Cestovní pojištění: nabídky jen prší, vyberte si léto bez mráčku

Simona Ely Plischke | 7. 6. 2006
Cestovní pojištění: nabídky jen prší, vyberte si léto bez mráčku
Opouštíte rodnou kotlinu na týden, měsíc či na rok? Nezapomeňte na cestovní pojištění. Produktů je spousta, jak si vybrat? Jít do pojišťovny, nebo do banky? Nebo se spolehnout na Evropský cestovní průkaz? Máme pro vás rady, upozornění a samozřejmě přehledné tabulky cen a pojistných limitů všech možných typů cestovního pojištění.

Ať už plánujete letos svoji zahraniční dovolenou strávit túrou po horách nebo chytáním bronzu u moře, nezapomeňte si uzavřít cestovní pojištění. To lze sjednat pouze před zahájením cesty, na kterou se má vztahovat (výjimkou je novinka České pojišťovny, viz níže), a to na určitý počet dnů a pro určitou oblast. Nejčastěji jde o území Evropy (včetně "okolních" států jako např. Alžírska, Egypta, Izraele, Lybie, Maroka, Sýrie, Turecka či Tunisu – vždy záleží na konkrétní pojistné smlouvě), dále o území celého světa ovšem s výjimkou Spojených států amerických a konečně pak i území celého světa včetně USA. (Lékařská péče je v Americe natolik drahá, že zahrnutí této jediné země má na cenu pojištění podstatný vliv.)

I když jste ale pojištěni podle pojistných podmínek na cesty po "celém světě", neznamená to, že se na pojištění můžete všude na světě spolehnout. Místa s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, zeměpisně odlehlá místa nebo rozsáhlé neosídlené oblasti (pouště, polární oblasti, širé moře apod.) jsou standardními výjimkami. V rámci běžných produktů nejste kryti ani na cesty do válečných či jinak nebezpečných oblastí (občanské nepokoje, povstání, válečné akce apod.). A to ani v případě, že jste  kryti i na riziko terorizmu (Allianz či Evropská cestovní pojišťovna).

Cestovní pojištění je balíček na cestu

Cestovní pojištění se skládá z několika produktů. Základem je pojištění léčebných výloh, z něhož pojišťovna hradí případné náklady na ošetření, hospitalizaci, podávané léky či převoz na specializované pracoviště. Dalšími součástmi jsou pak obvykle i pojištění úrazu (v případě úrazu získáte "bolestné"), pojištění odpovědnosti za škodu (kryje škody na zdraví a na majetku, které neúmyslně způsobíte jiným - kdo z nás např. nikdy nerozbil okno) a pojištění zavazadel (pojišťovna proplatí poškození, ztrátu či zpoždění zavazadel, byly-li způsobeny živelnou událostí, dopravní nehodou, přepadením či krádeží).
Jak tyto produkty fungují, stejně jako další možná připojištění (například zpoždění zavazadel, přerušení cesty, zpoždění odjezdu, nevyužitá dovolená, únos letadla), se dočtete v článku Součásti a připojištění cestovních pojistek.

Součástí pojištění je také asistenční služba, která pro vás v případě potřeby vyhledá nejbližší vhodné zdravotnické zařízení. Poskytne vám rovněž garanci platby za ošetření, zprostředkuje konzultaci s českým lékařem a dohled nad způsobem léčby, komunikuje s vašimi nejbližšími nebo zorganizuje váš návrat domů nejvhodnějším dopravním prostředkem. Asistenční služba se neomezuje jen na pomoc při zdravotních komplikacích. Za určitých podmínek vám poskytne např. právní pomoc, složí za vás kauci, zajistí a uhradí náklady nepředvídaného návratu v případě náhlé smrti blízkého příbuzného nebo pomůže při ztrátě či zničení cestovních dokladů třeba úhradou cestovních nákladů do místa zastupitelského úřadu ČR apod. O tom, jak funguje, jak ji kontaktovat a co konkrétního pro vás může udělat, se dočtete v našem poradenském textu Co pro vás může udělat asistenční služba.
V zájmu zlepšení péče o občany ČR v zahraničí se nově rozvinula spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí na straně jedné a asistenčními společnostmi a ČAP (Českou asociací pojišťoven, zájmovým sdružením 26 komerčních pojišťoven, jejichž podíl na celkovém předepsaném pojistném tvoří zruba 99 %) na straně druhé. A to s cílem dosáhnout optimální koordinace činností asistenčních služeb a zastupitelských úřadů ČR. "Tato koordinace a spolupráce je nutná zejména v závažnějších případech, např. při repatriaci při úmrtí, či hromadných pojistných událostech, a v dalších situacích, kam pravomoci asistenčních služeb již nedosahují, tzn. zejména při potřebě komunikace s úředními místy, policií apod.," vysvětluje novinku tajemník sekce PR ČAP Jan Kábrt.

