Kompletní seznam odpovědí Milana Taraby na dotazy čtenářů

1. Praktické dotazy nájemníků i majitelů domů
2. Obecně vztahy nájemníci versus majitelé domů
3. Osoba Milana Taraby a sdružení SON
4. Ostatní

Praktické dotazy nájemníků i majitelů domů

wrana
Mám tady jeden velmi konkrétní dotaz. Ve Zprávě o situaci…, pod kterou je váš podpis, uvádíte: "Dřívější neomezené právo užívání bytu bylo závažným způsobem porušeno. Dnes má nájemník povinnost strpět 2 návštěvy bytu ročně, dále musí byt uklízet a udržovat, to vše pod hrozbou výpovědi." Můžete mi prosím uvést, kde se nachází nějaký zákonný podklad pro toto vaše tvrzení? Byla bych vám velmi povděčná, protože pak bych se svých nájemců mohla velmi rychle zbavit, protože vím, že nemyjí okna a mají uťapané dveře. A také se ptám, upozornil už SON na tyto povinnosti své členy a jak? Děkuji za odpověď.

Milan Taraba: Povinnost nájemců zajišťovat běžnou údržbu bytu a drobné opravy v bytě upravuje nařízení vlády č. 258/1995 Sb. V poradnách našeho sdružení upozorňujeme nájemce na tyto povinnosti a s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR vydáváme též celou řadu osvětových publikací. Náklady na drobné opravy mohou někdy dosáhnout až několikatisícových částek.nájemnice
Bydlím v bytě s regulovaným nájemným. Na penzi se chceme přestěhovat do svého domku za Prahou. Můžu chtít po majiteli odstupné?

MT: Na odstupné není právní nárok, může jít jen o dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem.


MarieHoff@centrum.cz
Dobrý den! Vážený pane Tarabo, prosím, poraďte mi. Bydlím v bytě 3+1 na Vinohradech, v domě italského majitele. Již několik let bezvýsledně a naléhavě žádám o souhlas s výměnou bytu. Majitel žádosti ignoruje, nebo nesouhlasí. S nástupem deregulace začíná být pro mne situace neúnosná, ale už si nevím rady. Vedle toho účtuje majitel poplatky za služby podle m2 a ne podle počtu osob! Poraďte mi jestli existuje nějaké řešení této situace a jak se mohu bránit. Děkuji předem.

MT: Se souhlasem pronajímatelů se mohou nájemci dohodnout o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu. Odepře-li pronajímatel bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele. Služby spojené s užíváním bytu mají podle druhu rozdílné způsoby rozúčtovaní, v některých případech existují i zvláštní předpisy. Doporučuji v této věci navštívit některou z občanských poraden, tam Vám celou problematiku objasní.


občanka Hradec Králové
Vážený pane, jsem členkou sdružení SON v Hradci Králové. Moji rodiče byli do domu nastěhováni po tom, co byl dum spravedlivě vyvlastněn majiteli socialistickym státem. Majitel se o dům nestaral, na což bylo mnohokrát poukazováno na různých komisích. Ten majitel se jich vsak odmítal účastnit, ze prý má komunistů po krk. Majitel měl také protisocialistické názory. Nějakou dobu v domě ještě bydlel, ale moji rodiče se spolu s ostatními OPBH nájemníky domluvili a podali na bývalého majitele několik udání. Tak byl nakonec z domu vystěhován úplně. Dnes dům vlastní potomek tohoto dříve nepřizpůsobivého občana a bývalého majitele. Snažíme se držet se zbylými nájemníky pohromadě. Chce po nás stejné nájemné, jako se platí v ostatních bytech tohoto domu. Dům je pravda opravil, udělal novou střechu a rozvody a spousta dalšího. Myslíme si ale, ze ty peníze všechny ukradl, prosim vás, kde by na to mohl vzít. Domluvili jsme se tedy a napsali stížnost na Finanční úřad, aby to prověřili. Teď už po nás nechce vyšší nájemné, chce abychom se odstěhovali. Je přitom na nás často hrubý a urážlivě tvrdí, že ho okrádáme. Také nám řekl, že nás nemá rád. Nechce ani vzít v úvahu, že jsme mu ten dům vlastně udržovali celou dobu. Nemáme ho rádi a chceme byty zprivatizovat, tak jako ostatní nájemnici kolem za rozumnou cenu. Řekl, ze se s námi na ničem nebude domlouvat už nikdy. Prosím vás upřímně, vím, že jste slušný člověk, i když vás také pomlouvají, že jste byl v STB, pomožte nám. Takhle to přece nejde dál. Co máme dělat. Platíme přeci řádně nájemné, jsme celý SON.

MT: Vážená paní, byl bych raději, kdyby dotaz nebyl anonymní. Právní nárok na odkoupení bytů nebo domu, pokud vlastník dům nebo byty prodat nechce, nemáte. Nájemné jste povinni platit, nedojde-li k jiné dohodě s pronajímatelem, v souladu s ustanovením zákona č. 107/2006 Sb. po oznámení pronajímatele, kterým dle zákona zvyšuje jednostranně nájemné z bytu. V Hradci Králové fungují občanské poradny, na které se můžete obrátit, budete-li chtít podrobnější vysvětlení. Mimo jiné v našich poradnách bezplatně zkontrolujeme např. správnost výpočtu nájemného podle citovaného zákona.


Willy
Dobrý den, mám v širším centru Prahy dva byty s regulovaným nájmem - jeden v obecním domě a druhý u majitele. Oba dlouhodobě pronajímám a z jejich výnosu splácím hypotéku na výstavbu svého rodinného domu. Investoval jsem do nich nemalé finance (odstupné při fiktivní výměně, celková oprava, apod.) a zajímalo by mne, jakým způsobem lze požádat o kompenzace v případě, že se díky deregulaci nájemné - a tím i můj výnos - sníží. Děkuji za odpověď.

MT: Nájemní byt lze podnajmout jen s písemným souhlasem pronajímatele. Jinak jde o hrubé porušení nájemního práva a pronajímatel vám může dát výpověď bez přivolení soudu a bez bytové náhrady. Váš postup je protiprávní, nemohu souhlasit ani s žádnou fiktivní výměnou, tím méně s nějakým finančním vypořádáním. Stavební úpravy v bytě lze provádět rovněž jen s písemným souhlasem pronajímatele.


zfarmyzvirat@zfarmyzvirat.cz
Soudruhu Tarabo, kde mám sehnat náhradní byt pro svého regulovaného nájemníka? Podala jsem žalobu, že chci svůj byt pro svého vlastního manžela. Soud mi vyhověl a nyní mám občanovi sehnat náhradní byt. Proč mám prosím shánět cizím lidem byt? Za vaše odpovědi předem děkuji.

