Kdo má víc bytů, měl by platit vyšší daň? Nemovitosti očima expertů

Tuzemská daň z nemovitosti je v evropském srovnání nízká. Což pro většinu lidí není důvod ji zvedat. Důvody se hledají jinde: prý by vyšší zdanění mohlo přinést na trh víc bytů. Potěšena by jistě byla i vláda při sestavování rozpočtu.
Kdo má víc bytů, měl by platit vyšší daň? Nemovitosti očima expertů

Zdroj: Shutterstock

Minulý čtvrtek projednávaly hlavy České národní banky zdraví finančního sektoru a rizika, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Řeč se točila především kolem trhu s nemovitostmi. Ceny bytů v Česku jsou podle ČNB nadhodnocené o zhruba dvacet procent. Důvodem je prý hlavně nedostatečná nabídka nemovitostí ve velkých městech. I kvůli tomu i centrální bankéři nehodlají zmírnit pravidla pro poskytování hypoték. Naopak naznačili, že by mohli ještě utáhnout šrouby.

Rozruch ale vyvolal spíš rozhovor guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka pro Aktuálně.cz. V něm došlo mimo jiné i na nemovitostní daně. „Náš systém zdanění realit je hloupý. Máme zbytečně vysokou daň z nabytí nemovitostí. Ta by nemusela být skoro vůbec, protože zbytečně blokuje trh a to je vždy špatně. A naopak máme extrémně nízkou nemovitostní daň, což je dědictví romantické politiky devadesátých let,“ řekl Rusnok s tím, že by se například nebránil tomu, aby se zvýšila daň na druhý a další byt jednoho vlastníka. Mezi poslanci jeho nápad asi podporu nenajde, ale mediální ohlas byl značný a odpovídá tomu, že situace na trhu s bydlením je minimálně někde vážná. Kreativitu politiků na poli nemovitostních daní tedy není možné v budoucnu zdaleka vyloučit. Zvlášť kdyby se přestalo ekonomicky dařit – každá drobná miliarda do kasičky se může hodit a domy nemají nožičky a blbě se schovávají.

Co si o nemovitostních daních myslí respondenti naší pravidelné ankety? K čemu by mohlo vést zvýšení daně z druhé a další nemovitosti, respektive nemovitosti, kde nemá majitel psané trvalé bydliště? Nebo zvýšení nemovitostní daně vůbec? A co už ikskrát navrhované rušení daně z nabytí nemovité věci?

Markéta Pekarová Adamová

poslankyně, předsedkyně TOP 09

Markéta Pekarová Adamová
-4
+
-

Se zvýšením daně z nemovitosti v jakékoli podobě nesouhlasíme. Nelze vlastníky nemovitostí trestat vyšším zdaněním za to, že se například rozhodnou menší byt pronajímat a platit z toho hypotéku na ten, ve kterém s rodinou bydlí. V situaci, kdy je nejistá budoucnost celého důchodového systému, je zejména pro střední třídu pořízení druhého bytu jednou z cest k zajištění na stáří a za tento zodpovědný přístup k vlastní budoucnosti nelze nikoho trestat.

Takové opatření by se podle mého názoru navíc nedotklo spekulantů a komerčních pronajímatelů větších počtů bytů, naopak by nejhůře dopadlo na střední třídu, která si koupí druhý byt např. pro své děti nebo pro vlastní zajištění na důchod. Střední třída na svých bedrech nese už tak velkou daňovou zátěž, nepodporujeme její další zvyšování.

Zdanění nabytí nemovitosti považujeme za nemravné, neboť se znovu zdaňuje již jednou zdaněný majetek občanů. Proto zrušení daně z nabytí nemovitosti prosazujeme dlouhodobě, a to bez ohledu na výši daně z nemovitosti. Bohužel za stávající vlády, která daně zvyšuje, neúspěšně.


