Hypotéka ING: je Oranžová dobrá?

Hypotéka ING: je Oranžová dobrá?
Na začátku roku nabídla ING Banka hypotéku, kterou za pár dní v tichosti stáhla a v září ji upravenou, pod jménem Oranžová hypotéka, opět představila. Novinka se ale zdá méně přehledná a v některých aspektech i horší. S čím banka přišla a jak její hypoteční benjamínek dopadl v porovnání s konkurencí?

Na začátku září přišla ING Banka (profil, názory) s novým produktem, tzv. Oranžovou hypotékou. Produkt připravila ve spolupráci s Raiffeisenbank (profil, názory), využívá tedy služeb jiného bankovního ústavu, který sám hypotéky již delší dobu poskytuje.

Jde o již druhý pokus ING Banky etablovat se na hypotečním trhu. Již jednou, a to počátkem tohoto roku, totiž přišla s nabídkou tzv. ING Hypotéky. Tento projekt ovšem vyšuměl do ztracena dříve, než vlastně začal. Z webových stránek ING Banky daná nabídka zmizela záhy poté, co se tam objevila.

Nová nabídka nese podstatně jiné parametry než ta původní, klient si může navíc vybrat ze dvou poplatkových variant. Některé ze zásadních rozdílů v poplatcích shrnuje následující tabulka:

poplatky původní nabídka (ING Hypotéka) nová nabídka (Oranžová hypotéka – varianta A) nová nabídka (Oranžová hypotéka – varianta B)
přijetí, zpracování a schválení žádosti o hypoteční úvěr zdarma zdarma zdarma
zpracování úvěrové dokumentace zdarma zdarma zdarma
expresní zpracování (standardně do 5 pracovních dnů) zdarma neuvádí se neuvádí se
poskytnutí hypotečního úvěru zdarma 0,8 % z výše úvěru,
min. 5 000 Kč, max. 29 000 Kč
zdarma
zřízení a zrušení úvěrového a splátkového účtu zdarma neuvádí se neuvádí se
vedení úvěrového a splátkového účtu 150 Kč za měsíc zdarma zdarma
vedení úvěrového a hypotečního úvěrového účtu neuváděno zdarma* zdarma*
jednorázové čerpání hypotečního úvěru zdarma zdarma ** zdarma **
zaslání výpisu ze splátkového účtu – měsíčně zdarma neuvádí se neuvádí se
zaslání výpisu z úvěrového účtu - měsíčně zdarma neuvádí se neuvádí se
správa úvěru s/bez státní podpory neuváděno 150/100 Kč za měsíc 500/450 Kč po dobu 5 let, poté 150/100 Kč
čerpání finančních prostředků na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí zdarma min. 500 Kč, max. 5000 Kč *** min. 500 Kč, max. 5000 Kč ***
Poznámky:
* - operace na hypotečním účtu klienta jsou zpoplatněny podle sazebníku pro běžné účty,
** - mimo čerpání na vázaný účet v Raiffeisenbank,
*** - páté a další čerpání úvěru – 400 Kč.

Vypadá to, že pro klienta tedy v poplatkové politice nastalo jednoznačné zhoršení. Podle původní nabídky byl klient zatížen jednou jedinou položkou, a to za vedení úvěrového a splátkového účtu - 150 Kč měsíčně, jinak neúčtovala ING Banka nic. Zato v dnešní nabídce poplatků přibylo. Zdání ale klame:

Původní nabídka ING Banky totiž povinně svazovala hypotéku s kapitálovým životním pojištěním (KŽP). To nyní, vzhledem ke spolupráci s Raiffeisenbank, odpadá. Neexistence poplatků v původní nabídce sice vypadala velmi zajímavě, povinnost založit si KŽP, a s ním spojené veškeré další náklady po celou dobu trvání smluvního vztahu, nicméně tuto výhodu v podstatě vymazaly. Kvůli KPŽ byly celkové náklady na úvěr v původní nabídce dokonce vyšší než v současné. A to i přes to, že platila (v nové nabídce již opomenutá) garance stejné výše úrokových sazeb pro všechny klienty.

Kombinace se životním pojištěním je samozřejmě také možná, a ING Bank tento produkt nazývá Oranžová hypotéka Stabilita (profil, názory). Hypotéku bez nutnosti kombinace se životním pojištěním označuje ING jako Oranžová hypotéka Klasik (profil, názory).
Další možností je Oranžová hypotéka Profit. Ta je určena k financování nemovitostí, které generující pro žadatele příjmy z pronájmu (podle § 9 Zákona o dani z příjmů). A v poslední řadě Oranžová hypotéka Expat - hypotéka pro cizince. Tento úvěr ošetřuje poskytování hypotečních úvěrů fyzickým osobám - cizincům, kteří nesplňují podmínky devizového zákona pro nabývání vlastnického práva k nemovitostem na území České republiky.