MT: Celou dobu vysvětluji návštěvníkům poraden, že pokud platí náš právní řád, nemá smysl vlastnit byty obsazené nájemci. Bydlení v nájemních bytech vždy sloužilo cizím, vlastník domu nestavěl činžovní dům pro členy své rodiny. Maximálně užíval byt, aby měl o domě přehled, když tam neměl domovníka. Dům vlastnil jako dobrou a jistou investici, i když pro vyšší míru zisku mohl zvolit jiný druh podnikání, ale také s vyšším rizikem.


zfarmyzvirat@zfarmyzvirat.cz
Kde mám brát finanční prostředky na opravu domu, kde mě obtěžuje regulovaný občan a platí za byt o velikosti 66 metrů celých 1 255 Kč? Potřebuji opravit střechu, vyměnit všechna okna, udělat nové rozvody elektřiny atd.

MT: Velmi důležité je, v jakém stavu a za jakou cenu jste dům získala. Nájemce Vám nebude platit zanedbanou údržbu. Přirovnám to k vlastníkovi Škody Mladá Boleslav. Koncern levně továrnu koupil a následně investoval do renovace. Z vlastních prostředků! Vás bych přirovnal spíš k vlastníkovi Poldi Kladno. Kam to vedlo, o tom jsme se přesvědčili.


Lion
Vážený pane, jako spolumajitel činžovního domu jsem nucen pronajímat regulovaným "nájemníkům" byty 3+1 za 3 300 Kč a 2+1 za 2 700 Kč. Sám jsem nucen platit za 1+1 ve srovnatelné lokalitě 8 000Kč, můj syn pak za 1+1 5 000 Kč. Naši nájemníci jsou ochotni uvolnit obývané byty za odstupné. Požadují 1 500 000 Kč za 3+1 a 800 000 Kč za 2+1. Považujete tento stav za normální?

MT: Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného umožňuje zvyšovat nájemné až do 31. 12. 2010. Obě hladiny nájemného se tak postupně vyrovnají. Na dotaz o odstupném jsem již odpovídal jinému tazateli. Na odstupné není právní nárok, vždy jde o dohodu, která by byla přijatelná pro obě strany. Náš právní řád upravuje bytovou náhradu a v popisovaném případě je bytovou náhradou dle místních podmínek v zásadě byt rovnocenný bytu, který má být uvolněn pro potřeby pronajímatele, či člena jeho rodiny. Mnoho dotazů poukazuje na poškozování pronajímatelů. Je však zajímavé, že mnoho realitních kanceláří inzeruje zájem o koupi nájemních domů, či bytů a to i s "právními vadami, např. obsazených regulovanými nájemníky".


www.marcela@szu.cz
Vážený pane inženýre, jsem nájemcem bytu, který byl státní a po restitucích je majetkem soukromé osoby. Aby tento byt byl obyvatelný (starý činžák plný štěnic), provedla naše rodina rozsáhlou rekonstrukci celého bytu 2+1 z vlastních prostředků. Byl udělán projekt a nastaly stavební úpravy, podlahy, obložení nové kuchyně, nové dveře a zárubně, nová koupelna, zřízení bidetu a dalšího WC, zřízení plynového topení. A tak se ptám, jak bude zákon pamatovat na tyto nájemníky? Protože od doby, kdy jsem po úmrtí všech zůstala sama, navštívil mě několikrát pan domácí a pod vidinou ohromných zisků z takto upraveného a udržovaného bytu mě atakuje, takže žiji v neustálém stresu, navíc mám 5 let do důchodu. Současné nájemné je přes 3 000 Kč + 400 za služby a inkaso činí kolem 2 000 Kč. Děkuji.

MT: Vážená paní, zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného pronajímatelem povolené investice ve formě stavebních úprav či vybavení, které zajistil a hradil nájemce, již nezohledňuje. Argumentem zpracovatelů zákona bylo tvrzení, že si nájemci investice "odbydleli" již v minulosti, kdy platili nájemné za původní kategorii bytu před úpravami. My jsme v poradnách vždy doporučovali, aby před započetím stavebních úprav na náklady nájemce uzavřeli pronajímatel s nájemcem podrobnou dohodu o financování a případných nárocích nájemce při ukončení nájmu bytu. Ve věci zvyšujících se nákladů na bydlení upozorňuji na ustanovení zákona o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. V opodstatněných případech může občan požádat o doplatek na bydlení. Je možno též přiznat příspěvek na živobytí, nebo zajistit mimořádnou okamžitou pomoc.


Milan G.
Dobrý den, pane Tarabo, doufám, že mi poradíte, když tedy zastupujete nájemníky. Bydlím s rodinou ve 2+kk v celkem starém domě (určitě kolem 100 let, možná více) na Praze 10. Platím poctivě nájemné 9 000 Kč měsíčně, v domě platí tržní nájemné ještě další dva nájemníci, zbytek platí tzv. regulované nájemné. Problém je, že majitelka domu už několik let slibuje, že se budou dělat nové rozvody elektřiny, stoupačky jsou v havarijním stavu - často se ucpávají odpady a skoro to neodtéká (podle slov instalatéra to jsou 70 let staré litinové trubky, které nelze opravit, pouze kompletně vyměnit za nové). Majitelka ale tvrdí, že na takové rekonstrukce pořád nemá peníze. Co s tím? Platím poctivě a dům chátrá (a tím i poskytované služby)…

MT: Způsob nárokování oprav, které má za povinnost zajišťovat pronajímatel, upravuje ustanovení § 692 občanského zákoníku. Pokud pronajímatel nápravu nezajistí, může nájemce po předchozím prokazatelném upozornění pronajímatele v souladu s ustanovením § 691 občanského zákoníku odstranit závady bránící řádnému užívání bytu sám a požadovat od něj úhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Nájemce může využít i práva na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě, nebo domě závadu, která podstatně, nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Z Vašeho dotazu je zřejmé, že někteří pronajímatelé i přes pobírané smluvní nájemné neplní své povinnosti.


najemnik
Pane Tarabo, jsem nájemníkem u soukromníka. Platím řádně nájemné 1 356 Kč měsíčně v centru krajského města, byt 2+1. V bytě bydlíme od vyvlastnění domu, byt jsme dostali od OPBH. Majitel mi dal na vybranou, buď budu platit 3x tolik a podepíšeme smlouvu na dobu určitou, nebo mě vystěhuje. Na smlouvu jsem nepřistoupil a odmítám se s ním již bavit. Majitel o mně říká, že patřím k privilegovaným občanům a že jsem ušetřil za léta stovky tisíc. Majitel mi na dveře a zvonky umísti informaci, že byt je užíván proti jeho vůli, že k tomu nedal souhlas a že já jsem regulovaný nájemník. Vyhrožuje mi také, že mi polepí okna mého bytu, prý, aby okolí vědělo, že zde bydlí neodůvodněně privilegovaný člověk. Také mi poslal nálepky s touto informací, abych si je prý nalepil na můj auťák a na auto mé manželky, aby to všichni viděli, za čí peníze jsem auta pořídil. Vydělávám 33 000 Kč hrubého měsíčně. Na zvyšování nájemného nemám. Co mám dělat? Jak se zasadíte za má práva nájemníka?