Daniel Kotula

majitel realitní kanceláře Kotula

Daniel Kotula
+15
+
-

Na dani z nemovitosti se vybere méně, než jsou náklady na výběr této daně. Za mě je to jasný důkaz nesmyslnosti daně v aktuální podobě. Řešením může být zrušení daně, nebo její zásadní zvýšení (pokud je to možné nazývat řešením). Zvýšení daně u druhé a další nemovitosti bych považoval za rozumné jen v případě, pokud by došlo ruku v ruce ke snížení daně z nabytí nemovitosti. Spíš se ale kloním k úplnému zrušení daně, neboť je její administrace náročná. Zároveň bych zrušil daň z nabytí pro první a druhou pořízenou nemovitost, při aktuálních tržních cenách nemovitostí se stalo bydlení nedostupným pro běžné občany, zrušení daně by mohlo neutěšenou situaci zmírnit.


Alena Schillerová

ministryně financí za ANO

Alena Schillerová
-89
+
-

Jakákoliv změna právní úpravy musí být posuzována komplexně a se všemi možnými dopady. Zvýšení daně z nemovitosti, kde nemá majitel psané bydliště, by reálně mohlo přinést komplikace, na které by bylo složité zákon jednoznačně nastavit. Myslím například existenci spoluvlastníků u jedné nemovité věci nebo společné jmění manželů. Nejsem si proto úplně jistá, zda by měl takový návrh dostatečně pozitivní účinky, aby převážily nad negativními dopady, které by nesporně způsobil. Vláda se také zavázala, že nebude zvyšovat daňovou zátěž, s výjimkou alkoholu, tabáku a hazardu. Zvýšení daně z nemovitosti by šlo proti tomuto závazku.

Pokud jde o reálný dopad takového opatření, nemovitostní trh je ovlivněn mnoha faktory, především rychlostí stavebního řízení, kupní sílou obyvatelstva či celkovým stavem hospodářství. Myslím, že pozitivním impulzem ke zlepšení situace na trhu by bylo především urychlení stavebního řízení v rámci nového stavebního zákona. Rovněž by se mohly více zapojit do bytové výstavby obce, zejména jsou-li vlastníky pozemků vhodných pro bytovou výstavbu.

Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nepovažuji za zcela zodpovědný. I z toho důvodu, že za případný výpadek v příjmech státního rozpočtu ve výši této daně, která v loňském roce činila 13,5 miliardy korun, nebylo nikým dosud předloženo konstruktivní krytí. Navíc takový krok není obsažen ani v programovém prohlášení vlády. Opatření podle mého může být navrhováno jedině v rámci celkové reformy systému majetkových daní.


Libor Ostatek

ředitel Golem Finance

Libor Ostatek
+51
+
-

Důležité mi přijde dívat se na trh podle segmentů – lidé, kteří si pořizují první bydlení by měli mít na vstupu daňově výhodnější podmínky než lidé či subjekty, kteří byty pronajímají, tedy když se jedná o investiční záměr, a ne bydlení.

Určitě nejsem pro, aby se automaticky zvýšilo zdanění druhé či další vlastněné nemovitosti, kde nemá majitel psané trvalé bydliště. Jednak berme v úvahu situace v rodinách, kde bychom neměli znevýhodňovat vlastnictví více nemovitostí, které rodinám slouží, a pak je zde také trh práce, kde v mnohých případech lidé tráví pracovní dny mimo svůj domov, ve větších městech, kde pracují a pořídili si byt za účelem pracovního pobytu, rovněž jde o druhou nemovitost a dalších situací bychom našli mnohem víc.

Pokud daňově ulevíme mladým lidem při pořízení startovacího bydlení, bude to jen dobře, zde jsem pro snížení daně z nabytí. Naopak, pokud mám již své bydlení zajištěno a jsem dostatečně ekonomicky silný na to koupit investiční byt/nemovitost, chci to evidentně realizovat s cílem zhodnocení, tak mi přijde spravedlivé tuto skupinu daňově odlišit, neříkám však daňově odradit! Nejsem rozhodně zastáncem paušálních řešení, problém má sociální a společenské konsekvence a takto bychom k tomu měli dle mého názoru přistupovat.


