O skutečně potřebné občany se musí postarat stát. Když má na Gripeny, jistě najde peníze i pro ně, říká Giormani

Kateřina Boušová | rubrika: Bydlení | 31. 1. 2007 | 35 komentářů
O skutečně potřebné občany se musí postarat stát. Když má na Gripeny, jistě najde peníze i pro ně, říká Giormani
"Diskriminace majitelů domů je jasným důkazem všeobecného plivání politiků a státních úředníků na základní lidská práva a spravedlnost," říká Giormani a dodává: "Je skandální, když majitel nemovitosti musí svá práva hájit soudní cestou." Šimeček má ve věci také jasno: "Užívání cizí věci proti vůli vlastníka má podle Ústavního soudu charakter krádeže." Vítězství majitelů domů u soudu ve Štarsburku považuje za velmi pravděpodobné, náhradu škody by měli zaplatit regulovaní nájemníci. Přečtěte si i další názory Giormaniho z HOMR a Šimečka z OSMD.

O tom, kdo jsou pánové Girolamo Giormani z Hnutí na obranu majitelů domů (HOMR) a Tomislav Šimeček z Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) a jaké je stanovisko těchto dvou sdružení na deregulaci nájemného, jste se mohli dočíst v článku Co si o deregulaci myslí zástupci majitelů domů? Ptejte se Giormaniho a Šimečka!

V dnešním článku najdete dotazy, které Giormanimu a Šimečkovi položili naši čtenáři. Odpovědi na jednotlivé otázky si můžete přečíst v dalším prokliku (odkaz na odpověď je uveden pod každou otázkou).

Pokud vám lépe vyhovuje jeden dlouhý text, ve kterém jsou všechny otázky i odpovědi pohromadě, zvolte následující variantu zobrazení: Kompletní seznam odpovědí Giormaniho a Šimečka na dotazy čtenářů.

V obou případech jsme dotazy kvůli větší přehlednosti rozčlenili do 5 tématických celků:
1. Praktické problémy majitelů domů
2. Nájemní bydlení - situace v České republice (a ve světě)
3. Evropský soud pro lidská práva
4. Vztah a spolupráce sdružení HOMR a OSMD
5. Ostatní

Na úvod vybíráme několik nejzajímavějších názorů obou pánů.


Jak vnímáte situaci majitelů domů v České republice?

Giordano Giormani: Diskriminace majitelů domů je jasným důkazem všeobecného plivání politiků a státních úředníků na základní lidská práva a spravedlnost. Je  skandální, když majitel své nemovitosti musí svá práva hájit soudní cestou. Politikům v ČR záleželo na Vašem hlase možná jen před volbami. Žaloby k ESLP byly podány a další snahy ve zlepšení jsou dle mého zbytečné. Vydržte ještě pár měsíců a poté se za nos budou držet oni. Všichni tito doslova zločinci se budou za svou korupci dříve či později zodpovídat.

 

Tomislav Šimeček: Užívání cizí věci proti vůli vlastníka má podle Ústavního soudu charakter krádeže. Bestiální chování nájemce nebo jeho rodičů k pronajimateli během minulého režimu však není mezi zákonem uznanými důvody k výpovědi. Proto jsme se také již několikrát obrátili na Ústavní soud a nyní i na ESLP. Právo požadovat výnos z pronájmu je stejně samozřejmým požadavkem jako účtování úroků z úvěru, pokud to tržní situace umožňuje, jinak nebudou banky půjčovat peníze a pronajímatelé vám nebudou půjčovat své byty.


Jaký je stav v zahraničí?

GG: Můj otec vlastní dům v centru Milána a je to opravdu výnosné. Rozhodně se jedná o skvělou investici, která se úročí i narůstající cenou pozemku.  V civilizované zemi je naprosto nemyslitelné, že by v centru města žili lidé sociálně slabí. Žil jsem dlouhá léta v Londýně a ubezpečuji vás, že v samotném centru mohou žít pouze lidé, pro které výše nájemného nehraje žádnou roli.


Jaké jsou šance majitelů domů na vítězství ve Štrasburku?