MT: Ve vašem případě a s ohledem na vámi uváděné příjmy doporučuji se s pronajímatelem dohodnout na nájemném smluvním, např. v úrovni cílového nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. Tímto návrhem z Vaší strany prokážete dobrou vůli po dohodě, která může uspokojit obě strany.


Obecně vztahy nájemníci versus majitelé domů

zfarmyzvirat@zfarmyzvirat.cz
Soudruhu Tarabo, jak jistě víte, tak občanský zákoník pochází z doby "komančů", konkrétně z roku 1964, a proto je v něm dosti komunistických paragrafů, které nemají v demokratické zemi své místo. Jaký máte názor na přechod nájmu bytu podle OZ, kdy bez souhlasu vlastníka nemovitosti okupuje jeho byt nějaký další příbuzný, se kterým nikdo neuzavřel řádnou nájemní smlouvu?

MT: Občanský zákoník, podobně jako jiné zákony po roce 1989, doznal řady změn. Poměrně zásadní byla změna, kterou se z dohod o užívání bytu na základě tzv. dekretů stala nájemní smlouva k bytu. V novele občanského zákoníku z roku 2006 byl zpřísněn také postup při přechodu nájmu bytu. Nikdy jsem nepodporoval žádné podvodné přechody, ani zneužívání tohoto institutu. Přechod nájmu bytu byl a v řadě zemí je uplatňovanou formou kontinuity nájmu rodin.


mibond
Pane Tarabo, nezdá se vám přinejmenším nemístné, neslušné až drzé, abyste vy SON, jako sdružení vydržované a dotované státem, popouzeli nájemníky k podání žalob na stát? To je opravdu nehoráznost, nemyslíte? Pokud se nájemníkovi něco nelíbí, ať si jde bydlet jinam, třeba do svého nebo ke svým dětem. Je to jednoduché. Tak prosím nerozdmýchávejte neustále nějaké spory a raději doporučte "svým nájemníkům", ať se chovají prozatím, než odejdou do lepšího s úctou k majiteli domu a jeho majetku.

MT: Naše sdružení nepodávalo žaloby k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Pokud je mi známo, na ESLP se obracela občanská sdružení majitelů domů, která také dostávají příspěvek od státu. Na ESLP jsme se obrátili se stanoviskem právě k žalobám některých majitelů domů. V našich poradnách vedeme nájemce bytu k respektování právního řádu ČR v bytové oblasti.


jezevec
Pane Tarabo, mohl byste prosím nějak vysvětlit, proč by soukromý vlastník čehokoliv měl dotovat životní náklady kohokoliv? Jde mi o ten základní princip. Dovedl bych pochopit činnost vašeho sdružení, pokud by prosazovala, aby nájemné do tržní výše dotoval stát - neb uznávám, že mohou existovat jedinci, pro které je bydlení stejně sociálně neúnosné jako jejich vystěhování na ubytovnu. Ale proč to má dotovat majitel? Druhá otázka: je skoro 20 let po pádu doby temna. Pokud by si každý dotovaný nájemník ukládal celých těch 20 let nějakých (v dnešních cenách) 3 až 5 tisíc měsíčně - měl by dnes solidní základ pro libovolné řešení bytové situace. Přitom nelze připustit myšlenku, že by si to někdo "nemohl dovolit" - neb těch, kdo neměli to štěstí komunistického dekretu na cizí byt, se nikdo neptal, jestli si to mohou dovolit, a prostě to zaplatili. Ptám se zda 20 let není už dostateční doba hájení a dostatečně dlouhé překlenovací období, aby už každý bydlel jak si může dovolit, a nájemní bydlení nepotřebuje větší ochranu než třeba ve východním Německu. Proč myslíte, že dvacet let nestačí?

MT: Soukromý vlastník by samozřejmě neměl dotovat životní náklady někoho jiného, pokud ovšem nevstoupil do smluvního vztahu, kterým se k nějakým závazkům zavázal. Znám případy, kdy lidé koupili nájemní dům od obce za nízkou cenu právě z důvodu zanedbané údržby nebo převzetí obsazených bytů nájemníky s platnou nájemní smlouvou. Situaci nelze srovnávat se situací v nových spolkových zemích v Německu. Např. z Drážďan se odstěhovalo mnoho lidí do jiných oblastí za prací a vyššími příjmy a ve městě je nadbytek relativně levných neobsazených nájemních bytů. I soukromí vlastníci často nájemní domy bourají.


Dagmara
Soudruhu Tarabo, máme se bát toho, že za regulované nájemníky zaplatí svými daněmi i zbytek národa, po rozhodnutí Evropského soudu? Nebylo by lepší uvalit na regulované, neprávem zvýhodňované boháče (stejně jako na politiky, kteří tuto krádež prosazují) daň a zaplatit škody z toho? Jak se vám žije s vědomím, že prosazujete okrádání soukromých majitelů, kteří od státu nezískávají ani dotace, ani nejsou osvobozeni od daní jako obce?

MT: Neprosazuji okrádání soukromých vlastníků. Nejsem zákonodárce a respektuji platný právní řád. V ČR máme zcela volné nájemné s výjimkou případů, kdy pronajímatel vstoupil do smluvního vztahu. V některých svých článcích jsem naopak psal o praxi v některých zemích EU, kdy veřejný sektor pomáhá vlastníkům, pokud ve svých domech nechají za výhodných podmínek bydlet i sociálně slabší rodiny, např. daňovými úlevami či finanční podporou při opravách domů.


Berková
Dobrý den pane Tarabo, proč mám já, osobní vlastník bytu, a mně podobní dotovat bydlení Vašeho kolegy JUDr. Křečka. Děkuji za odpověď. Božena Berková

MT: Podle mého názoru bydlení JUDr. Křečka nedotujete. On bydlí s rodinou v malém obecním bytě a za 1 m2 platí asi dvojnásobek toho, co já v bytě družstevním. Náš dům je v lepším stavu a po celou dobu 35 let se o dům i okolí staráme a nájemné postačuje. V současné době provádíme celkové zateplení a novou fasádu včetně výměny oken.


