Nový stavební zákon schválila vláda. Projděte si hlavní změny

Veronika Hejná | rubrika: Co se děje | 24. 8. 2020 | 48 komentářů
Návrh nového stavebního zákona, který by měl zrychlit a zjednodušit výstavbu v Česku, míří k poslancům. Shrnuli jsme ho v bodech.
Nový stavební zákon schválila vláda. Projděte si hlavní změny

Zdroj: Shutterstock

Máme novější článek, který popisuje, jak to nakonec dopadlo. Jestli vás přesto zajímá tenhle archivní, tady je:

Vláda schválila návrh nového stavebního zákona z dílny ministerstva pro místní rozvoj. Na podzim by o něm měli začít jednat poslanci.

V Parlamentu se čeká velký souboj. Opozice totiž návrh považuje za tak špatný, že ho nechce podpořit. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) ale věří, že se ho ještě podaří vylepšit během dalšího projednávání. Připouští i „komplexní pozměňovací návrh“, což znamená, že výsledek nakonec může vydat o dost jinak.

Projděte si největší změny, které by nový zákon měl přinést.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Profesionalizace stavebních úřadů

Původně chtělo ministerstvo pro místní rozvoj vytvořit novou soustavu stavebních úřadů, v jejichž čele by stanul Nejvyšší stavební úřad. Díky profesionalizaci stavebního řízení by mohla být odstraněna takzvaná systémová podjatost. Dnes totiž úředník obecního úřadu, které ve stavebních procesech rozhodují, nemůže být při rozhodování nestranný, protože rozhoduje o věci, na které má zájem sama obec.

Podle původního návrhu zákona tak už neměly obce a kraje rozhodovat ve stavebním řízení v přenesené působnosti, ale měla být vytvořena profesionální státní správa.

Kupujete? Poradíme!

Klíč. Zdroj: Shutterstock.com
Klíč. Zdroj: Shutterstock.com

Dost bylo nájmu. Chcete do vlastního, ale váháte, z čeho to vlastní zaplatit? Hypotéka? Nebo úvěr ze stavebního spoření? Poradíme. My porovnáme nabídky, vy ušetříte.

Proti centralizaci stavebního řízení se ale důrazně ohradil Svaz měst a obcí ČR. „Nemůžeme souhlasit s institucionálními změnami, které povedou k rušení stavebních úřadů v rámci obecních nebo městských úřadů, tedy k dalšímu posilování centralizačních tendencí v naší zemi, což je v přímém rozporu se schválenými koncepcemi reformy veřejné správy,“ říká předseda svazu František Lukl.

Výsledkem je kompromis. Obecní stavební úřady na nejnižší úrovni zůstanou a budou povolovat stavby s místním významem. Které stavby mají místní význam, určí vyhláška. Ve druhé úrovni pak mají působit profesionální státní krajské úřady – těch bude čtrnáct plus jeden specializovaný. Specializovaný stavební úřad má mít na starosti rozhodování o těch nejsložitějších záměrech, jako jsou například dálnice.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová přiznává, že to sice není zcela ideální řešení, přesto je to podle odborníků akceptovatelný kompromis.

V Česku je aktuálně přibližně 730 stavebních úřadů, v nichž pracuje přes třináct tisíc úředníků. Celých 17 procent stavebních úřadů je takzvaných jednohlavých – celou agendu tedy spravuje jeden člověk. Pokud onemocní, má stavebník smůlu. Musí zkrátka počkat, až se stavební úřad znovu otevře. To by mělo být nyní vyřešeno jednotnou hierarchií a elektronickým systémem.

Zrychlení stavebního řízení

Podle zprávy Světové banky Doing Business 2020 trvá průměrné stavební řízení v Česku 246 dnů, což nás řadí až na 157. příčku z celkového počtu 190 srovnávaných zemí. U dopravní infrastruktury trvá stavební řízení zhruba 13 let, u středně velkých rezidenčních projektů přibližně pět let. Nový stavební zákon má proces urychlit tak, aby stavebník znal výsledek řízení do roka.

I v dnešní době existují lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení. Upravuje je § 112 stavebního zákona, který říká, že stavební úřad má rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejdéle ale do 60 dnů (ve zvlášť složitých případech pak nejdéle do 90 dnů). Pokud by žadatel opomněl v podání nějakou informaci nebo podklad, stavební úřad řízení přeruší do doby, než stavebník podání doplní. V této době pak lhůta pro vydání rozhodnutí stavebnímu úřadu neběží. Stát ale v současné době není schopen zajistit, aby nečinné stavební úřady tyto lhůty dodržovaly.

Zrychlení mělo v novém zákoně přinést především takzvané automatické povolení záměru stavby. Stavební povolení měl totiž systém vygenerovat automaticky v případě, kdy stavební úřad nerozhodne do 60 dnů (anebo ve lhůtě prodloužené až na 120 dnů).

