Kvíz: potřebujete operativní leasing právě vy?

Ivo Ščuka | 11. 1. 2006 | 1 komentář
Kvíz: potřebujete operativní leasing právě vy?
Pomohlo by vaší firmě využít služeb operativního leasingu, nebo je to pro vás zbytečný produkt? Víte, kde se skrývají všechny vaše náklady spojené s vozovým parkem a daří se vám je minimalizovat? Nebo potřebujete pomoct odhalit možnosti úspor a vhodnějších řešení? Neutíkají vám zbytečně peníze? Otestujte se. Připravili jsme interaktivní kvíz potřebnosti či zbytečnosti operativního leasingu pro vaši firmu.

Potenciální zákazník často říká: "Vozový park si zajišťujeme sami, máme peněz dost." Nebo "nemáme dost peněz na to, aby nám někdo jiný dělal věci, které si můžeme dělat sami." A také "my jsme tak velcí, že si umíme vyjednat nejlepší podmínky, nikoho jiného nepotřebujeme." Přesto i největší firmy nebo i firmy s jediným automobilem využívají služeb operativního leasingu. Jak to?

Hodnoty operativního leasingu vůbec nesouvisí s velikostí vozového parku ani s ekonomickým postavením jeho uživatele. Alespoň prvoplánově. Při rozhodování zda je operativní leasing vhodný nebo ne jedná hrají většinou roli důvody spojené se způsobem, jakým si firma zajišťuje pomocné výrobní nebo produkční procesy.

Pokusili jsme se pro vás připravit kvíz vhodnosti operativního leasingu. Nečiníme si nárok na to být naprosto přesní. Berte to spíše jako příležitost k zamyšlení nad některými tématy. Třeba si řeknete možná na tom něco je…
U následujících otázek zvolte některou z odpovědí. Ty si poznamenejte a sečtěte si jejich bodové ohodnocení. Na rozdíl od populárních časopisů je z otázek celkem zřejmé, kam směřují a proč se ptáme zrovna na tohle. To není na závadu. Odpověď "Nevím" je hodnocena nejvíce, protože musí nutně znamenat zvýšené náklady stávajícího stavu. Těchto třináct otázek by vám mělo ukázat nad čím se zamyslet a kam by mohlo směřovat vaše úsilí o zlepšení stavu vozového parku.

Interaktivní verze kvízu!
Pokud si chcete udělat kvíz pohodlnou, interaktivní on-line formou, navštivte tuto stránku. Kromě automatického vyhodnocení výsledků si můžete samozřejmě "pohrát" s výstupem při různých variantách odpovědí.

A) Roste vám rychle vozový park?
Pokud váš vozový park za poslední tři roky vzrostl o více než 20 %, možná se zásadním způsobem mění vaše tržní prostředí. Musíte asi poskytovat služby rovnou u zákazníků nebo je nutné je aktivně kontaktovat místo pasivního čekání, kdo přijde. Pokud tento trend přetrvává, možná bude vhodné, abyste se systematicky připravili na to, že vaše mobilita bude hrát důležitou roli v rozvoji firmy i do budoucna. Pokud to nevíte, možná vám tudy utíkají slušné peníze.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

B) Potřebujete automobil pro podnikání a přitom můžete finanční zdroje využít lépe v samotném podnikání?
Řešení financování je na trhu několik. Finanční leasing, operativní leasing, úvěry atd. Každé řešení má svá specifika. Pokud ale váš trh umožňuje rozvoj větší, než vaše stávající ekonomické možnosti, možná pro vás budou cizí zdroje obecně výhodnější, než ty vlastní.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

C) Potřebujete jezdit po celé republice?
Pokud pracujete ve střední firmě s relativně malým plošným pokrytím republiky, jistě máte svůj vytypovaný servis. Jezdíte tam nárazově (!) nebo i pravidelně. Pokud ale provozujete podnikání po celé republice, nebo i v zahraničí, při každé náhodné opravě se budete setkávat s obchodním partnerem, kterého jste pravděpodobně nikdy předtím neviděli a ani neuvidíte. Je zřejmé, že v tomto případě bude vztah zákazník vs. dodavatel silnější spíše na straně dodavatele. Vy prostě to auto opravit potřebujete. Správná operativní leasingová společnost ale zabezpečuje služby pro své zákazníky s maximálním pokrytím, a tak je schopna zajistit stejnou úroveň služeb téměř kdekoliv.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

