Timesharing aneb proč si (ne)pronajmout dovolenkový apartmán

Timesharing aneb proč si (ne)pronajmout dovolenkový apartmán
Už vás někdy před nákupním centrem zastavili s otázkou, zda rádi jezdíte na dovolenou a že pokud odpovíte na pár otázek, můžete vyhrát "dovolenou snů"? Toto je jen jeden ze způsobů, jak vás nalákat na prezentaci tzv. timesharingu alias dlouhodobého pronájmu nemovitosti většinou v některém zahraničním letovisku. Bohužel se často jedná o podvod, finanční ztráty mohou být obrovské a téměř každý, kdo podlehl, říká "už nikdy víc".

Myšlenka timesharingu vznikla v Evropě už v 60. letech a údajně se na starý kontinent dostala z USA. Podnikatele ve francouzských Alpách napadlo svým zákazníkům namísto pronájmu pokoje nabídnout "koupi hotelu". Podnikatel byl úspěšný a myšlenka se rozšířila do celého světa. Bohužel se na ni jako na dobrý zdroj snadno vydělaných peněz "nalepili" i nepoctiví podnikatelé a alespoň v České republice naneštěstí platí timesharing = podvod. Což dokazují i zkušenosti Evropského spotřebitelského centra (ESC) pro ČR založeného při Ministerstvu průmyslu a obchodu, které se zabývá otázkami, stížnostmi a spory českých spotřebitelů na trhu ostatních členských zemí EU. ESC uvádí, že se ve své více než roční praxi dosud nesetkalo s českou firmou, která by v oblasti timesharingu podnikala poctivě. Problém je v tom, že česká firma vystupuje pouze jako zprostředkovatel a smluvním partnerem je často zahraniční podnikatel, tzn. spotřebitel nemůže uplatnit svoje práva podle českých zákonů (uzavírání timesharingových smluv ošetřuje občanský zákoník, viz dále). Pokud budete chtít od takové smlouvy odstoupit, svých práv se budete jen těžko domáhat a "investované" peníze už nejspíš neuvidíte. Důvodů k odstoupení bývá hned několik; doma si v klidu všechno spočítáte a zjistíte, že klasická dovolená by vás vyšla výrazně levněji, že koupit letenku bez zájezdu se značně prodraží nebo že vám zprostředkovatel není schopen zajistit požadovaný termín dovolené (a kdo by chtěl jet např. do Španělska k moři v listopadu).

V článku Když ptáčka chytají... na dovolenou snů si můžete také přečíst, jakou zkušenost měla paní Anna s nabídkou členství v cestovním klubu společnosti Platinum International.

Nejen v České republice ale i jinde v Evropě se na timesharingu přiživují podvodníci balancující na hraně zákona. Společnosti postupující v souladu se zákonem se snaží ztrátě důvěryhodnosti v tuto formu podnikání bránit, založily proto Organizaci pro timeshare v Evropě, která by měla sdružovat poctivé podnikatele v této oblasti. Naopak  na www.crimeshare.net najdete "černou listinu" timesharingových  společností.

Timesharingovou smlouvou není smlouva o členství v holiday klubu (funguje podobně jako timesharing, jen se namísto vlastníků nemovitosti za tučný poplatek stanete členy klubu s možností "výhodných" rekreací po celém světě). Při uzavření takové smlouvy máte výrazně menší právní ochranu než při přímém uzavření klasické timesharingové smlouvy. Pozor i na smlouvy, které se tváří jako timesharing na lodi (nejde o nemovitost).

Co je to timesharing?

Timeshare, v překladu "sdílení času", znamená, že si několik lidí zakoupí právo užívat (většinou na jeden až dva týdny v roce a několik let dopředu) zařízení pro ubytování v některé rekreační oblasti. Většinou se jedná o apartmány někde u moře (např. ve Španělsku, na Kanárských ostrovech apod.). Spotřebitel se podpisem timesharingové smlouvy nestává vlastníkem nemovitosti, kupuje si pouze časově určené právo k užívání této nemovitosti. Toto právo je možné vyměnit za pobyt v jiném letovisku, zapůjčit rodině či přátelům, pronajmout, prodat komukoli za jakoukoli cenu, nebo dokonce odkázat potomkům. 

Jak je právně ošetřeno uzavírání timesharingových smluv?

