s těžkým postižením až patnáct tisíc. Daňový odpočet nelze uplatnit v případě, že vám školení platil zaměstnavatel, a v případě, že ho uplatňujete jako daňový výdaj v podnikání. Odečítat nemůžete například poplatky za studium na soukromé nebo vysoké škole a za autoškolu.

Příspěvky na dobročinné účely

Kdo v roce 2015 přispěl na školství, kulturu, ekologii nebo charitu, můžete si ze základu daně tyto příspěvky odečíst. Uznávají se i dary věcné, ty ovšem bude třeba znalecky ocenit.

Výčet dobročinných účelů a typů příspěvků, které se uznávají, najdete v § 15, odst. 1 zákona o dani z příjmů. Podmínkou je, že celková výše darů, které jste poskytli, loni dosáhla alespoň tisícikoruny nebo přesáhla dvě procenta vašeho původního daňového základu. Strop daňového odpočtu je stanovený na patnáct procent původního základu daně.

Když dar poskytnou manželé ze společného jmění, může odpočet uplatnit pouze jeden z nich nebo oba poměrnou částí.

Potřebovat samozřejmě budete potvrzení o daru.

Anketa

Podáváte přiznání včas?

Příspěvky odborům

Členové odborů si můžou od základu daně odečíst členské příspěvky až do výše tří tisíc korun. Částka zároveň nesmí překročit 1,5 procenta vašich ročních zdanitelných příjmů ze závislé činnosti. Potřebovat budete potvrzení odborové organizace.

Vždy se jedná o příspěvky v období od ledna do prosince skutečně zaplacené, nikoli zúčtované ve mzdě zaměstnance.

Daňová ztráta z předchozích let

Od základu daně můžete odečíst i daňovou ztrátu z podnikání, která vám vznikla v předchozích pěti letech. Dojít k ní můžete jen při uplatňování výdajů daňovou evidencí (když výdaje přesáhnou příjmy), při užívání výdajových se do mínusu nedostanete.

I když skončíte ve ztrátě, musíte za daný rok podat daňové přiznání. O ztrátu snížíte své další příjmy (dílčí základy daně) - z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy, kromě příjmů ze zaměstnání. Když ztrátu neuplatníte v roce, kdy vznikla, můžete ji uplatnit v dalších pěti letech (naráz nebo po částech). V roce, kdy ztrátu uplatňujete, musíte vyplnit zvláštní přílohu k daňovému přiznání (nabízíme ji mezi ostatními daňovými formuláři).

Tolik k položkám, které snižují základ daně. Teď se podíváme, jak ještě můžete snížit vypočtenou patnáctiprocentní daň z příjmů, tedy na daňové slevy.

Základní daňová sleva na poplatníka

Základní slevu na poplatníka může uplatnit každý (včetně vydělávajících důchodců), kdo měl loni alespoň část roku zdanitelné příjmy. Za rok 2015 dělá sleva 24 840 korun. Uplatňuje se vždy v plné výši – bez ohledu na to, jak dlouho vaše výdělečná činnost v roce 2015 trvala.

Tip! Přiznání jako polehčující okolnost

Proč se přiznat, i když nemusíte? Kvůli slevě!

Pokud jste byli v roce 2015 zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste „trávili“ v evidenci úřadu práce a pobírali podporu v nezaměstnanosti (která je od daně z příjmů osvobozena) nebo jste byli třeba na mateřské, vyplatí se vám daňové přiznání podat. Jestli jste totiž alespoň po část roku měli zdanitelné příjmy, můžete uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka, která dělá za loňský rok 24 840 korun a uplatňuje se v plné výši nezávisle na tom, jak dlouho výdělečná činnost trvala. Pokud jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili v plné výši (každý měsíc se uplatňuje jen poměrná část), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. Totéž platí pro studenty. A jestli pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), mohou ho požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně dostanou, aniž by sami museli daňové přiznání podávat.