: I podle vládních analýz je vítězství majitelů domů ve Štrasburku velmi pravděpodobné. Finanční dopad bude na státní rozpočet. Bude-li stát chtít tento deficit vyrovnat, je možné, že zvýší daně všem, přesto, že výhody regulace si přivlastnili jen regulovaní nájemníci.


Kdo by měl majitelům domů zaplatit ušlý zisk?

GG: V celostátním měřítku si nemyslím, že by deregulace měla na daňové poplatníky velký dopad. Největší, a to téměř katastrofální dopady na státní kasu má především korupce, která je v ČR natolik rozbujelá, že si ani netroufám odhadovat částku. 20 % státního rozpočtu?

: Hledáte-li spravedlivé řešení, měli by to evidentně platit regulovaní nájemníci. Nebude ale asi žádný zákon, který by to umožnil, stejně tak jako asi nevrátí ještě větší částku, kterou se obohatili, když dostali možnost koupit obecní byty za někdy ani ne 10 % jejich tržní ceny.


Co si myslíte o prodeji obecních bytů?

GG: Politická rozhodnutí o prodeji obecního majetku jsou v příkrém rozporu s povinností řádných hospodářů starat se o jim svěřený majetek. Jedná se o zlodějnu a tunelování obecního majetku ve velkém. Na těchto zlodějnách se podílí především zkorumpovaní politici a VIP občané ČR. Obyčejný občan, ať se zadluží na celý život, že.

TŠ: Obce jsou vlastníky bytového fondu stejně tak jako soukromí majitelé, a tím že musí zvýhodňovat regulované nájemníky vlastně okrádají ostatní občany o výnos ze společného majetku. Povinnost postarat se o sociálně potřebné občany má stát, nikoliv obce. Bude-li přijat zákon, který obcím tuto povinnost uloží a poskytne na to finanční prostředky ze státního rozpočtu, může se situace změnit. Rozprodej obecních bytů hluboko pod cenou je reakcí na prodělečnost nájemního bydlení a úplatkem voličům.


Jaký je vzájemný vztah sdružení HOMR a OSMD?

GG: HOMR vzniklo právě z důvodu nespokojenosti s prací OSMD. Jsem přesvědčen , že vznik našeho sdružení měl pozitivní vliv i na činnost OSMD, která se v mnohém přiblížila naším představám. V mnoha otázkách máme i nadále rozdílné názory, což je ovšem v demokratické společnosti naprosto běžný jev.

: Cíle máme stejné, jen prostředky k jejich dosažení používáme jiné. Myslíme si že ty prostředky, které používáme my, mají větší naději na úspěch.


Praktické problémy majitelů domů

hracka@quick.cz
Jsem majitelem činžovního domu. Svým nájemníkům jsem 3 měsíce dopředu (srpen 2006) sdělil novou částku nájemného podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Jelikož dům se nachází v Praze 4, částku za 1m2 jsem vyčíslil na 45,37 Kč. Jeden z nájemníků mi dopisem sdělil, že tato částka je neoprávněná, jelikož překračuje maximální povolený přírůstek nájemného, který činí 29,5 %, na soud se nájemník neobrátil a nyní v lednu zaplatil nájemné zvýšené pouze o hodnotu maximálního povoleného přírůstku tj. o 29,5 %. Druhý nájemník proti mnou vyčíslené částce nic nenamítal, ale nyní v lednu zaplatil rovněž nájemné zvýšené pouze o hodnotu max. měsíčního přírůstku 29,5 %. Oba nájemníci totiž dříve patřili do 2. bytové kategorie, tudíž mnou vyčíslený nájem překročil výše uvedený max. přírůstek. Pokud se nájemníci neobrátili na soud a neplatí mnou vyměřené nájemné, musím je nyní upomínat nebo stačí vyčkat, až nedoplatky dosáhnou trojnásobku měsíčního nájemného (dřívějšího nebo nového?) a pak jim dát výpověď z nájmu bytu? Děkuji za odpověď.
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

EVIČKA
Soud mi nařídil sehnat nájemníkovi náhradní byt. Kde ho mám sehnat? Proč mám cizím lidem shánět byt?
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