Jak obstojí Oranžová hypotéka ve srovnání s konkurenty?

Jako příklad pro srovnání nového produktu ING Banky s konkurenční nabídkou využijeme hypotéku Wüstenrot hypoteční banky (profil, názory). Nejprve se podívejme na poplatky:

 • poplatek za poskytnutí hypotečního úvěru: 0,8 % z objemu požadovaného úvěru, min. 4.000 Kč, max. 25 000 Kč (upozorněme ale, že v současnosti probíhá ve Wüstenrot akce "Hypotéka bez poplatku"),
 • měsíční poplatek za správu úvěru: 150 Kč.

Splatnost ING Hypotéky je volitelná na 5-30 let. Srovnejme tedy také úrokové sazby. ING Banka rozlišuje u Hypotéky Klasik sazby pro úvěry do výše 70 %, 90 % a 100 % zástavní hodnoty nemovitosti. Hypotékou Stabilita je umožněno financovaní až do 80 % ze zástavní hodnoty nemovitosti, při splatnosti delší než 20 let až do 70 % ze zástavní hodnoty nemovitosti, úrokové sazby přitom nejsou rozlišeny.
(Pro srovnání uvádíme i hypoteční úvěr Wüstenrot hypoteční banky pro fyzické osoby na pořízení vlastního bydlení - při výši hypotéky nad 70 % hodnoty zajištění je úroková sazba navýšena o 0,40 %.)

Srovnání úrokových sazeb klasické hypotéky
doba fixace výše úrokové sazby
Klasik do 70 %
(profil, názory)
Klasik do 90 %
(profil, názory)
Klasik do 100 %
(profil, názory)
Stabilita
(profil, názory)
Wüstenrot
(profil, názory)
1 rok od 3,35 % od 3,55 % od 3,85 % 3,45 % 2,90 %
3 roky od 3,80 % od 4,00 % od 4,30 % 3,90 % 4,60 %*
5 let od 4,12 % od 4,32 % od 4,62 % 4,22 % 3,85 %**
10 let od 4,59 % od 4,79 % od 5,09 % 4,69 % 5,25 %
15 let od 4,85 % od 5,05 % od 5,35 % 4,95 % -
Poznámky:
* - fixace na 2 roky,
** - sazba 3,85 % je nejnižší poskytovaná sazba, garantovaná sazba pro všechny klienty je ve výši 4,20 %.

Srovnání úrokových sazeb úvěru na investice do nemovitostí určených k pronájmu
doba fixace výše úrokové sazby
Profit do 70 %
(profil, názory)
Profit do 90 %
(profil, názory)
Profit do 100 %
(profil, názory)
Wüstenrot
(profil, názory)
1 rok od 3,55 % od 3,75 % od 3,85 % -
3 roky od 4,00 % od 4,20 % od 5,70 % 5,00 %*
5 let od 4,32 % od 4,52 % od 6,02 % 4,8 %
10 let od 4,79 % od 4,99 % od 6,49 % 5,85 %
15 let od 5,05 % od 5,25 % od 6,77 % -
Poznámky:
* - fixace na 2 roky

Garanci stejných úrokových sazeb pro všechny klienty dnes již ING Banka nenabízí. S jednou výjimkou, kterou je úroková sazba produktu Stabilita, nabízí všechny sazby "tzv. od".
V tomto bodě nastalo jednoznačné zhoršení a znepřehlednění situace pro klienta. (Za zamyšlení stojí též věta v sazebníku ING Oranžové Hypotéky: "Operace na hypotečním běžném účtu klienta jsou zpoplatňovány podle sazebníku pro běžné účty." Co je tím přesně zamýšleno, zůstává klientovi záhadou.)

Výnosové možnosti Oranžové hypotéky Profit - příklad
Zájemce kupuje byt, který chce dále pronajímat. Předpokládejme, že na financování 100% ceny bytu získá minimální nabízenou úrokovou míru. Cena bytu je 1 500 000 Kč, splatnost hypotéky 25 let, doba fixace 5 let.
Oranžové hypotéky Profit Hypotéky Wüstenrot za účelem pronájmu
úroková sazba: 4,52 % úroková sazba: 4,8 %
měsíční splátka: 8 454 Kč měsíční splátka: 8 745 Kč

ING Oranžové hypotéky mají několik dalších výhod:

