Malé peníze: Odvody na pojistné za práci pro vlastní společnost

Jan Müller | rubrika: Když se řekne | 18. 1. 2012 | 1 komentář
Malé peníze: Odvody na pojistné za práci pro vlastní společnost
Další odpověď na čtenářskou otázku. Tentokrát si Jan Müller přizval na pomoc účetního a daňového poradce. Otázka se týká povinných odvodů z příjmů, pokud jste zaměstnaní a další příjem vám plyne z vlastní společnosti.

Otázka: Jsem společník společnosti s ručením omezením, za práci pro eseróčko dostávám víceméně symbolickou měsíční odměnu ve výši 5 000 Kč. Zároveň chodím normálně do práce. Zachytil jsem, že snad za mě teď s. r. o. bude muset nově platit nemocenské pojištění. Je to pravda? A jak se bude počítat? A jak je to se sociálním pojištěním?

Jde o poměrně specifickou otázku, navíc od letošního ledna došlo k některým změnám v příslušných zákonech, proto jsme požádali o konzultaci účetního a daňového poradce Martina Němce, který se specializuje na malé a střední podniky a družstva.

Dotazu rozumíme tak, že pobíráte odměnu jednatele ve výši pět tisíc korun měsíčně. Konec konců, dnes je prakticky jedno, z jakého titulu odměnu pobíráte, rozhodující je, že máte příjem v této výši.

Nemocenské pojištění

Pokud jde o nemocenské pojištění, je nejprve nutné se podívat, jaký je takzvaný rozhodný příjem a v jakém poměru k němu je váš příjem z vaší společnosti. Z příjmů nižších než rozhodný příjem se totiž nemocenské pojištění neodvádí. Rozhodný příjem je v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, definován v § 6, odstavci 5 takto:

„Rozhodný příjem činí 2 000 Kč. Vláda zvýší nařízením částku rozhodného příjmu od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu; rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení.“

Celou strašidelnou citaci uvádíme jen proto, že ony obsáhle líčené podmínky pro zvýšení rozhodného příjmu ze dvou tisíc korun byly pro rok 2012 naplněny. Rozhodný příjem od letošního prvního ledna činí 2 500 Kč. Od této hranice se tedy letos odvádí nemocenské pojištění.

Pak se musíme podívat, jestli spadáte mezi pojištěné osoby, rozumějte povinně pojištěné. A to je právě letošní novinka: zákon 470/2011 Sb. doplňuje mimo jiné také definice okruhu pojištěných osob. Nově mezi ně patří také „společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni“.

Anketa

Odkazujeme na pátý odstavec článku, na tu citaci ze zákona, sázenou kurzivou. Rozumíte jí?

V daném případě příjem tazatele přesahuje stanovenou hranici a tazatel bude tedy účasten nemocenského pojištění nejen jako zaměstnanec, ale také jako společník společnosti. A výše nemocenské (ale také dalších dávek – například peněžité podpory v mateřství) pak případně rovněž odpovídá výši všech prostředků odvedených na nemocenské pojištění. Sazba pojistného, kterou zaměstnavatel, ale i tazatelovo s. r. o., musí odvádět, je 2,3 procenta příjmu.

Důchodové pojištění


Co se týká důchodového pojištění, které má zřejmě tazatel na mysli, v roce 2011 byl rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění ve výši 6 200 Kč (čtvrtina průměrné mzdy podle ČSÚ). Tato hranice byla zrušena, od letoška platí týž rozhodný příjem. Od hranice 2 500 Kč je tazatel účasten jak nemocenského, tak i důchodového pojištění. Sazba důchodového pojištění pro zaměstnance momentálně činí 6,5 procenta.

Pokud by tazatel neměl stabilní příjem, ale jeho příjem by se v jednotlivých měsících měnil, byl by účasten obou pojištění pouze v měsících, kde by limit pro rozhodný příjem překročil.

Autor vlastní a provozuje web Malé peníze, otázky posílejte na redakční mail

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+17
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Začínáme podnikat: Sociální a zdravotní pojištění

16. 1. 2012 | Michal Chleboun | 6 komentářů

Začínáme podnikat: Sociální a zdravotní pojištění

Nejen daněmi živ je erár. K základním povinnostem podnikatele platí také přispívání na sociální systém a systém veřejného zdravotního pojištění. Podívejme se na to, co všechno je třeba... celý článek

Začínáme podnikat: Zakládáme společnost s ručením omezeným

12. 12. 2011 | Michal Chleboun | 1 komentář

Začínáme podnikat: Zakládáme společnost s ručením omezeným

Kdo se nechce spolehnout na služby specialisty a nekoupí již existující firmu nebo si ji nenechá založit na míru, může ji založit sám. Ukážeme vám, že to není nic složitého. Stačí jen... celý článek

Začínáme podnikat: Právní formy podnikání

28. 11. 2011 | Michal Chleboun | 1 komentář

Začínáme podnikat: Právní formy podnikání

Při každém studiu by mělo vedle teorie dojít také na praxi, my ale volíme opačný postup a poté, co jsme prošli docela praktickým startem, odbudeme si dnes teoretickou odbočku, abychom... celý článek

Podnikáte a stěhovali jste se? Pražská sociálka vám nachystá projížďku na úředním šimlovi!

9. 5. 2011 | František Mašek | 2 komentáře

Podnikáte a stěhovali jste se? Pražská sociálka vám nachystá projížďku na úředním šimlovi!

Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat. V Praze to platí dvojnásob. Pokud podnikáte, místní sociálka vám stěhování pěkně osladí. Normálně je každý rád, když mu dáváte peníze.... celý článek

Partners Financial Services