Přišli jste o příjmy, ale kompenzační bonus už nedostanete

Nový kompenzační bonus – pokračování jarního programu Pětadvacítka – je mnohem přísnější než jeho předchůdce. Na podporu nedosáhne ani řada podnikatelů, kteří přišli o příjmy v důsledku vládních omezení. A když už ji dostanou, bude v praxi nižší než na jaře.
Přišli jste o příjmy, ale kompenzační bonus už nedostanete

Zdroj: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Nejdřív ta lepší zpráva: Vláda oživila takzvaný kompenzační bonus pro OSVČ ve stejné výši jako na jaře, tedy 500 korun za den. Jde o volné pokračování programu, který ministryně financí Alena Schillerová původně nazvala Pětadvacítka.

Základní podmínky jsme na webu Peníze.cz popsali hned poté, co se na nich ministři v pátek dohodli. Během dneška schválili vládní návrh i poslanci, teď míří k senátorům. Příjem žádostí začne zřejmě až na začátku listopadu (po definitivním přijetí zákona a zveřejnění ve Sbírce zákonů).

Horších zpráv je daleko víc. Na podporu tentokrát plno podnikatelů nedosáhne. Samozřejmě, pomineme základní výjimku: zatímco na jaře ji prakticky mohl dostat skoro kdokoliv, teď podpora míří na ty, kteří skutečně přišli o výraznou část příjmů. Jenže i na tuhle skupinu jsou nové podmínky hodně přísné.

Zákon definuje možné příjemce bonusu příliš formálně a úzce. Jsou to prakticky jenom ti, komu vláda svými nařízeními bezprostředně zakázala nebo omezila podnikání. Případně na nich závislí dodavatelé.  Smůlu mají všichni, kdo sice v důsledku stejných omezení přišli o příjmy, ale ne „bezprostředně“. Třeba provozovatel stánku s občerstvením hned vedle školy nebo sportovního zařízení, které vláda uzavřela. Prodávat párky v rohlíku mu totiž nikdo nezakázal – akorát ze dne na den přišel skoro o všechny zákazníky. Na rozdíl od jara nezískají podporu třeba ani podnikatelé, kteří museli zůstat v karanténě.

I ty, kteří na kompenzační bonus dosáhnou, navíc čeká několik omezení oproti jarní podpoře. Místo 15 tisíc měsíčně dostanou ve skutečnosti zhruba 10 tisíc, protože tentokrát musí odvést minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Nově také není možný souběh s jakoukoliv další podporou na zmírnění dopadů epidemie – tedy například speciální podporou pro podnikatele v kultuře. Zřejmě tentokrát nebude přípustná ani kombinace s příspěvkem na nájemné nebo s ošetřovným pro OSVČ.

A všechna omezení, kterými vláda připravila podnikatele o příjmy před vyhlášením nouzového stavu, jako by neexistovala. Pětistovku na den dostanou až od 5. října, přestože první opatření přišla už ve druhé polovině září. Ani restaurace a bary, které musely od 24. září zavírat nejpozději ve 22 hodin, tedy nedostanou za předchozí dny žádnou kompenzaci.

Kdo má nárok na kompenzační bonus

Zákon z dílny ministerstva financí mluví o „zmírnění některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění Covid-19“.

Konkrétně má jít hlavně o krizové opatření č. 1021 z 12. října, které přímo dopadá především na:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Po vyhlášení dalších omezení od 22. října – zavření většiny obchodů a služeb – se skupina příjemců rozšíří. 

Nejde o kompletní seznam – i žadatel z jiných oblastí podnikání se tedy může pokusit prokázat, že se ho vládní omezení bezprostředně dotkla. V komentáři k návrhu zákona – takzvané důvodové zprávě – však ministerstvo zdůrazňuje, že musí jít o přímé adresáty zákazů či omezení – ne o lidi, jichž se dotkly „jenom“ nepřímo či zprostředkovaně.

Vedle živnostníků a dalších osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) mohou o kompenzační bonus žádat i malé společnosti s ručením omezeným, tedy se společníky tvořenými členy jedné rodiny, nebo s nanejvýš dvěma společníky. Obrat takové společnosti musí být vyšší než 120 tisíc korun za rok. Vláda původně navrhovala 180 tisíc – snížení limitu je prakticky jediným opozičním návrhem, který koalice ve sněmovně podpořila.

O bonus mohou žádat i takzvaní dohodáři, tedy lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Podmínkou je, že aspoň tři měsíce odváděli nemocenské pojištění (tedy DPČ s příjmem nad 10 tisíc korun nebo DPP s odměnou aspoň tři tisíce) a současně nebyli zaměstnáni na klasický pracovní poměr.

Všichni zmínění zájemci mají šanci na příspěvek jenom tehdy, když z vládou omezených činností „bezprostředně pochází převažující (nadpoloviční) část jejich příjmů“. Nestačí tedy, že přišli třeba o třetinu výdělku, přestože by šlo o výrazně víc než 500 korun denně.