D) Řešíte nákup různých vozidel od různých výrobců/dodavatelů?
A jak jste na tom s nákupními podmínkami? Jestliže se na trhu profilovalo více než patnáct výrobců a stovky dodavatelů, pak nutně musí existovat provozní a užitné rozdíly, které ale vyhovují různým požadavkům klientů. To ale současně znamená, že zřejmě není reálné udržet si přesný a hlavně neustále aktuální přehled o stavu tohoto trhu a jeho nabídce. Pokud by tomu tak totiž bylo, pak to znamená, že místo znalostí vlastního podnikání a trhu se zabýváte znalostmi o trhu dodavatelském, tedy o podpůrných procesech, které vám nepřinesou příjmy, ale ovlivňují výdaje.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

E) Umožňuje vaše stávající řešení změny podle střednědobých změn trhu/podnikání?
Jednorázový nákup podstatné části vašeho vozového parku může být zabezpečen podle všech ekonomických i kvalitativních parametrů tak, aby odpovídal stavu podnikání i firmy. Co ale potom? Průměrná ekonomická životnost firemních vozidel se dnes pohybuje někde okolo 48 měsíců. Umíte takto dopředu definovat v jakém stavu bude vaše podnikání? Pokud ne, zvládnete dnes nakoupit vozidla, aby takové jednorázové řešení bylo možné opakovat vždy za X let? Pokud ne, znamená to, že znalosti získané při této akci bude nutné neustále udržovat.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

F) Využíváte různé kategorie vozidel a tedy různé služby?
Vozidlo nakoupené pro distribuci výrobků může mít zásadní dopad na vlastní podnikání. Vždyť při jeho výpadku zůstane vyrobená produkce na skladě, možná se budou platit penále z nedodání, atd. Proto si jistě zajistíte možnost náhradního řešení. Bude to asistenční služba? Nebo kontrakt s TAXI službou v okolí? A co manažerská vozidla? Obchodní vedoucí, který zajišťuje kontrakty po celé Evropě, bude nejspíš požadovat asistenční službu s evropským pokrytím. A co počet servisních partnerů? Je pro vás dostačující u všech typů využívaných vozidel? Možná byste potřebovali partnera, který zajistí stejnou kvalitu služeb pro různá vozidla a různé zadání.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

G) Jsou různé služby zajišťovány více osobami/odděleními ve firmě?
Automobily objednává nákupní oddělení. Možná dokonce to samé, které nakupuje suroviny pro vlastní podnikání. A tak jsou automobily až na druhém, třetím nebo také na desátém místě důležitosti. Jiný příklad: úroveň pojistného plnění a specifikaci pojistných smluv možná zajišťuje finanční oddělení. Máte přece výhodnou pojistnou smlouvu za celou firmu a není možné dělit jednotlivé pojistné případy na různé odpovědné osoby. Ale likvidace pojistné události osobou, která také řeší pracovní úraz nebo vytopené skladové prostory, zároveň není to nejrychlejší a nejefektivnější, co může být k dispozici. Jakmile je odpovědnost rozdělena, může docházet k neefektivnímu chování jako celku.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

H) Nevyhovují vám dnes ty služby/automobily, které jste si pořídili před třemi/čtyřmi roky?
Pokud jste na tuto otázku odpověděli kladně, znamená to, že vaše podnikání rostlo tak dynamicky, že jste to vůbec nepředpokládali. A přitom každý automobil je stále nemalá investice. Možná by stálo za to neřešit nákup vozidel v okamžiku jejich akutní potřeby, ale tyto úkony naplánovat a specifikovat předem.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