Polata
Mám několik konkrétních otázek, obdobných jako na nám. Kalouse:
 1. Domníváte se, že zákon 107/2006 (který nám např. umožňuje v r. 2010 požadovat v obci, kde je nyní tržní nájemné více než 50 Kč celých 15 Kč/m2, tedy hluboce podnákladové nájemné) je skutečně tím zákonem, který odpovídá nálezům ÚS ČR? Jestliže ano, jak vysvětlíte popsaný rozpor? (Od r. 2000 do 2006 bylo vydáno ve věci protiústavní regulace nájemného celkem 12 nálezů ÚS ČR a prakticky žádný nebyl legislativou, exekutivou a obecnými soudy akceptován!)
 2. Souhlasíte s odpovědí předsedy SONU Křečka na přednášce na VŠE v r. 2004: "Návrh zákona (o nájemném) neměl ambici vyhovět nálezu, každý přece ví, že odůvodnění nálezů ÚS ČR nejsou pro nikoho závazná…?"
 3. I předseda Křeček uznává, že nájemné "není až tak vysoké, hlavní položky nákladů s bydlením tvoří energie a služby". Jak se SON, který měl minimálně od r. 1998 prostřednictvím pana poslance možnost ovlivňovat legislativu i exekutivu, podílel či bojoval proti drastickému zvýšení všech těchto položek, které v ABSOLUTNÍM srovnání jsou prakticky stejné jako v EU15? (Vodné dražší než v řadě zemí, elektřina dražší nebo na 80-95 %, obdobně plyn, DPH na vodné a stočné, elektřinu, plyn, teplo v Dánsku 0 v jiných zemím na snížené, v ČR za vlády ČSSD z nuly na 19 % atd. atd.)
  Zatímco regulované nájemné se ani POMĚRNÉM srovnání nepřibližuje podílu na výdajích rodiny (v ČR tvoří 6-8 %, v EU15 20-35 %). Nebo je to tak, že souhlasíte s tím, že monopolům se dá vše a bojovat se bude jen proti majitelům a nájmům právě s odkazem na "sociální" únosnost?
 4. Jaký podíl nákladů na řešení sociální situace nájemníka má nést majitel? 0 %, 15 %, 50 % či 100 %? V našem konkrétním případě nám byl soudem nahrazen náš souhlas s tzv. výměnou bytů, dosazena nová uživatelka, která již 3,5 roku neuhradila ani korunu, údajně vzhledem v vážné sociální situaci. Dluh činí 128 000 Kč, soudní řízení běží již více než 3 roky a vystěhování je v nedohlednu Všechny místně příslušné sociální odbory byly námi písemně v r. 2004 požádány o převzetí finančních dopadů této situace a MČ vyzvány k participaci řešení - ale vše je dosud jen a jen na nás, od státu ani obce jsme neobdrželi ani 1 Kč. Musíme nejen oželet nájem, ale nesmíme ani na jeden den přerušit dodávku vody, odvodů splašků, odvážet její odpadky, svítit na chodbě, uklízet ...
 5. Kdy přesně podá SON svou stížnost k ESLP ? Stačí měsíc.
Děkuji za konkrétní odpovědi, Polata


MT:
 1. Nejsem zákonodárce. Ve shodě se stanoviskem našeho sdružení zastávám názor, že jsme propásli možnost přijmout v roce 2002 zákon, který by nájemné řešil podobně jako v Německu na principu místně obvyklého nájemného. Nájemné tam zohledňuje kvalitu bytu, jeho polohu, umožňuje korigovat případné lokální kolize trhu, zákon chrání vlastnická práva a též práva nájemce. Proto vznikla situace s absencí zákonné normy úprav nájemného od 1.1.2003 do 31.12.2006. Zákon č.107/2006 považuji za kompromis, který nemusí vyhovovat zainteresovaným stranám, ale právě jako kompromis mohl být přijat zákonodárnými sbory a signován presidentem republiky.
 2. Vyjádření JUDr. Křečka neznám, SON podobné stanovisko neprojednával. Jde zřejmě o právní názor pana poslance a právníka.
 3. Ztotožňuji se s názorem, že služby spojené s užíváním bytu jsou v ČR relativně drahé. Toto stanovisko jsme opakovaně vyjadřovali již od poloviny devadesátých let minulého století a požadovali jsme po odpovědných orgánech postupné zvyšování podílu nájemného proti službám v nákladech na bydlení.
 4. Soukromý sektor není odpovědný za řešení situace sociálně potřebných, pokud takový závazek nepřijal. Také mne tíží stav, kdy dobře nefunguje veřejný sektor, stejně jako obtížná vymahatelnost práva.
 5. My jsme dopis ESLP poslali již koncem loňského roku. Máme i odpověď, že naše stanovisko bude vzato v úvahu, až se rozhodne o zahájení řízení ve věci podání pronajímatelů.


Jiřina
Dobrý den vážený pane Tarabo, neustále tvrdíte, že je cca 700 000 bytů s regulovaným nájemným. Chtěla bych touto cestou oponovat. Osobně si myslím, že je jich podstatně méně. Proč..? Protože předcházející číslo bylo a je stále odvozeno z tzv."sčítání lidu", které proběhlo myslím v roce 2000. Od té doby se mnohé změnilo. Jen v mém případě z 8 regulovaných bytů zbyly pouze 2!! V naší ulici je v podobné situaci několik vlastníků činžovních domů. Obdobná situace je s byty, které vlastnil Magistrát města Plzně. Z velkého počtu si zachoval pouze cca mezi 2 000-3 000 bytů. Údajně tzv. sociálních, ale, a to zdůrazňuji, za tržní nájem v bytech s novou nájemní smlouvou. Obce totiž s klidem džentlmena využívají tržní možnosti. Proto si myslím pane Tarabo, že klamete nájemníky, kteří neumí samostatně myslet a potřebují k tomu Vás jako svoji berličku. Šest nájemníků v mém domě pochopilo, že domluva s pronajímatelem je nutná. V současné době z toho mají výhody i oni sami v podobě nadstandardního vybavení bytu. Dva zbývající nájemníci se drží Vašich slov... pokud něco slovně citují, tak jako bych slyšela Vás nebo pana Křečka. Domluva s nimi není vůbec žádná. A to už nemluvím o tom, jaké naschvály - slovní vyhrožování o mojí likvidaci (které musela řešit policie) musím snášet. Pokud se dostaneme k soudnímu řešení, tak vše marné, neboť naše soudy nesoudí, ale "posuzují "danou situaci podle vlastního uvážení, nikoliv podle zákona. Myslím si, že Vaše "práce" spíše škodí, než pomáhá, nikoliv nám pronajímatelům, ale nájemníkům samotným. Chytří nájemníci už to chápou a jednají....

