Mitsubishi, BMW nebo Škoda aneb jak si vybrat auto na operativní leasing?

Ivo Ščuka | 24. 11. 2005 | 4 komentáře
Mitsubishi, BMW nebo Škoda aneb jak si vybrat auto na operativní leasing?
Definovat pravidla vozového parku, chcete-li "Car Policy" ve vztahu k výrobcům a jednotlivým typům vozidel není vůbec jednouchá věc. Je to totiž stejné, jako při výběru soukromého vozidla. Mohou rozhodovat technické parametry, kvalita, cena a nebo třeba i barva vozidla, která se líbí manželce.

Společnosti využívají vozidla v naprosté většině pro podporu hlavního předmětu podnikání. Pokud by existoval jiný, lacinější a pohodlnější způsob dopravy, jistě ho budeme všichni rádi využívat. Ale jakmile budeme hovořit o užitných hodnotách vozidel, které je nutné vzít do úvahy, okamžitě se začneme v hodnocení jednotlivých vozidel rozcházet.
Výkon je nutný pro lehké užitkové vozidlo, převážející výrobky přes půl republiky. Délka sedáku na zadním sedadle vozidla zase pro služební automobil obchodního ředitele. Počet airbagů a systém ABS z pohledu bezpečnosti zase pro oba. Jednoduše, neexistuje univerzální řešení. Kdyby totiž existovalo, stačil by jediný výrobce tohoto univerzálního vozidla. A přece těch výrobců existuje téměř nepřeberné množství. Přece jen bychom ale při definici vozového parku měli mít na prioritních místech hodnocení vozidel ekonomiku jejich provozu. Ta se totiž promítá do ekonomiky vlastního podnikání. Při diskusi nad metodikou hodnocení vozových parků lze tedy vysledovat několik základních metodik:

  1. požadavky na užitné vlastnosti vozidel - podle kategorií,
  2. požadavky na bezpečnostní vlastnosti vozidel,
  3. požadavky na kvalitativní úroveň vozidel,
  4. požadavky na nadstandardní vlastnosti vozidel - podle kategorií,
  5. požadavky na ekonomiku provozu vozidel - podle kategorií,
  6. požadavky na jednoduchou údržbu vozidel,
  7. politika slev výrobce vozidel,
  8. požadavky na dostupnost servisní sítě.

Tyto požadavky nejsou úmyslně seřazeny podle jejich důležitosti. Ta může být totiž různá pro každého uživatele. Požadavky jsou následně ohodnoceny a definovány ve vztahu právě k potřebám tohoto uživatele. 

Abecedu operativního leasingu,
kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se společností , najdete na tomto místě. Každému písmenu abecedy přiřadíme jedno téma, kterému se budeme podrobněji věnovat.

1. Požadavky na užitné vlastnosti vozidel - podle kategorií

Z pohledu užitných vlastností je vhodné dbát zvláště na převládající typ provozu vozidel a z toho vyplývající typ karoserie, nutný nebo spíše žádoucí výkon motoru, velikost prostoru a přepravní kapacitu vozidel. Při definici potřeb je vhodné nejen definovat ty dnešní, ale kouknout se pár let dozadu a podle rozpoznaného trendu se pokusit odhadnout požadavky budoucnosti. Na druhou stranu, každý nadstandard v jakékoliv kategorii automaticky znamená zvýšení ceny. Při definici funkčních parametrů je vhodné si předem stanovit limity - typ vozidla (4 dveřový, kombi nebo MPV podle typu přepravy a typu nákladu), výkony motoru (vzhledem k očekávanému objemu a váze nákladu), typ motoru (benzín nebo nafta), typ náhonu, a spoustu dalších. Úkolem není nastavit si parametry, které bychom rádi, ale parametry, které jsme si nadefinovali jako minimální. Nestane se nám potom, že bychom si vybrali automobil, který se nám sice velmi líbí, který ale nesplňuje některý důležitý parametr, který nám následně bude v provozu chybět. A nemyslete si, že to lze jednoduše. Vždyť taková automatická převodovka je v našich zeměpisných šířkách vnímána (a ceněna) jako vysoký nadstandard. Stále více uživatelů ale přitom poznává, že zvýšení pohody při jízdě a z toho vyplývající lepší stav vedoucího pracovníka po tříhodinové jízdě z Prahy na Moravu znamená nezanedbatelnou výhodu tohoto typu pohonu. Stejně lze uvažovat o halogenových světlech i pro vozidla obchodních zástupců firmy a z toho vyplývající jejich zvýšená bezpečnost při výkonu práce.