Ani v původním záměru ale nebylo možné na základě počítačem automaticky generovaného povolení ihned začít stavět a podle Dostálové mělo sloužit jako ochrana proti nečinnosti. Pokud by bylo proti automatickému povolení podáno odvolání, došlo by k přesunu věci k nadřízenému stavebnímu úřadu, který by musel ve věci rozhodnout. Pro případ, kdy by odvolání podáno nebylo, nadřízený stavební úřad by musel automatické rozhodnutí předběžně posoudit a zahájit přezkumné řízení. Přitom už samotné vygenerování rozhodnutí a informace nadřízenému orgánu bylo možno považovat za podnět k přezkumnému řízení.

Po vypořádání připomínek má namísto vydání automatického rozhodnutí po uplynutí lhůty věc přejít na profesionální krajský stavební úřad, který o věci rozhodne sám. Proti tomu se aktuálně postavila Hospodářská komora ČR, podle níž může tento postup vést naopak k prodloužení řízení a zahlcení krajské stavební správy.

Jedno razítko a fikce souhlasu

Jedním z největších problémů současného systému je řada dotčených orgánů, které musí dát k záměru stavby své závazné stanovisko. V konkrétním případě jde o orgány na úseku ochrany životního prostředí, ovzduší a vod, památkové péče, dopravy, požární ochrany, pozemkových úprav a další.

Řežeme náklady!

Řetězova pila
Zdroj: Shutterstock.com

Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší.

Velké stavební projekty se v současné době zpožďují zejména proto, že je nutno získat stanovisko velkého množství dotčených úřadů, které nejsou ničím nuceny vydávat svá stanoviska včas.

Orgány, které dnes vydávají závazná stanoviska mají být včleněny do krajské stavební správy. Výjimkou mají zůstat jen Agentura ochrany přírody a krajiny, hasiči a částečně památkáři, a to u Národních kulturních památek a památek UNESCO. Důvodem je významný veřejný zájem na ochraně památek.

Pouze pro neintegrované orgány památkové péče má platit takzvaná fikce souhlasu. To znamená, že pokud dotčený orgán nevydá své stanovisko ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti (ve složitějších případech do 60 dnů), platí, že k záměru připomínky nemá.

Ostatní dotčené orgány budou integrovány do stavebních úřadů. Stavebník už nebude obíhat úřady, ale stavební úřad si sám zajistí příslušné vyjádření, na základě kterého následně stavebník získá jediné razítko.

„Proklamace, že zákon nic nezjednoduší, protože je to kočkopes a stejně zůstane ne jedno, ale spousta razítek, jsou jen marketingové výkřiky,“ ohradila se proti výtkám Hospodářské komory a dalších podnikatelských organizací Dostálová. „Zákon přináší řadu principů, které povolování urychlí a zjednoduší. Většina dotčených orgánů bude integrována do stavebních úřadů. Vždyť dnes investor musí získat 40 a víc razítek,“ dodává ministryně.

Obíhat budou dokumenty, ne lidi

Žádost o stavební povolení bude stavebník od července 2023 moci podat i elektronicky. Umožní to poslanecká novela současného stavebního zákona.

Elektronický systém nejen ušetří papír, ale bude v něm také zřejmé, v jaké fázi se stavební řízení nachází. Digitalizace bude založena na informačním systému, prostřednictvím kterého se povede povolovací řízení a budou v něm zaznamenány veškerá dílčí stanoviska.

Konec černých staveb

Oproti současnému stavu, kdy odstraňování staveb zajišťuje obec, má ponovu tuto povinnost vynucovat stát. Ten bude podle Dostálové při odstraňování staveb na rozdíl od obcí postupovat tvrdě.

