Osobní bankrot: nová naděje pro dlužníky

Osobní bankrot: nová naděje pro dlužníky
Přerostly vám půjčky přes hlavu? Bojíte se exekutora? Řešením může být osobní bankrot, který od července příštího roku umožní dlouho očekávaný insolvenční zákon. Jakým způsobem? Za jakých podmínek? Jak vidí osobní bankrot úvěrový registr, banka a sdružení na pomoc zadluženým lidem?

Zadluženost českých domácností rok za rokem roste a objem půjček letos pravděpodobně přesáhne 600 miliard korun. Od roku 1995 vzrostly dluhy domácností v České republice o neuvěřitelných 800 %. Ve srovnání se západní Evropou je naše zadlužení sice ještě relativně nízké, zato dynamika růstu je obrovská a vyspělé země západní ekonomiky v zadluženosti rychle doháníme.

Když půjčit si je tak snadné…

Nabídka "výhodných půjček" nás provází na každém kroku a úvěry jsou stále dostupnější. Banky jsou dnes schopny vyřídit půjčku i během jediného dne. Zdálo by se, že není nic snazšího, než si na vysněnou věc půjčit. Kdo by čekal, než na potřebnou částku našetří? Bohužel, ne všichni dlužníci jsou poté schopni dostát svým závazkům, problémy se splácením má nyní už každá sedmá česká domácnost.

"Nejzrádnější" jsou rychlé spotřebitelské půjčky bez požadavku na zajištění. Hypotéku nebo úvěr na bydlení si člověk pořádně rozmyslí, ale nižší půjčky většina lidí moc neřeší. Naneštěstí každého z nás může postihnout např. ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá nemoc, peníze na splátku chybí a pokud dlužník problém odmítá řešit, může mu situace snadno přerůst přes hlavu. Většina bank se snaží problémy se splácením řešit mimosoudní cestou, ale pokud dlužník nespolupracuje, je jen krůček k tomu, aby na vymáhání pohledávky nastoupil exekutor.

Exekuce není legrace

Počet soudně nařízených exekucí loni dosáhl více než 270 tisíc případů, což je ve srovnání s rokem 2004 nárůst o více než 70 %. "To číslo nás samotné překvapilo," uvedl prezident Exekutorské komory Juraj Podkonický.

Exekutor může dlužníkovi zabavit téměř veškerý majetek včetně bytu či domu, obestavit účty i mzdu, vybrat peníze ze stavebního spoření či penzijního připojištění, sebrat sociální dávky i důchod. Nedotknutelná je jen hotovost do tisíce korun, věci osobní potřeby, zdravotnické pomůcky a základní vybavení domácnosti.

Více o exekucích se dočtete v článcích: Exekuce bez legrace, Exekutorské hrátky s neviňátky či Čeští exekutoři nijak nevyčnívají.

Možnost zbavit se dluhů bez zásahu exekutora nově umožní dlužníkům, kteří nejsou podnikatelé (fyzickým i právnickým osobám), zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční zákon nahrazuje stávající zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. O osobním bankrotu jsme psali už v článku Dluhů až po uši? Pět let na životním minimu.

Co je to osobní bankrot?

Insolvenční zákon umožní dlužníkům nepodnikatelům řešit svůj úpadek (tzn. neschopnost splácet své dluhy) formou oddlužení (osobního bankrotu). Na jedné straně by změna měla přinést maximální možný efekt věřitelům, dlužníky by zase měla uchránit od celoživotního finančního břemene. Institut osobního bankrotu je určen dlužníkům, kteří jsou ochotni se k situaci postavit čelem. Odměnou jim bude "odpuštění" zbývajících závazků (netýkají-li se peněžitých a jiných majetkových trestů za úmyslné trestné činy a závazků k náhradě škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti).

Bude dlužník po oddlužení vyřazen z úvěrových registrů?

Vyjádření nám poskytl tajemník jednoho ze tří úvěrových registrů existujících v České republice - Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS). "Problematika 'osobního bankrotu' a pohled na spotřebitele, kteří v budoucnosti absolvují oddlužení, se v rámci členské základny sdružení SOLUS diskutuje," uvedl Jan Stopka. "Svoji roli jistě bude hrát také způsob oddlužení (viz § 398 – oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře). Vzhledem k tomu, že zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nabývá účinnosti 1. července 2007, máme na vyřešení této problematiky ještě dostatek času," dodává Stopka.

A jak se k němu postaví banky?

"Banka musí posuzovat finanční a osobní situaci žadatele a zjišťuje, jak splácel své dluhy v minulosti. Z toho vyplývá, že banka bude brát ohled na to, zda klient v minulosti vyhlásil osobní bankrot, který mu samozřejmě plusové body nepřidá," říká David Sahula, manažer PR Hypoteční banky. "Naše banka institut osobního bankrotu vítá, neboť by mohl řešit neuspokojené pohledávky po realizaci zástavy (prodeji zastavené nemovitosti). Současná situace v této oblasti totiž není ideální," doplňuje Sahula.