2. Požadavky na bezpečnostní vlastnosti vozidel

Právě v oblasti bezpečnostních technologií a možností výrobců je nutné si uvědomit rozdíl mezi soukromým vozidlem a firemním. U toho prvního je na mně jako kupujícím, jaká úroveň bezpečnosti mi vyhovuje. Kolenní nebo hlavové airbagy? Nebo ABS, ESP, bubnové brzdy nebo kotoučové, EBV, MSR, atd. Všechny tyto prvky mají jedno společné - stojí peníze. Při definici vozidla se často volí různá úroveň kvality pro různé kategorie řidičů (kategorie - řidič z povolání; obchodní zástupce; střední management; vyšší management a podobně) - kategorizace má smysl pro výkon motoru, maximální cenu, nebo třeba typ karoserie. V oblasti bezpečnostních prvků se používá spíše definice minimálního vybavení a ne kategorií. Šetřit v oblasti bezpečnosti vozidel rozhodně nedoporučuji. Ve společnostech, které nechávají finální volbu vozidla na řidiči je zvláště v této části nutná jistá míra nařízení. Je vhodné přesně definovat minimální bezpečnostní prvky, které musí vozidla obsahovat. Koncoví uživatelé často protěžují nadstandardní části výbavy vozidla právě nad bezpečnostními prvky. A při čelním nárazu mi automatická klimatizace moc nepomůže, hodilo by se spíše pár koleních airbagů navíc.

3. Požadavky na kvalitativní úroveň vozidel

Velice obtížně definovatelný parametr. Obecně se v oblastech využití operativního leasingu využívá dělení na vozidla nová a vozidla ojetá. Ojetá vozidla totiž mohou být relativně mladá, co se věku týče a přitom s výrazným snížením ceny vůči vozidlům novým. Je zřejmé, že nejeden podnikatel si vzal za své myšlenku zajistit vozový park pomocí vozidel ojetých. Nechci zde předstírat, že to nejde. Pokud se ale zde zabýváme hledisky a hodnotícími kritérii vozidel v oblasti operativního leasingu, zde je využití tohoto typu vozidel problematické. Hlavním důvodem je sjednocení nákladovosti vozidel. Každé vozidlo nové má definovaný počátek provozu. Další náklady záleží na využívání tohoto vozidla. U vozidel ojetých je ale budoucí nákladovost a kvalita provozu i funkčnost vozidla značně závislá na předchozím využívání vozidla. A tak nevíme, v jakém stavu je spojka, jak je na tom převodovka, kolik kilometrů nám ještě vydrží brzdové destičky. Vyčištění a dezinfekce okruhu klimatizace je také nemalá investice, pro starší vozidlo nám pojišťovna omezí pojistné plnění, atd. Pokud budeme tedy v rámci vozového parku spravovat deset již použitých automobilů z bazaru, pak bude mít každý jinou a hlavně předem nedefinovatelnou nákladovost na servis. Je zřejmé, že kalkulace operativního leasingu tak bude muset být nastavena relativně vysoko. Lze ji samozřejmě ocenit a nabídnout jako alternativu. Vzhledem k výše uvedeným omezením se toto řešení nedočkalo velkého rozšíření.

4. Požadavky na nadstandardní vlastnosti vozidel - podle kategorií

Pštrosí farma někde na vesnici, celkem dobře prosperující potřebuje zajistit dopravu pana obchodního ředitele. V drtivé většině případů to bude na jednání s nákupními řetězci v okresním, nebo krajském městě. Nezanedbatelnou klientelou ale pro farmu budou i restaurace a obchodní provozovny v bezprostředním okolí. Pro ty první může farma nabídnout kvalitní a stabilní dodávky za konkurenceschopnou cenu. Pro ty druhé bude zase výhodou naprostá čerstvost a tím i kvalitativní parametry produktů farmy vzhledem k dopravním vzdálenostem. Pokud si tedy budeme chtít definovat co je v takovémto případě nadstandardní vlastnost vozidla, domnívám se, že se můžeme zastavit třeba u typu vozidla a náhonu 4x4. Je zřejmé, že okresní cesty nebudou v zimně tak udržovány, jako hlavní tahy. Náhon 4x4 se nám tak stane důležitým vodítkem při výběru vozidla. Zajistí nám tak, že i při sněhové kalamitě se pan ředitel dostane na jednání v čas a uzavře kontrakt, který farma potřebuje uzavřít. A potřeba reprezentace firmy je občas konfrontována s potřebou jednotného vzhledu k prostředí, do kterého prodávám. Pan ředitel se tedy rozhodne pro cenově přístupnou variantu vozidla 4x4 Combi. Tento příklad může být nastaven úplně jinak a s jiným výsledkem popisu nadstandardních prvků vozidla, pokud v zadání firmy bude figurovat reklamní agentura, nebo třeba školící středisko.