Manželské počty

Do příjmů manžela/manželky se počítají:

Do příjmů manžela/manželky se nepočítají:

Je-li vaše manželka nebo manžel držitelem průkazu ZTP/P, daňová sleva se dvojnásobí.

Sleva na manželku či manžela

Slevu na zákonného partnera ve výši 24 840 korun ročně můžete z daně odečíst, když její nebo jeho příjmy v roce 2015 v součtu nepřesáhly 68 tisíc. Například byl jeden z vás bez práce nebo na rodičovské dovolené. Ale pozor: kdo v daňovém přiznání odečítá výdaje paušálem, slevu na manželku či manžela využít nesmí. Zaměstnanců se omezení týká, jen když je součet dílčích základů daně, u kterých uplatnili výdaje paušálem, vyšší než polovina jejich celkového daňového základu.

Ostatní můžou slevu uplatnit třeba jen za část roku (dělá 2070 korun měsíčně). Podmínkou je, že na začátku každého započteného měsíce jste s partnerem žili ve společné domácnosti a byli manželé nebo registrovaní partneři. Druhové a družky slevu čerpat nemohou.

Příjmy zákonného partnera, které se při posuzování nároku na daňovou slevu zohledňují, najdete v boxu.

Sleva na dítě a daňový bonus

Slevu můžete uplatnit také na vyživované dítě, se kterým žijete ve společné domácnosti.  Sleva na první dítě dělá za rok 2015 13 404 korun (1117 korun měsíčně), za druhé dítě 15 804 korun (1317 korun měsíčně) a za třetí a každé další dítě 17 004 korun (1417 korun měsíčně). Pokud jste loni podmínky splňovali jen část roku, můžete uplatnit poměrné částky za jednotlivé měsíce.

Když je dítě zdravotně postižené, sleva se dvojnásobí.

Pozor: pokud v daňovém přiznání uplatňujete výdajem paušálem, slevu na dítě čerpat nesmíte.

Jaké dítě si „odečtete z daní“

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit na dítě do věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo se kvůli špatnému zdraví připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, na které by mohli daňovou slevu uplatnit. Slevu nemůžete uplatnit za dítě družky nebo druha. Od roku 2014 ale lze zvýhodnění uplatnit na dítě registrovaného partnera nebo partnerky.

Zvýhodnění na jedno dítě může uplatnit pouze jeden daňový poplatník, typicky jeden rodič. Když se po započtení slevy na dítě daň dostane do minusu, stát vám výslednou sumu vyplatí jako daňový bonus. Tím se zvýhodnění na dítě liší od jiných daňových slev.

Bonus může dělat nanejvýš 60 300 korun za rok, minimálně sto korun – když vyjde nižší, nedostanete nic. Podmínkou pro vznik nároku na bonus je, že jste v daném zdaňovacím období vydělal nebo vydělala alespoň šestinásobek minimální mzdy, v roce 2015 tedy aspoň 55 200 korun. Započítávají se pouze příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a kapitálového majetku.

Sleva na školku

Uplatňovat můžete také „slevu na umístění dítěte“ – v překladu do běžné řeči školkovné.  Jeden z rodičů si může z daně z příjmů za rok 2015 odečíst výdaje na školku nebo jiné předškolní zařízení dítěte až do výše 9200 korun. Výdaje samozřejmě musíte prokázat, potvrdí je provozovatel předškolního zařízení. A pozor: za výdaj na umístění dítěte se nepovažují výdaje na stravu.

Na dosah ruky

Na Peníze.cz snadno najdete odborníka ve svém okolí. Zadejte město, adresu nebo konkrétní jméno a vyberte si daňového poradce nebo auditora.

Daňoví poradci na Peníze.cz

Sleva na studenta

Kdo loni studoval, může od daně z příjmů odečíst také slevu na studenta: za rok 2015 celkem 4020 korun. Podmínkou je, že v období, za které slevu uplatňujete, vám ještě nebylo šestadvacet (nebo osmadvacet, pokud jste v roce 2015 prezenčně studovali doktorský program) a studovali jste na státem uznané škole.

