Připojistitelné a nepojistitelné sporty

Simona Ely Plischke | 7. 6. 2006
Pojištění sportovních rizik cestovních pojistek
Pojišťovna Pojistitelná pouze s připojištěním: Nepojistitelná:
Allianz
(profil, názory)
Skupina I.: aerobic, atletika kromě skoku o tyči a pěti, sedmi a desetiboje, běh na lyžích a biatlon (závody), kriket, moderní gymnastika, orientační běh, squash, stolní tenis, tenis.
Skupina II: basketbal, volejbal, softbal, florbal, házená, cyklistika, jezdecké sporty kromě dostihů, kolečkové brusle, pozemní hokej, skateboarding, surfing, jachting, šerm, triatlon, veslování.
Skupina III: baseball, boby, saně, skok o tyči, pěti, sedmi a desetiboj, fotbal, horská cyklistika, krasobruslení, rychlobruslení, lední hokej, potápění, snowboarding a lyžování (závody), vodní lyžování
Sporty spojené s užíváním motorového dopravního prostředku, letecké sporty, parašutismus, paragliding, alpinismus, skialpinismus, bojové sporty, dostihy, speleologie, horolezectví, rafting a sporty obdobné, sjezd na horských kolech, skoky na laně a na lyžích, lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy.
Česká pojišťovna
(profil, názory)
Pojištění pro cesty spojené s rekreačním provozováním běžných rekreačních sportů: zimní sporty na upravených a pro veřejnost otevřených tratích nikoliv však spojených se skoky nebo akrobacií, vysokohorská turistika do 3 500 m n.m. v rámci organizované skupiny s průvodcem a po vyznačených trasách, cykloturistika na sjízdných povolených cestách nikoliv však ve volném nebo horském terénu, sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí, vodní lyžování, jachting do vzdálenosti maximálně 3 km od pevniny, surfing, rekreační potápění s přístrojem pod vedením instruktora do hloubky maximálně 10 m, kopaná, basketbal, volejbal a další běžné rekreační sporty srovnatelné rizikovosti.
Pojištění pro registrované a profesionální sportovce (soutěžní i přátelská utkání, soustředění i trénink). Pojištěny jsou i rekreační sportovní činnosti a další vybrané aktivity provozované rekreačně, jejichž stupeň rizikovosti je vyšší než u sportů uvedených výše.
n/a
ČPP
(profil, názory)
Úrazy/nemoci způsobené při leteckých sportech, automotosportech, vodní motorových sportech včetně vodního lyžování, sjíždění divokých řek(bez ohledu na stupeň obtížnosti sjížděné řeky a rozlišení prostředku, na kterém se řeka sjíždí), potápění za pomoci dýchacího přístroje, vysokohorské turistice v horském terénu nad 2000 m nebo po cestách zajištěných řetězy, lany a žebříky, při jízdě na koni, skateboardu, bobech, skeletonu, akrobacii a skocích na lyžích, při ledním hokeji. Provozování extrémních druhů sportu a činností jako jsou např. kontaktní bojové sporty, skoky na laně, horolezectví a speleologie, skialpinismus, canyoning, parasailing, lyžování mimo vyznačené trasy včetně snowboardu, skoky z mostu apod.
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)
Parašutismus, bungee jumping (skok na gumovém laně), horolezectví všeho druhu do 5 000 m n. m. včetně, vysokohorská turistika do 5 000 m n. m. včetně, alpinismus do 5 000 m n. m. včetně, snowrafting, skialpinismus do 5 000 m n. m. včetně, skoky na lyžích, rafting do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody, jiné sjíždění divokých řek do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody, vodní motorové sporty, canyoning s přiměřenou výstrojí za účasti odborného instruktora, yachting a plachtění, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40 m včetně, speleologie, kaskadérství, sjíždění náročných terénů na kole, bojové sporty a další sporty nebo činnosti srovnatelné rizikovosti. Jakékoliv druhy sportu nebo činností v rámci veřejně organizovaných soutěží a přípravy na ně, jakékoliv provozování profesionálního sportu včetně přípravy, automobilové a motocyklové sporty všeho druhu, bezmotorové a motorové létání všeho druhu, horolezectví všeho druhu nad 5 000 m n. m., vysokohorská turistika nad 5 000 m n. m., alpinismus nad 5 000 m n. m., skialpinismus nad 5 000 m n. m., výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky více než 40 m, rafting nebo jiné sjíždění divokých řek nad 3. stupeň obtížnosti při nezvýšeném průtoku vody, veškeré sporty nebo činnosti, při nichž se pojištěný dopouští porušování obecně závazných právních předpisů.