Anonym Před časem jsem absolvoval soudní spor o získání bytu pro sebe a moji rodinu. Nic tak ponižujícího jsem ještě v životě neprožil. Otázky na soukromý život a neustálé zdůvodňování, proč chci ve svém bytě ve svém domě bydlet, otázky o zaměstnání, o dětech a jejich škole a stále dokola. Manželka se celá klepala, když výslech skončil. Rozhodnutí soudu bylo v můj prospěch, ale nájemník se odvolal a hlavně manželka se už děsí opakování další ponižující frašky. Za sebe mohu říci, že toto ponižování je pro mě daleko horší než otázka nájemného.
Bylo by velmi prospěšné, kdybychom nalezli v rámci EU nějakou formu zásadního referování o situaci u nás, třeba i formou placené inzerce. Po tom, co jsem prožil, jsem ochoten se na takovéto akci finančně podílet a věřím, že nejsem sám.
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

b.betty@email.cz
Až dosud byly a jsou všechny právní normy všech vlád po roce 1989 jen velkým protiústavním podvodem. Nájemníci, jistí si svou pozicí vystupují s arogancí, kterou majitelé domů zažívají dnes a denně na vlastní kůži. Jestliže se nájemník proti výpovědi z nájmu může opět hájit u soudu a soudy opět po letitých tahanicích, jak je známe, rozhodnou libovolně, žaloby skončí ve Štrasburku a máme přibližně na deset let a více o finančně náročné soudní tahanice postaráno. Ale vyvstává nový problém. Nájemníci odmítají platit nájemné v plné výši, neboť podle jejich úsudku kvalita bytu není taková, aby nájemné mohlo být zvyšováno. A proto se ptám: kdo, prosím, v této složité době stanovuje kvalitu bytu či její kategorii, eventuálně snížení plateb za nájemné? Mnohdy se jedná o byty s gustem vybydlené, kam ani hygienik, ani nikdo jiný prý ze zákona nemá možnost vstoupit. A kde má majitel domů čerpat prostředky na opravy bytů? Z regulovaných nájmů je to vyloučeno, z téhož důvodu je vyloučena i hypotéka. Díky za odpověď.
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

romana
Pánové, podle platných právních norem mám uklízet chodník před mým domem. Na můj dotaz místním magistrátu, kolik mi budou za tyto služby platit, jak mám práci účtovat, kde získám shrabovadlo, zimní oblečení a další pomůcky, mi nikdo neodpověděl. Jaký je váš názor na tuto "robotu" - nucenou neplacenou práci na cizím a jak mám situaci řešit?
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

Jana (janas87@seznam.cz)
Uvažují občanská sdružení majitelů domů o krocích ke zrušení protiústavních vyhlášek o povinnosti majitelů domů zdarma provádět úklid obecních pozemků pod hrozbou sankcí? Pokud budu chtít postavit na chodníku, který musím udržovat, lešení, musím zaplatit obci nemalý poplatek. Myslím, že jednotlivci, kteří se této povinnosti budou vzpírat, nemají proti státní správě šanci. Mám zjištěno, že v jiných zemích (konkrétně v Anglii - v Londýně) je samozřejmé, že o obecní chodníky se samozřejmě stará město. V Praze platí vyhláška z r. 1980 podepsaná soudruhem Zuskou, která dosud nebyla zrušena a úředníci v naší městské části se jí ohánějí.
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

Anonym
Pánové, shodou okolností mám zítra jako majitel soud o přivolení k výpovědi z důvodu potřeby. Jaký je váš názor na zcela ponižující situaci, kdy se mám domáhat a argumentovat a soud bude zkoumat mé pohnutky, protože chci pokojně užívat vlastní majetek. Nemyslím z právního, ale lidského hlediska.
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

Anonym
Jako vlastník nájemního domu dostávám od dvou regulovaných nájemníků nájem ve výši 2 300 Kč (2+1) + 2 700 Kč (3+1), tj. 5 000 Kč měsíčně. Sám pak musím platit tržní nájemné ve výši 8 000 Kč (1+1) a můj syn (který měl větší štěstí) platí za 1+1 5 000 Kč měsíčně. Mé pocity jsou tudíž obdobné těm Vaším. Pocit ponížení, křivdy, doprovázená posměchem a snahou o šikanování ze strany regulovaných nájemníků (nájem platíme, takže všechno musí být v naprostém pořádku ...) Je to nehorázné, zvlášť pokud si uvědomíme, že současný stav vyhovuje jak levicovým, tak i pravicovým politikům (pravice se sice čas od času o jistou "nápravu" pokouší, ale zatím pouze slovně). Držím Vám palce a přeji pevné nervy...
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.


