Operativní leasing je levnější než finanční, říká Ivo Ščuka

Dana Chytilová | 26. 10. 2005
Operativní leasing je levnější než finanční, říká Ivo Ščuka
Na českém trhu je o operativním leasingu stále malé povědomí, více než "auto na leasing" nikdo nezná, říká regionální ředitel Hertz Lease ve svých odpovědích na vaše otázky. Mimo jiné jste se ptali na to, zda a za jakých podmínek se operativní leasing může vyplatit i běžným spotřebitelům či jak je to s leasingem nemovitostí.

Minulý týden jste měli možnost položit otázky Ivo Ščukovi, který se již řadu let zabývá tématikou operativního leasingu.

Liška
Dobrý den, mám několik otázek:

Na jaká aktiva a s jakou oblibou si lidé/podniky sjednávají operativní leasing?

Ivo Ščuka: Operativní leasing je možné vytvořit v podstatě na cokoliv. Důležité je, aby pro leasingovou společnost existoval sekundární trh s použitým předmětem leasingu a současně způsob využití a údržby byl natolik transparentní, aby bylo možné převzít vlastnická rizika k předmětu operativního leasingu. Existuje například následující operativní leasing: výrobní technologie se po skončení původního kontraktu prodají do výroby, která nevyžaduje takovou přesnost jako první nájemce.
Operativní leasing se dá použít i pro pořízení letadel a lodí, tedy funguje v podstatě totožný model jako u automobilů. Tiskem proběhla informace, že stíhačky Gripen byly pořízeny také na operativní leasing. Možnosti jsou opravdu široké.
Na druhou stranu, operativní leasing má pro koncového zákazníka smysl až v okamžiku, kdy hodnota použitého předmětu je dostatečně vysoká, aby významně snížila investiční náročnost. Současně s investicí je také nabídka omezena i schopnostmi leasingových společností. Ty totiž musí být schopny zajistit v případě potřeby údržbu předmětu leasingu a ten následně prodat. Zde je nutná specializace a tu nelze zajistit na cokoliv. Vždy je nutné si vybrat a držet se toho.


Doporučujete operativní leasing i pro běžné spotřebitele - fyzické osoby, nebo spíše jen pro podnikatele?

IŠ: Otázku nelze jednoduše odpovědět. Vždy totiž rozhoduje ekonomika. Na všechny činnosti spojené s vlastnictvím předmětu leasingu si leasingová společnost musí zajistit někoho, kdo to zařídí. Jednou je to výhodné, protože soukromá osoba jistě není schopna tak kvalitního vyjednávání o cenách. Jindy nevýhodné, protože soukromá osoba si spoustu věcí zajistí sama, prostě si to tak zajistit chce. A má to bez finančních nákladů. Samozřejmě, náklady ve ztrátách času a v úrovni převzetí rizik zde jsou, na to ale často soukromé osoby zapomínají.
Jednoduše řečeno, smysluplnost využití operativního leasingu pro soukromou sféru bude vzrůstat se zvyšující se životní úrovní a s poznáním, že kvalitně strávený soukromý čas je větší hodnotou než ušetřených pár korun na zajištění vozidla. Spousta hospodyněk by uměla a umí upéct si doma dobrý chléb, ale myslím, že většina z nás si raději zaplatí, aby nám ho upekli zaměstnanci v pekárně. A v ceně chleba platíme i jejich mzdu.

Proč se objemy finančního a operativního leasingu tolik liší?

IŠ: V devadesátých letech minulého století začala mít podnikatelská sféra velký problém s tím, jak se dostat k provoznímu kapitálu. Banky si začaly uvědomovat rizikovost půjček a doplatili na to převážně malí podnikatelé, kterým začaly vysychat zdroje investic. Finanční leasing byl relativně jednoduchým náhradním řešením – nepůjčuji si peníze, ale splácím něco, co za mě koupila leasingová společnost. Ta naopak kupuje investici, která přece jen má nějakou hodnotu, leasingová společnost má nad investicí kontrolu a často tato investice dobře funguje a fungovala jako zajišťovací instrument.
V neposlední řadě zde působil fakt, že leasingové instituce působí v jiném právním prostředí. Tak vznikl relativně velký počet malých soukromých leasingových institucí, které nebyly přímo napojeny na bankovní ústavy. To vše způsobilo, že nabídka finančního leasingu na trhu byla obrovská a Česká republika se stala zemí s velmi vysokým objemem krytí investic finančním leasingem v rámci celé Evropy.
Operativní leasing naproti tomu znamená pro leasingovou společnost převzetí rizika budoucí hodnoty předmětu leasingu a často i znalost provozního zabezpečení tohoto předmětu. A jakékoliv podnikání musí v první řadě umět ohodnotit rizika. To byl a stále je důvod, proč se operativní leasing etabluje na trhu podstatně později, než produkt finančního leasingu.