Ondřej Hatlapatka

finanční poradce Partners

Ondřej Hatlapatka
+37
+
-

Největší zátěží pro mladé rodiny, které chtějí bydlet ve svém, je dnes daň z nabytí nemovitosti. Jsem pro jakoukoli úpravu, která by v této věci pomohla a byla prospěšná. Navýšení daně z nemovitosti za víc vlastněných nemovitostí se neprojeví v peněženkách tolik jako velké výdaje na počátku investice do bydlení. Na druhou stranu proti ní budou samozřejmě svoje namítat velcí hráči na trhu, vlastnící mnoha bytů, kteří je nakoupili bez daně, jako první majitelé, ale vydělávají na pronájmech. Na tuto věc bude vždy dvojí pohled. Můj ale bude ten, že chci ulevit lidem od obří daně na počátku nového bydlení. Mnohdy i tato daň je totiž překážkou pro koupi starší nemovitosti. Součet nákladů za služby realitní kanceláře a daně tvoří mnohdy klidně desetinu kupní ceny. Pokud navýšení daně z nemovitosti umožní snížení této sumy na polovinu, bude to rozhodně krok k rozptýlení mladých rodin i do starších bytových zástaveb.


Jiří Pácal

ředitel Central Europe Holding, člen správní rady ARTN

Jiří Pácal
+34
+
-

Nevýrazné navýšení daně z majetku je poněkud jednoduchý způsob, jak vytáhnout peníze z movitějších lidí a bez reálného důvodu je tak trestat za odpovědnost a schopnost. Razantní zvýšení daňové zátěže u vlastníků více bytových nemovitostí pak může vést k nepřirozenému rozhýbání trhu, např. k vynucenému prodeji či pronájmu některých zbytných, neužívaných nemovitostí. Možností by mohlo také být zdanění druhé a další bytové nemovitosti daní z příjmu bez ohledu na to, zda je či není pronajata.

Principiálně však jde o velmi špatný způsob řešení problému, obsahující nespravedlnost a poškozování vlastníků řádně nabytých nemovitostí. Dalším krokem by pak už bylo jen jejich zestátnění. Pokud by takové opatření bylo přijato, časem by se mohlo rozšiřovat na řešení i dalších problémů, např. dopravy a vést k postupné deformaci myšlení. Podobné úvahy je dobré od počátku zavrhnout a věnovat se řešení problémů vhodnějšími prostředky.


Jan Hájek

partner realitní kanceláře Quantum reality

Jan Hájek
+10
+
-

Ačkoliv daň z nemovitosti nedosahuje zpravidla vysokých částek, myslím si, že stejně jako ostatní majetkové daně není spravedlivá. Občan, který vlastní nemovitost je svým způsobem trestán za toto vlastnictví. Často se diskutuje efektivita výběru těchto daní z pohledu státní správy, jelikož náklady na jejich výběr jsou v poměru k jejich výši třikrát větší než u jiných daní. Obecně proto nápady na její další zvyšování nepovažuji za přínosné a opodstatněné. Pokud by se přesto daň z nemovitosti pro druhé a další nemovitosti zvýšila, nepředpokládám žádný výrazný vliv na realitní trh. Přece jen důvody nákupu dalších nemovitostí jsou velmi rozličné a často jsou naši klienti rodinnými, pracovními či sociálními okolnostmi k nákupu donuceni. Pouze v případě nákupu nemovitosti na investici by do kalkulace výnosnosti vstoupila daň jako nákladová položka. Podobně i z pohledu stávajících majitelů si nemyslím, že by vyšší daň z nemovitosti byla důvodem k prodeji.


Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Lukáš Kovanda
+91
+
-

Z hlediska společenské soudržnosti dává smysl, aby se zvýšila daň uvalovaná na vlastněnou nemovitost od druhé výš, neboť to je zřejmě nemovitost „jen“ investiční. Smysl dává i to, aby její zvýšení nahradilo současnou daň z nabytí nemovitosti, která by se zrušila. Existence daně z nabytí nemovitosti totiž znesnadňuje bydlení třeba mladým rodinám s dětmi, a může tak podvazovat třeba porodnost, ergo znesnadňovat budoucí financování starobních důchodů či veřejné zdravotní péče.