Nájemní bydlení - situace v České republice (a ve světě)

Pavel Bláha (nepřihlášen)
Tohle mě rozesmálo - podle mě si trochu odporuje:
Podle Šimečka je nájemní bydlení důležité pro ekonomiku. "Je to jediný prostředek, který snižuje nezaměstnanost," doplňuje a uvádí následující argumenty:
- lidem s nízkou kvalifikací umožňuje stěhovat se za prací bez obavy z navýšení nákladů na bydlení - silně pochybuji, že mají na tržní nájemné
- mladým aktivním lidem umožňuje stěhovat se za atraktivnější prací - dejme tomu
- pro bohaté je pohodlnější, nemusejí se starat o vlastní majetek a bydlí přesně tam, kde chtějí - dejme tomu, že část bohatých si nekoupí vlastní bydlení
- pro chudé je výhodnější, nemusí investovat do pořízení vlastního bydlení - jak mohou chudí platit tržní nájem ?
Chápu majitele domů, ale situace v ČR je trochu odlišná od západu - v SRN dají lidé za nájem 40-50 % platu, ale se zbytkem se v pohodě uživí - kdyby u nás dávali to samý, asi umřou hlady - a poznámky, že by měl stát dávat příspěvky na bydlení mě přijdou stejně nespravedlivé jako regulované nájemné - tedy proč má stát dávat peníze majitelům domů aby měli zisk? Pak mám otázku ohledně vystěhování a náhrady: pokud mi majitel domu zvedne nájem, já nebudu souhlasit, projde to přes soud, ten stanoví výši, kterou neuživím, musí my dát majitel náhradní bydlení ? My nechtěli být v soukromém, ale jsme tu už cca 20 let.
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

obchod@pc-slovniky.cz
Vážení pánové, (Giormani a Šimečku),
když komunisti ukradli po roce 1948 majetky (potažmo domy, na které lidi vydělávali celé generace), tak by je taky měli vrátit. To je snad jasný. Nebo snad ne? Takže pokud ano, tak by měli vrátit i domy, které ukradli a nastěhovali tam cizí osoby ("stbáky", donašeče, prominenty, kamarády komunisty ...). Ať tyto osoby vypadnou bez náhrady!!! Jelikož dle zákona pokud koupíš - používáš - bydlíš, ale máš-li kradenou věc, policie ji zabaví a vrátí majiteli.
1. Otázka: proč stát, podle vás, nevrátil domy ve stavu, v jakém je ukradl?
Stát by měl vrátit i zemědělské usedlosti, statky, celá zemědělská hospodářství, koně, krávy, mašiny a veškerý živý i jiný majetek. Dodneška se stát nevypořádal se zlodějnou v zemědělství z 50. let!!! Soudy nejsou schopny tyto majetky spravedlivě soudit!!!!
2. Otázka: Myslíte si (oba pánové), že žijeme v neprávním státě? Kde si právníci, advokáti a především komunističtí soudci dělají co chtějí?
Ing. Klofera
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

