Dovolená: kdy jindy uvažovat o pojištění domácnosti

Dovolená: kdy jindy uvažovat o pojištění domácnosti
Na co se pojištění domácnosti vztahuje, a na co ne? Podle čeho pojištění vybírat? Proč je důležité pečlivě číst pojistné podmínky? Jak vysoké jsou pojistné limity a kolik pojistka stojí? Které pojišťovny nabízí asistenční služby? A navrch modelový příklad od osmi největších českých pojišťoven.

Období letních dovolených, tzn. nepřítomnost majitelů nemovitosti bývá často příležitostí pro zloděje (viz článek Nenechte o dovolené byt zlodějům: účinné a jednoduché triky). Pokud máte domácnost pojištěnou, vrátit se do vykradeného bytu sice nebude o nic příjemnější, ale dobrá pojistka vám alespoň pokryje finanční ztráty. Pojištění domácnosti se vztahuje nejen na krádeže, ale také na živelní události a úmyslné poškození či zničení (vandalismus). Podrobněji viz sloupek níže.

Co je to pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti kryje riziko poškození, zničení či krádeže vybavení a předmětů, které máte v domácnosti (a pojišťovna ve svých Všeobecných pojistných podmínkách). Pojištění se vztahuje na věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo uspokojování potřeb jejích členů. Týká se tedy většiny věcí, které máte v bytě: ať už se jedná o nábytek, koberce, záclony, peřiny nebo domácí spotřebiče jako je pračka, lednice, vysavač, mixér, fén apod. Dále pak audio-video techniky jako je televize, video, DVD přehrávač, rádio, pojištěny jsou i sportovní potřeby, hudební nástroje, šperky, umělecká díla a peníze, ale také knihy, oblečení, obuv všeho druhu, běžnou zásobu potravin, léky, kosmetiku atd.

Jednoduše řečeno do pojištění domácnosti spadají předměty, které jsou v ní fyzicky umístěny. Odvezete-li si však na léto televizi na chatu, už se na ni pojistka nevztahuje. Naopak, koupíte-li si do domácnosti nový předmět (např. myčku nádobí), automaticky se na něj pojistka rozšíří.

Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání

Víte, jak se pojistit? Kde vzít peníze na dovolenou? Jak a čím na dovolené platit? Jak zajistit váš opuštěný dům či vaši nabitou "turistickou kapsu"? Kdo pomůže vašemu v zahraničí havarovanému autu? Co dělat s domácími mazlíčky, které nechcete brát s sebou? Odpovědi na tyto a další mnohé otázky naleznete v našem novém tématickém seriálu Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání.
Najdete zde také aktuální kurzy měn, základní geografické údaje o zemích celého světa a spoustu dalších praktických rad.


Výši pojistné částky, tzn. na kolik si vybavení své domácnosti ceníte, si určíte sami. Ovšem hodnotu předmětů, které nepatří do "běžné" výbavy domácnosti nebo jsou drahé, kryje základní pojištění jen do určité výše (vztahují se na ně tzv. pojistné limity) nebo vůbec (jsou uvedeny ve výlukách z pojistného plnění). Chcete-li, aby vám pojišťovna při jejich případném poškození či krádeži zaplatila víc (a umožňuje-li to pojišťovna), musíte si sjednat (a připlatit) doplňkové pojištění. Mezi věci s omezenou výší plnění obvykle patří audio-videotechnika, výpočetní technika, hudební nástroje, jízdní kola, šperky, starožitnosti a umělecká díla a pochopitelně také peníze a cennosti.

Za pojistku zaplatíte víc i v případě, že bydlíte např. v povodňové oblasti, za zvýšené riziko pojistné události může pojišťovna vyžadovat vyšší částku pojistného. Zvažte, jaká rizika se vás týkají a jaká nikoli. Např. stojí-li váš dům daleko od vodních toků nebo na kopci, dopojistit se proti povodním je nadbytečné.