MT: Vážená paní Jiřino, chci Vás ujistit, že nájemníky neklameme. Naše poradny navštívilo za minulý rok více než šestnáct tisíc lidí (osobně nebo prostřednictvím dopisu či internetu). Držíme se striktně právního řádu naší země. K údajům o počtu bytů poznamenávám, že přesná statistika vzhledem k desetileté lhůtě mezi sčítáním k dispozici není. Využíváme údajů z vládních zdrojů či šetření mezinárodních organizací. Pokud Vám někdo vyhrožuje, obraťte se, prosím, na orgány činné v trestním řízení. Osobně takovou praxi jednoznačně odsuzuji. Počet nájemních bytů trvale klesá. Kdo může a finanční situace mu to dovolí, řeší situaci vlastnickým bydlením. Hypoteční banky v reklamních materiálech inzerují výhodnost proti drahému nájemnímu bydlení. Tento vývoj nepovažuji z hlediska budoucnosti za šťastný. Nájemní bydlení má totiž mnoho výhod,a to nejen pro uživatele bytu, ale i pro stát.


pravda
Pane Tarabo, jaký je váš názor? V naší společnosti žije skupina neodůvodněně a bezzásluhově privilegovaných spoluobčanů, jakási kasta "nadlidí", kteří získali privilegium od zločineckého bolševického režimu, bydlet za regulované nájemné, a to navěky. Oni i jejich potomci. Neexistuje ani žádná právní norma, která by specifikovala, který občan má, a který nemá bydlet za regulované nájemné. Výše takového regulovaného poplatku za užívání cizí věci nedosahuje výše potřebné pro prostou reprodukci bytového fondu. Tito privilegovaní občané měli díky tomuto privilegiu za minulá období neodůvodněně nižší náklady, a tím i vyšší životní standard než občané privilegovaní. O tomto stavu, kdy užívají cizí majetek za podmínek, které oponují Ústavě ČR a Listině práv a svobod dobře vědí a věděli a na návrhy majitelů na nápravu odmítají přistoupit. Majitelé domů jsou pak touto skupinou okrádáni o 175 mld. Kč za minulá období v celé ČR. Tato částka zůstala v peněženkách a za nehty těchto privilegovaných občanů platících regulované nájemné. Je nesmysl, aby po rozsudku ESLP ve Štarsburku tuto kompenzaci platili ostatní neprivilegovaní občané z vlastních daní. Je třeba na tyto privilegované uvalit zvláštní daň a tyto kompenzace v řádu 175 mld. Kč požadovat zpětně po privilegovaných spoluobčanech a jejich potomcích.

MT: S Vašim komentářem a dotazem byste se měl obrátit na kompetentní orgány. My nemáme legislativní pravomoci a netroufám si posuzovat ani Vaše ekonomické údaje. Počkal bych si na rozhodnutí kompetentních institucí. My respektujeme platný právní řád, i když nemusíme vždy souhlasit. Na druhé straně se na nás obracejí nájemci v soukromých domech a poukazují na nevýhody proti občanům v obecních bytech, nebo těm šťastným, kterým obce byty či domy levně prodaly. Přitom všichni měli stejné výchozí podmínky. Bydleli ve státních bytech s určeným nájemným. Nevím, jak byste oddělil privilegované od neprivilegovaných a jak byste zajistil vymahatelnost. Připadá mi to naivní.


zfarmyzvirat@zfarmyzvirat.cz
Soudruhu Tarabo, je vám známá Ústava ČR? Víte o tom, že omezení vlastnických práv je možné pouze na nezbytně nutnou dobu a za náhradu? Proč tedy okupování domů vlastníků regulovanými občany trvá již 17 let? Je podle vás 17 let nezbytně nutná doba? Kdy a od koho dostanu náhradu, kterou mně zaručuje Ústava ČR?

MT: Ústavu ČR znám. Stejně jako jsou mi známa omezení cenové regulace. Nebyl jsem to však ani já, ani naše sdružení, kdo zákony upravil pravidla restitucí. A u těch šlo pouze o částečnou nápravu křivd a následné převzetí domů s nájemci a vstup do smluvních vztahů. Záležitosti případných náhrad se musejí uplatnit soudně a vaším odpůrcem bude stát, nikoliv nájemci. Platí totiž zákon, upravující stanovení nájemného v návaznosti na občanský zákoník a řádní nájemci nájemné podle tohoto zákona nebo dle smlouvy pronajímateli řádně a včas platí. Smlouva není diktát, ale svobodná vůle obou stran nebo svobodné převzetí závazku.


zfarmyzvirat@zfarmyzvirat.cz
Soudruhu Tarabo, můžete mi říct, proč mám mít ve svém vlastním domě lidi, které tam mít nechci? Proč musím podstupovat ponižující soudní jednání a vypovídat u soudu, proč potřebuji pro sebe svůj byt, kolik vydělávám, kolik vydělává můj manžel. Kolik mám psů, kolik peněz mám ušetřeno…?

MT: Pokud se rozhodnu k podnikatelskému záměru a chci vlastnit obsazený dům s nájemci, nejprve se seznámím s právy a povinnostmi, které mi z toho budou vyplývat. Raději bych koupil volný dům a tam bych si mohl u nás dnes dohodnout nájemné bez omezení, nebo bych tam nechal bydlet jen příslušníky své rodiny. Vy jste zvolila jiný postup. Ve věci platné legislativy nejsem správně určený adresát dotazu.


Tomáš
Proč má 9 miliónů Čechů platit levné bydlení 700 tisícům zlodějů, kteří využili situace a s pomocí MNV zabrali protiprávně soukromé byty. Ať každý platí tržní cenu a bydlí tam, kde na to má, a na co si prací vydělá. Jak k tomu přijdou mladí lidé, kteří hledají byt? Proč si vydřiduch Křeček nekoupí při jeho milionových příjmech vlastní byt a jeho regulovaný neuvolní potřebným?

MT: Naprosto odmítám váš styl. Nazývat někoho zlodějem či vydřiduchem považuji za postup za hranou zákona. Jistě jste slyšel o presumpci neviny a ochraně osobnosti. Otázku dostupnosti bydlení pro mladé rodiny má řešit veřejný sektor. Určitě bydlení mladých nevyřeší změna bydlení jednoho poslance.


