Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Ondřej Liška a Strana zelených

Ondřej Tůma | rubrika: Dotazník | 22. 10. 2013 | 3 komentáře
V dobách, kdy byla Strana zelených ve vládě, byla považována za jakýsi unikát. Byla totiž podstatně pravicovější, než je u zelených partají zvykem. Od té doby se ovšem změnilo vedení strany a uplynulo mnoho vody. Jaká je Strana zelených dnes? Tedy minimálně, pokud jde o ekonomické smýšlení?
Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Ondřej Liška a Strana zelených

Političtí komentátoři spekulují o tom, jak by mohla vypadat příští vláda, v televizi můžeme sledovat předvolební debaty představitelů jednotlivých stran, v novinách číst rozhovory s volebními lídry. Peníze.cz se rozhodly proklepnout zástupce dvanácti partají, které mají podle předvolebních průzkumů společností STEM/MARK, Median, SC&C, SANEP a CVVM nejvyšší stranické preference a šance – ovšem nejde jen o šance na křesla:

Samozřejmě nás zajímá, kdo bude rozhodovat o našich společných penězích, případně jak nám bude chtít sáhnout na peníze vlastní. Dotazy z oblasti ekonomie a financí jsme kladli tak, aby na ně šlo odpovědět prostým ano nebo ne, ale samozřejmě jsme po respondentech také chtěli, aby své stanovisko v pár větách vysvětlili.

Názory vůdčích představitelů vybraných politických stran vám budeme představovat podle čísel, která jim byla pro tyto volby vylosována. Za Stranu zelených odpovídá

Ondřej Liška, předseda a pražský volební lídr

+63
+
-

1. Věříte, že státní pobídky můžou být motorem ekonomického růstu?

Důležitější než pobídky je kvalitní infrastruktura. Naší prioritou je zlákat investory k druhé vlně investic s vyšší přidanou hodnotou. Před patnácti lety Česko přilákalo první velkou vlnu investic na schopnou a levnou pracovní sílu. Druhá vlna přijde jen za vzdělanými, produktivními a inovativními zaměstnanci, kteří se budou moci opřít o kvalitní zázemí, od dopravní a technologické infrastruktury, přes efektivní veřejnou správu až po vzdělávání a péči o děti.

Řešením ekonomické krize není sypat peníze daňových poplatníků do krátkodobých jednorázových staveb. Náš plán spočívá především v impulzech k modernizaci domácí ekonomiky. Chceme cílenými investičními programy za využití evropských fondů rozhýbat perspektivní hi-tech odvětví, která vytvoří nová pracovní místa. Soustředíme se přitom na sektory s vysokým multiplikačním efektem, jež s oživením ekonomiky přinesou ještě nějaké další plus: omezí závislost na dovážených surovinách, srazí domácnostem a podnikům účty za energii, sníží ekologické škody nebo integrují do ekonomiky vyloučené skupiny, chudší regiony či podhodnocené práce a tak podobně.

-6
+
-

2. Věříte v pozitivní dopady pozitivní diskriminace?

Ano, výsledkem pozitivní diskriminace je například to, že je dnes Barack Obama prezidentem USA.

+91
+
-

3. Měl by být zaveden zákon o vyrovnaném státním rozpočtu?

Ano. Jsme pro dlouhodobou udržitelnost, nejen environmentální, ale i fiskální. Podporujeme přijetí ústavního zákona o fiskální odpovědnosti. Dluhová brzda musí zajistit spoření v obdobích prosperity, aby byl fiskální prostor pro ekonomické stimuly v ekonomické recesi.

-11
+
-

4. Mělo by Česko v dohledné době přijmout euro?

Závazek přijetí eura je v přístupových smlouvách. Mrzí nás, že se Česká republika nepodílí na některých klíčových iniciativách, které jsou zásadní pro budoucí fungování eurozóny. Česká republika by měla jasně deklarovat, že závazek přijetí eura trvá, konkrétní termín by měl být spíš expertní záležitostí, klíčovým faktorem by měla být reálná konvergence.

+11
+
-

5. Jste pro progresivní zdanění příjmů?

Prosazujeme trvalé ponechání daňové přirážky ve výši sedmi procentních bodů nad horní hranicí sociálních příspěvků pro osoby s vysokými příjmy, zvýšení horní hranice příspěvků na zdravotní pojištění i po roce 2015 a ponechání základní slevy u pracujících důchodců. Zároveň bychom postupně posilovali prvky daňové progrese ve výši 30 procent druhého pásma u šestinásobku průměrného příjmu.

+76
+
-

6. Souhlasíte se speciální daní pro určitá odvětví, například bankypojišťovny nebo telefonní operátory?

Ne, je to nesystémové.