Pojišťovny pro každou "součást" cestovního pojištění stanovují limity pojistného plnění, těm byste měli věnovat velkou pozornost. Zejména pak limitům pojištění léčebných výloh. Pokud totiž náklady na léčbu v zahraničí limit překročí, rozdíl mezi cenou ošetření a plněním zaplatíte ze svého. Pojistky s nízkými limity (pod milión korun), zvláště pro účely cest do vzdálených nebo těžko přístupných míst, rovnou zavrhněte. 
Pro představu si uveďme, že například ve Švýcarsku vyjde jedna letová minuta vrtulníkem na necelých 2 500 Kč. Ošetření otřesu mozku (s jednodenní hospitalizací) stojí zhruba 70 000 Kč, ambulantně ošetřené zlomené předloktí 40 000 Kč. Náklady na zlomeninu stehenní kosti se pohybují mezi 65 000 Kč až 130 000 Kč, na zlomeninu bérce mezi 40 000 Kč až 120 000 Kč (záleží na komplikovanosti úrazu a z toho plynoucího způsobu ošetření, např. zda je zlomenina otevřená, zavřená s posunem úlomků, vícenásobná apod.) Operace slepého střeva vyjde v Evropě průměrně na 60 000 Kč, v USA na 150 000 Kč až 250 000 Kč. U autonehod, vícečetných zranění nebo pobytu na jednotce intenzivní péče se dostáváme ještě o řád výše.

Cestovní pojištění pro letní sezónu 2006:
Ceny, pojistné limity, výčet pojistitelných a nepojistitelných sportů

Co nabízí pojišťovny:

Co nabízí banky:

Co nabízí zdravotní pojišťovny?

Může se ale stát, že budete hradit léčebné náklady i při dostatečných limitech. Velkou část outdoorových aktivit totiž pojišťovny zařazují mezi sporty rizikové či nebezpečné, tzv. extrémní. Některé je možné připojistit, jiné nelze pojistit vůbec. Pohled na to, co je extrémní a co normální sport, se v očích cestovatelů velmi rychle mění. Ať už ale bude váš názor jakýkoliv, rozhodující zůstává výklad pojišťovny. Některé produkty totiž do výluk zahrnují například i aerobic, tenis, ping pong, volejbal, cyklistiku či kolečkové brusle. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak ověřit, zda se pojištění vztahuje právě na vaše oblíbené pohybové aktivity, může být pohled do naší tabulky, která uvádí veškerá připojistitelná a nepojistitelná sportovní rizika podle jednotlivých pojišťoven.
Určitá rizika ale nepojistí nikdo. Nemůžete se např. pustit do vln oceánu, když je vyhlášen zákaz koupání, vyjíždět na moře při nebezpečně silném větru nebo podnikat vysokohorské túry v zónách lavinového nebezpečí. Pokud se vám něco stane za takových podmínek, těžko si vaše léčebné výlohy vezme na triko pojišťovna. Také pamatujte na to, že způsobíte-li si úraz v opilosti nebo pod vlivem drog, může pojišťovna pojistné plnění omezit nebo úplně vyloučit.