Jaké má dlužník možnosti oddlužení?

Zákon dává dlužníkovi dvě možnosti, jak se prostřednictvím soudu s věřitelem dohodnout. Oddlužení je možné buď jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty (rozprodáním majetku dlužníka), nebo plněním splátkového kalendáře. Podmínkou je, aby majetkem bylo splaceno alespoň 30 % dluhu. V případě varianty oddlužení formou splátek se dlužník zaváže do pěti let uhradit maximální možnou část dluhu, o jejíž výši a o plánu splátek rozhodne soud. Je však pravděpodobné, že dlužníkovi z příjmu ponechá pouze životní minimum.

Dlužník tedy buď soudu navrhne prodej svého majetku (až na ten nejpotřebnější a nutný k zajištění příjmů) a zůstane mu veškerý příjem, nebo navrhne oddlužení formou pětiletého splátkového kalendáře, ale zůstane mu majetek. Stejně tak platí, že majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení, zůstává v jeho vlastnictví. O způsobu oddlužení pak rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů počítanou podle výše svých pohledávek a soud určí, zda osobní bankrot dlužníkovi umožní. Po schválení plánu oddlužení soudem jej musí věřitelé respektovat a nemohou svoje pohledávky vymáhat nad rámec plánu oddlužení.

Platí-li dlužník formou splátkového kalendáře, je povinen vykonávat výdělečnou činnost (pracovat). Do jeho příjmů jsou zahrnuty také případné dary a dědictví, které musí dlužník zpeněžit a použít k uhrazení svých závazků nad rámec pravidelné splátky. Soud dohlíží na to, zda dlužník řádně plní své závazky. V případě, že by svoje povinnosti neplnil, může soud svůj souhlas s osobním bankrotem dlužníkovi zrušit.

Návrh podává dlužník

Návrh na oddlužení spolu s insolvenčním návrhem může insolvenčnímu soudu podat jen samotný dlužník, a to na stanoveném formuláři. Není tedy možné, aby jej podali věřitelé proti vůli dlužníka. Do plánu oddlužení se spolu s dlužníkem mohou zapojit i další osoby ochotné se na oddlužení podílet, a to jako spoludlužníci či ručitelé. Pokud není vypořádáno společné jmění manželů, je manžel, resp. manželka dlužníka povinen, resp. povinna se oddlužení účastnit také.

Soud bude u každého žadatele o bankrot prověřovat jeho finanční situaci a poctivost jeho záměru a bankrot povolí pouze v případě, že jej bude považovat za nejlepší způsob uhrazení dluhu. Podle Bohumila Havla ze Západočeské univerzity v Plzni, který je spoluautorem nového insolvenčního zákona, po uplynutí lhůt daných zákonem může člověk oddlužením projít i vícekrát za život.

Novinkou je také insolvenční rejstřík

Zákon dále zavádí instituci insolvenčního rejstříku, v němž budou zapisovány a zveřejňovány všechny důležité úkony v souvislosti s insolvenčními řízeními. Půjde o elektronický informační systém veřejné správy navazující na již existující databázi úpadků na www.justice.cz. Insolvenční rejstřík spravovaný Ministerstvem spravedlnosti bude s výjimkou určitých údajů veřejně přístupný, tzn. každý bude mít právo do něj nahlížet a pořizovat z něj kopie a výpisy. Po ukončení insolvenčního řízení soud dlužníka ze seznamu vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

Co si o zákonu myslí SPES

SPES je občanské sdružení, jehož cílem je poskytovat poradenství lidem ohroženým majetkovou nouzí či se již s tímto problémem potýkajících, a realizovat projekty finančního vzdělávání. K zákonu o úpadku se jménem sdružení SPES vyjádřila Andrea Běhálková. "Měla jsem možnost poznat fungování tohoto zákona v praxi, a to konkrétně v Německu. Podle mého názoru je pro dlužníky výhodný a také jimi hojně využívaný. Je mnoho domácností, které mají tak vysoké dluhy, že by je se svými příjmy splácely až do konce života."

"Institut osobního bankrotu vidím jako možnou cestu, novou naději pro lidi, jak se z dluhů dostat, a začít znovu. Očekávám, že zájem o osobní bankrot bude i v ČR. Již nyní se na nás lidé obracejí s dotazy, zda a za jakých podmínek budou moci osobní bankrot vyhlásit, až zákon začne platit. V již zmíněném Německu jsou to právě občanské poradny, které dlužníkům pomáhají se na celý proces připravit, a to včetně zajištění potřebné dokumentace a formalit," doplňuje Běhálková.

"Pokud bych se měla vyjádřit k rozdílům, na prvním místě bych určitě zmínila výši částky, která dlužníkovi měsíčně zůstane. U nás je to životní minimum. V Německu platí, že čím více peněz dlužník měsíčně vydělá, tím vyšší měsíční suma mu zůstane. Toto je rozhodně motivující k tomu, aby se dlužníci snažili vydělávat co nejvíce a zároveň je tak i větší částka rozdělena mezi věřitele," komentuje odlišnosti českého a německého zákona Andrea Běhálková.