Můžete uvést konkrétní příklady, kdy byste jednoznačně doporučil finanční leasing a kdy naopak operativní leasing?

IŠ: Z výše uvedených odpovědí je zřejmé, že obecná odpověď neexistuje. Pokud je leasingová společnost připravena nabídnout produkt operativního leasingu, vždy ohodnotí rizika spojená s tímto předmětem a současně s jeho použitím. U operativního leasingu lze tedy hovořit o tom, jestli rizika – hodnoty předmětu a případně jeho údržby – jsou vyvážená s cenou, kterou je zákazník ochoten zaplatit.
Naproti tomu finanční leasing je jednoznačně o výši úroků a administrativě. Samozřejmě, existují dopady příslušné varianty do daňových povinností klienta, je možné diskutovat o ceně za administrativu, velkoodběratelských cenách, atd. Osobně se domnívám, že pokud se nebavíme o jednotlivostech, ale o konceptu, pak je nutné se zamyslet nad celkovým přístupem firmy nejprve k dostupným finančním a následně i provozním zdrojům. Jinak dopadne porovnání těchto dvou produktů pro zemědělskou farmu, jinak pro velkou nadnárodní společnost a jinak pro OSVČ. Využití produktů operativního leasingu a jeho vzestup svědčí o tom, že si začínáme uvědomovat cenu svého času a cenu za převzetí podnikatelských rizik.

Kdo nese náklady na opravu, údržbu, pojištění atd. leasovaných statků?

IŠ: Odpověď na tuto otázku se odlišuje pro dva produkty operativního leasingu dostupné na trhu. Operativní leasing a Full Service operativní leasing. V prvním případě leasingová společnost zajišťuje pouze financování předmětu a nutné povinné platby, daně a poplatky. Doplnění těchto plateb o nadstandardní služby jen zajišťuje klientovi nezbytný komfort provozu. U Full Service operativního leasingu naproti tomu leasingová společnost zajišťuje veškeré opravy, poškození, provozní opotřebení předmětu. Jednoduše řečeno, klient pouze předmět používá, vše ostatní má na starosti leasingová společnost. Zde je nutné zdůraznit i prvek převzetí rizika. U Full Service operativního leasingu totiž nejde jen o to, že údržbu zajistí leasingová společnost. Ona současně přebírá i rizika s tím spojená. Znamená to, že v ceně jsou zafixovány nejen aktuální ceny provozních opotřebení, ale počítá se i s opravami poruch. Klient tedy většinou nehradí nic ani v případě, že dojde k poruše předmětu. Totéž platí i pro náklady spojené s pojištěním a pojistnými událostmi.

Jak se liší tyto odpovědnosti pro případ finančního a operativního leasingu?

IŠ: Je to relativně jednoduché. U Full service operativního leasingu přebírá leasingová společnost na sebe veškerá vlastnická a provozní rizika i odpovědnosti. Uživatel tedy předmět leasingu opravdu jen používá. Naproti tomu u finančního leasingu mi leasingová společnost pouze uhradí cenu předmětu leasingu. Vše ostatní si musím zařídit sám.
Zůstaňme u nejčastějšího případu – osobního automobilu. U finančního leasingu dojde k tomu, že v autosalonu, ve kterém si vybíráme nový automobil, obdržíme k podpisu leasingovou smlouvu, v tom lepším případě máme vozidlo již zaregistrováno a je připraveno k provozu. Obdržíme splátkový kalendář a odjíždíme s novým vozem.
V případě Full Service operativního leasingu se sice v tuto chvíli bude dít přibližně totéž, na vozidlo ale můžeme pohlížet jako na vozidlo z půjčovny. My do něj pouze lijeme benzín nebo naftu. Vše ostatní je záležitostí leasingové společnosti. Mezi těmito dvěma krajními body existuje samozřejmě spousta variant řešení. Vždy závisí na konkrétním produktu a leasingové společnosti, jaká je míra převzetí provozních rizik a co vše dostaneme "v ceně". Modifikace podnikatelských rizik je možná i u operativního leasingu formou tzv. otevřené kalkulace. To znamená, že leasingová společnost sice uhradí vše, co je spojeno s provozem vozidla, ale v případě, že náklady na provoz budou vyšší, než se počítalo, zákazník obdrží dodatečné vyúčtování těchto nákladů. Může to samozřejmě fungovat i obráceně – leasingová společnost ušetří a peníze zákazníkovi vrátí. Je ale zřejmé, že nejprve je musí od zákazníka v průběhu kontraktu získat.