Kde si pojištění sjednat?

Osobní návštěva pobočky pojišťovny, a to i v den odjezdu, je jednou z možností. Pojistit se na poslední chvíli můžete i na letišti v Praze Ruzyni těsně před odletem, kde má pobočku Česká pojišťovna. Opozdilci jistě ocení nabídku Generali - u té totiž mohou uzavřít pojištění přes mobilní telefon formou zaslání SMS. Se zajímavou novinkou letos přišla také Česká pojišťovna, a to pro ty, kdo se pojistit nestihli a vycestovali bez pojištění. Zapomnětlivce může totiž dodatečně na přepážce České pojišťovny pojistit třetí osoba, která zná a uvede jeho osobní údaje a také za něj zaplatí. Jde o dodatečné sjednání, nikoli zpětné a pojištění platí až od třetího dne následujícího po dni sjednání (z důvodu zabránění pojistným podvodům či spekulacím). Ten, kdo zapomnětlivce pojišťuje, navíc potvrdí čestným prohlášením, že se pojištěnému v zahraničí nepřihodila žádná nehoda, která by mohla být pojistnou událostí.

Smlouvu samozřejmě můžete uzavřít také přes internetové stránky jednotlivých pojišťoven či jiných on-line prodejců pojištění. Pojištěni jste od okamžiku připsání peněz na účet pojišťovny. Na on-line sjednání smlouvy přes webové stránky pojišťoven se často vztahují slevy, tyto a další akční nabídky jsme seřadili do následující tabulky (zvýhodnění můžete získat také nákupem cestovního pojištění přes svoji zdravotní pojišťovnu, ty totiž s komerčními pojišťovnami často spolupracují).  

Konkrétní porovnání aktuálních sazeb a limitů
naleznete v této tabulce.

Akční nabídky

Pojišťovna

Mimořádná nabídka

Allianz
(profil, názory)
10% sleva na pojistném při sjednání on-line,
50% sleva na pojistném při sjednání on-line pro klienty, kterým je maximálně 26 let *)
Česká pojišťovna
(profil, názory)
Děti a mládež ve věku do 18 let: 20% sleva na pojistném.
10% sleva na pojistném při sjednání on-line.
10% sleva z pojistného pro skupiny 10 a více osob.
Generali
(profil, názory)
15 - 30% sleva na pojistném při sjednání on-line (závisí na zdravotní pojišťovně klienta). Sleva se vztahuje také na sjednání pojištění přes SMS.
Uniqa
(profil, názory)

10% sleva na pojistném při sjednání on-line.
Výhodné sazby Rodina - např. kompletní pojištění normálně stojí 27 Kč na den pro dospělou osobu, 2 dospělé osoby tedy zaplatí 54 Kč; pojišťovna ale nabízí rodinnou sazbu 56 Kč pro celou rodinu s 1 až 4 dětmi mladšími 18 let se stejným trvalým bydlištěm jako rodiče.

Zdroj dat: pojišťovny
Pozn.:
*) Pojištění je možné sjednat pro všechny krátkodobé cesty po Evropě, kromě Slovenska a České republiky. Balíček cestovního pojištění Allianz obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí s neomezeným limitem pojistného plnění, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a asistenční služby. Pojištění na první tři dny stojí  81 Kč. Od 4. dne zaplatí zájemci 18 Kč za den. Sleva platí do 30. 9. 2006.

Vyjíždíte do zahraničí několikrát za rok?

Pak vám stojí za zvážení pojištění opakovaných výjezdů. Takový produkt nabízejí nejen pojišťovny jako standardní produkt, ale i banky jako doplněk či součást platebních karet. Při výběru tohoto produktu byste měli vzít v úvahu čtyři charakteristiky: územní platnost pojištění, rizika, která pojistka kryje, výši pojistných limitů a maximální délku jednotlivých pojištěných cest. Na jak dlouho vám pojistka od toho kterého ústavu vystačí, si můžete prohlédnout v článku Pojištění opakovaných výjezdů a k platebním kartám. Jde o rozmezí jednoho až tří měsíců, výjimkou z pravidla jsou nabídky ČSOB (profil, názory) a Volksbank (profil, názory), jejichž pojištění kryje až 180 dnů dlouhou cestu.