+35
+
-

7. Jste pro jednotnou sazbu DPH? Jaká by byla ideální sazba (ideální sazby) podle vás?

Pro nás je klíčové zachování dvou sazeb (ekologické, sociální, kulturní a další důvody). Dvě sazby DPH hrají důležitou roli při zajištění sociálních funkcí státu, rozvoje vzdělanosti, ochrany životního prostředí či modernizace průmyslu. Snížená sazba DPH je u nás jedna z nejvyšších v Evropě, a protože je to daň s regresivním dopadem (relativně více spotřebovávají chudší domácnosti), podporujeme její snižování za cenu mírného zvýšení základní sazby DPH, aby výnos této daně pro státní rozpočet zůstal přibližně stejný. Do snížené sazby zahrneme komodity, jejichž spotřeba je společensky prospěšnější a šetrnější, jako jsou ekoprodukty, místní biopotraviny, veřejná doprava apod. Pokusíme se o otevření jednání s Evropskou unií o zavedení nulové sazby DPH a její uplatnění na vybrané oblasti zvláštního společenského významu (například na učebnice, některé potraviny a další).

+9
+
-

8. Jste pro společné zdanění manželů?

Ne.

0
+
-

9. Souhlasil byste s legalizací švarcsystému?

Ne.

+27
+
-

10. Zvýšil byste živnostníkům odvody na sociální a zdravotní pojištění? Pokud ano, tak o kolik?

V odvodech na sociální a zdravotní pojištění by mezi zaměstnanci a živnostníky neměly být rozdíly.

+23
+
-

11. Jste pro další privatizaci státních podniků, například pošty, drah, lesů?

Stát by si měl ponechat kontrolní balíky ve všech těchto firmách, tedy v České poště, Českých drahách a Lesech České republiky.

+26
+
-

12. Jste pro povinnost vstoupit do druhého pilíře důchodového systému?

Kritizujeme improvizaci se zaváděním nepovinného druhého pilíře bez politické shody. Předpokládáme, že se to znovu otevře, a jsme připraveni se té debaty konstruktivně zúčastnit. Dlouhodobě stabilní penzijní systém, jehož základem by měl být silný, státem garantovaný pilíř, potřebuje konsenzuální reformu. Se stárnoucí populací se zhoršuje dlouhodobá stabilita českých veřejných financí, proto je třeba zvýšit věk odchodu do důchodu na 65 let pro muže i ženy, jak je obvyklé ve vyspělých státech Evropské unie. Dosažení této hranice už v roce 2020 stabilizuje současný systém a poskytne čas na dlouhodobou a konsenzuální penzijní reformu, která musí nahradit nedůvěryhodnou improvizaci se zavedením nepovinného druhého pilíře.

Tato reforma musí stát na široké společenské a politické dohodě. Strana zelených bude prosazovat zaručený minimální důchod pro každého, v kombinaci se zásluhovým pilířem a se soukromým spořením. Podpoříme širokou dohodu na penzijní reformě, která odpovědně zohlední zkušenosti ze sousedních zemí, které v době hospodářské krize revidovaly předchozí kroky k fondovému financování kvůli jejich finanční náročnosti na veřejné finance. Změny penzijního systému musí podpořit i systematická rodinná a imigrační politika, která svým dílem sníží tlak stárnoucí populace.

+43
+
-

13. Měla by být zavedena absolutní hranice pro vstup do důchodu? Kolik let by měla být hranice, nad kterou už by důchodový věk neměl růst?

Ne. Klíčovým faktorem je věk dožití v dobrém zdraví.

+38
+
-

14. Jste pro zavedení zvýhodněných či bezúročných půjček pro rodiny s dětmi?

Ne, bylo by to příliš drahé. Státní prostředky pro rodiny s dětmi raději využijeme na to, aby každé dítě od tří let mělo nárok na místo ve školce, což by přispělo nejen k lepšímu sladění rodinného a pracovního života, ale také k lepšímu fungování trhu práce.

+34
+
-

15. Jste pro zákonné omezení horní hranice RPSN u půjček? Pokud ano, v jaké výši?

Zastropování RPSN neřeší skutečné problémy. Vedlo by to jenom k rozmachu černého trhu.

+34
+
-

16. Souhlasíte regulačními poplatky u lékaře, na pohotovosti a za pobyt v nemocnici?

Poplatky za návštěvy u lékaře celkem úspěšně snížily nadměrné využívání zdravotních služeb a zároveň se díky monitorování reforem snížilo riziko vzniku nerovného přístupu ke zdravotní péči (zavedení stropů, apod.). Výše a podoba regulačních poplatků ve zdravotnictví by měla znovu projít nestranným vyhodnocením. Naším cílem je jednoznačné snížení poplatku za pobyt na lůžku v nemocnici na 60 korun za den v souladu s nálezem Ústavního soudu ČR s maximální délkou platby za měsíc. Navrhujeme zrušit všechny regulační poplatky pro děti do 18 let a naopak případně i mírně zvýšit při návštěvě na pohotovosti.