5. Požadavky na ekonomiku provozu vozidel - podle kategorií

Benzín nebo naftový motor? Nízký výkon s nízkou spotřebou, nebo vysoký výkon s jistotou, že mě automobil vždy vytáhne ze všech nepříjemností? Někteří výrobci se soustřeďují na některé typy pohonů, a tak u nich máme jen omezený výběr pohonných jednotek a výkonů. Vždy je dobré se v této oblasti poradit s odborníky. Pokud možno od několika různých značek. Každý vám poví tu svoji pravdu a je pak jen na vás se rozhodnout, která z nich je tou vaší a kterou si vyberete. Spotřeba není jediný náklad provozu vozidla. Jsou to dále provozní kapaliny, díly, které se provozem vozidla opotřebují a i s poruchami je nutné počítat.

6. Požadavky na jednoduchou údržbu vozidel

V některých vozidlech dnes například najdete sadu náhradních žárovek, protože jsou součástí povinné výbavy vozidla. Jsou tam ale úplně zbytečně, protože žárovku hlavního světlometu lze vyměnit pouze za použití dílenského vybavení. Kvalita je vyšší, pravděpodobnost poškození žárovky je menší, ale cena provozu, svícení a následné opravy vyšší. Co by se dělo při zastavení nesvítícího vozidla hlídkou dopravní policie a požadavku na obměnu žárovky na místě mi není známo. Vozidla některého výrobce vyžadují pravidelnou kontrolu technického stavu každých 15 000 km, jiný za použití systému "Long Life Service" to zvládne až po 30 000 km. Ale pozor! Neznamená to, že u toho druhého musíte ušetřit. Je totiž běžné, že servisní prohlídku u dlouhého servisního intervalu obsahuje kvalitnější a tedy i dražší náhradní díly a provozní kapaliny. To může mít za následek významné zvýšení ceny. Některé nadstandardní prvky výbavy, např. dnešní nové GPS systémy samostatně montované do vozidel, zase mohou vyžadovat dílenské znalosti, které běžný dealer nemá a tak riskujete chybné nastavení, nebo i poškození příslušenství.

7. Politika slev výrobce vozidel

Rozhodování o značce vozidel ve vozovém parku často začíná tím, že se zákazník zajímá o možnosti velkoodběratelských slev. V této oblasti je přístup jednotlivých výrobců velice různorodý a je potřebné se seznámit minimálně s těmi výrobci, kteří přicházejí do úvahy z pohledu provozně potřebných parametrů, případně ceny. Zvláště při implementaci služeb operativního leasingu platí známá, ale často opomíjená pravda – není až tak důležité, jak veliké slevy je dosaženo, ale jaká je faktická pořizovací cena vozidla. A navíc hraje roli nikoliv pořizovací cena jako taková, ale jen odpisy vozidla za dobu jeho používání. Je jistě výborné, že si vybrané exklusivní vozidlo můžeme pořídit třeba s 10% slevou. Pokud se ale tato značka jako použitá prodává v bazarech velice málo, nebo vůbec, je zde vysoký předpoklad, že hodnoty odpisů vozidla za dobu kontraktu budou stejně vysoké, nebo i vyšší, jako u jiného, ale dobře prodejného výrobce a přitom s nížší pořizovací slevou. Paradoxně, velké, mezinárodní firmy se tomuto problému nevyhnou také. Nadnárodní smlouvy o slevách jsou většinou koncipovány jako kompromis, dosažitelný ve většině zemí. Kompromis ale nutně znamená, že mohou v konkrétní zemi existovat i lepší podmínky. Vždy je nutné si zvážit, zda čas a energie vložená do dalších vyjednávání, společně s velikostí toho kterého vozového parku, vám umožní zlepšení nákupních podmínek vozidel. Při využívání služeb operativního leasingu je samozřejmě možné s výhodou využívat velkoodběratelských slev partnera. Podmínky takovéto politiky slev jsou však pro každého výrobce nebo dodavatele vozidla na českém trhu různé a je nutné se na ně informovat.

