Před čtyřmi lety je sedřela z kůže Finpomoc. Prokletí se vrací!

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 15. 8. 2011 | 92 komentářů
Jako by se upsali ďáblu. Od chvíle, kdy podepsali smlouvu s Finpomocí, se nemůžou odrazit ze dna. Půjčili si patnáct tisíc, zaplatili až čtyřikrát tolik. Legálně je sedřela z kůže. A teď? Když dluh konečně doplatili, prodala jejich bianco směnky a oni musí platit znovu.
Před čtyřmi lety je sedřela z kůže Finpomoc. Prokletí se vrací!

Zapomněli jste, kdo nebo co je Finpomoc? Stovky těch, kteří jí naletěli, nezapomenou nikdy. Pro ostatní malá rekapitulace. Rok 2007. Tady začíná příběh, na jehož konci stojí dlouhá řada napálených. Polovina „jen“ ve vážné existenční krizi, druhá „v péči“ exekutora. Jednou z poškozených byla i paní Zdena. Příjmení zveřejňovat nechce, ale o svých zážitcích vypráví ochotně. Doufá, že medializace celého problému ji pomůže domoci se spravedlnosti.

Firma si nestrhávala splátky. Pokutu za to napařila klientům

Dostala jsem se do finanční tísně, potřebovala jsem rychle peníze. Finpomoc tehdy nabízela jednoduché řešení,“ začíná vyprávět. Podobně jako spousty dalších si od firmy půjčila patnáct tisíc. „Na začátku působili vstřícně, jen tlačili na rychlý podpis smlouvy… A já podepsala,“ líčí Zdena. Jenže ve smlouvě byla ukrytá poměrně nestandardní podmínka: první splátka úvěru je splatná v den jeho poskytnutí. „Na to mě ale neupozornili, říkali, že mám platit každý patnáctý den v měsíci,“ říká Zdena. Klienti museli Finpomoci poskytnout přístup ke svému inkasu. „Dohoda byla, že si budou splátky sami strhávat,“ říká Zdena.

Po několika týdnech dostala dopis, že firmě dluží třicet tisíc. „Prý jsem nedodržela smluvní podmínky, takže musím okamžitě splatit celou půjčku a navrch pokutu z prodlení,“ vypráví. Zdena se snažila bránit tím, že si přece firma měla peníze strhávat sama. Nikdo už se s ní ale nebavil. Ve smlouvě totiž byla sjednaná takzvaná ztráta výhody splátek v případě prodlení klienta. A inkaso neinkaso, za řádné a včasné uhrazení splátek dle smlouvy odpovídal dlužník. „Samozřejmě jsem neměla na to, abych celou sumu hned zaplatila,“ říká Zdena. A tak záhy zjistila, že má zablokovaný účet a je na ni uvalena exekuce. „Dohromady mě to nakonec vyšlo na šedesát tisíc,“ vykládá.

Rozhodčí doložka vás položí rychle

Do exekuce padali klienti Finpomoci jak zralé hrušky. Úvěrová smlouva totiž obsahovala rozhodčí doložku, podle které měli veškeré spory mezi klienty a Finpomocí řešit rozhodci 1. Moravské rozhodcovské společnosti. A soud jejich rozhodnutí, jak bývá zvykem, ve většině případů automaticky oštemploval.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Všechno nasvědčovalo tomu, že se od začátku jednalo o dobře promyšlené divadlo a Finpomoc úmyslně uváděla klienty v omyl, aby jim mohla napařit pokutu, díky které vydělala mnohonásobně více, než jim půjčila. Již v roce 2007 se do ní ostře opřelo Sdružení na obranu spotřebitelů (SOS). Jeho zástupce Jan Šulc tehdy našemu serveru řekl, že jednání Finpomoci naplňuje skutkovou podstatu lichvy. SOS shromáždilo několik poškozených a podalo na Finpomoc trestní oznámení. Obvodní soud pro Prahu 1 nakonec v prosinci 2008 rozhodnul v jejich prospěch.

Bianco směnky teď vymáhá zaoceánská firma

Paní Zdena tehdy o společném trestním oznámení nevěděla. Podobně jako stovky dalších celý dluh postupně splatila. „Letos mi ale přišel od soudu směnečný platební rozkaz. Finpomoc totiž prodala směnky všech klientů nějaké americké společnosti a ta je po nás vymáhá. Mám celou sumu zaplatit znovu. Nevím, kde bych na to vzala, je to jako zlý sen. Copak to nikdy neskončí?“ ptá se Zdena.

„Zaoceánská“ firma z daňového ráje

Daňoví andělé

Kde leží světový daňový ráj č. 1? Možná byste tomu nevěřili. V Delaware, druhém nejmenším státě USA. Ve státečku velkém zhruba jako kraj Vysočina přesáhl počet registrovaných firem počet obyvatel. Společností tu podle zdějšího vládního webu sídlí na 900 tisíc, obyvatel zhruba 850 tisíc.