Proč jsou proti

Zdroj: Shutterstock
  • Opoziční strany – ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN – s návrhem stavebního zákona nesouhlasí. Vláda by ho měla vrátit ministerstvu pro místní rozvoj k přepracování.
  • Martin Kupka, místopředseda ODS: „Základní smysl nového stavebního zákona měl být zjednodušení a zrychlení stavebního řízení – není možné, aby lidé čekali na stavební povolení nějakých 246 dnů. Vláda místo toho ale vymyslela nový úřad s tisíci úředníky, který bude mít nepřehlednou, hybridní strukturu. Část pravomocí zůstane na těch nejmenších stavebních úřadech, ale většina kompetencí, včetně dotčených orgánů, se přesune pod nový úřad, který nebude se stávající strukturou nijak spojen. Ve výsledku to znamená, že to bude Českou republiku stát víc peněz a nezjednoduší se vůbec nic. Naše skupina pro digitalizaci a stavební řízení se bude prát za to, aby stavební zákon lidem skutečně pomohl, v takové podobě nelze jeho novelu podpořit.“
  • Ivan Bartoš, předseda Pirátů: „Bohužel se jedná o nekoncepční hybrid se stovkami nevypořádaných připomínek. Materiál rozhodně nepovede k urychlení stavebního řízení v zemi, a to ani z pohledu stavebníků ani běžných občanů. Vláda by měla tento návrh stáhnout, vrátit do meziresortního řízení a především podložit ho skutečnými daty o aktuálním stavu a problémech ve vyřizování stavebního řízení. S těmito daty totiž dosud ministerstvo nepřišlo. Jako opoziční strany i jako odborná skupina ve Sněmovně s tímto novým návrhem nesouhlasíme.“
  • Marian Jurečka, předseda lidovců: „Za KDU-ČSL máme velké obavy z toho, do jaké míry budou chráněna vlastnická občanská práva, do jaké míry budou chráněny cenné přírodní zdroje životního prostředí nebo přírodní památková péče. To v tom materiálu naprosto chybí. Přes rok jsem se účastnil skupiny, kterou paní ministryně Dostálová organizovala na ministerstvu pro místní rozvoj, přišel jsem s konkrétními připomínkami, ale nic z toho se do materiálu nezapracovalo.“
  • Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09: „Cílem nového stavebního zákona by mělo být zjednodušení stavebního řízení pro občany a jeho digitalizace, kterou TOP 09 podporuje. Digitalizace by však měla celý postup zjednodušit i pro úředníky a státní správu. Je tedy paradoxní, že se vláda ohání digitalizací, zároveň však chce vytvořit nový velký centrální úřad, který zaměstná mnoho dalších úředníků. Postup by měl být opačný – zeštíhlovat a zefektivnit státní správu.“
  • Vít Rakušan, předseda STAN: „Změna spočívá v tom, že se zřídí jeden megaúřad, který bude vše řídit z centra, a z obecních stavebních úřadů se stanou jen obyčejné podatelny s minimem možností rozhodovat. Je to hybrid, který bude stát velké množství peněz a nepovede ke zrychlení stavebního řízení. My proto vyzýváme premiéra Andreje Babiše, shoďte dnes návrh ze stolu a pojďme všichni společně připravit pořádnou změnu stavebního zákona.“

Text z 26. května jsme zaktualizovali po schválení návrhu vládou.

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Veronika Hejná

 Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-94
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 48 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 5. 2020 16:27, Anna

Stavební úřady,stavby stanoví vyhláška! Na co stavební úřady, když bude vyhláška? Dneska jsou úředníci na st.úřadech na nic. Většinou dělají, že nic neví a papouškují starostům.

+149
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

30. 5. 2020 14:22, Anna

To, jak jste odpověděla, už hovoří samo za sebe. Každý, kdo půjde do politiky, ceduli na čelo. A my je nebudeme volit. Je to nic neřešící kec.

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (48 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Trinity Bank koupila bývalou centrálu Komerční banky

28. 9. 2023 | Petr Kučera

Trinity Bank koupila bývalou centrálu Komerční banky

Trinity Bank koupila historickou bankovní budovu v pražské ulici Na Příkopě 33 v těsné blízkosti Prašné brány, České národní banky a Obecního domu. „Jde o největší letošní akvizici... celý článek

Není to vaše? Zapomenuté nemovitosti brzy propadnou státu

21. 9. 2023 | Kateřina Hovorková

Není to vaše? Zapomenuté nemovitosti brzy propadnou státu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá majitele 143 tisíc nemovitostí. Zbývají už jenom tři měsíce.

Jakou cenu má váš dům podle pojišťoven. Zkuste novou kalkulačku

19. 9. 2023 | Kateřina Hovorková

Jakou cenu má váš dům podle pojišťoven. Zkuste novou kalkulačku

Češi mají podpojištěné domy a často o tom ani nevědí. Česká asociace pojišťoven proto nově nabízí kalkulačku, kde zájemci zjistí, jakou cenu jejich rodinný dům má. Díky tomu si pak... celý článek

Startuje Nová zelená úsporám pro bytové domy. Na co vám přispěje

18. 9. 2023 | Gabriel Pleska

Startuje Nová zelená úsporám pro bytové domy. Na co vám přispěje

Dotace na zateplení a další úpravy vedoucí k úsporám energií jsou dostupné i pro bytové domy. Žádat můžou soukromí majitelé, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, ale i... celý článek

Stropy cen energií skončí. Kolik zaplatíte za elektřinu a plyn?

15. 9. 2023 | Jana Divinová | 1 komentář

Stropy cen energií skončí. Kolik zaplatíte za elektřinu a plyn?

Energie zlevňují a dostaly se pod vládou stanovené cenové stropy. Co mají ale dělat lidé, kteří si fixovali ceny elektřiny a plynu, když byly nejvýš? Pátrali jsme, jestli dodavatelé... celý článek

Partners Financial Services