 • nestanovení nutnosti prvního čerpání úvěru v časovém limitu (ostatní hypoteční banky stanovují mezní datum čerpání úvěru,
 • nezpoplatněná první 4 dílčí čerpání úvěru a neomezování jejich počtu (konkurenční banky jednotlivá čerpání standardně zpoplatňují, variantně jsou nabízeny hypotéky bez poplatků avšak s vyšší úrokovou sazbou),
 • možnost nedočerpat úvěr bez sankcí a poplatků - vyčerpanou výši si tak určí klient sám (ostatní hypoteční banky nedočerpání úvěru sankcionují),
 • výše úvěru může být až o 10 % vyšší než klientem doložený a potvrzený rozpočet (nabízeno i v rámci některý konkurenčních produktů, obdoba této možnosti se např. u Hypoteční banky nazývá "služba - neúčelová část hypotečního úvěru", je však zpoplatněna 5 000 Kč),
 • možnost financovat hypotékou i ostatní pozemky, pokud sousedí s dosavadními pozemky žadatele o úvěr (ostatní hypoteční banky standardně nenabízí),
 • možnost financovat hypotékou i vedlejší stavby (např. garáž), pokud tvoří funkční celek s výše uvedenými nemovitostmi (nabízeno i v rámci některý konkurenčních produktů, např. Wüstenrot a Hypoteční banky),
 • možnost čerpat peníze před zápisem zápis do katastru nemovitostí, tj. urychlení čerpání hypotéky /zpoplatněná služba, min. 500 Kč, max. 5 000 Kč,
 • v případě financování více než 70 % ze zástavní hodnoty nemovitosti, je povolena mimořádná splátka bez sankce kdykoliv do výše 30 % hypotečního úvěru (konkurencí nabízeno pouze k "americkým hypotékám" - ČSOB, Hypoteční banka, Česká spořitelna, ke klasickému hypotečnímu úvěru obdobnou možnost nabízí pouze jen WSPK),
 • v případě výstavby převede ING Banka (jednorázově nebo postupně) peníze v klientem stanovené výši na jeho běžný účet zdarma vedený u Raiffeisenbank, a to k jeho volné dispozici (nabízeno i v rámci některý konkurenčních produktů, např. hypotéky od Raiffeisenbank),
 • žádost o hypotéku nemusí žadatel vyřizovat na pobočce, poradce přijede k němu domů nebo na smluvené místo, kde s ním vyřídí veškeré potřebné formality (v tuto chvíli ojedinělá nabídka, ostatní banky tuto služku standardně neposkytují, v plánu na příští rok tuto službu slibuje zavést Poštovní spořitelna),
 • ING Banka nabízí svým klientům zkrácené a zlevněné odhady nemovitostí a dohlídky na nemovitostech zdarma.

Sečteno a podrženo, v našem bankovním prostředí se jedná o poměrně vydařenou nabídku, ačkoli "žádný zázrak se nekoná".

Jak se vám nová nabídka ING líbí? Která varianta by vyhovovala vám? Jaké prvky jsou u hypotéky pro vás nejdůležitější?

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Hypotéky: bez peněz i do banky vlez

29. 9. 2005 | Jiří Šedivý

Hypotéky: bez peněz i do banky vlez

Donedávna nestačilo pro získání hypotéky zastavit nemovitost. Nutnou podmínkou bylo doložit dostatečně vysoký příjem, a tak někteří žadatelé odcházeli z banky velmi rychle a s nepořízenou.... celý článek

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

1. 7. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

Raiffeisenbank přišla na trh s hypotékou kombinovanou s investičním životním pojištěním. Prý tím "reaguje na neustále rostoucí oblibu IŽP, které dává možnost vyššího úrokového zhodnocení."... celý článek

Hypotéka nemusí být správné řešení

10. 6. 2005 | Petr Vykoukal

Hypotéka nemusí být správné řešení

"Proč platit vysoký nájem?Kupte si vlastní byt na hypotéku, je to levnější!" Podobnou výzvu jste určitě slyšeli mnohokrát, často doplněnou tabulkami ukazujícími měsíční úspory v řádu... celý článek

Končí vám fixace hypotéky? Počítejte dobře!

1. 6. 2005 | Lev Dvorok

Končí vám fixace hypotéky? Počítejte dobře!

Po skončení úrokové fixace nabízí hypoteční banky zpravidla horší sazby, než jakými oslovují nové klienty. Jste-li v takové situaci, máte na výběr: novou sazbu přijmete, nebo si vezmete... celý článek

Pro dům již s úvěrem

7. 4. 2005 | Jiří Šedivý

Pro dům již s úvěrem

GE Money Bank představila novinku, která není žádnou velkou bombou, ale mohla by několika klientům zachránit jimi vybranou nemovitost před ostatními zájemci na trhu. Zatímco většinou... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.