Zdejší Limited Liability Company (LLC, zhruba „společnost s ručením omezením“) může být tvořena jediným člověkem, a když nepodniká na území USA a platí paušální poplatek 100 dolarů ročně, nemusí už platit žádné daně a prakticky nikoho nezajímá. Anonymita vlastníků je samozřejmostí. A USA jako sídlo firmy zní potenciálním obchodním partnerům tak nějak líp než Kajmanské ostrovy.

Loni vzbudil v Česku pozornost průzkum, podle kterého třetina firem zvažuje přesun do některého z daňových rájů. Kvůli obavám ze zvyšování daní, kvůli politické nestabilitě a kvůli neustálým změnám legislativy. Web státu Delaware nabízí ke stažení brožurky, jak a proč si zde zakládat společnost, zatím v angličtině, portugalštině a čínštině. Vzhledem k tomu, že zvýšení daní je na pořadu dne, máme politické prostředí trvale labiliní a zákonodárství v permanentní revoluci, je na čase se ptát, kdy přibude čeština.

Poškození klienti propadají zoufalství. Jistá naděje pro ně ale existuje. Celého případu se totiž ujala právnička Alexandra Juráčková z občanského sdružení Nedejte se. „Celý vtip je v tom, že Finpomoc podepsala s klienty smlouvu o půjčce, kterou zajistila bianco směnkou,“ vysvětluje právnička. Tedy směnkou, ve které je uveden a podepsán směnečný dlužník, ale není vyplněna částka a splatnost. „K bianco směnce se dělá takzvaný směnečný protokol, kde se přesně napíše, za jakých podmínek směnka bude vyplněna v budoucnu,“ pokračuje právnička. Jenže zástupci Finpomoci s klienty tento protokol nesepsali. „To mě vede k závěru, že už tehdy měli s bianco směnkami nekalé úmysly,“ dodává. Klienti své dluhy postupně doplatili, jenže Finpomoc jim směnky nevrátila. Místo toho je prodala americké firmě Renegade North LLC, která je teď vymáhá. Směnečný soudce Městského soudu v Praze Radim Novotný potvrdil agentuře Mediafax, že americká firma zažalovala už 400 klientů Finpomoci.

Trestný čin, soudí právnička

S bianco směnkou je ta potíž, že když už je vyplněná, nemáte jak prokázat, že nebyla vyplněná od počátku,“ říká právnička Juráčková. Pokud se lidé sami brání u civilního soudu, který směnečný platební rozkaz vydal, nemají podle ní vůbec šanci se něčeho domoci. „Směnka je cenný papír. Pokud je řádně vyplněná a má všechny náležitosti, soud vůbec nezkoumá původ dluhu. Nezajímá se o to, že zajišťovala půjčku, která je dávno splacená. Vydá automaticky směnečný platební rozkaz,“ vysvětluje Juráčková. Advokátka je přesvědčená, že zástupci Finpomoci uvedli klienty úmyslně v omyl a směnečný protokol s nimi nesepsali, aby se na jejich úkor mohli obohatit. Jednotlivě však podle ní lidé neuspějí u civilního soudu ani na policii. „Jedinou šanci vidím v tom, že podáme hromadné trestní oznámení, kterého se zúčastní desítky či stovky osob, pak už se tím policie zabývat začne,“ míní právnička. V trestním řízení totiž platí zásada vyhledávání, orgány činné v trestním řízení si musí samy shromažďovat důkazy a měly by případ posuzovat v souvislostech. Mohly by tedy zohlednit i dřívější podvody Finpomoci. „Poškození by si v trestním řízení vzájemně svědčili,“ říká právnička.

Zaplatit musíte, ale máte šanci získat peníze zpět

A co mají lidé dělat bezprostředně po obdržení směnečného platebního rozkazu? „Pokud mají nějaké peníze, doporučila bych jim, aby raději zaplatili, aby se znovu nedostali do exekuce,“ radí právnička Juráčková. Pokud se ale přidají k hromadnému trestnímu oznámení, mohou pak v rámci adhezního řízení o náhradě škody požadovat peníze zpět. Je podle ní ale zbytečné vymáhat je po firmě Renegade North LLC, té totiž nikdo neprokáže, že nejednala v dobré víře a že o původu směnek věděla. „Trestní oznámení musíme podat na konkrétní lidi, kteří byli jednateli Finpomoci v době, kdy se smlouvy podepisovaly,“ vysvětluje Juráčková. A jaké dává advokátka úspěchu v trestním řízení šance? „Řekla bych, že šance je tak šedesátiprocentní. Mohl by z toho vzejít i docela zajímavý judikát. Pokud se prokáže, že směnky vznikly v důsledku trestné činnosti, mohli bychom se pokusit o to, aby to soud zohlednil i v civilním řízení a žaloby americké firmy zamítnul s tím, že dluh vzniknul trestnou činností,“ říká právnička.