Podporu pak dostanou za dny, kdy byla jejich činnost bezprostředně omezena, nejdříve však od 5. října. Aktuální bonus zatím počítá s obdobím do 4. listopadu. Když vláda rozhodne o prodloužení nouzového stavu, prodlouží se i délka podpory – za další období by o ni zájemci žádali samostatně.

Šanci mají i dodavatelé, ale...

Kompenzační bonus mohou dostat také podnikatelé, kteří jsou na zavřených nebo omezených provozech závislí, tedy jejich dodavatelé a subdodavatelé. Typicky ten, kdo se staral o ozvučení, osvětlení nebo projekce na různých akcích, nebo kdo třeba chodil uklízet do restaurace.

Tahle skupina zájemců ale musí splnit ještě přísnější podmínku. Pětistovku dostanou jenom za dny, kdy – slovy zákona – byla jejich činnost v důsledku těchto omezení aspoň z 80 procent vyloučena.

Současně je potřeba slnit požadavek, že „výstupy takové činnosti nelze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli“. Není jasné, kdo a jak to bude posuzovat, případně jak to žadatel prokáže – zřejmě to však postačí až při případné kontrole, ne hned při podání žádosti.

Na podporu podle vládního návrhu nedosáhnou ti externí dodavatelé, kteří přišli třeba jenom o 75 procent tržeb. Přestože ze čtvrtiny svých předchozích příjmů nezaplatí možná ani nájem. Opoziční návrhy na snížení limitu neprošly. 

Velkým otazníkem jsou i takzvané volnočasové aktivity. Vláda je prezentuje jako cosi zbytného, čeho se při epidemii můžeme snadno vzdát, jenže ve skutečnosti tím připravuje o výdělek další tisíce podnikatelů. Třeba ty, kteří učí jazyky, vedou kurzy jógy nebo pořádají různá školení.

Ti teoreticky mohli nebo stále ještě mohou dál fungovat, nařízení vlády jim to přímo nezakázalo. Související omezení je však o výdělky v praxi připravily. Aby se podnikateli aspoň zaplatily náklady, musí na jeho akci přijít určitý počet lidí. Jenže vládní nařízení omezilo maximum na šest osob – tedy nejvýš pět klientů, pokud se o organizaci postará jediný člověk.

Dalším typickým příkladem je provoz stánku vedle bazénu, školy nebo třeba v centru lázeňského městečka. Takový podnikatel přišel kvůli vládním omezením prakticky o všechny hosty a tedy i příjmy. Formálně mu však nikdo nic nezakázal, dál může mít otevřeno. Ani ho nelze nazvat dodavatelem služeb či zboží pro zavřené podniky. Podobně jako cukrářku, která přišla o zakázky kvůli tomu, že lidé ruší hromadné akce, odkládají svatby a podobně.

Řežeme náklady!

Řetězova pila
Zdroj: Shutterstock

Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší.

A pak je tu řada živnostníků, kteří se ještě nevzpamatovali ani z první vlny restrikcí. Typicky v cestovním ruchu. Vláda na podzim přímo nezakázala ani příjezd zahraničních turistů, ani cestování Čechů do ciziny. Přesto její činnost – nebo spíš nečinnost – vedla ke stejnému výsledku. Ani takoví podnikatelé na nový kompenzační bonus nedosáhnou.

Průvodci, kteří po Česku prováděli turisty, mohou využít dotační program nazvaný Covid Cestovní ruch, který na podzim spustí ministerstvo pro místní rozvoj. Jednorázově dostanou až 50 tisíc, když splní aspoň jednu ze dvou podmínek: zadarmo poskytnout výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně 10 hodin školským zařízením (jejichž zřizovatelem je stát, obec nebo kraj), nebo absolvovat další vzdělávání či rekvalifikační kurz za účelem dalšího uplatnění na trhu práce (například pedagogické minimum). Průvodce, který takovou podmínku nesplní, může dosáhnout maximálně na 40 tisíc korun.

Mimo vládní podpory ale mohou zůstat další podnikatelé, kteří dodávali různé služby cestovním kancelářím. Nebo třeba provozovatelé penzionů – přinejmenším za období do 21. října, než i jim vláda podstatně omezila poskytování služeb formou přímého zákazu.

Pozor na odvody a jinou podporu

I když na kompenzační bonus dosáhnete a získáte od státu 15 tisíc za celý měsíc (od 5. října do 4. listopadu), musíte z toho tentokrát odvést minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že státu hned vrátíte skoro pět tisíc.

Odpuštění minimálních záloh, které pomohlo podnikatelům za březen až srpen, už totiž vláda na podzim neplánuje. Podle premiéra Andreje Babiše by šlo o plošnou úlevu, zatímco nová podpora má být jenom cílená.