AuditorP
Názory pana Giormaniho zde uveřejněné jsou přesné, avšak pouze velmi jemně popisují skutečnou tragedii, která v této oblasti existuje. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného je protiústavní a legalizuje a prodlužuje minimálně do roku 2010 systematické okrádání majitelů domů a bytů, které začalo rokem již 1948. V případě cca 500 000 obecních bytů je to okrádání občanů obcí. Pokud Soud pro lidská práva rozhodne tak, jako ve výše uvedených causách Huten-Czapská a "Malta", budou to platit i všichni občané. Naše vláda totiž nedodržuje vlastní, ani světové zákony (Listina…) Všechny "demokratické" vlády od roku 1989 až do současnosti ignorují skutečnost, že postojem k majitelům domů a bytů vyjádřeným stále platnými a dnes i novými zákony pošlapávají naši ústavu, rozhodnutí Ústavního soudu a Listinu základních práv a svobod. Všichni "demokratičtí" vládci - strany levicové i "pravicové" souhlasí s trvalým okrádáním celé skupiny obyvatel a navazují na tytéž mnohaleté praktiky socializmu. A ochránci lidských práv dělají "mrtvého brouka". Předseda sdružení ochrany nájemníků roky lže celému národu prostřednictvím médií a ani se nezačervená a ještě školí soudce, jak těm "nenažraným" majitelům bytů nevyhovět a nebo alespoň roky prodlužovat rozhodnutí. Rozdmýchává český folklór zlého "nenažraného" domácího a chudého hodného nájemníka ve stylu "Anna proletářka", ba i navádí k obcházení zákona (nepřebírat poštu od domácího). Jistě všichni vědí, že většina "regulovaných" nájemníků nejsou sociální případy, ale často bohatí - např. právě poslanec a předseda SON. A někteří cizí byty se ziskem pronajímají.
Všichni naši vládci svojí bezostyšnou lhostejností k těmto lidským právům doma (ne např. v Tibetu) a vydáváním protiústavních zákonů pěstují mezi majiteli bytů a domů a regulovanými nájemci skutečnou třídní nenávist. Tak jako dříve komunisté. A dělají, že to nevidí, protože je to populární říkat lidem, že nájemné je vysoké a ještě označí přímo či nepřímo skupinu lidí, kteří za to mohou - majitel domu, bytu. Ten jim chce vzít jejich peníze, protože by chtěl tržní, v místě obvyklé nájemné. Ne vodárna s 50násobným zvýšení ceny od r. 89 prodaná zahraničnímu majiteli, ne elektrárna s evropskými cenami a českým platem odběratele, ne nadnárodní plynárna s miliardovými zisky atd. Ne, ne - to pan domácí, to je ten zloduch. Hodí se jim to do politického "kšeftu" k zachování svého korýtka. "Rozděl a panuj." A jak si v tom všichni rozumějí, pravice, levice, všechno jedno. Asi stejně, jako že nemusí půl roku pracovat a berou od nás plat. A ta "legrace" v parlamentu, když se po půl roce povalování hlasuje o důvěře. Kde jste ochránci lidských práv a polistopadoví demokrati?!
Každý z těchto zde uváděných názorů je možné doložit z médií mnoha konkrétními případy o kterých velmi dobře vědí jak členové HOMR tak OSMD tak ostatní, které to zajímá. A kdokoli si je může přečíst na jejich internetových stránkách. Otázkou je co teď s tím?
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

majitelka (nepřihlášen)
Obce musí jednoznačně plnit sociální úlohu státu - starat se o sociálně slabé občany. Proč toto odmítají? Proč rozprodali za směšný peníz část svých majetků, aby se nemusely starat o potřebné? Mohou poškodit náš cíl okamžité deregulace ve Štrasburku?
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

333
Pane Giormani, pro inspiraci české levici, víte-li to, prosím o odpověď. Jaké další služby jsou běžné v luxusních bytech v centrech evropských eventuálně českých měst? Jak vypadá obecně nájemní vztah v takových lokacích? Znamená vlastnit činžovní dům v památkové rezervaci EU terno, nebo je to špatná investice?
Odpověď Girolama Giormaniho na tento dotaz.

noname
Pane Giormani, zde se to příliš neví a většinou se o tom nechce v ČR mluvit, abychom neplašili sociálně slabé a levicové spoluobčany. Ptám se: kdo (jaká společenská třída) bydlí v noblesních bytech v centrech evropských metropolí na západ od naší hranice? Jaký je procentuální rozdíl plateb za nájemné mezi centrem a periferií v západní Evropě? Je běžné, aby v památkové rezervaci města bydleli sociálně slabí a nepřizpůsobiví občané závislí pouze a jen na sociálních dávkách? Je možné, abych vlastnila dům v památkové rezervaci v centru EU, který mi již 13 let přináší jen ztrátu?
Odpověď Girolama Giormaniho na tento dotaz.