Eva
Bát se, není správný výraz. Ale připravit se na situaci je na místě. Vždyť každý soudný regulovaný nájemník musí vědět, že bydlí za směšné peníze. Většinou ví, kolik stojí oprava či rekonstrukce čehokoli, protože sám vlastní víkendovou nemovitost. Takže je rád, že ta situace nastane až za 20 let po sametové revoluci, a do té doby může na majiteli ušetřené prostředky věnovat do vlastní spotřeby. Ale právě těch 20 let může místo strachu věnovat racionální úvaze, jak situaci po deregulaci řešit. Těch, co nebudou na nájem mít je zanedbatelné množství, to se jen pánové Křeček a Taraba skrývají za ubohé babičky a křičí, že senioři skončí na ulici. Ruku na srdce, těm 80letým babičkám bylo před 20 lety šedesát, a to je ještě věk, kdy mohu, když chci, leccos změnit. Třeba se sestěhovat se svými sourozenci, nebo s přáteli. Nelze přece do nekonečna jen křičet, že se nemám kam přestěhovat z obrovského bytu v centru města, a že mi má majitel sehnat menší náhradní byt. Mohu si přece také se souhlasem majitele vzít na byt studenty, tak jak tomu vždy za první republiky bylo. Chce to jen trochu přemýšlet. A v tom by měl lidem pomoci SON a ne pořád jen rozdmychávat nenávist mezi majiteli a nájemníky.

MT: Můžeme dokázat, že jsme mnoha nájemcům radili dát při jednání s pronajímateli přednost dohodě o smluvním nájemném. Má jít však o rozumnou dohodu, nikoliv diktát. Ještě jsem se nesetkal s majitelem, který by byl ochoten písemně souhlasit s podnájmem. Děkuji za sdělení takové nabídky. Rádi budeme spolupracovat na řešení.


Anonym
Pořád slyším jen argument, že lidé jako Křeček na to mají. To jistě. Ale copak v těchto bytech bydlí jen bohatí? To je přece nesmysl a zaslepenost. Myslím, že solidně mi můj argument nikdo vyvrátit nemůže. Domovy důchodců jsou plné, čeká se léta. Malé byty pro sociálně slabé se nestaví. Teď tedy mluvím o Praze. Tak jak to chcete lidsky řešit?

MT: Také podle našich šetření je velmi vysoký procentní podíl bydlících v nájemních bytech na základě bývalých dohod o užívání bytů nízkopříjmových. O tom ostatně svědčí i předchozí dotaz paní Evy. Jde o důchodce s příjmy mezi 7 a 9 tisíci měsíčně. Na řešení situace bydlení pro seniory, ale též pro mladé rodiny s podprůměrnými příjmy jsme se vždy aktivně podíleli.


Auditor P
Nelze mluvit za všechny, ale troufám si tvrdit, že min. 99 % (a možná i více) majitelů domů a bytů nemá v úmyslu vyhazovat bezdětné a nemocné babičky bez jakýchkoliv úspor na ulici.
Je pravděpodobné, že takoví občané u nás existují, ale s takovouto nepříznivou kombinací života jich na 10 miliónů lidí bude jistě tolik, že to sociální systém tohoto státu dokáže důstojně ošetřit. Je to prostor jak pro sociální správu, tak pro charitu. Nemůžete spravedlivě požadovat na majiteli domu, který je někdy i desítky let okrádán, aby tuto smutnou situaci sociálně slabého občana řešil na svoje náklady, zejména když se proto nerozhodl sám. Nutí ho k tomu stát, který prostředky určené právě těmto sociálně potřebným používá na zcela jiné účely, někdy i amorální, např. státní dotaci na osvětlení golfového hřiště. Konkrétně moje 80letá maminka, která odcházela do důchodu zcela bez úspor, si sama, svou prací, ušetřila na nákup svého bytu. Také zcela sama si platí veškeré náklady a ještě šetří pro vnoučata. Máme štěstí, že je zdravá, ale jde to! Co Vy na to SONe?

MT: Naše poznatky o postupu mnoha pronajímatelů vůči nájemcům jsou jiné. Setkáváme se s nesmlouvavým postojem bez ohledu na věk a zdraví. Souhlasím s Vámi, že poskytování dotací na golfová hřiště a podobné investice není potřebné. Nevím, ve které době vaše osmdesátiletá babička bez úspor kupovala byt. Při současných cenách by si to z důchodu podle mého názoru dovolit nemohla. Přivítám zaslání ekonomické kalkulace příjmů a výdajů vaší babičky.


Osoba Milana Taraby a sdružení SON

Duchodce
Prosím o doplnění životopisu Ing. Taraby - u jakého předsedy vlády a u jakého ministra (jména) jste dělal poradce? Děkuji.

MT: Měl jsem tu čest spolupracovat s panem PhDr. Vladimírem Špidlou v době jeho působení ve funkci místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí a později předsedy vlády. Nebyl jsem v této souvislosti v zaměstnaneckém poměru, ani jsem nebral plat či jiné formy úplaty.


mibond
Pane Tarabo, proč není v nadpise uvedeno pravé jméno vašeho sdružení SON? Proč jste, a dokonce i na svých oficiálních stránkách, pozapomněli na pravý název SON ? SON není zkratka "sdružení nájemníků". Zdá se, že to O (obrana, čtenáři rozumněj S-družení na O-branu N-ájemníků ) vám v dohledné době hodně přitíží. Budete muset hooodně vysvětlovat, proč ta vaše O-obrana, proti ústavě, Listině práv a svobod atd. Již několik let je zcela jasné, že se bráníte proti Ústavě ČR. Regulace nájemného je nálezy Ústavního soudu opakovaně uznána jako protiústavní. Vy toto zpochybňujete a zlehčujete. Vaše pohrdání ústavou nemá ve světě obdoby. Copak vy, pane Tarabo, vy nejste právník, ale co JUDr. (!!!) Křeček? Ten se nebojí spravedlivého trestu?

MT: SON není zkratka Sdružení nájemníků ČR, ale logo. Regulace nájmu ve veřejném zájmu protiústavní není, nesmí však ohrožovat práva vlastnická. Naše sdružení podporovalo vládní návrh zákona z roku 2003 a osobně jsem přesvědčen, že jeho přijetí zákonodárci by bylo pozitivní pro vývoj nájemních vztahů k bytu pro obě strany.


Zdeněk 1
Pane Tarabo, uvedl jste zde některé z cílů SONu, které chcete hájit:
 1. Cílem SONu je prosazovat oprávněné požadavky nájemců.
  Neřekl jste, jaké oprávněné požadavky a u koho. Neřekl jste, jaké máte zákonné oprávnění požadovat bydlet za nízké podnákladové nájemné. Neřekl jste, že chcete tuto dotaci na bydlení po soukromých majitelích a ne po státu. Neřekl jste, že takový požadavek je morální pouze u sociálně slabých nájemníků a ne u JUDr. Křečka a jemu podobných zbohatlíků z řad politiků a státních úředníků.
 2. Jsme proti jednostrannému rušení tzv. dekretů, které se staly v roce 1992 řádnými nájemními smlouvami.
  Opomíjíte, že se jednalo o ukradené domy a že tudíž nájemníci užívají kradený majetek. Neberete v úvahu, že tyto domy byli vlastníky přijaty zpět v r.1991 v tísni, když jim stát dal ultimátum, že dostanou zpět ukradené domy pouze za podmínky, že si vezmou i regulované nájemníky. Navíc jim politici lhali, že regulace brzy skončí. Tvrzení, že se jedná o řádné nájemní smlouvy je z vaší strany lež.
 3. Chybí stanovení horní hranice při určování nájemného jako ochrana proti zneužití hospodářského postavení pronajímatele.
  Je zajímavé, že vám celá léta nevadilo extrémně nízké podnákladové nájemné, které nájemníkům umožňovalo okrádat majitele domů a nyní, když se má začít zvyšovat, tak voláte po horní hranici.
A teď můj dotaz : Kdy už přestanete lhát a začnete se chovat jako odpovědní občané?