Uzavírání timesharingových smluv je v EU od roku 1994 legislativně ošetřeno Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES. Vzhledem k nezbytnosti základní ochrany spotřebitelů při uzavírání těchto smluv převzala v roce 2002 směrnici i Česká republika a její ustanovení zakotvila do občanského zákoníku v rámci "zvláštního ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek" (takto
definuje české právo timesharing), konkrétně se jedná o § 58 až § 65 obč. zákoníku

Zákon vymezuje, že smlouva musí být písemná a uzavřena na dobu delší než 3 roky. Dále musí být vyhotovena v českém jazyce a obsahovat celkem 18 bodů, např. údaje o poskytovateli i spotřebiteli, podrobné vymezení práva užívat budovu, polohové určení, přesný popis a vybavení budovy, vymezení základních služeb a poučení o právu na odstoupení od smlouvy (podrobně viz zákon). Chybí-li některý z povinných údajů, není smlouva neplatná, ale spotřebitel je zvýhodněn při případném odstoupení od smlouvy (viz odstavec Už jste podepsali? Jaké máte možnosti?). Pozor, pokud smlouvu uzavřete na dobu kratší než 3 roky, ustanovení občanského zákoníku o timesharingu se na ni nevztahují a svých práv se budete domáhat jen těžko.

Občanský zákoník každopádně řeší spotřebitelské smlouvy i na obecnější rovině a platí, že byla-li smlouva uzavřena mimo stálou provozovnu poskytovatele (např. na předváděcí akci), podle § 57 můžete od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem (tzn. na dovolenou jste ještě neodjeli), můžete od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce.

Směrnice je zastaralá a připravuje se její revize
Jak bylo zmíněno výše, směrnice EU vznikla před více než 10 lety a podvodníkům "podnikajícím" v oblasti timesharingu se ji daří úspěšně obcházet. Proto Evropská komise (EK) letos zahájila veřejnou konzultaci k revizi této směrnice. Komise navrhuje např. rozšířit rozsah působnosti směrnice, zpřísnit informační požadavky nebo zakázat zálohové platby. Konzultace je veřejná a pokud máte i vy nějaké připomínky, můžete je nejpozději do 1. srpna 2006 zaslat na emailovou adresu SANCO-B2@ec.europa.eu. Psát můžete i v českém jazyce.

Na co si dát v souvislosti s timesharingem pozor?

Asi vůbec nejlepším řešením je se jakékoli prezentaci s nabídkou timesharingu obloukem vyhnout. Poskytovatelé nabízející tuto službu jsou obvykle proškolení profesionálové, kteří mají dobře zvládnuté techniky manipulace. Součástí prezentace alias několikahodinového nátlaku je často pohoštění zdarma a není výjimkou, že po dobré večeři a se sklenkou šampaňského v ruce se vizí "dokonalé dovolené" nechají unést a smlouvu podepíší i lidé vzdělaní.

Když už se na prezentaci přece jen necháte zlákat, nenoste s sebou větší finanční obnos, nebude vás to svádět k unáhleným rozhodnutím. Raději si neberte ani platební kartu (viz Skutečné případy spotřebitelů). Před podpisem si smlouvu pečlivě přečtěte, nevynechejte ani odstavce psané drobným písmem. Pokud vás poskytovatel bude přesvědčovat, že smlouvu můžete podepsat buď teď, nebo nikdy, nedejte se. Trvejte na tom, že si smlouvu prostudujete doma. Nenechte se odradit tvrzením, že se jedná o speciální nabídku platnou pouze a jen v den prezentace. Také zde platí, že "ráno je moudřejší večera". Budete-li chtít i poté smlouvu uzavřít, poskytovatel vám jistě rád vyhoví.

Není výjimkou, že budete na prezentaci timesharingu pozváni během dovolené v zahraničí. Nenechte se odvézt z místa svého pobytu. Při prezentacích konaných na vzdálených místech máte omezenou možnost odejít, pokud vás nabídka již nebude zajímat. Nepodepisujte smlouvu v cizím jazyce. Navíc stejná práva máte pouze v zemích EU. Nachází-li se nemovitost mimo EU, smlouva se nebude řídit českým, ale místním právem.

Už jste podepsali? Jaké máte možnosti?

Podle zákona můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 15 kalendářních dnů od jejího uzavření, a to i bez udání důvodu. Jestliže smlouva neobsahuje náležitosti předepsané zákonem, lhůta se prodlužuje na 3 měsíce. Jsou-li náležitosti v této lhůtě doplněny, máte právo odstoupit do 15 kalendářních dnů od jejich doplnění.

A jak je to s poplatky?

Poskytovatel nesmí požadovat jiné platby než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě. Před uzavřením smlouvy ani po dobu, po kterou máte právo na odstoupení od smlouvy, nemusíte poskytovateli platit nic. Odstoupíte-li od smlouvy, má poskytovatel právo pouze na náhradu přiměřených prokazatelně vynaložených výdajů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy. Uplatnění práva na odstoupení z většiny důvodů nesmí být ze strany poskytovatele spojováno s žádnými finančními nároky.