Přísnější než na jaře jsou i pravidla pro souběh různých podpor. Kompenzační bonus teď nelze čerpat, jestliže podnikatel zároveň získal jakoukoliv podobnou podporu v souvislosti s nastalou epidemiologickou situací. Jde například o program Covid Kultura, Covid Cestovní ruch, ale zřejmě i příspěvek na nájemné a také ošetřovné pro OSVČ. Zcela jistě nelze čerpat kompenzační bonus společně s programem Antivirus, jehož cílem je záchrana pracovních míst.

Na bonus zapomeňte i v případě, kdy jste nemohli pracovat kvůli vlastní karanténě nebo přímo kvůli onemocnění covidem. Přestože od března do června patřily tyhle situace výslovně mezi ty, na které program Pětadvacítka mířil.

Změny neprošly

Přílišná omezení se nelíbí ani opozičním poslancům. Na jaře se jim nakonec podařilo prosadit několik vylepšení vládních podpor, ať už formou pozměňovacího návrhu, nebo díky tomu, že koalice se zpožděním jejich nápad převzala a vydávala za vlastní.

„Navrhneme dvě úrovně bonusu, přičemž na tu nižší – v řádu 350 korun denně – by dosáhli i lidé s menším poklesem obratu,” řekl před dnešním projednáváním například pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Změnu vládního návrhu se mu ale podařit neprosadilo. Ani odpuštění minimálních záloh na pojistné.

Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza si pochvaluje, že díky jednání s ministryní Schillerovou přibyla do původního návrhu podpora pro dodavatele uzavřených firem. „Přesto tady máme další velké části ekonomiky, které jsou výrazně zasaženy, aniž došlo k jejich uzavření vládou, ať už jde o celý cestovní ruch, různé malé specializované obchody a podobně. Je proto potřeba, aby vláda poskytla pomoc všem živnostníkům, kteří se potýkají s významným propadem poptávky,” dodává.

Ranní text jsme zaktualizovali odpoledne po schválení zákona Poslaneckou sněmovnou.

Zdroj: Shutterstock

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady! 

Veronika Doskočilová

 Další články autora.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+79
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 48 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 10. 2020 8:16, soukromníci

výtečně popsáno, soudruh prymula, který tomuto nerozumí, navrhl zastavit vše kromě drogerie, potravin a montoven, ale to mu ten arcigrázl havlíček s babišem a hamáčkem a šylerovou zastavili, aby to mohli vymyslet tak, aby zase nikdo nic nedostal- vládní dobytek

+134
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 10. 2020 9:07, pag

Citace - Rohlík / 21.10.2020 08:23

Babiš to v létě posral a nyní to budou platit všichni. Njn v létě bylo třeba řešit kupování hlasů důchodců a pokuřování koblihářům. Většina koblihářů to ale nyní pocítí, doufám že přijdou o práci peníze i domov..
To se pleteš rohlik...nejvíc to po...li tvoji oblíbenci, kteří brojili proti všemu, co bylo proti rozvoji epidemie. Fiala, Pekarová÷Adamová, Rakušan, Zděšená, Stanjura a řada dalších odborníků (na zlodějiny).

Zobrazit celé vlákno

-46
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (48 komentářů) příspěvků.

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Pomoc pro průvodce a cestovky. Takhle bude vypadat

20. 10. 2020 | Petr Kučera | 5 komentářů

Pomoc pro průvodce a cestovky. Takhle bude vypadat

Kdo ještě neskončil, dostane aspoň symbolickou kompenzaci. Vláda schválila dotační program nazvaný Covid Cestovní ruch.

Jste na dně? Jak teď žádat o mimořádnou pomoc

19. 10. 2020 | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Jste na dně? Jak teď žádat o mimořádnou pomoc

Žádost o jednorázovou pomoc na úhradu životních nákladů se zjednodušila. Navíc nově přispěje i na splátku hypotéky. Úplně snadné to ale není.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Zveřejnil podmínky

19. 10. 2020 | Petr Kučera | 9 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Zveřejnil podmínky

Podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým opatřením vlády přerušit nebo výrazně omezit prodej či poskytování služeb v provozovnách, přispěje stát na polovinu nájemného za třetí čtvrtletí. celý článek

Ošetřovné pro OSVČ bude. Ale nižší než na jaře

16. 10. 2020 | Jiří Hovorka | 6 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ bude. Ale nižší než na jaře

Ošetřovné za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu dnes schválila vláda.

EET se přeruší až do roku 2023. Potvrzeno

16. 10. 2020 | Petr Kučera | 9 komentářů

EET se přeruší až do roku 2023. Potvrzeno

Elektronická evidence tržeb (EET) se přeruší až do konce roku 2022. Pro všechny vlny tak má být znovu povinná od 1. ledna 2023 – pokud ji nová vláda po volbách nezruší.

Partners Financial Services