autor
Můj dům byl ukraden zločineckým komunistickým režimem za vydatného přispění občanů zde bydlících. Udávání mých předků bylo intenzivní, vše jsem nalezl zdokumentováno v archivu. Současní regulovaní privilegovaní nadlidé, přímí potomci těchto udavačů mě opět udávají na zastupitelství a magistrátu. Spolčují se proti mně, vzájemně si svědčí v můj neprospěch, sprostě mně i mojí rodině nadávají ve společných prostorách mého domu atd. Je vám znám i tento aspekt věci? Jak byste situaci řešili? Tyto občany upřímně nenávidím a nepřeji si za žádných okolností, aby užívali můj majetek. Víte o tom, že v některých domech je regulérní válka mezi majitelem a občany, které "instaloval" minulý režim? Víte o tom, že situace je již neudržitelná a může dojít k čemukoli? Rozumíte mi, že dům za žádných okolností nechci prodat, neboť mám povinnost k mým předkům jej "vyčistit" jednou provždy.
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.


Evropský soud pro lidská práva

romanek
Pánové, jaký je váš názor na to, kdo by měl platit 175 mld. Kč kompenzaci, kterou po rozsudku ESLP bude muset ČR zaplatit? Shodujete se se mnou také v tom, že tyto peníze jsou v peněženkách regulovaných privilegovaných spoluobčanů, kteří měli neodůvodněně nižší životní náklady za minulá období, a tím i vyšší životní úroveň? Shodujete se se mnou, že by měla být uvalena zvláštní daň na tyto spoluobčany a jejich potomky tak, aby ostatní neprivilegovaní daňový poplatníci neplatili nic?? Děkuji.
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

Wranová
Budou žaloby HOMR a OSMD projednány každá zvlášť nebo společně? Kolik je v žalobách zastoupeno obcí a co si o jejich účastí oba pánové myslí?
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

Ivana (nepřihlášen)
Zajímalo by mě, jak pravděpodobné vidíte vítězství majitelů domů nad ČR u ESLP a jaký finanční dopad by mělo na daňové poplatníky. Znamenalo by podle vás také okamžité uvolnění nájmů, nebo ne?
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

333
Jak je možné, že soudci v ČR jsou schopni zaprotokolovat, že pro ně rozhodnutí Evropského soudu není závazné.
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

Dekuji z odpověď
Vážení, jako člen OSMD a HOMR jsem prvotně podal stížnost k ESLP prostřednictvím HOMR, následně pak i OSMD. Je to něco proti něčemu? Děkuji.
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.


Vztah a spolupráce sdružení HOMR a OSMD

otomar
Pánové, jak intenzivně a v jakých oblastech vaše sdružení spolupracují, v čem si rozumíte a v čem nikoli.
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

mi.beranek@centrum.cz
Jako neorganizovaný pronajímatel jednoho či druhého sdružení nebo hnutí. Dlouhodobě pozoruji, a to společné cíle obou organizací, po 17 letech diskriminace vlastníků, změny v OZ, či dosáhnout minimálně nákladového nájemného s určitým procentem uloženého kapitálu vlastníků je cílem vašich sdružení. Můžete mi vysvětlit, proč nekoordinujete vaše postupy společně vůči zákonodárné moci??? Například jednáním na MMR, kdy byla pozvána jen část pronajimatelů zastoupená OSMD. Druhá část pronajímatelů je ignorována. Pro mě osobně jednoznačně nedemokratický postup. Kladu si otázku, není to jen vaše antipatie vašich představitelů HOMR či OSMD. Těším se na odpověd. Milan Beránek
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.


Ostatní

Taborský
Jednání s ministrem Gandalovičem byla tristní. V podstatě kázal stejné socialistické žvásty, jako jeho předchůdce Martínek. Budete ještě s MMR vyjednávat, nebo již všichni čekáme na ESLP?
Odpověď Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka na tento dotaz.