I) Ovlivňuje kvalita vozidel pozici vaší firmy vůči konkurenci?
Na jednání o zakázce výstavby velkého nákupního centra přijede management dvou firem. Jeden obchodní ředitel přijede ve voze ŠKODA Octavia II, druhý sice ve FORD MONDEO, ale dvanáct let starém. V tom horším případě ve voze ŠKODA 120. Otázku, kdo bude vnímán jako serióznější dodavatel pro výstavbu není asi třeba pokládat. Podstatně důležitější je tato otázka u distribučních firem, kde vozidlo plní současně i marketingovou roli – distribuce zboží do domu, servisní služby atd. Většina těchto firem využívá plochy vozidla jako reklamní plochy, a tak typ a kvalita vozu může být kontraproduktivní.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

J) Musí se každý řidič starat o své vozidlo sám?
Nebo je ve firmě někdo, kdo je zodpovědný za provozuschopnost automobilů? V případě zajištění vozidel samotnými řidiči tito nutně občas nedělají to, za co jsou placeni, ale vykonávají práci servisního technika. Vždyť každé vozidlo potřebuje pravidelné servisní zásahy, opravy, údržbu, obměnu sezónních pneumatik atd. Pokud to vše dělají zaměstnanci, závisí to na jejich konkrétním osobním přístupu, zda je tato část pokryta efektivně a nejlépe.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

K) Řešili jste někdy s dodavatelem vozidla nebo servisních služeb špatnou fakturaci?
Pak jistě víte, že názor na správně vyfakturovanou opravu středně velké havárie může být rozdílný až v řádu desítek tisíc korun. A zkuste si odpovědět na otázku, kolik faktur od servisních dodavatelů, řekněme do výše 8 000 Kč, u vaší firmy projde schválením bez toho, aby někdo hodnotil smysluplnost a správnost takové faktury.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

L) Jak velký díl z celkových nákladů firmy činí vozový park? Víte, kolik OPRAVDU zaplatíte za všechny služby spojené s vozidly?
Pokud pracujete výhradně s finančním leasingem, možná zjistíte, že máte sice zajištěno financování vozidla, ale pokud bude vozidlo starší než 24 měsíců a něco se s ním stane na služební cestě, dvě stě kilometrů od sídla firmy, nikdo vám nepomůže. A provizorní řešení se může velmi prodražit. Často se firma soustředí na to, co ji pálí nejvíce. Při větším objemu vozidel je to převážně vyjednávání o nákupních podmínkách vozidel. Jenže pořizovací cena vozidla znamená přibližně jen jednu třetinu všech nákladů. A tak paradoxně dlouhé vyjednávání o slevě několik procent na vozidle může být ztraceno již během několika prvních návštěv v servisu.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

M) Panuje ve firmě obecná spokojenost s vozovým parkem, nebo se "stále něco řeší"?
I tři automobily dokáží pěkně zamotat vztahy ve firmě. I když si všichni uvědomují, a majitelé firmy obzvlášť, že nákup automobilu je investice, která se musí vrátit, přesto je stále automobil hodnotou, ke která získává spousta z nás jistý osobní vztah. Je to otázka postavení, prestiže, ale také efektivity a nákladů. A pokud se vozidla nechají "živelnosti", většinou panuje ve firmě částečné rozladění. Možná u těch pracovníků, kteří měli nižší limit než je dnes zvykem a mají tedy nižší typ vozidla. Možná u těch, kteří si kupovali automobil, který je z dnešního pohledu nehospodárný, a přesto se v něm musí jezdit, "aby se odepsal". A možná je nespokojený majitel, který si nechce u svých zaměstnanců uškodit, a tak dnes souhlasí s nákupem vozidel, které již dávno neodpovídají stavu firmy a jejím ekonomickým a provozním možnostem.

ANO – 1 bod; NE – 0 bodů; Nevím – 2 body

Abecedu operativního leasingu,
kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se společností , najdete na tomto místě. Každému písmenu abecedy přiřadíme jedno téma, kterému se budeme podrobněji věnovat.