Skutečné případy spotřebitelů

Z internetové diskuze
Telefonicky nás kontaktoval milý ženský hlásek, že jsme vyhráli dovolenou a byli jsme pozváni na předání dalších informací. Po úvodní přednášce si skupina manažerů rozebrala jednotlivé páry a vymývání mozků pokračovalo s větší intenzitou. Šli tak daleko, že se do mě pustili, proč nemám u sebe kreditní kartu, abych mohla okamžitě zaplatit a dobře mi poradili, že bankomat je za rohem. Vybírají si pro konání akce místa, kde je blízko bankomat. Lákali nás, že stejným způsobem investují známé osobnosti jako je Marek Eben či Jiří Bartoška a teď máme možnost i my takto výhodně investovat. Dávejte pozor, jde o podvod. Vyvinuli tak velký psychický nátlak, že lidé opravdu šli z těch bankomatů vybírat a požadovanou částku složili na místě.

Z praxe Evropského spotřebitelského centra
Pan V. dne 11. 7. 2000 podepsal žádost o členství v R. C. C. a téhož dne zaplatil i částku ve výši DM 36 000 (cca 700 000 Kč). Poté, co pan V. zjistil, že objekty, kde měl pobývat, nejsou stavebně dokončeny a funkční, a poté, co mu vážně onemocněla manželka (rakovina prsu), rozhodl se služeb R.C. Clubu dále nevyužívat a od smlouvy odstoupit. Pan V. rovněž jednal o zpětném odkupu svého členství. Veškeré aktivity pana V. směřující k odstoupení od smlouvy nebo alespoň k postoupení jeho členství třetí osobě však byly neúspěšné. Navíc resort, kde měl pobývat, nebyl do dnešního dne stavebně dokončen. Proto se pan V. rozhodl dne 17. 7. 2006 podat trestní oznámení a oslovit příslušné orgány státní správy i zájmové samosprávy.

Připraveno ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů.

Může podle vás timesharing fungovat, nebo je to podvod? Máte s ním osobní zkušenost? Pokud ano, ať už jste nabídce podlehli či nikoli, co byste poradili ostatním čtenářům?

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 31 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 8. 2006 13:51, janasv

I za předpokladu, že to není podvod, nechápu, v čem je timesharing přínosný. Je to opravdu výhra muset jezdit na dovolenou každý rok ve stejnou dobu a na stejné místo? Když vezmu v úvahu rizika s tím spojená včetně toho, že musím platit na nevím kolik let předem, připadá mi to spíše jako špatná investice než dovolená snů. Vždyť je dnes možno téměř cokoliv si jednorázově pronajmout

+37
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 9. 2006 9:10, janasv

Nemusite, ale jak jsem pochopila, ze jinou lokalitu se musi extra priplacet, a ne zrovna malo...

Zobrazit celé vlákno

-34
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (31 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Cestovní pojištění: porovnejte si on-line všechny nabídky na českém trhu!

7. 7. 2006 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Cestovní pojištění: porovnejte si on-line všechny nabídky na českém trhu!

Sháníte nejlepší cestovní pojištění? Náš unikátní porovnávač vám seřadí nabídky všech pojišťoven podle vámi zadaných kritérií. Vy si jen zvolíte cílovou zemi, datum pobytu, počet osob... celý článek

Smlouva o půjčce: podepsat můžeš, přečíst musíš

3. 7. 2006 | redakce Peníze.CZ

Smlouva o půjčce: podepsat můžeš, přečíst musíš

Vybrali jste si úvěr a chystáte se podepsat smlouvu? Poradíme vám, na co se ještě podpisem smlouvy o půjčce zeptat, jak poznáte, že je poskytovatel úvěru seriózní, co podle zákona ve... celý článek

Jak se na dovolené vyhnout okradení

15. 6. 2006 | Kateřina Boušová | 1 komentář

Jak se na dovolené vyhnout okradení

Chystáte se na dovolenou? Poradíme vám, jak si ohlídat kapsy, věci v hotelu či kempu nebo auto, ať už dny volna strávíte doma, nebo v zahraničí. Podíváme se i na situaci, když by vás... celý článek

Než si koupíte zájezd...

9. 6. 2006 | Dana Chytilová

Než si koupíte zájezd...

Vybrali jste si z katalogu cestovní kanceláře hotel s výhledem na moře? Myslíte si, že v něm strávíte krásnou dovolenou? Aby tomu tak skutečně bylo, měli byste jít do cestovní kanceláře... celý článek

Dovolená na splátky? Jde to i bez navýšení

30. 5. 2006 | Dana Chytilová | 3 komentáře

Dovolená na splátky? Jde to i bez navýšení

Rádi byste si v létě odpočinuli pod palmami? Chybí vám však v rozpočtu pár desítek tisíc? Žádný problém, s cestovními kancelářemi můžete odjet na dovolenou s prázdnou kapsou. Podívejte... celý článek

Partners Financial Services