Domácnosti lze pojistit proti škodám způsobeným těmito událostmi:

 • úderem blesku, výbuchem, požárem, pádem či nárazem letadla,
 • vichřicí,
 • povodní nebo záplavou,
 • sesuvem nebo poklesem půdy,
 • krupobitím,
 • sesouváním nebo zřícením lavin,
 • pádem stromu nebo stožáru,
 • tíhou sněhu nebo námrazy,
 • zemětřesením,
 • poškozením nebo zničením věcí vodou z vodovodního zařízení,
 • nárazem motorového vozidla, jeho části nebo nárazem přepravovaného nákladu,
 • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismem),
 • krádeží, loupeží,
 • kouřem,
 • aerodynamickým třeskem,
 • loupežným přepadením,
 • mrazem na topném systému,
 • vystoupnutím vody z odpadního potrubí,
 • přepětím,
 • únikem vody z akvária,
 • atmosférickými srážkami.

Nabídka jednotlivých pojišťoven se však liší, neplatí, že každá pojišťovna vás pojistní proti všem výše uvedeným rizikům. Je nutné si přečíst pojistné podmínky.

Zdroj Finanční poradce

Na jak vysokou částku domácnost pojistit?

Výše pojistky by měla odpovídat ceně všech předmětů v domácnosti. Zloděj vám pravděpodobně oblečení neodnese, ale v případě živelní pohromy (např. požáru), můžete přijít o všechno. A současně se vyplatí jednou za čas zkontrolovat, zda výše pojistného plnění odpovídá současné hodnotě věcí a vybavení bytu. Jestliže jste smlouvu uzavřeli už před "pár lety", možná vlastníte cennější věci než dříve a v případě pojistné události byste mohli dostat jen zlomek částky potřebné k pořízení věcí nových.

Dalším důležitým momentem je volba, zda věci pojistit na časovou nebo novou cenu. Podrobně jsme se tomuto tématu věnovali v článku Nová nebo časová? Klíčový to údaj! Pojištění na novou cenu je právě to, které pokryje nákup nových věcí (stejné kvality a parametrů). Pojištění na cenu časovou znamená, že pojišťovna z aktuální hodnoty věci ještě odečte opotřebení věci. V takovém případě bude finanční náhrada významně nižší.

Na co se obvykle vztahují výluky?

Každá z pojišťoven ve svých pojistných podmínkách stanovuje tzv. výluky z pojištění, na které se pojistné krytí nevztahuje. V základním pojištění je pochopitelně více výluk než v dražší variantě. Výluky se týkají jednak věcí v bytě (např. věci nájemníků, plány a projekty, lodě či letadla, věci sloužící k podnikání nebo věci, které převezmete za účelem poskytnutí služby – výroba, oprava věci) a jednak příčin, které pojistnou událost způsobí (např. teroristické útoky, válečné události, úmyslné jednání či jaderné reakce).

Výčet výluk je rozsáhlý a obvykle jej pojišťovny příliš nezdůrazňují a odkazují na pojistné podmínky. Doporučujeme si je před podpisem smlouvy pečlivě prostudovat. Jinak je např. definována povodeň (zvýšení hladiny vodních toků) a jinak záplava (vytvoření souvislé vodní plochy) a pokud výlukám nebudete věnovat patřičnou pozornost, může se vám bohužel stát, že pojišťovna odmítne pojistku uhradit.

Kolik pojištění domácnosti stojí a co pojistku zlevní?

V USA se údajně můžete pojistit i proti mimozemšťanům. Ovšem v případě pojistné události musíte pojišťovně věrohodně dokázat, že to bylo právě UFO, co poškodilo či zničilo vaši domácnost.
Cena pojištění závisí na mnoha faktorech: na výši sjednaného pojistného krytí, na výši spoluúčasti, na lokalitě, kde se pojištěná domácnost nachází, na úrovni zabezpečení domácnosti. Na základě vyhodnocení těchto faktorů pojišťovna posoudí, jak je pojištění zrovna té vaší domácnosti rizikové. Logicky platí čím vyšší riziko, tím vyšší pojistné.