Proč a zhruba o kolik (%) je operativní leasing dražší než finanční, když na konci operativního leasingu nedochází k převodu vlastnických práv?

IŠ: Operativní leasing není dražší. Pokud si necháme zpracovat nabídku čistého operativního leasingu i bez povinných plateb, jako jsou daně a některé provozní poplatky, principiálně musí být a je operativní leasing lacinější než finanční. Neplatíme totiž celou hodnotu předmětu leasingu, ale jen rozdíl mezi pořizovací a budoucí hodnotou předmětu. To, co u veřejnosti vyvolává dojem, že operativní leasing je dražší, jsou právě ostatní náklady na vozidlo, které jeho vlastník platí vždy. Daně, pojištění, provozní údržba, atd. U finančního leasingu jsou ale tyto platby skryty v jiné kolonce, nebo kolonkách účetnictví, proto se porovnávají dva naprosto rozdílné základy. Současně je nutné do ceny započítat "hodnotu rizik". Nikdo nám nepojistí auto zadarmo. Stejně tak, pokud leasingová společnost převezme zajištění všech servisních prací, nutně musí cena obsahovat i předem definované navýšení ceny za tyto služby.

Jaké povědomí mají obyvatelé ČR o leasingu, zejména o operativním leasingu? Zdá se mi, že víc než "auto na leasing" nikdo nezná?

IŠ: Je tomu tak. Dokládá to skutečnost, že slovo leasing se používá bez upřesnění přídavného jména finanční nebo operativní. Finanční leasing je prostě mezi veřejností podstatně známější. Je ale nutné současně říci, že finanční leasing postupně dosahuje svých dnešních limitů. Kapacita trhu není nekonečná, a tak se v posledních letech nárůst objemu finančních transakcí v rámci finančního leasingu zpomaloval, až došlo ke stagnaci a nyní i k mírnému poklesu objemu finančního leasingu.
Naopak, objem transakcí operativního leasingu významně roste. I když stále v oblasti do 10 % celého leasingového trhu. Z pohledu klienta je operativní leasing nadstavbovým produktem nad finančním leasingem. Z pohledu leasingové společnosti však musí být řízen a spravován s důrazem na úplně jiné, hlavně provozní, aktivity a rizika. O tom, že to není jednoduchý proces, svědčí fakt, že operativní leasing jako produkt poskytovaný velkými finančními institucemi je spíše popelkou. Majoritu objemu operativního leasingu na trhu realizují specializované leasingové společnosti.

Jaký je konkrétní rozdíl mezi nájmem nemovitosti a leasingem nemovitosti? Jak oblíben je leasing nemovitostí v ČR? Využívají jej i fyzické osoby, nebo jen podnikatelské subjekty? Jde v oblasti nemovitostí o finanční, či operativní leasing?

IŠ: Na takto konkrétní dotaz neumím odpovědět. Jednak leasing nemovitostí není moji silnou stránkou, jednak i samotný leasing nemovitostí je v současnosti pouze malou částí leasingových obchodů. Podle zahraničních statistik je to právě oblast leasingu nemovitostí, která může do budoucna pokrýt snížení objemu finančního leasingu. Nicméně, podle statistik české asociace leasingových společností je i leasing nemovitostí na vzestupu. Jeho specifickým znakem je zcela jistě dlouhý časový úsek, po který bude nemovitost tímto způsobem financována, běžně v desítkách letech. Doporučuji Vám prohledat zdroje informací na internetu a obrátit se na některou specializovanou leasingovou společnost.

Proč je z hlediska účetnictví firmy operativní leasing výhodnější než leasing finanční nebo než nájem statku?