Třináct otázek, třikrát tolik možností odpovědí. Je zřejmé, že právě tato různorodost dělá dobrou operativní leasingovou společnost. Tedy to, že dokáže efektivně a kvalitně poskytnout svoje řešení klientům, kteří mají takovou šíři požadavků. Naprosto přesné vyhodnocení zajistit nelze. Pro někoho může být jediný důvod tak zásadní, že se rozhodne pro operativní leasing. Někoho ani všech třináct kladných odpovědí nepřesvědčí o vhodnosti tohoto řešení.
Dvojnásobný počet bodů u odpovědi "nevím" má jednoduchý důvod. Pokud si sami nedokážete odpovědět na otázky spojené s provozem vozidel, s největší pravděpodobností je dnes řešíte hůře, než by bylo možné. A bylo by dobré zjednat nápravu. V obecné rovině lze říci, že pokud jste dosáhli:

0 – 5 bodů
Děláte to velice dobře. Vaše podnikání je natolik specifické, že flexibilita není to, co potřebujete, a fixně nastavené řešení vám ze střednědobého i dlouhodobého pohledu vyhovuje. Možná si také velice dobře uvědomujete, kde se skrývají všechny náklady spojené s vozovým parkem a příslušným způsobem jste je již minimalizovali. Ale ruku na srdce - nepodváděli jste také trošičku…?

6 – 11 bodů
Určitě pro vás existuje způsob, jak být s vozovým parkem spokojenější. Je otázkou kde. Jestli v oblasti ekonomiky řešení, možná v oblasti kvality služeb, které nutně musíte využívat při provozu. Operativní leasing by vám nicméně odhalil možnosti úspor nebo vhodnějších řešení. A možná by vám pomohl i v nelehkém úkolu udržet se na trhu a zlepšit konkurenční postavení firmy.

11 a více bodů
Pokud jste dosáhli takového hodnocení, je u vás asi něco špatně. Vozový park je pořizován nebo se udržuje živelně, možná se staráte o pořízení vozu, protože je to přece velká investice. A vše ostatní necháváte na starost firmě. On už si s tím někdo poradí. Ale utíkají vám velké peníze a téměř nikdo přitom není spokojený. Možná kromě těch pár jednotlivců, kteří tohoto postoje dokáží využít pro svůj prospěch. Udělejte s tím něco.

Jak jste v kvízu dopadli vy? Přesvědčilo vás vyhodnocení o výhodnosti operativního leasingu? Nebo se na tento produkt díváte jako na vyhazování peněz?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+15
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Operativní leasing: Náhradní automobil vždy někdo zaplatí

28. 12. 2005 | Ivo Ščuka

Operativní leasing: Náhradní automobil vždy někdo zaplatí

I automobil je jen technika, a ta se ráda kazí. Auto si párkrát škytne a zastaví se. Vy ale máte zajištěnou silniční asistenci, takže zavoláte na příslušné číslo a počkáte na pomoc.... celý článek

Operativní leasing: Otevřená kalkulace může být otevřené riziko

14. 12. 2005 | Ivo Ščuka

Operativní leasing: Otevřená kalkulace může být otevřené riziko

V oblasti kalkulací leasingu a jejich metodiky je hodně neznalostí a hlavně nepřesností. Nepřesnosti jsou dány hlavně faktem, že jak poskytovatelé – leasingové společnosti, tak i zákazníci... celý článek

Mitsubishi, BMW nebo Škoda aneb jak si vybrat auto na operativní leasing?

24. 11. 2005 | Ivo Ščuka

Mitsubishi, BMW nebo Škoda aneb jak si vybrat auto na operativní leasing?

Definovat pravidla vozového parku, chcete-li "Car Policy" ve vztahu k výrobcům a jednotlivým typům vozidel není vůbec jednouchá věc. Je to totiž stejné, jako při výběru soukromého vozidla.... celý článek

ABC operativního leasingu pro všeználky i neználky

22. 11. 2005 | Ivo Ščuka

ABC operativního leasingu pro všeználky i neználky

Mohlo by se zdát, že o operativním leasingu víme všechno. Jenže detailnější pohled ukazuje, že tomu tak zdaleka není. Proto jsme pro vás připravili Abecedu operativního leasingu, tedy... celý článek

Operativní leasing je levnější než finanční, říká Ivo Ščuka

26. 10. 2005 | Dana Chytilová

Operativní leasing je levnější než finanční, říká Ivo Ščuka

Na českém trhu je o operativním leasingu stále malé povědomí, více než "auto na leasing" nikdo nezná, říká regionální ředitel Hertz Lease ve svých odpovědích na vaše otázky. Mimo jiné... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.