O tom, kolik za pojistku zaplatíte, rozhoduje i to, jakou částkou (či procentem) budete ochotni se na podílet na úhradě případné škody (pojistném plnění). Platí, že čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistná částka. Pokud přijmete část rizika na sebe, budete mít pojištění o něco levnější. Pojišťovna totiž předpokládá, že bezpečnost pojištěných věcí tak bude i více i ve vašem vlastním zájmu a budete je lépe hlídat. Je ovšem třeba počítat s tím, že ve chvíli, kdy dojde k pojistné události, pojišťovna od plnění odečte částku, kterou jste se zavázali přispívat a u menších částek je to znát (např. při spoluúčasti ve výši 3 000 Kč a škodě 5 000 Kč, dostanete jen 2 000 Kč). Tzn. výši spoluúčasti dobře zvažte.

Asistenční služba k pojištění navrch

K pojištění domácnosti nabízí asistenční služby tři pojišťovny: Allianz pojišťovna (profil, názory), ČSOB Pojišťovna (profil, názory) a Generali pojišťovna (profil, názory). Domácí asistence primárně zahrnuje pohotovostní služby, které vyžadují okamžité řešení při technických haváriích nebo závadách v domácnosti. Další službou je zprostředkování smluvních řemeslníků pojišťovny. Rozsah asistenčních služeb se liší v závislosti na pojišťovně. Více informací o domácí asistenci najdete v článku Asistenční služba: ano, nebo ne?

Podmínkou pro výplatu pojistného plnění v případě krádeží bývá překonání zabezpečující překážky. Pojišťovny často inzerují, že žádné zvláštní požadavky na zabezpečení domácnosti nemají nebo postačí bezpečností zámek. Ale pozor, stupeň zabezpečení může korespondovat s limitem výše pojistného plnění, čím nižší zabezpečení, tím nižší pojistné plnění. Naopak někdy za lepší zabezpečení domácnosti získáte slevu na pojistném.

Výši pojistky může ovlivnit i to, jak často ji platíte (měsíčně, čtvrtletně, ročně apod.). Slevu často získáte při roční platbě, naopak u čtvrtletních a pololetních plateb je k pojistnému účtována přirážka. Bonusy některé pojišťovny poskytují i klientům, kteří po určité období pojistku nečerpali, tzn. nedošlo u nich k žádné pojistné události.

Modelový příklad: možnost porovnání

Každá pojišťovna má v základním pojištění trochu odlišnou definici rizik, rozsah specifických předmětů zahrnutých do pojištění i rozdílné limity pojistného plnění. Porovnat si je můžete na našem modelovém příkladu. Požádali jsme pojišťovny o parametry a výpočet pojistného pro domácnost v nezáplavové zóně, pojištěnou na 500 000 Kč se spoluúčastí 3 000 Kč včetně (u ČSOB pojišťovny je počítáno s 2 000 Kč, spoluúčast 3 000 Kč tato pojišťovna nepoužívá), platba pojistného 1x ročně, pojištění na novou cenu věcí.