IŠ: Výhodnější je z hlediska administrativy a správy leasovaného majetku. Z hlediska účetnictví je to přesun do jiných účetních výkazů a statistik. Pokud klient využívá finanční leasing nebo nákup za hotové, veškeré servisní práce, povinné platby, pojistné události si musí řešit sám. Majetek je tedy v kolonce Investice, provozní náklady v kolonce Provoz, pojistné události zase někde jinde. Rozklíčovat potom celkové náklady, které klient s daným předmětem leasingu má, je oříšek.
Naproti tomu u operativního leasingu obdržíte fakturu, která by měla obsahovat vše, co je nutné pro zajištění provozuschopnosti předmětu leasingu. Nicméně, u velkých firem je využíváno řízení pomocí některých finančních a ekonomických ukazatelů. Indexy jako ROI (Return Of Investment) a ROA (Return Of Assets) jsou často významnými ukazateli dynamického růstu firem. Při využití Full Service operativního leasingu mohou být finanční prostředky přesunuty z investic do rozpočtů provozních nákladů a oba indexy to může velice pozitivně ovlivnit. U firem, které toto třídění nevyužívají, může mít zase operativní leasing vliv na celkové náklady firmy v tom, že majetek v operativním leasingu odepisuje leasingová společnost, a tedy nevstupuje do účetnictví leasingového nájemce. Zde ale upozorňuji na fakt, že tento přesun je vhodné konzultovat s leasingovou společností, ne každý auditor je s tímto řešením spokojen.

Měl vstup ČR do EU nějaký signifikantní vliv na trh leasingu, zejména mě pak zajímá, jestli se zvedla obliba operativního leasingu?

IŠ: Signifikantní určitě ne. Obecné zkvalitňování podnikatelského prostředí, které tento vstup do EU s sebou nese, má za následek, že dochází k postupnému zvyšování poptávky. Legislativní změny se operativního leasingu samozřejmě týkají také, jejich vliv však nelze hodnotit ani příliš pozitivně, ale ani výrazně negativně ne. Domnívám se, že vliv je spíše sekundární v tom, že společnosti, které jsou nuceny si udržovat své konkurenční postavení v rámci nejen českého trhu, ale i v rámci EU, postupně přicházejí na to, že vyčlenění všech rizik spojených s předmětem leasingu, může být pro ně výhodné, stejně jako je to výhodné v jiných evropských zemích.

Nové i staré automobily na operativní leasing

Karel N.
Dobrý den, myslím si, že se operativní leasing vyplatí jen tehdy, když zaměstnanci jezdí s vozy velmi nešetrně, takže již po 3 letech je takový vůz na odpis a nikdo by ho nechtěl, přesto ho leasingová společnost musí ještě nějaký čas udržovat v provozu. Nebo se pletu?

IŠ: Základní rozdíl mezi finančním a operativním leasingem v oblasti investice, tedy její hodnoty, je v existenci a využití "sekundárního trhu". Každý se jistě někdy byl podívat v nějakém bazaru automobilů a možná si i všiml, že hodnota, resp. cena ojetých automobilů, je všude přibližně stejná a současně že v nabídce jsou vozidla libovolného stáří, od několika měsíců až po stařečky desítky let. A tak začala fungovat jednoduchá úvaha. Jestliže mám utratit 600 000 Kč za nové auto a za 4 roky si plánuji pořídit nové, můžu již nyní počítat s tím, za kolik to staré prodám. Řekněme, že za ojeté auto dostanu přibližně 200 000 Kč. Spousta zákazníků finančního leasingu již nyní plánuje využití této kalkulace - jako akontaci na nový finanční leasing. Tedy shrnuto – utratím 600 000 Kč a za čtyři roky dostanu zpět cca 200 000 Kč. Pokud nepočítáme úroky, zaplatím měsíčně 600 000/48 = 12 500 Kč a na konci je auto moje. Nikdo jiný se o to nestará, je to na mě.
Pokud ale požádám o nabídku operativního leasingu, společnost odhadne hodnotu vozidla po oněch 48 měsících a rovnou mi sdělí, že budu platit (600 000 – 200 000)/48 = 8 333 Kč. Pokud mi tedy leasingová společnost již dopředu odečetla ze splátek hodnotu vozidla, po uplynutí oněch 48 měsíců vozidlo vrátím leasingové společnosti. Ona mi ho totiž zaplatila v průběhu smlouvy snížením splátek.

Odpověď na Vaši otázku: Formou operativního leasingu jsou pronajímána vozidla nejrůznějšího využití a kvalit. Vozidla v bazarech s nejvyššími cenami jsou právě ta z operativního leasingu. Společnost se totiž o ně musela starat a ne jen hlídat, jestli klient platí. Vždyť na stavu aut závisí, jestli leasingová společnost prodělá nebo ne. A bazary jsou si vědomy toho, že u těchto automobilů je nečeká žádné překvapení a dokážou to ocenit vyšší nabídkovou cenou. Starší vozidlo by si nový zákazník na operativní leasing nevzal. Vozidla jsou téměř ve 100 % případů prodávána a nelze počítat s tím, že by byla vozidla ještě někým provozována v režii leasingové společnosti. Současně platí, že leasingová společnost musí ohodnotit, jak se s auty bude zacházet. Pokud by se s nimi jezdilo nešetrně, ve výše uvedené rovnici se to pozná a zákazník to zaplatí ve splátkách. Způsob využití tedy významně ovlivňuje výši splátek operativního leasingu.

tom
Zajímalo by mne, zda je možné "vzít" do režimu operativního leasingu i ojetý automobil.

