Cestovní pojištění: porovnejte si on-line všechny nabídky na českém trhu!

Cestovní pojištění: porovnejte si on-line všechny nabídky na českém trhu!
Sháníte nejlepší cestovní pojištění? Náš unikátní porovnávač vám seřadí nabídky všech pojišťoven podle vámi zadaných kritérií. Vy si jen zvolíte cílovou zemi, datum pobytu, počet osob a jejich věk, typ cesty a rozsah pojištění. Pak si již jen vyberete, zda chcete nabídky seřadit podle výše léčebných limitů, limitů na zavazadla, rozsahu pojištění či podle ceny. Nabízíme i detailnější rozšířený filtr. Podívejme se na naši novou aplikaci a samozřejmě i na cestovní pojištění obecně.

Porovnávač cestovního pojištění naleznete v naší sekci cestovní pojištění. Dokáže vypočítat a seřadit pojistné, tedy cenu, kterou zaplatíte za vámi požadované cestovní pojištění, a to podle vámi zadaných parametrů. Jak je vidět na následujícím ilustračním obrázku, v porovnávači si vyberete si zemi, do které cestujete, období, na které chcete pojistit, počet osob a jejich věk, pro které chcete cestovní pojištění sjednat a jaká jednotlivá pojištění má požadovaný produkt obsahovat (pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, pojištění zavazadel a/nebo pojištění odpovědnosti – o těch se dočtete v druhé části článku). A pak už jen kliknete na tlačítko porovnat.

V rozšířeném filtru, který jsme použili v následujícím obrázku, si navíc můžete vybrat konkrétní pojišťovnu, pojistný limit léčebných výloh a limit pojištění zavazadel. Pro příjemnější užívání si také můžete vybrat počet zobrazovaných záznamů na jedné stránce.

Ve výstupu porovnávače pak naleznete seznam vyhovujících produktů se jmény pojišťoven, které je nabízí. Nabídky si můžete seřadit podle výše limitů pojistných plnění (na léčebné výlohy a zavazadla), možných pojištění a samozřejmě podle konkrétní ceny cestovního pojištění (tzv. pojistného).

Věříme, že vám náš porovnávač bude k užitku, rádi si samozřejmě v názorovém fóru přečteme vaše komentáře.

Cestovní pojištění – unikátní porovnávač (ilustrační obrázek)
Porovnání cestovního pojištění
Zdroj: Peníze.CZ

Teď si ale již ve zkratce přibližme, co jsme psali v článku Cestovní pojištění: nabídky jen prší, vyberte si léto bez mráčku, tedy to, co vlastně cestovní pojištění je a podle čeho si nabídky vybírat. Následující informace vám samozřejmě pomohou náš porovnávač využít ještě efektivněji, budete totiž vědět, co od produktu požadovat, co přesně má vaše cestovní pojištění umět.

Ať už plánujete letos svoji zahraniční dovolenou strávit túrou po horách nebo chytáním bronzu u moře, nezapomeňte si uzavřít cestovní pojištění. To lze sjednat pouze před zahájením cesty, na kterou se má vztahovat (výjimkou je novinka České pojišťovny, viz níže), a to na určitý počet dnů a pro určitou oblast. Nejčastěji jde o území Evropy (včetně "okolních" států jako např. Egypta,Turecka či Tunisu), dále o území celého světa ovšem s výjimkou Spojených států amerických a konečně pak i území celého světa včetně USA. (Lékařská péče je v Americe natolik drahá, že zahrnutí této jediné země má na cenu pojištění podstatný vliv.)

I když jste se ale vaše cestovní pojištění podle pojistných podmínek vztahuje na cesty po "celém světě", neznamená to, že se na cestovní pojištění můžete všude na světě spolehnout. Místa s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, zeměpisně odlehlá místa nebo rozsáhlé neosídlené oblasti (pouště, polární oblasti, širé moře apod.) jsou standardními výjimkami. V rámci běžných produktů nejste kryti ani na cesty do válečných či jinak nebezpečných oblastí (občanské nepokoje, povstání, válečné akce apod.). A to ani v případě, že jste kryti i na riziko terorizmu, např. Allianz (profil, názory) či Evropská cestovní pojišťovna (profil, názory).