+42
+
-

17. Souhlasíte se zavedením placených nadstandardů ve zdravotnictví?

Strana zelených usiluje o to, aby se udrželo a dále rozvíjelo moderní, efektivní a solidární zdravotnictví jako veřejná služba dostupná každému. Kvalitní zdravotní péče musí být garantována všem; nikomu nemůže být odepřen typ péče, který potřebuje, jen z ekonomických důvodů. Tento garantovaný systém zdravotní péče vychází z principu povinné solidarity financované z veřejných zdrojů a je založen na zákonném pojištění. Pacient si může připlatit za nadstandardní služby. Za nadstandard však nepovažujeme žádnou formu zdravotní péče jako takové, ale jen zvýšené pohodlí pacienta nebo zákroky, jež nejsou lékařsky indikovány. Prosazujeme jasné legislativní zakotvení odborných a finančních vztahů v trojúhelníku, který tvoří poskytovatel zdravotní péče, pacient a zdravotní pojišťovna. 

+37
+
-

18. Měl by stát absolventům škol automaticky zajišťovat pracovní místo nebo další vzdělávací a rekvalifikační kurzy?

Stát by neměl direktivně zajišťovat pracovní místa, není to ani technicky, ani administrativně proveditelné a znamenalo by to návrat do dob, kdy zaměstnání byla povinnost. Role státu by měla spočívat v tom, že bude maximálně podporovat uplatnění studentů vysokých škol už během studia, dále podporovat systém stáží a praxí ve firmách a podnicích. Vedle toho by stát měl vytvářet podmínky pro maximální flexibilitu pracovního trhu, tedy podporovat, nikoliv zajišťovat vzdělávací a rekvalifikační kurzy.

+34
+
-

19. Měly by být vklady v bankách, kampeličkách a stavebních spořitelnách nadále stoprocentně jištěné Fondem pojištění vkladů? (Alternativou je zavedení spoluúčasti klienta.)

Ano, v současné podobě, tedy s horním limitem.

+24
+
-

20. Měla by být minimální mzda aspoň deset tisíc korun, případně víc?

Minimální mzda by měla být zvyšována pravidelně o inflaci.

STÁT SE O VÁS NEPOSTARÁ. MY ANO…

Čím dříve začnete spořit na stáří, tím lépe se budete mít.

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Dosud odpovídali:

Připomeňte si rovněž naše prezidentské dotazníky.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Tomio Okamura a Úsvit

17. 10. 2013 | Ondřej Tůma | 17 komentářů

Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Tomio Okamura a Úsvit

Tomio Okamura chce měnit politický systém, to asi víme všichni. Těžko říct, jestli na to jeho hnutí bude mít dost sil. Jeden každý jeho případný poslanec ale bude denně spolurozhodovat... celý článek

Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Zdeněk Štengl a Zemanovci

16. 10. 2013 | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Zdeněk Štengl a Zemanovci

Strana práv občanů – Zemanovci sice už chvíli existuje, snad ale nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že většina z nás zná z jejího programu jediný cíl. A to ten, kterého již bylo... celý článek

Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Ivan Bartoš a Česká pirátská strana

9. 10. 2013 | Ondřej Tůma | 21 komentářů

Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Ivan Bartoš a Česká pirátská strana

Poslední říjnový víkend nás čekají předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Zjišťujeme ekonomické a finanční postoje stran, které se ucházejí o vaše hlasy a správu peněz našich vezdejších.... celý článek

Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Petr Mach a Strana svobodných občanů

8. 10. 2013 | Ondřej Tůma | 53 komentářů

Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Petr Mach a Strana svobodných občanů

Poslední víkend tohoto měsíce – 25. a 26. října – nás čekají předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Zjišťujeme ekonomické a finanční postoje stran, které se ucházejí o vaše hlasy a... celý článek

Proč a jak volíme: Marketing, marketing a zas jen marketing

7. 10. 2013 | Petr Hampl | 11 komentářů

Proč a jak volíme: Marketing, marketing a zas jen marketing

Parlament ovládne ten, kdo dokáže sehnat nejvíc peněz a pořídit za ně takovou kampaň, která nejvíc odpovídá tomu, co voliči chtějí slyšet. Volič tomu odmítá věřit, má přece svoji hlavu.... celý článek

Partners Financial Services