Modelový příklad pojištění u jednotlivých pojišťoven
Pojišťovna Lokalita Požadavky na zabezpečení; případné slevy Pojistné limity Cena pojistného ročně (bez slev)
Česká pojišťovna (profil, názory) pět pásem (I. až V.*) nepředpisuje, ale limit pojistného plnění se podle zabezpečení liší; sleva 10 % bezpečnostní vstupní dveře a 20 % bezpečnostní vstupní dveře a napojení na pult centralizované ochrany 0 Kč věci svěřené zaměstnavatelem k výkonu práce, náklady na opravu stavebních součástí domu; 2 000 Kč náklady na opravu stavebních součástí bytu a věci v nebytových prostorech; 5 000 Kč platné tuzemské státovky, domácí zvířata a rostliny, věci uložené v nebytových prostorech a věci osobní potřeby na sobě a u sebe; 10 000 Kč věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, drahé kovy, kůže, kožešiny, hudební nástroje a sportovní potřeby; 30 00 Kč přístroje a zařízení z oblasti audiovizuální a věci kult. a hist. hodnoty, drahé kovy a státovky v trezoru I. 1 992 Kč; II. 1 688 Kč; III. 1 504 Kč; IV. 1 300 Kč, V. 1 232 Kč
ČSOB Pojišťovna (profil, názory) A. Praha a větší města s vyšším výskytem kriminality; B. obce do 10 000 obyvatel; C. ostatní nepředpisuje, ale limit pojistného plnění se podle zabezpečení liší max. 15 % z ceny cenností, věcí zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitností, sbírek, sportovních potřeb, elektronických zařízení, fotoaparátů a filmovacích a optických přístrojů, strojů a strojních zařízení; 1 500 Kč za ztrátu klíčů; 5 000 Kč za zvířata a věci osobní potřeby u sebe, na sobě nebo odložené na místě k tomu určeném; 20 000 Kč za peníze; 50 000 Kč za věci uložené v příslušenství domácnosti nebo garáži na jiné adrese A. 1 722 Kč, B. 1 013 Kč; C. 1 317 Kč
Uniqa (profil, názory) A. Praha (a cca 70 dalších měst, rekreační objekty a objekty na samotách); B. ostatní lokality nepředpisuje, limit pojistného plnění shodný, ale "zabezpečené" domácnosti mají až o 50 % levnější roční pojistné; sleva 10 % za bezpečností dveře a 20 % za EZS 40 000 Kč na cennosti (peníze, šperky, vkladní knížky, sbírky známek a mincí) A. 1 600 Kč; B. 1 100 Kč
Triglav (profil, názory) A. Praha; B. krajská města; C. obce předpisuje podle výše pojistného plnění (náš příklad: dveře musí mít bezpečnostní štít a cylindrickou vložku, obojí s certifikátem a přídavným bezpečnostním zámkem nebo EZS; skla v oknech do 2,5 m nad zemí musí mít bezpečnostní fólii nebo mříž) limity jsou stanoveny % z pojistné částky: 1 % zvířata; 2 % hotovost; 3 % sportovní potřeby mimo kol; 4 % jízdní kola, kožichy, kožešiny; 5 % cennosti, sbírky, věci umělecké a historické hodnoty a zahradní mechanizace; 8 % fotoaparáty a optická technika; 10 % audiovizuální a výpočetní technika A. 2 025 Kč; B. 1 665 Kč, C. 1 125 Kč
Allianz (profil, názory) A. Praha; B. středně velká města**; C. ostatní minimálně bezpečnostní zámek; sleva 20 % pro domácností v patře za bezpečnostní dveře, za EZS i pro domácnosti v přízemí 1% peníze a ceniny; 5 % peníze a ceniny v trezoru a jízdní kolo; 20 % elektronika, optika a cennosti - šperky, umělecká díla, starožitnosti apod. (max. však 5 % za 1 ks) A. 2 660 Kč; B. 1 852 Kč; C. 1 330 Kč
Generali (profil, názory) A. Praha; B. středně velká města***; C. ostatní jeden bezpečnostní zámek limity jsou stanoveny % z pojistné částky: 10 % elektronika a cennosti A. 2 150 Kč; B. 1 650 Kč; C. 1 150 Kč
Kooperativa (profil, názory) A. Praha; B. Brno, Ostrava, Kladno; C. obce****; D. ostatní zamčené dveře, zavřená okna, bezpečnostní vstupní dveře nebo EZS; při lepším zabezpečení sleva až 20 % pro základní variantu pojištění Prima: 5 % z pojistné částky za věci uložené v nebytovém prostoru bytu a událost mimo místo pojištění; 10 % cennosti, věci zvláštní hodnoty a stavební součásti; 15 % za věci uložené v nebytovém prostoru rodinného domu; 15 % elektronika, optika, nosiče informací; 10 000 Kč peněžní hotovost, vkladní a šekové knížky, platební karty; 20 000 Kč zvířata; 30 000 Kč věci sloužící k výdělečným účelům a náhrady na náhradní ubytování A. 2 700 Kč; B. 2 430 Kč; C. 1 800 Kč; D. 1 215 Kč
Hasičská vzájemná pojišťovna (profil, názory) A. Praha; B. středně velké město; C. obce standardní zabezpečení limity se v některých kategoriích liší pro nebezpečí odcizení a ostatní nebezpečí: cennosti 20 000 Kč (do výše poj. částky); peníze v hotovosti 5 000 Kč obojí; stavební součásti 5 000 Kč; domácí zvířata 20 000 Kč, u odcizení navíc 5 000 Kč výběr vkladu a 20 000 Kč elektronika A. 1 620 Kč; B. 1 080 Kč; C. 540 Kč
*Riziková pásma ČP: I. Praha, Ostrava; II. Bohumín, Brno, Havířov, Chomutov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Liberec, Litvínov, Most, Plzeň; III. Bílina, České Budějovice, Česká Lípa, Český Těšín, Děčín, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jablonec n/N, Jihlava, Nový Jičín, Olomouc, Pardubice, Prostějov, Sokolov, Teplice, Třinec, Ústí n/L, Zlín; IV. okresní města, pokud nejsou uvedena v I., II. nebo III. pásmu; V. ostatní města a obce, pokud nejsou uvedena v I., II., III., nebo IV. pásmu
** Druhé pásmo Allianz: Brno, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Chomutov, Jihlavu, Karlovy Vary, Karvinou, Kladno, Liberec, Most, Olomouc, Opavu, Ostravu, Pardubice, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín
*** Druhé pásmo Generali: Benešov u Prahy, Beroun, Brno, České, Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek Místek, Havířov, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kralupy nad. Vltavou, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Lovosice, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Most, Neratovice, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Příbram, Slaný, Tábor, Teplice, Třinec, Ústí nad. Labem, Zlín
**** Třetí pásmo Kooperativa: Beroun, Benešov, Bohumín, Brandýs n L., ČB, Český Těším, Děčín, Frýdek Místek, Frýdlant n O., Havířov, Hradec Král., Cheb, Chomutov, Jablonec n N., Jihlava, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kralupy n. V., Liberec, Litoměřice, Litvínov, Lovosice, Mladá Boleslav, Most, Neratovice, Olomouc, Opava, Orlová, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Přerov, Příbram, Slaný Sokolov, Tábor, Teplice, Třinec, Ústí nad Labem, Zlín