Cestovní pojištění je balíček na cestu

Cestovní pojištění se skládá z několika produktů. Základem je pojištění léčebných výloh, z něhož pojišťovna hradí případné náklady na ošetření, hospitalizaci, podávané léky či převoz na specializované pracoviště. Dalšími součástmi jsou pak obvykle i pojištění úrazu (v případě úrazu získáte "bolestné"), pojištění odpovědnosti za škodu (kryje škody na zdraví a na majetku, které neúmyslně způsobíte jiným - kdo z nás např. nikdy nerozbil okno) a pojištění zavazadel (pojišťovna proplatí poškození, ztrátu či zpoždění zavazadel, byly-li způsobeny živelnou událostí, dopravní nehodou, přepadením či krádeží).
Jak tyto produkty fungují, stejně jako další možná připojištění (například zpoždění zavazadel, přerušení cesty, zpoždění odjezdu, nevyužitá dovolená, únos letadla), se dočtete v článku Součásti a připojištění cestovních pojistek.

Součástí pojištění je také asistenční služba, která pro vás v případě potřeby vyhledá nejbližší vhodné zdravotnické zařízení. Poskytne vám rovněž garanci platby za ošetření, zprostředkuje konzultaci s českým lékařem a dohled nad způsobem léčby, komunikuje s vašimi nejbližšími nebo zorganizuje váš návrat domů nejvhodnějším dopravním prostředkem. Asistenční služba se neomezuje jen na pomoc při zdravotních komplikacích. Za určitých podmínek vám poskytne např. právní pomoc, složí za vás kauci, zajistí a uhradí náklady nepředvídaného návratu v případě náhlé smrti blízkého příbuzného nebo pomůže při ztrátě či zničení cestovních dokladů třeba úhradou cestovních nákladů do místa zastupitelského úřadu ČR apod. O tom, jak funguje, jak ji kontaktovat a co konkrétního pro vás může udělat, se dočtete v našem poradenském textu Co pro vás může udělat asistenční služba.

Pojišťovny pro každou "součást" cestovního pojištění stanovují limity pojistného plnění, těm byste měli věnovat velkou pozornost. Zejména pak limitům pojištění léčebných výloh. Pokud totiž náklady na léčbu v zahraničí limit překročí, rozdíl mezi cenou ošetření a plněním zaplatíte ze svého. Pojistky s nízkými limity (pod milión korun), zvláště pro účely cest do vzdálených nebo těžko přístupných míst, rovnou zavrhněte. Příklady cen za různá ošetření viz článek Cestovní pojištění: nabídky jen prší, vyberte si léto bez mráčku.

Cestovní pojištění pro letní sezónu 2006:
Ceny, pojistné limity, výčet pojistitelných a nepojistitelných sportů

Co nabízí pojišťovna:

Co nabízí banka:

Co nabízí zdravotní pojišťovna?

Může se ale stát, že budete hradit léčebné náklady i při dostatečných limitech. Velkou část outdoorových aktivit totiž pojišťovny zařazují mezi sporty rizikové či nebezpečné, tzv. extrémní. Některé je možné připojistit, jiné nelze pojistit vůbec. Pohled na to, co je extrémní a co normální sport, se v očích cestovatelů velmi rychle mění. Ať už ale bude váš názor jakýkoliv, rozhodující zůstává výklad pojišťovny. Některá cestovní pojištění totiž do výluk zahrnují například i aerobic, tenis, ping pong, volejbal, cyklistiku či kolečkové brusle. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak ověřit, zda se konkrétní cestovní pojištění vztahuje právě na vaše oblíbené pohybové aktivity, může být pohled do naší tabulky, která uvádí veškerá připojistitelná a nepojistitelná sportovní rizika podle jednotlivých pojišťoven.
Určitá rizika ale nepojistí nikdo. Nemůžete se např. pustit do vln oceánu, když je vyhlášen zákaz koupání, vyjíždět na moře při nebezpečně silném větru nebo podnikat vysokohorské túry v zónách lavinového nebezpečí. Pokud se vám něco stane za takových podmínek, těžko si vaše léčebné výlohy vezme na triko pojišťovna. Také pamatujte na to, že způsobíte-li si úraz v opilosti nebo pod vlivem drog, může pojišťovna pojistné plnění omezit nebo úplně vyloučit.

Kde si pojištění sjednat?