Slevu smíte uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku jste splňovali popsané podmínky – sleva dělá 335 korun za každý takový měsíc.

V případě, že jste byli studentem po celý rok, ale příjmy jste měli jen část roku, uplatňuje se sleva v plné výši.

daňovému přiznání každopádně musíte připojit potvrzení o studiu.

Nárok na slevu nemá student dálkového, distančního, večerního nebo kombinované studia na střední (nikoliv vysoké) škole, pokud je v době studia výdělečně činný (kromě práce na DPP a DPČ) nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Nárok na slevu také nemá student, který je v průběhu studia ve služebním poměru.

Sleva pro zdravotně postižené

Člověk, který pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, si může z daně z příjmů za rok 2015 odečíst 2520 korun. Totéž platí pro člověka, kterému zanikl nárok na invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu. Invalida třetího stupně si odečítá 5040 korun za rok. A držitel průkazu ZTP/P (tedy člověk se zvlášť těžkým postižením) uplatní daňové zvýhodnění ve výši 16140 korun. Kdo splňuje podmínky jen část roku, může uplatnit dvanáctinu uvedené částky za každý měsíc – rozhodující vždy je, jestli jste podmínky splňovali na jeho počátku. 

Výhody má i zaměstnavatel zdravotně postiženého člověka: za každého zaměstnance se zdravotním postižením si může z daně z příjmů odečíst 18 tisíc korun za zaměstnance s invaliditou třetího stupně dokonce 60 tisíc. 

Daňová kalkulačka 2016 – výpočet daně z příjmů za rok 2015

Dílčí základy daně
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Daňové přiznání za rok 2015: Jak uplatnit výdaje. Pravidla a limity výdajových paušálů

7. 3. 2016 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Daňové přiznání za rok 2015: Jak uplatnit výdaje. Pravidla a limity výdajových paušálů

V prvním díle seriálu o dani z příjmů fyzických osob jsme se zabývali tím, kdo letos musí podat daňové přiznání. Dnes pokročíme dál: zaměříme na podnikatele, kteří chtějí uplatnit výdaje... celý článek

Daň z příjmů: Kdo musí v roce 2016 podat daňové přiznání

2. 3. 2016 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Daň z příjmů: Kdo musí v roce 2016 podat daňové přiznání

Březen, měsíc růžového formuláře, je tu. Peníze.cz přinesou seriál článků, který poradí, jak se s přiznáváním daně z příjmů za rok 2015 vypořádat. V prvním dílu se podíváme, kdo letos... celý článek

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti 2016: Kolik vám strhnou

20. 1. 2016 | Petra Dlouhá | 40 komentářů

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti 2016: Kolik vám strhnou

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Jak se daní v roce 2016? Kolik ukrojí odvody a kdo neplatí žádné? Nabízíme přehled pravidel i kalkulačku, která čistou odměnu,... celý článek

Výpočet čisté mzdy 2016: Kolik dostanete a co spolknou povinné odvody

19. 1. 2016 | Petra Dlouhá | 18 komentářů

Výpočet čisté mzdy 2016: Kolik dostanete a co spolknou povinné odvody

Naši kalkulačku čisté mzdy aktualizovanou pro rok 2016 ocení zaměstnanec i zaměstnavatel. První si spočítá, jaký čistý příjem dostane a kolik mu z hrubé mzdy uloupnou povinné odvody.... celý článek

Daňové novinky od roku 2015. Jak se vám líbí?

24. 7. 2014 | Petra Dlouhá | 23 komentářů

Daňové novinky od roku 2015. Jak se vám líbí?

Vláda nachystala balíček daňových změn. Účinný má být od roku 2015. Poslanci ho nechali projít prvním čtením, definitivně se o něm rozhodne na podzim. Vzhledem k vládní převaze ve Sněmovně... celý článek

Partners Financial Services