Anketa

Kdo promluvil správně?

Z hlediska morálního je daň na druhou a vyšší nemovitost problematičtější. Lidé si kupují druhé a další nemovitosti jako investici i proto, že jim stát svým postupným zadlužováním v uplynulých desetiletích zneatraktivňuje jiné investice. Kvůli nahromaděnému dluhu a přeregulovanosti, která vede k poklesu byznysové a podnikatelské dynamiky, musí centrální banky držet rekordně nízké úrokové sazby, jinak by mnohé státy zbankrotovaly. V eurozóně dochází kvůli Evropské centrální bance a jejím až záporným sazbám k obrovskému přesunu bohatství ze severu do jižních černých děr typu Řecka nebo Itálie. Klasické bezpečné produkty typu spořicích či termínových účtů nebo vládních dluhopisů nenesou prakticky žádný úrok, takže investují o to víc do realit. Relativní výnosnost investic do realit u nás umocňuje stát neschopností rozvolnit legislativu týkající se nové výstavby, která by ceny realit stlačila. Za zadlužení státu, za přeregulovanost a neschopnost rozvolnit výstavbu a také za experimenty typu eura mají tedy nyní nedobrovolně platit úspěšnější, mnohdy tedy pracovitější, nápaditější (jak jinak by si na druhou a další nemovitost vydělali?) občané tím, že odvedou vyšší daň z druhé a další nemovitosti. Morálně je to nepřijatelné.

Ondřej Tůma

Autor článku Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase a Lidových novinách.... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+65
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 41 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 12. 2019 21:09, Ivana

Myslím, že ti, kteří nemají nemovitost na bydlení, ale na výdělek, by měli platit progresivní daň.

+39
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 12. 2019 7:28, Stanislav

Zvýšení daně na další byt, mimo to co uvedla ministryně, bude pronajímateli přeneseno na nájemníky. Tedy na ty nejpotřebnější.

-29
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (41 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Přiznání k dani z nemovitosti musí podat víc lidí. Co se změnilo

17. 1. 2024 | Kateřina Hovorková

Přiznání k dani z nemovitosti musí podat víc lidí. Co se změnilo

Do konce ledna musí přibližně sto tisíc lidí nově podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Tady je přehled změn i základních pravidel.

Máte garáž, chalupu nebo pronajímáte dům? Pozor na změny daně

20. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 2 komentáře

Máte garáž, chalupu nebo pronajímáte dům? Pozor na změny daně

Vládní balíček zásadně mění daň z nemovitosti. Nejenom, že se celkově výrazně zvýší, ale zároveň přesouvá určité stavby do jiných sazeb. Týká se to garáží, rekreačních objektů, ale... celý článek

Daň z nemovitostí stoupne. Experti řekli, jak ji dál vylepšit

11. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 8 komentářů

Daň z nemovitostí stoupne. Experti řekli, jak ji dál vylepšit

Vládní balíček zvyšuje od Nového roku sazbu daně z nemovitosti. Lidé si připlatí v průměru několik stokorun ročně. Stačí to? Jak by měla vypadat ideální daň? Zeptali jsme se.

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

20. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 7 komentářů

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

Řada úsporných opatření, kterými chce vláda snížit rostoucí deficit státního rozpočtu, vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jejím členem je i ekonom Petr Janský.... celý článek

Vládní balíček má zelenou, prezident podepsal. Přehled změn

13. 10. 2023 | Petr Kučera, Kateřina Hovorková

Vládní balíček má zelenou, prezident podepsal. Přehled změn

Desítky novel, které mají snížit zadlužení státu, jsou definitivně schválené. Projděte si, co konsolidační balíček obsahuje hlavně z pohledu osobních financí.

Partners Financial Services