Zatímco ceny pojištění od renomovaných pojišťoven dosahují několika tisíců Kč, banky nabízejí produkty za pár stovek korun. Cenové srovnání naleznete v našich tabulkách Ceny a pojistné limity pojištění opakovaných výjezdů 2006  a Ceny a pojistné limity cestovních pojištění k platebním kartám 2006.

Čím jsou takové cenové rozdíly způsobeny? Pojištění k platební kartě si nemůžete nijak přizpůsobit, "berete, co banka dává". Pojišťovny jsou v tomto ohledu mnohem flexibilnější. Také nevyžadují spoluúčast na pojistné události, ta naopak bývá součástí pojistek k platebním kartám. Pokud tak tedy zaplatíte 3 % z 250 000 Kč (přibližná cena operace slepého střeva ve Spojených státech), tedy 7 500 Kč, opravdu jste nákupem "karetní pojistky" neušetřili.

Více typů karet umí pojistit
Roční cestovní pojistku na opakované výjezdy si můžete pořídit také např. ke slevovým mládežnickým kartám (ISIC, ITIC, IYTC či EURO<26) či k produktům úvěrovým, např. k O.K. kartě společnosti GE Money Multiservis.

Nicméně, i mezi platebními kartami se najdou velmi kvalitní produkty. Nosíte-li v peněžence prestižní karty (American Expres či Diners Club), nemusíte se o pojištění vůbec starat, jste pojištěni dobře, viz článek Mám charge kartu. Patřím mezi elitu?. Kvalitní pojištění je standardní součástí i karet zlatých či platinových.
Pokud máte zájem o cestovní pojištění k "obyčejné" kartě, budete si jej muset připlatit. Některé banky sice nabízejí pojištění i v ceně základní karty, kvalitní ochranu tu ovšem nehledejte a radši si za několik stovek korun přikupte ke kartě pojištění lepší. Co platební karty v oblasti cestovního pojištění umí a jak v tomto směru fungují, si přečtete v tomto našem poradenském textu.
Většina těchto produktů navíc pokrývá jen tzv. standardní dovolenou, můžete si zaplavat, zahrát golf, projet se na lodi, na to jste pojištěni. Pokud ale vyrážíte sjíždět divoké řeky na raftu či lézt po třítisícovkách, zvažte individuální cestovní připojištění.

Chystáte se do světa na zkušenou?

Řada lidí právě v letních měsících opouští rodnou vlast na delší než tříměsíční cestu. Jste-li jedním takovým, řadu doporučení máme i pro vás. U půlročních a ročních pojištění je velice důležité vybrat si podle účelu cesty. Pokud jedete na delší turistickou cestu, máte výběr nejjednodušší. Koupíte si prostě "základní" pojištění dlouhodobých pobytů pro účely turistické cesty. Jedete-li do zahraničí ale pracovně či za studiem, musíte si sjednat pojištění pro pracovní, resp. studijní typ cesty. Podrobněji se o těchto produktech dočtete v článku Pojištění na dlouhodobé cesty. Naleznete v něm také informace o tom, s čím musíte před takovou dlouhodobou cestou nebo pobytem počítat, jak zabezpečit dům, jak najít dětem v cizině školu, co se psem, autem apod. Samozřejmě pro vás také máme v přehledné tabulce aktuální informace o cenách a územní platnosti nabízených produktů.