Evropská cestovní
(profil, názory)
Rafting a jiné sjíždění divokých řek, parasailing, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů, parašutismus, paragliding, bungee jumping, motorové sporty na sněhu či vodě, lyžování či snowboarding mimo vyznačené sjezdovky (s výjimkou skialpinismu). Profesionální sportovní činnosti jakéhokoliv druhu, účast v závodech motorových vozidel nebo tréninku na ně.
Bezmotorové a motorové létání všeho druhu, branné sporty všeho druhu, horolezectví všeho druhu, skialpinismus, akrobacie a skoky na lyžích.
Generali
(profil, názory)
Lyžování, skoky na lyžích, jízda na snowboardu, rychlobruslení, jízda na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech, vodní motorové sporty, plachtění, surfování, rafting a jiné sjíždění divokých řek, canyoning, rekreační potápění s dýchacím přístrojem s průvodcem nebo instruktorem za dodržení všech bezpečnostních a místních předpisů pro potápění (za dodržení stávajících podmínek zahrnuje pojištění i odpovídající přepravu do zdravotnického zařízení a hyperbarickou komoru - v případě pojistné události nutné dodat protokol o prošetření nehody příslušnými orgány apod.), vysokohorská turistika (turistika s nutností pomůcek či chůze po náročném terénu (ledovec, firnová pole); nad 3 000 m vždy), horolezectví, skálolezectví, speleologie při dodržení všech bezpečnostních předpisů pro speleologii, jízda na koni, cyklokros a jiné sjíždění náročných terénů na kole, skok na gumovém laně, bojové sporty, box a zápas a jiné podobné nebezpečné sporty; pobytu v nadmořské výšce nad 3 000 m n. m. Provozování profesionálního nebo výkonnostního sportu po dobu účasti na soutěžích a přípravy na ně, výkon leteckého a vojenského povolání nebo povolání člena policejní složky, horolezectví nad 5 000 m n. m., skialpinismus, lyžování mimo vyznačené trasy, provozování jakéhokoliv létání (např. lety na rogallu, závěsné létání, bezmotorové a motorové létání, seskok padákem, parasailing, paragliding apod.) s výjimkou cest v registrovaném letadle určeném k přepravě osob v roli pasažéra, provozování mortoristického sportu.
Kooperativa
(profil, názory)
I. skupina: rekreační provozování zimních sportů (na vyznačených sjezdovkách, trasách a přístupových cestách k nim), jachtingu, jízdy na koni, vysokohorská turistika, cykloturistika v horském terénu, rekreační sjíždění řek, rafting, canyoning, windsurfing, rekreační potápění, lední hokej
II. skupina: organizovaný sport - aktivní účast na sportovních akcích (závodech a soutěžích společně s tréninkem a bezprostřední přípravou na ně) konaných v rámci cest, které jsou organizovány individuálně, sportovními oddíly, cestovními kancelářemi nebo jinými subjekty s výjimkou sportů uvedených ve vyšší skupině sportovní činnosti.
III. skupina: extrémní sporty pojišťovány indiviálně
n/a
Komerční pojišťovna
(profil, názory)
Sportovní typ cesty - musí být sjednán, jsou-li během zahraniční cesty provozovány tyto sportovní rekreační aktivity: jízda na lyžích, snowboardu a skibobu po vyznačených povolených tratích (na sjezdových tratích v době jejich provozu), cykloturistika na sjízdných povolených cestách, windsurfing na sladkovodních plochách, sjíždění vodního toku do stupně obtížnosti WW II včetně, vysokohorská turistika (jen do 45 00 m n. m., pohyb a pobyt ve vyšších nadmořských výškách nelze pojistit), jízda na zvířeti, jízda na motocyklu s obsahem motoru vyšším než 125 cm3 .
Rizikový typ cesty - je nutno sjednat při aktivitách jako: skoky, lety a akrobacie na lyžích, jízda na závodních bobech, závodních saních a skibobech, jízda na sněžných a vodních skútrech, horolezectví stupně obtížnosti 2 až 7 UIAA včetně (jen do 4 500 m n. m., pohyb a pobyt ve vyšších nadmořských výškách nelze pojistit), profesionální sportovní činnost, účast na sportovních soutěžích nebo přípravách na ně (s výjimkou karetních a šachových soutěží), potápění s dýchacím přístrojem do hloubky 30 m, sjíždění vodního toku stupně obtížnosti WW III až WW V včetně, jachting na moři s dohledem na pevninu, nejdále však 3 km od pevniny, surfing a windsurfing na moři.