MT:
 1. Práva a povinnosti nájemců, ale i pronajímatelů upravuje náš právní řád nebo nájemní smlouva. V tomto smyslu jsou míněny oprávněné zájmy. Souhlasím s Vámi, že za sociální politiku odpovídá veřejný, nikoliv soukromý sektor.
 2. Nebyl jsem a nejsem zákonodárcem. Musím trvat na tom, že změnou občanského zákoníku se z dříve dekretovaných bytů stal řádný nájem bytu.
 3. Naše sdružení podporovalo návrh zákona o nájemném z bytu a cenách služeb spojených s bydlením, který předpokládal stanovení místně obvyklého nájemného podle kvality bytu a místa. Je mi líto, že tento zákon nebyl nakonec přijat. Podobný zákon dobře funguje např. v Německu. Chci Vás ujistit, že nelžeme a chováme se zodpovědně.


Michal
Dobrý den, četl jsem vaši ZPRÁVU O SITUACI STÁVAJÍCÍCH NÁJEMNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE, kterou jste vypracoval a zaslal koncem roku 2006 Mezinárodní unii nájemníků. Zajímalo by mne, zda neuvažujete o tom, že s jejím obsahem oficiálně pobavíte i zástupce tisku a čtenáře v České republice. Četl jste zákony, o které opíráte svá stanoviska a rozbory sám, nebo jste si tyto dokumenty nechal od někoho předčítat?

MT: Zprávu jsme publikovali v tisku i na internetových stránkách. Vycházeli jsme z oficiálních dokumentů a statistik z ČR i ze zahraničí (pozn. red.: zprávu najdete zde).


Vladimír
Pane Tarabo, kolik má SON členů. Nevím totiž, kolik občanů vlastně zastupujete - prosím pravdu!

MT: Sdružení nájemníků ČR má cca 31 000 členů individuálních a 21 kolektivních. Členská základna těch kolektivních (na základě písemných dohod) je asi 800 000 lidí. Na naše poradenská střediska se ročně obrací asi 16 000 občanů. Přesná čísla zveřejníme ve veřejné výroční zprávě za rok 2006 ke konci března 2007.


Neregulovaný občan
Pane Tarabo, mám 3 otázky:
 1. Kolik Kč dostává SON dotaci na svoji činnost od MMR ročně, tj. v roce 2006 a rozpočet 2007? Jedná se o veřejné finance, takže nejsou předmětem žádného utajení. Žádám Vás o konkrétní a jasnou odpověď, a ne jako náměstek MMR Kalous, který se odkázal na webové stránky, kde to není.
 2. Víte, kolik dostává dotaci OSMD, a zda ji dostává i HOMR. Opět prosím konkrétně.
 3. Proč jste nikdy nepřipustili diskusi na Vašich internetových stránkách SON. Zlí jazykové tvrdí, že máte strach, aby nevyšlo najevo, že používáte nezákonné praktiky a v diskuzi s Vašimi příznivci i odpůrci by to vyšlo najevo. Mimo jiné se jeví, že v této diskuzi žádné příznivce nemáte. Máte je někde jinde? Proč mlčí?

MT: V roce 2006 dostalo Sdružení nájemníků ČR příspěvek na krytí části nákladů právně osvětového poradenství pro občany 3,8 mil. Kč. Kromě poradenství na horké lince a poradenství formou písemných odpovědí či prostřednictvím internetu navštívilo naše poradenská střediska více než 16 000 lidí. Resortní ministerstvo a též finanční úřady činnost pravidelně kontrolují. O dotace jiných organizací a jejich projekty se nezajímám, posouzení potřebnosti a výše příspěvku je věcí kompetentních orgánů. My dáváme přednost kontaktům s konkrétními lidmi a vyhodnocujeme jejich připomínky. Nevyzýváme na svých stránkách členy k hrubostem, urážkám apod. Ani jsme členy nevyzvali k diskusi v relaci na téma deregulace na tomto serveru, jako to dělali zástupci pronajímatelů na svých stránkách.


AuditorP
Pane Tarabo, pozorně sleduji tuto anketu a musím konstatovat, že ze 170 příspěvků v tomto čase na serveru napsaných, jsou pouze cca 2-3 takové, které by opravdu od Vás a Vašeho sdružení potřebovali zodpovědět nějaký dotaz či pomoci. Myslíte si, že nájemníci, které údajně obhajujete nemají internet, neumí číst apod. nebo Vaši pomoc nepotřebují? Další možností je, že se veřejně zeptat stydí, neboť čím dál zřetelněji cítí, že jsou zloději a příživníci na těle nejen majitelů domů a bytů, ale všech občanů tohoto státu. Jsou si čím dál tím více vědomi, že praktiky Vás a Vašeho sdružení jsou špinavé, amorální a protizákonné. A nájemníci, jejichž jménem údajně mluvíte, jsou pouze ti regulovaní, kteří parazitují na těle ostatních občanů společně s Vámi, a ti se mají za co stydět. Další kategorií jsou ti, kteří tu "skvělou" zlodějinu rozeznali od samého počátku, radostně a plnými doušky si ji užívají (je to jejich parketa) a hrabou do vlastní kapsy. Činí tak za skvělé podpory státu a ještě se tváří že obhajují chudé (jako křeček). Opravdová bouře odporu proti činnosti Vašeho sdružení a Vám, která je zde zaznamenána, svědčí o skutečném názoru zúčastněných. Všimněte si, že ani jeden z Vámi údajně obhajovaných, se Vás nezastal ani anonymně. Autoři ankety ji zpracují a zveřejní i s Vašimi odpověďmi, na což se těším. Z toho se nemůžete dostat se "zdravou kůží". Je možné, že i v některých bývalých agentech StB mohla někde zůstat kapka slušnosti. Máte většinu života za sebou. Nenapadá Vás, že byste mohl alespoň něco z toho zla, které za Vámi zůstává, začít aktivně napravovat? Skutečně chcete v této stoce žít až do smrti a odcházet z tohoto světa s tím, jak se Vám dařilo ubližovat lidem před i po revoluci? Jak jste úspěšně zneužíval nedostatečných zákonů, prostých lidí i zištných chytráků i hlupáků, pohrobků socializmu apod. k vlastnímu obohacení? Pokud ano, je jakákoliv diskuse s Vámi zbytečná, pokud ne, ještě máte možnost.