8. Požadavky na dostupnost servisní sítě

Změny v oblasti dealerské politiky výrobců vozidel v posledních letech zamíchaly kartami i v oblasti servisního zabezpečení vozidel. Je zřejmé, že pokud si jako svoje vozidlo v rámci operativního leasingu vyberete výrobce, jehož autorizovaný dealer sídlí dvě stě metrů od vaší firmy, asi neprohloupíte. Jenže co když právě tento dealer nepatří mezi ty nejlepší v rámci dealerské sítě, má relativně velkou fluktuaci zaměstnanců a dostupnost nejnovějších modelů na testování také není z nejlepších? A pak se u vás objeví dealer úplně jiné značky a nabízí vám kvalitní servis, testovací vozidla, nebo přednostní příjem vozidel do opravy. Chci tím říci, že právě v oblasti, která je významným způsobem závislá na lidském činiteli, je nutné si monitorovat stav trhu, jaké řešení máme k dispozici a jaké je nejvhodnější. Konkurenční úroveň tohoto typu služeb je dnes velice vysoká, a tak se nemusíme bát, že bychom si neměli z čeho vybírat. Na druhou stranu, osobní zkušenosti s konkrétním dealerem a jeho chováním v problémech je k nezaplacení a může nám být cenným vodítkem pro rozhodování o dalším rozvoji vozového parku naší firmy.

Jednotlivé parametry výběru značky, vozidla nebo dodavatele by bylo možné detailně rozpracovávat. V této oblasti pro vás mohou být cenné zkušenosti nejen vaše, ale i kolegů, přátel, nebo i konkurentů. Všímejte si, čím jezdí konkurence. Jak ta vozidla vypadají, čím jsou specifická. Třeba přijdete na nějaký parametr, který vám pomůže se odlišit a zvýraznit vaše přednosti, nebo potlačit nedostatky.

Pořídili jste vozový park do vaší firmy pomocí operativního leasingu? Jak jste si automobily vybírali? Co je právě pro vás pro rozhodnutí o nákupu vozidla důležité? 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

ABC operativního leasingu pro všeználky i neználky

22. 11. 2005 | Ivo Ščuka

ABC operativního leasingu pro všeználky i neználky

Mohlo by se zdát, že o operativním leasingu víme všechno. Jenže detailnější pohled ukazuje, že tomu tak zdaleka není. Proto jsme pro vás připravili Abecedu operativního leasingu, tedy... celý článek

Operativní leasing je levnější než finanční, říká Ivo Ščuka

26. 10. 2005 | Dana Chytilová

Operativní leasing je levnější než finanční, říká Ivo Ščuka

Na českém trhu je o operativním leasingu stále malé povědomí, více než "auto na leasing" nikdo nezná, říká regionální ředitel Hertz Lease ve svých odpovědích na vaše otázky. Mimo jiné... celý článek

Ptejte se Ivo Ščuky!

19. 10. 2005 | Dana Chytilová

Ptejte se Ivo Ščuky!

Nemáte na koupi auta v hotovosti? Možností je takzvaný operativní leasing. Po ukončení splátek auto vrátíte a můžete si pořídit nové. Navíc se o něj nemusíte vůbec starat, to za vás... celý článek

Jak financovat prosperující firmu

2. 6. 2004 | Jiří Hrstka

Jak financovat prosperující firmu

Leasing jako zdroj financování se v ČR prosazuje stále víc. Podnikatelé totiž zjišťují, že si s jeho pomocí mohou pořídit v podstatě cokoli. Jaké má leasing přednosti proti bankovnímu... celý článek

Leasing včera, dnes a zítra

26. 2. 2004 | Jiří Hrstka

Leasing včera, dnes a zítra

Malý růst poskytnutých leasingových úvěrů, znatelný nárůst spotřebitelských úvěrů a podstatný růst splátkového prodeje. Leasing ztrácející svoji atraktivitu, zejména z důvodu legislativních... celý článek

Partners Financial Services