Aktivní účast pojištěného na závodech, soutěžích nebo příprava na ně jako řidiče nebo spolujezdce motorových prostředků na souši, ve vodě či ve vzduchu, paragliding, parasailing, seskoky a lety s padákem z letadel i výšin, létání jakýmikoli prostředky s výjimkou letadla pravidelné letecké osobní dopravy , výkon funkce pilota nebo jiného člena posádky letadla či vrtulníku, výkon činnosti pyrotechnika, kaskadéra nebo krotitele šelem, bungee jumping, canoying, speleologie skialpinismus, snowrafting, lyžování a jízda na snowboardu a skibobech mimo vyznačené tratě, případně na vyznačených tratích mimo určenou dobu provozu, snowrafting, horolezectví technikou nejištěného lezení, výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, do zeměpisně odlehlých míst nebo do rozsáhlých neosídlených oblastí (pouště, polární oblasti, širé moře apod.), jakékoli mimořádné akce za účelem záchrany života či vyhledání osoby v prostředí s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, jízda na kole v nebezpečném terénu neurčeném pro cykloturistiku nebo v místech, kde je jízda na kole zakázána, lov, aktivní herpetologie, jachting na širém moři, sjíždění vodního toku stupně obtížnosti WW VI a vyšší obtížnosti, pobyt na rizikovém pracovišti, jako jsou např. staveniště, pracoviště situovaná pod vodní hladinou, doly, zařízení na těžbu ropy apod., pohyb a pobyt v nadmořské výšce nad 4500 m, horolezectví stupně obtížnosti 8 UIAA a výše, potápění do hloubky větší než 30 m.
Uniqa
(profil, názory)
I. Připojištění zimních sportů: pro sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a trasách, běh na lyžích, bruslení, rychlobruslení, jízdu na bobech, skibobech a sportovních saních.
II. Připojištění nebezpečných sportů: pro rafting, jiné sjíždění divokých řek, parasailing, parašutismus, závěsné létání, paragliding, plachtění a létání všech druhů, motoristické a letecké sporty všech druhů, létání balónem, vysokohorskou turistiku nad 2.500 m n.m., speleologii, sportovní potápění, bojové sporty, skateboarding, akrobacii a skoky na lyžích, motorové sporty na sněhu, ledě nebo vodě, jiné obdobně nebezpečné sporty nebo pro veřejně organizované sportovní soutěže nebo závody v jakémkoli druhu sportu nebo profesionálně provozovaný sport
Úrazy/nemoci způsobené při provozování skoků na laně, canyoningu, lyžování a snowboardingu mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismu a horolezectví
Viktoria Volksbanken
(profil, názory)
- potápění, horolezectví, skálolezectví, mezinárodní závody psích spřežení, rafting a kanoistika na divoké řece, karate, taekwondo, aikido, kung-fu, judo, apod. – závody, soustředění
- canioning - (bez plavidla) sjíždění kaňonů pouze v plavecké vestě, slézání ledových a vodních vodopádů, skialpinismus - výstup na lyžích a následné sjíždění svahů ve volném terénu, bungee - jumping, paragliding, parašutismus a létání (i v balónech), motokros a motozávody, speleologie, závodní lyžování včetně tréninku
- profesionální sportovci pro cesty do celého světa
Provozování nebezpečného druhu sportu či jiné rizikové činnosti (např. seskoky s padákem, jiné letecké sporty, horolezectví, automotosport apod.) nebo při veřejné organizované sportovní soutěži.
Zdroj dat: pojišťovny

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Cestovní pojištění: nabídky jen prší, vyberte si léto bez mráčku

7. 6. 2006 | Simona Ely Plischke

Cestovní pojištění: nabídky jen prší, vyberte si léto bez mráčku

Opouštíte rodnou kotlinu na týden, měsíc či na rok? Nezapomeňte na cestovní pojištění. Produktů je spousta, jak si vybrat? Jít do pojišťovny, nebo do banky? Nebo se spolehnout na Evropský... celý článek

Zimní dovolené v plném proudu, jakou cestovní pojistku přibalit?

12. 12. 2005 | Simona Ely Plischke

Zimní dovolené v plném proudu, jakou cestovní pojistku přibalit?

Jaká pojišťovna kryje úraz spojený právě s vaším oblíbeným sportem? A kolik si za to účtuje? Co a za kolik nabízí vaše banka k vaší platební kartě? Bude vám v zimě k něčemu Evropský... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.