Jak to funguje v zahraničí

Osobní bankrot je poměrně běžným nástrojem řešení platební neschopnosti soukromých osob ve většině západoevropských zemí i USA. (Jak bankrot probíhá v USA, se dočtete v článku Bankrot po americku. V našem zákoně sice osobní bankrot existoval i dříve, ale jeho vyhlášením dlužník nic nezískal – i nadále byl za dlužníka považován a zákon neošetřoval ani možnost uhradit část dluhu.

Daří se vám splácet svoje dluhy? Uvažovali byste při platební neschopnosti o vyhlášení osobního bankrotu? Je podle vás ztráta majetku či 5 let na životním minimu adekvátní vyrovnání?

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+26
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 45 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 12. 2007 3:49, Joseph

no ty si teda chuj. Mi dluží lidi už přes 3 miliony , ale co ty si za hovado jsem ještě neviděl. Přál bych ti poznat lichváře, a pak by sis pěkně nasral do huby.

Zobrazit celé vlákno

+59
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

12. 1. 2007 20:34, věřitel

hele woe, věřiteli i exekutorovi jde o jedno. Dostat z tebe peníze... NEŘÍKEJ, ŽE JSI DOŠEL ZA VĚŘITELEM, POCTIVĚ JSI VYLOŽIL SITUACI, NASTÍNIL MOŽNOSTI SPLÁTEK, KTERÉ JSOU V TVÝCH OPRAVDOVÝCH MOŽNOSTECH, ABY JSI NĚJAK ŽIL A ON MĚL ROZUMNÉ PENÍZE (žádných usmolených 50 korun měsíčně), NAŠEL SI DVĚ.. TŘI ZAMĚSTNÁNÍ, ˇALESPOŇ NA DOBU DVOU.. TŘÍ LET, POTOM JEN DVĚ ZAMĚSTNÁNÍ A POCTIVĚ SPLÁCEL A POKUD JSI NEMĚL NA SPLÁTKU, TAK JSI SÁM ZAVOLAL VĚŘITELI NASTÍMIL MU SITUACI A POSLAL ALESPOŇ 50% SPLÁTKY S TÍM, ŽE ZYBTEK JSI UHRADIL DO 6 MĚSÍCŮ.

NELŽI, ŽE TOMU TAK BYLO !!!! A VĚŘITEL VYHRÁL SOUD A TY CHUDNKA....


Já jsem vlivem jednoho posr...ýho mého dlužníka neměl na splátky bance, státu i soukromým věřitelům... A HLE, PŘES POČÁTEČNÍ NEDŮVĚRU JSEM SE U NICH ZAPSAL TAK, ŽE POKUD OPRAVDU VÝJIMEČNĚ NEMÁM, TAK MI I DVĚ SPLÁTKY POSEČKAJÍ. Nejvíce flexibilní je paradoxně stát, resp. finanční úřad.

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (45 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nemáte na splátky? Poradíme, kde hledat pomoc

21. 3. 2006 | Dana Chytilová | 35 komentářů

Nemáte na splátky? Poradíme, kde hledat pomoc

Máte dluhů tolik, že nevíte, jak je všechny splatit? Rozhodně nečekejte, až za vámi přijde exekutor. Jakmile zjistíte, že vám teče do bot, vyhledejte pomoc. Kde? Dozvíte se v našem... celý článek

Dluhů až po uši? Pět let na životním minimu.

10. 11. 2005 | Dana Chytilová | 2 komentáře

Dluhů až po uši? Pět let na životním minimu.

Nesplácíte dluhy? Pak si budete muset po dobu 5 let vystačit s životním minimem a zbytek vašich příjmů půjde na úhradu závazků. Nový zákon o úpadku řeší nejen osobní, ale i firemní... celý článek

Exekutorské hrátky s neviňátky

10. 8. 2005 | Jiří Šedivý | 12 komentářů

Exekutorské hrátky s neviňátky

Tento článek by mohl mít podtitul "Co všechno je možné v situaci, kdy exekutor může vydělat statisíce za pár hodin". Pokud si stále myslíte, že exekutoři pomáhají věřitelům, máme pro... celý článek

Exekuce bez legrace

27. 7. 2005 | Jiří Šedivý | 32 komentářů

Exekuce bez legrace

Banky, stavební spořitelny, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy, to je jen část organizací,... celý článek

Jak žít na dluh

11. 7. 2005 | Petr Vykoukal | 2 komentáře

Jak žít na dluh

Nemáte na dovolenou? Nemáte na novou televizi? Nemáte na nábytek? Nakupujte na splátky, lákají vás prodejci v obchodech a reklama na každém rohu. Než ale podlehnete, vše si důkladně... celý článek

Partners Financial Services