Máte svoji domácnost pojištěnou? Už jste někdy uplatnili požadavek na pojistné plnění? S jakým výsledkem? Myslíte si, že pojištění domácnosti je drahé, nebo levné?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Nenechte o dovolené byt zlodějům: účinné a jednoduché triky

6. 6. 2006 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Nenechte o dovolené byt zlodějům: účinné a jednoduché triky

Červen až září je oblíbená doba dovolených. Jak vám ukážeme na policejních statistikách, je to bohužel také oblíbená část roku pro bytové zloděje. Podívejme se na účinné maličkosti,... celý článek

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

16. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

Červen až září je oblíbená doba dovolených. Jak vám ukážeme na policejních statistikách, je to bohužel také oblíbená část roku pro bytové zloděje. Podívejme se na účinné maličkosti,... celý článek

Nezvané návštěvy? Ať platí pojišťovna

2. 12. 2004 | Jan Kurka

Nezvané návštěvy? Ať platí pojišťovna

Bydlení je vystaveno mnohým rizikům, pojištěním lze ovšem případné škody zmírnit. Poradíme vám, co je nutné podniknout, chcete-li si pojistit domácnost, na co si při uzavírání pojistky... celý článek

Pozdě bycha honit! Obzvlášť po dovolené…

9. 6. 2003 | Simona Ely Plischke

Pozdě bycha honit! Obzvlášť po dovolené…

"Všude dobře, doma nejlíp," zní staré rčení. Platí ale i v případě, kdy se vrátíte z dovolené a své hnízdo naleznete vykradené, vytopené nebo jej dokonce nenaleznete vůbec? Pojištění... celý článek

Nová nebo časová? Klíčový to údaj!

6. 6. 2003 | Simona Ely Plischke

Nová nebo časová? Klíčový to údaj!

Před rokem pan Anketník koupil za 50 tisíc korun nový počítač, který mu během jeho nepřítomnosti odcizil zloděj. Z pojistky domácnosti získal jen necelých 15 tisíc. Nedivte se, Jiří... celý článek

Partners Financial Services