MT: Nesnížím se odpovídat na názory plné sprostot a výhrůžek. O vině a nevině lidí v právním státě nerozhoduje anonymní občan, ani nějaká kampaň, ale soud. Při kontaktu s občany v našich poradnách se setkáváme s písemnými projevy některých pronajímatelů, kteří i vůči svým nájemcům používají metody zastrašování a někdy až šikany. Počet dotazů v diskuzi o deregulaci jsme neovlivňovali jako protistrana a dáváme přednost řešení problémů občanů, kteří se na nás obracejí. Jsme rádi, že jde o nájemce, ale i o vlastníky bytů a též vlastníky domů.


Ostatní

Joe
To je samozřejmé, že se musí bát deregulace. Vždyť používají ukradenou věc. A tato ukradená věc se jednou musí vrátit zpět majiteli ve stavu, v jakém byla ukradena. Otázka: proč komunisti nevrátili domy v takovém stavu, v jakém je ukradli?

MT: Byty byly vráceny oprávněným na základě tzv. restitučních zákonů. Šlo o částečnou nápravu křivd, zákony byly přijaty po roce 1989.


wrana
Pane Tarabo, můžete zde prosím vysvětlit, co je to smlouva?

MT: Nemyslím, že bych na tomto místě měl opisovat platný občanský zákoník. Pojednání o smlouvách najdete v § 43 a následujících občanského zákoníku.


zfarmyzvirat@zfarmyzvirat.cz
Soudruhu Tarabo, proč je regulované pouze nájemné, a ne např. cena vodného či cena elektřiny? Je vám známo, že cena elektřiny stoupla xkrát a čelní představitelé ČEZu si vyplácejí miliónové prémie a mají nadstandardní platy? Je vám známá skutečnost, že za regulované nájemné nelze provádět ani běžnou údržbu domu a domy z tohoto důvodu chátrají?

MT: Tazateli z farmy zvířat musím poděkovat za značnou frekvenci jeho dotazů. Ani oslovení mi nevadí, to slovo za nic nemůže, možná ani za ironii autora. V tomto případě však nezbývá než doporučit, aby se tazatel obrátil na orgány kompetentní v cenové politice. Na dřívější dotaz jsem již odpověděl, že ani nám se nelíbí nekontrolovatelný a proti nájemnému poměrně vyšší růst nákladů za služby v oblasti bydlení.


zfarmyzvirat@zfarmyzvirat.cz
Soudruhu Tarabo, proč tvrdíte takové zvrácenosti, že nájemní bydlení musí být dostupné pro všechny? Proč má mít každý jakýsi nárok na byt? V Americe je za každým větším i menším městečkem taková kolonie, kde žijí lidé v přívěsech. Bydlí tam z toho důvodu, že nemají peníze na svůj byt či dům a nemají peníze ani na nájem. Je přeci zcela logické, že každý musí bydlet tam, kde na to má. Proč stát dává lidem vůbec nějaké příspěvky na bydlení? Abych byla upřímná, tak mně jako daňovému poplatníkovi tyto věci hrozně moc vadí. Stát rozdává zbytečně plnými hrstmi. Státní kasa je prázdná. Proč se podle vás nezastaví tento systém vyplácení dávek? Proč každý nebydlí tam, kde na to má? Děkuji vám za odpovědi na mé otázky.

MT: Jsem docela rád, že u nás ještě kolonie plné krys a odpadků velká města neobklopují. Stačí narůstající počet bezdomovců se všemi z toho plynoucími důsledky. Jinak Vám doporučuji přečíst si mezinárodně platné závazky a dokumenty, které se týkají lidských práv, naposled připravovaný podklad o bydlení pro květnové plénum Evropského parlamentu. To ty, podle Vás "zvrácenosti", tvrdí renomovaní představitelé států, měst a obcí, volení představitelé občanů?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 22 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

7. 2. 2007 15:56, Dylino

Anebo ten dotaz Willyho, že drží a načerno pronajímá dva byty se regulovaným nájmem, a chtěl by kompenzaci za to, že teď z nich bude mí menší výnos, když se regulované nájmené zvyšuje. To si ti lidi snad dělají kozy, ne?

+17
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 2. 2007 18:18

Pane Tarabo,je bohužel ostudou tohoto státu,že ještě estébák může vůbec vystupovat na veřejnost.Váš řídící důstojník je na Vás určitě náležitě pyšný.jak to bylo s tím družstvem co jste rozkradl?

-19
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (22 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovisti i výši nájmu

online | rychle | zdarma

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

4. 8. 2022 | Jana Divinová | 5 komentářů

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší.... celý článek

Jak na pronájem bytu. Deset chytáků a varování, než podepíšete

4. 8. 2022 | Jana Divinová | 7 komentářů

Jak na pronájem bytu. Deset chytáků a varování, než podepíšete

I člověk, který už prošel několika nájmy, může být novou nájemní smlouvou zaskočen. Prolistujte si přehled nejčastějších chytáků a sporných míst. Co po vás pronajímatel může a co nesmí... celý článek

Bod zlomu. Ceny nemovitostí klesají, nájmy raketově rostou

26. 7. 2022 | Gabriel Pleska | 13 komentářů

Bod zlomu. Ceny nemovitostí klesají, nájmy raketově rostou

Potvrzeno. Ceny řady nemovitostí začaly klesat, na trh se dostávají byty a domy lidí, kteří na ně najednou nemají. Češi se přeorientovávají na nájemní bydlení, a tak nájmy prudce rostou.... celý článek

Kupujete dům? Na tyhle vady si dejte pozor. Máme fotky

25. 7. 2022 | Jana Divinová

Kupujete dům? Na tyhle vady si dejte pozor. Máme fotky

Stavební inspektoři radí, na jaké technické vady si dát pozor při koupi rodinného domu. Než půjdete na prohlídku nemovitosti, prohlédněte si je ve fotogalerii.

Končí zdražování nemovitostí? Makléři už mluví o zlomu

19. 7. 2022 | Jana Divinová | 10 komentářů

Končí zdražování nemovitostí? Makléři už mluví o zlomu

Byty zdražily za deset let o víc než sto procent a na obdobný růst jsme si zvykli i u rodinných domů a stavebních pozemků. Země se točí kolem Slunce a ceny nemovitostí zkrátka rostou.... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.