Po Evropě s Evropským zdravotním průkazem
Pokud svůj Evropský zdravotní průkaz ještě nemáte, před odjezdem do zahraničí o něj požádejte svoji zdravotní pojišťovnu. V případě náhlého onemocnění nebo úrazu v zahraničí tento doklad předložte lékaři. Místní systém zdravotního pojištění za vás ve většině případů zaplatí ošetření do výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Spoluúčast, která je v různé výši vyžadována téměř ve všech případech, přitom zaplatíte na místě. V některých státech, například Francii, Belgii či Lucembursku, ovšem musíte při ambulantním ošetření uhradit celý účet a s ním poté zajít na tamní zdravotní pojišťovnu. "Není-li to možné, obraťte se s originály účtů za ošetření až v ČR na svoji zdravotní pojišťovnu. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila zahraniční pojišťovna. Na tuto refundaci ale budete muset počkat zhruba šest i více měsíců. Pokud účet nepřesahuje 1 000 euro, můžete pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době," radí Centrum mezistátních úhrad. V některých státech budete předem hradit také léky, i když vám budou předepsané, pro jejich proplacení pak navštivte místní instituci.

Na závěr připomeňme, že se vstupem do EU jsme ve všech unijních státech (ale i v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu) získali nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní občané. Náklady jdou na účet české zdravotní pojišťovny, stačí se prokázat tzv. Evropským zdravotním průkazem (tomu jsme se detailně věnovali tady). Nárok na péči za stejných podmínek jako mají místní pojištěnci ovšem také znamená, že v případě ošetření budete muset zaplatit i stejnou spoluúčast. V některých zemích přitom nejde o částky zanedbatelné (v Belgii např. uhradíte 25 - 40 % nákladů, v Dánsku u některých akutních případů 35 % - 60 %, ve Francii 30 % nákladů na lékařskou péči atd.). Kompletní výčet výše spoluúčasti a o nároku na zdravotní péči v jednotlivých zemích získáte zde.

Doporučení vycestovat bez cestovního pojištění tedy dát nelze. A to ani v případě zemí jako je Kypr, Řecko, Španělsko či Litva, ve kterých vás ošetření ani hospitalizace s Evropským průkazem ve veřejných zdravotnických střediscích nic stát nebude a finančně se budete podílet jen na úhradě léků. Proč? Jestliže se vám totiž dostane ošetření na soukromém pracovišti, a právě s takovým se v turistické oblasti setkáte nejpravděpodobněji, účet zaplatíte ze svého. Evropský cestovní průkaz, narozdíl od komerčního cestovního pojištění, v soukromých střediscích totiž neplatí. (Uvažovat o "nepojištění" by se snad dalo v případě Chorvatska, kde jsou podle informací Centra mezistátních úhrad smluvní lékaři prakticky v každé větší vesnici - 90 % lékařů v Chorvatsku je smluvních a zdravotní péče téměř zdarma. Velmi levná nebo zdarma je zdravotní péče také na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku a i tam je převážná většina lékařů smluvních.)
Zdůrazněme také, že zdravotní pojištění oproti komerčnímu cestovnímu nezahrnuje žádnou asistenční službu a ani nekryje náklady na repatriaci, tedy převoz zraněného, nebo v případě nejhorším převoz tělesných ostatků, zpět do ČR.

Pokud se rozhodnete na Evropský zdravotní průkaz spoléhat, ve sloupku naleznete pro vás důležité informace. Rozumnější ale v každém případě je mít v kapse i cestovní pojištění, v případě cest do destinací mimo Evropu je to samozřejmě nezbytnost.

Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání

Víte, jak se pojistit? Kde vzít peníze na dovolenou? Jak a čím na dovolené platit? Jak zajistit váš opuštěný dům či vaši nabitou "turistickou kapsu"? Kdo pomůže vašemu v zahraničí havarovanému autu? Co dělat s domácími mazlíčky, které nechcete brát s sebou? Odpovědi na tyto a další mnohé otázky naleznete v našem novém tématickém seriálu Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání.
Najdete zde také aktuální kurzy měn, základní geografické údaje o zemích celého světa a spoustu dalších praktických rad.

Kde a jak letos strávíte letní dovolenou? Kolik peněz za ni plánujete utratit? Čím v zahraničí platíte a jak se pojišťujete?

Sdílejte článek, než ho smažem

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.