Neskládejte zbraně před bojem

Pasť jak uhoď

Anketa

Finpomoc.cz jednala

Samozřejmě jsme se snažili získat také vyjádření někdejšího jednatele Finpomoci Stanislava Váchy. Vypátrat se nám ho ale nepodařilo. V první vlně sporů roku 2007 se hájil tím, že podmínky smlouvy byly naprosto jasné a nechápe, proč je klienti nedodrželi. Společnost podle něj žádný zákon neporušila. Váchu v křesle jednatele později vystřídal Španěl Adrian Jimenez Mena a toho zase Slovák Ľuboš Macháč, který na postu setrvává dodnes. Stoprocentní podíl Finpomoci nyní vlastní Gilardino Limited se sídlem na Gibraltaru. Zda se do oněch končin odebral také někdejší jednatel Vácha, nebo zda sedí doma v Kladně za pecí, budou muset ověřit orgány činné v trestním řízení. Pokud ovšem bude nakonec hromadné trestní oznámení skutečně podáno... Občanské sdružení Nedejte se k tomu poškozeným nabízí bezplatnou pomoc. A právnička Juráčková je burcuje, aby se nevzdávali. „Samozřejmě, že úspěch není úplně zaručen, ale nemůžou přece před takovými podvodníky jen odevzdaně složit zbraně!

Prodala Finpomoc vaše bianco směnky?

Obraťte se na občanské sdružení Nedejte se a přidejte se k hromadnému trestnímu oznámení.
Napište na e-mailovou adresu osnedejtese@seznam.cz nebo kontaktujte přímo advokátku Alexandru Juráčkovou na telefonu +420 606 806 889. Sdružení nabízí všem poškozeným bezplatnou pomoc.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+38
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 92 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

15. 8. 2011 1:41, Pavel

Já bych se tohoto způsobu vydělávání peněz bál. Jednou, a podle mě to nebude zase až tak dlouho trvat, se najde někdo, kdo to prostě neustojí, vezmě zbraň a půjde to řešit. A ono to řešení je. Odhlédněme teď od práva a morálky, zoufalí lidé dělají zoufalé činy. A když pak někdo vystřílí takovou agenturu, co se mu může stát? Místo pod mostem dožije v kriminále. Čili na tom bude docela dobře. A když ne, tak ho sejmou cajti v nějaké přestřelce. Taky lepší než chcípat na kurděje v zimě pod mostem.

+40
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (92 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Spotřebitelské úvěry: přestanou být rozhodčí doložky noční můrou?

2. 8. 2011 | František Mašek | 5 komentářů

Spotřebitelské úvěry: přestanou být rozhodčí doložky noční můrou?

Možnost zneužít rozhodčí řízení u spotřebitelských smluv může být v příštím roce menší. Připravovaná změna zákona zpřísní podmínky pro činnost rozhodců, rozhodčí doložky budou muset... celý článek

Rozhodčí doložky: trik, jak zbavit spotřebitele práv?

9. 2. 2011 | Ivo Jeník | 26 komentářů

Rozhodčí doložky: trik, jak zbavit spotřebitele práv?

Rozhodčí doložka nemá nic společného s fotbalovým rozhodčím. Jejím podpisem potvrzujeme, že náš případný spor s druhou stranou smlouvy nebude řešit soud, ale rozhodce. Může to mít své... celý článek

Žaloba SOS klientům Finpomoci peníze nejspíš nevrátí

27. 7. 2007 | Milan K. Osvaag | 1 komentář

Žaloba SOS klientům Finpomoci peníze nejspíš nevrátí

Tři měsíce po trestním oznámení podalo Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) na úvěrovou společnost Finpomoc.cz ještě žalobu na zdržení se protiprávního jednání. Klienti, kteří museli... celý článek

V kauze Finpomoc se bude lichva prokazovat těžko

18. 5. 2007 | Milan K. Osvaag | 12 komentářů

V kauze Finpomoc se bude lichva prokazovat těžko

Už čtyři desítky klientů úvěrové společnosti Finpomoc.cz se chystají připojit k trestnímu oznámení, které na firmu podalo Sdružení obrany spotřebitelů pro podezření z podvodu a lichvy.... celý článek

Finpomoc.cz: finanční výpomoc, nebo vydírání bezmocných?

17. 4. 2007 | Milan K. Osvaag | 104 komentářů

Finpomoc.cz: finanční výpomoc, nebo vydírání bezmocných?

S rostoucím počtem lidí žijících na dluh rostou i řady firem nabízejících půjčky za podivných podmínek. Pro lidi ve finanční tísni jsou tyto mnohdy jedinou šancí jak zaplatit jiné splatné... celý článek

Partners Financial Services