Jak vás chrání nový antidiskriminační zákon

Jak vás chrání nový antidiskriminační zákon
Od začátku září je účinný dlouho očekávaný zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, známější spíše pod označením antidiskriminační zákon.

Antidiskriminační zákon kompromisem dvou hlavních názorových proudů - na jedné straně zákonodárců a na straně druhé neziskových organizací, jejichž hlavním a jednotným cílem bylo, aby nový zákon přinášel co nejvyšší právní ochranu obětem diskriminace. I když všechny zainteresované strany očekávají, že po parlamentních volbách bude zákon novelizován, přijetím normy Česká republika konečně splnila svou povinnost implementovat antidiskriminační směrnice Evropské unie.

Co přináší navíc oproti dřívějšku

Samotná zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace, která je společným jmenovatelem pro všechna dílčí práva uvedená v novém zákoně, je zakotvena v Listině základních práv a svobod a již před přijetím nové normy byla konkretizována v některých dalších právních předpisech, např. v zákoně o zaměstnanosti.

Zákoník práce sice zásadu rovného zacházení i stejného odměňování obsahuje, nicméně nestanoví, jak je možné se diskriminaci bránit a naopak již od svého vzniku v roce 2007 odkazuje na v té době neexistující antidiskriminační zákon. Právě roztříštěnost a v některých případech vágnost dosavadní právní úpravy byly jedním z hlavních důvodů pro přijetí nového zákona.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Nejde jen o zaměstnání

Nová právní úprava konkretizuje zásadu rovného zacházení pro řadu oblastí a netýká se jen pracovněprávních vztahů.

Diskriminace je podle zákona zakázána také včetně přístupu k zaměstnání a podnikání, ve věcech členství v profesních komorách a odborových organizací, v oblasti sociálního zabezpečení, přístupu ke zdravotní péči a vzdělání.

Rovné zacházení musí být dodržováno také při poskytování a přístupu ke zbožím a službám, a to včetně bydlení.

Zakázána je diskriminace z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, včetně těhotenství či mateřství, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.

Oproti některým původním návrhům nakonec nepatří členství v politických stranách mezi zakázané diskriminační důvody.

Co je a co není diskriminace

Zakázané není jen evidentní rozdílné zacházení s osobami ve srovnatelné situaci. Nepřípustná je též diskriminace nepřímá, kterou je situace, kdy k rozdílnému zacházení dojde v důsledku zdánlivě neutrálního opatření či zavedené praxe.

Zákon postihuje také obtěžování, sexuální obtěžování, ale též pronásledování, pokyn a navádění k diskriminaci.

Výslovně jsou uvedeny situace, které zakázanou diskriminací nejsou. Jedná se například o podmínku minimálního věku, vzdělání či praxe pro určité zaměstnání. Rovněž rozdíl důchodového věku žen a mužů je legitimní.

Jak se bránit

Osobám, které se cítí dotčeny na svých právech, zákon poskytuje právní prostředky, na základě kterých se mohou domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminačního jednání a případně žádat přiměřenou náhradu.

Například při přidělování obecních bytů se tedy žadatel bude moci domáhat svého práva, pokud jej obec vyjme ze seznamu žadatelů o byt z důvodu, který je možné považovat za diskriminační. Pronajímatelé budou muset nastavit taková kritéria pro posuzování výběru nových nájemníků tak, aby nediskriminovali určitou skupinu zájemců. Zaměstnavatelé budou povinni při vypisování výběrového řízení dbát na to, aby určitou formulací v podaném inzerátu s nabídkou zaměstnání protiprávně nezužovali okruh potenciálních uchazečů.

Jakým způsobem se tedy může postižená osoba bránit? V případě, že se bude jednat o problém uvnitř společnosti, pak by postižená osoba primárně měla postupovat v souladu s firemními pravidly a obrátit se například na osobu, která je k řešení těchto problémů určena. Firmy jsou totiž povinny přijímat opatření k zajišťování rovného zacházení a rovných příležitostí mezi zaměstnanci.

V případě, že se obrátíte na soud, můžete se domáhat upuštění od takového jednání (například aby zaměstnavatel ve výběrovém řízení od uchazečů nechtěl informace o národnosti či rodinném stavu uchazeče), odstranění následků diskriminačního zásahu (například znovu zapsání do seznamu žadatelů o byt) a také přiměřeného zadostiučinění (omluva), případně, peněžního odškodnění. Závadné jednání zaměstnavatele může být prošetřeno také inspekcí práce či ombudsmanem.

Celý článek si přečtete na serveru aktuálně.cz na adrese http://aktualne.centrum.cz/finance/prace/clanek.phtml?id=646695&tro8624_0_1

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

Oblíbená témata

diskriminace, pracovní právo

A tohle už jste četli?

Diskriminace při hledání práce: realita matek malých dětí

28. 7. 2009 | Alexandra Jachanová Doleželová | 14 komentářů

Diskriminace při hledání práce: realita matek malých dětí

Více než polovina matek dětí do deseti let se v zaměstnání nebo při hledání práce setkalo kvůli rodičovství s diskriminací. Prokázal to průzkum, který si nechala zpracovat obecně prospěšná... celý článek

Ženám škodí recese jinak než mužům

13. 5. 2009 | Alexandra Jachanová Doleželová | 1 komentář

Ženám škodí recese jinak než mužům

Nynější recese dopadá na ženy hned z několika úhlů. Firmy ruší programy, které ženám mají pomoci sladit kariéru a rodinný život. Oproti mužům však mají jednu „výhodu“. Jsou ochotné... celý článek

Diskriminace není abstraktní, ale reálná životní situace

15. 7. 2008 | Alexandra Jachanová Doleželová | 14 komentářů

Diskriminace není abstraktní, ale reálná životní situace

Češi často diskriminaci podle pohlaví zpochybňují. S některou formou znevýhodňování kvůli pohlaví se přitom už ve svém pracovním životě setkalo mnoho českých žen a mužů. Bránit se jí... celý článek

Mobbing: šikana na pracovišti, která se v Česku rozmáhá

15. 1. 2008 | Eva Sovová | 308 komentářů

Mobbing: šikana na pracovišti, která se v Česku rozmáhá

Skrytý teror na pracovišti, tzv. mobbing, zažívá v Česku každý šestý zaměstnanec. Řada z nich kvůli němu práci ztrácí a často končí u psychiatra. Dlouhodobá šikana na pracovišti přitom... celý článek

Partners Financial Services