Rarasek
Pane Giormani, děkuji vám za váš přínos do českých stojatých vod. Byl jste to právě vy a vaše hnutí, které první podalo žalobu k ESLP a nebojí se dalšími kroky veřejnost informovat o stavu věci. Kde berete osobní sílu a statečnost zde v této zkorumpované, bolševické zemi jít se svým názorem na veřejnost? Děkuji a upřímně si vás vážím.
Odpověď Girolama Giormaniho na tento dotaz.

Co důležitého nás čeká v roce 2007?
Odpovědi naleznete v našem novém speciálu Peníze 2007: co nás čeká a kolik to bude stát. V sérii článků vás seznámíme se všemi významnými změnami, které nás letos čekají a pomůžeme vám je co nejlépe využít.

Rok 2007 je časem převratných změn hlavně v sociální síti, kde došlo např. k významné úpravě při konstrukci životního minima. Věnovat se budeme ale také daním, cenám energií či deregulaci. V neposlední řadě vám poradíme jak v novém roce investovat.

Jste spokojeni s odpověďmi Girolama Giormaniho a Tomislava Šimečka? Mají podle vás pravdu, nebo se mýlí?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 35 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 2. 2007 17:51, Milan

No to je jednoduche - nic takoveho neexistuje, existuje jen vetsina nebo mensina. Nebo polovina a to je presne pulka, nic vic, nic.

A ta vetsi polovina lidi to stale nedovede pochopit :-)

Zobrazit celé vlákno

+39
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

31. 1. 2007 10:23, Petr

"Bydlení je sociálním právem a stát má povinnost činit kroky k jeho respektování včetně regulace nájemného"

Kde je zakotveno právo na bydlení? Prosím odkaz na nějaký zákon či listinu.

Jestliže se stát rozhodne zavést sociální bydlení, je to v pořádku. Ale ať sám staví sociální byty, případně ať doplásí soukromým majitelům rozdíl mezi regulovaným a tržním nájmem. Takto stát dělaá sociální politiku za peníze majitelů nemovistostí.

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (35 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Zákon o deregulaci mohl být odvážnější, říká Miroslav Kalous

24. 1. 2007 | Kateřina Boušová

Zákon o deregulaci mohl být odvážnější, říká Miroslav Kalous

Proč MMR dotuje Sdružení nájemníků ČR? Skončí důchodci, kteří na zvýšené nájemné nedosáhnou, na ulici? Proč nebylo nájemné uvolněno jednorázově? Jednají nájemci, kteří za uvolnění bytu... celý článek

Co si o deregulaci myslí zástupci majitelů domů? Ptejte se Giormaniho a Šimečka!

23. 1. 2007 | Kateřina Boušová

Co si o deregulaci myslí zástupci majitelů domů? Ptejte se Giormaniho a Šimečka!

Girolamo Giormani je zakladatelem a předsedou Hnutí na obranu majitelů realit, které proslulo zveřejněním seznamu "sociálních nájemníků" z řad poslanců, starostů, zastupitelů apod.... celý článek

Deregulace začala, nájemné poroste i o více než 30 %

2. 1. 2007 | Kateřina Boušová | 2 komentáře

Deregulace začala, nájemné poroste i o více než 30 %

Od Nového roku mohou majitelé bytů s dosud regulovaným nájemným svým nájemníkům zvýšit nájemné v průměru až o 20 %. Umožňuje jim to zákon o jednostranném zvyšování nájemného. Co deregulace... celý článek

Platíme tržní nájemné, proč máme pykat?

20. 12. 2006 | redakce Peníze.CZ

Platíme tržní nájemné, proč máme pykat?

Každý tržní nájemce v České republice platí měsíčně v průměru o zhruba 2 500 Kč víc než by musel, kdyby proběhla deregulace, ročně tedy zaplatíme o 10,5 miliardy Kč navíc. Pokud stát... celý článek

Osobní bankrot: nová naděje pro dlužníky

31. 5. 2006 | Kateřina Boušová | 5 komentářů

Osobní bankrot: nová naděje pro dlužníky

Přerostly vám půjčky přes hlavu? Bojíte se exekutora? Řešením může být osobní bankrot, který od července příštího roku umožní dlouho očekávaný insolvenční zákon. Jakým způsobem? Za... celý článek

Partners Financial Services