Osobní návštěva pobočky pojišťovny, a to i v den odjezdu, je jednou z možností. Pojistit se na poslední chvíli můžete i na letišti v Praze Ruzyni těsně před odletem, kde má pobočku Česká pojišťovna. Opozdilci jistě ocení nabídku Generali (profil, názory) - u té totiž mohou uzavřít pojištění přes mobilní telefon formou zaslání SMS. Se zajímavou novinkou letos přišla také Česká pojišťovna (profil, názory), a to pro ty, kdo si nestihli sjednat cestovní pojištění před odjezdem a vycestovali bez něj. Zapomnětlivce může totiž dodatečně na přepážce České pojišťovny pojistit třetí osoba, která zná a uvede jeho osobní údaje a také za něj zaplatí. Jde o dodatečné sjednání, nikoli zpětné a cestovní pojištění platí až od třetího dne následujícího po dni sjednání (z důvodu zabránění pojistným podvodům či spekulacím). Ten, kdo zapomnětlivce pojišťuje, navíc potvrdí čestným prohlášením, že se pojištěnému v zahraničí nepřihodila žádná nehoda, která by mohla být pojistnou událostí.

Smlouvu samozřejmě můžete uzavřít také přes internetové stránky jednotlivých pojišťoven či jiných on-line prodejců pojištění. Pojištěni jste od okamžiku připsání peněz na účet pojišťovny. Na on-line sjednání smlouvy přes webové stránky pojišťoven se často vztahují slevy, tyto a další akční nabídky jsme seřadili do následující tabulky (zvýhodnění můžete získat také, koupíte-li cestovní pojištění přes svoji zdravotní pojišťovnu, ty totiž s komerčními pojišťovnami často spolupracují).

Konkrétní porovnání aktuálních sazeb a limitů
naleznete v této tabulce.

Cestovní pojištění - akční nabídky

Pojišťovna

Mimořádná nabídka

Allianz
(profil, názory)
10% sleva na pojistném při sjednání on-line,
50% sleva na pojistném při sjednání on-line pro klienty, kterým je maximálně 26 let *)
Česká pojišťovna
(profil, názory)
Děti a mládež ve věku do 18 let: 20% sleva na pojistném.
10% sleva na pojistném při sjednání on-line.
10% sleva z pojistného pro skupiny 10 a více osob.
Generali
(profil, názory)
15 - 30% sleva na pojistném při sjednání on-line (závisí na zdravotní pojišťovně klienta). Sleva se vztahuje také na sjednání pojištění přes SMS.
UNIQA
(profil, názory)

10% sleva na pojistném při sjednání on-line.
Výhodné sazby Rodina - např. kompletní pojištění normálně stojí 27 Kč na den pro dospělou osobu, 2 dospělé osoby tedy zaplatí 54 Kč; pojišťovna ale nabízí rodinnou sazbu 56 Kč pro celou rodinu s 1 až 4 dětmi mladšími 18 let se stejným trvalým bydlištěm jako rodiče.

Zdroj dat: pojišťovny
Pozn.:
*) Pojištění je možné sjednat pro všechny krátkodobé cesty po Evropě, kromě Slovenska a České republiky. Balíček cestovního pojištění Allianz obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí s neomezeným limitem pojistného plnění, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a asistenční služby. Pojištění na první tři dny stojí 81 Kč. Od 4. dne zaplatí zájemci 18 Kč za den. Sleva platí do 30. 9. 2006.

Vyjíždíte do zahraničí několikrát za rok? Chystáte se do světa na zkušenou, a zajímáte se proto o cestovní pojištění na dlouhodobé cesty? Zajímá vás, jaké cestovní pojištění nabízí vaše platební karta či evropský zdravotní průkaz? Pak si přečtěte náš článek Cestovní pojištění: nabídky jen prší, vyberte si léto bez mráčku, který popisuje cestovní pojištění ve všech variantách.

Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání

Víte, jaké cestovní pojištění přibalit? Kde vzít peníze na dovolenou? Jak a čím na dovolené platit? Jak zajistit váš opuštěný dům či vaši nabitou "turistickou kapsu"? Kdo pomůže vašemu v zahraničí havarovanému autu? Co dělat s domácími mazlíčky, které nechcete brát s sebou? Odpovědi na tyto a další mnohé otázky naleznete v našem novém tématickém seriálu Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání.
Najdete zde také aktuální kurzy měn, základní geografické údaje o zemích celého světa a spoustu dalších praktických rad.

Líbí se vám náš porovnávač? Kde a jak letos strávíte letní dovolenou? Kolik peněz za ni plánujete utratit? Pořídíte si cestovní pojištění?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 7. 2006 14:27, nemecekp

Dobrý den, toto není důvod, proč je nákupní košík je u pojišťovny Generali. V dohledné době se objeví i u produktů dalších pojišťoven, aby měl zákazník možnost zakoupit si ten produkt, který nejvíce vyhovuje jeho požadavkům. Cenu pojištění považujeme jen za jedno z mnoha kritérií takového výběru.

Zobrazit celé vlákno

+98
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.
Partners Financial Services