IŠ: Ano, je to možné. Běžně se tento typ leasingové transakce využívá u firemní klientely jako "Sales and lease Back" transakce. Není to ale všelék pro všechny. Vždy rozhoduje kvalita stávajícího vozového parku a požadavky nájemce do budoucna. Je nutné si uvědomit, že leasingová společnost v tomto případě nemůže převzít provozní rizika předmětu leasingu, nemá totiž pod kontrolou historii vozidla a jeho servisního zabezpečení. Pro soukromou klientelu se tento typ leasingové operace využívá jen minimálně.

Např. 3 roky staré vozidlo v aktualní tržní ceně cca 800 000 Kč? Původní pořizovací 1,4 mil Kč. Na kolik pak vyjdou přibližne měsíční náklady?

IŠ: Na takto položený dotaz se nedá odpovědět. Právě fakt, že operativní leasing je definován hodnotou vozidla na konci kontraktu, náklady s jeho provozním zabezpečením a převzetím rizik v obou oblastech znamená, že při přípravě nabídky je nutné specifikovat předmět leasingu i jeho použití co nejpodrobněji. Nejen typ, ale i motorizace, výbava standardní i doplňková, někdy i barva vozidla rozhoduje o ceně. V případě konkrétního požadavku je nutné se obrátit na konkrétní leasingovou společnost.

xyx@seznam.cz
Pane Ščuko, já bych k tomu přidal ještě druhou výhodu, ta je v případě drahých aut. Kdy dáte do nákladů i značně dražší auto, než je povolený limit. Leasingové splátky totiž limit nemají. A to, že auto vrátíte leasingovce, neznamená že auto zmizí. Vždycky se dá vykoupit, ne? Otázka zní ale jinak: existují další výhody?

IŠ: K úvodu otázky bych poznamenal, že takto se nedá úplně jednoduše poznamenat, že pro operativní leasing neplatí limity. Ano, majitelem vozidla je leasingová společnost, která jej využívá pro vlastní podnikání. Nicméně dopad této změny na finanční a daňové povinnosti klienta je vždy otázkou, kterou si musí odpovědět hlavně klient a jeho auditor.
Důvody a výhody, které specifikují operativní leasing jako produkt, lze nalézt na webových stránkách nebo nabídkách jednotlivých leasingových společností. Zde bych asi specifikoval ty výhody, které byly zmíněny v odpovědích na otázky:

  • převzetí vlastnických rizik k předmětu leasingu,
  • převzetí provozních rizik předmětu leasingu,
  • přesun potřebného kapitálu z investic do provozních prostředků,
  • jednotná a efektivní nákupní politika,
  • sjednocení nákladů a příjmů z podnikání v čase,
  • smluvní partner odpovědný za aktivitu vozového parku, atd.

Chiron
Firma Laudamotion, majitel Niki Lauda, půjčuje ty nejohyzdnější auta světa = Smart, za pouhé 1 euro na den. Snad k tomu 1 euro nepřijde ještě 10 euro pojištění. A rentuje se mu to tím, že na autě jsou reklamy.

IŠ: Tato poznámka, spíše než dotaz, svědčí o tom, že podnikat se dá opravdu všelijak. Ani pan Lauda nemá tisíce takovýchto vozidel. Prostě jich je pár, třeba i desítky v každém městě. Místo aby utrácel peníze za tištěnou reklamu nebo televizi, nechá vlastní zákazníky jezdit za jedno euro. V Praze jezdí jedna nejmenovaná autopůjčovna, auta jsou reklamou oblepená od shora až dolů….. A je jasné, že pokud by si chtěla pronajmout auto od Laudy firma na podnikání, najede zcela jistě více jak 100 km denně, což je limit na den pro tato auta.
Pečení holubi nelétají a auta za jedno euro pro kohokoli, na jakkoli dlouho a s jakýmikoliv kilometry neexistuje, ledaže by bylo šlapací, anebo by nemělo generovat podnikatelský zisk. Rovněž jezdit s cizí reklamou by se Vám asi také při podnikání nechtělo. Firmy, poskytující produkty operativního leasingu do své ekonomiky mohou zapojit velkoodběratelské podmínky a často to tak činí. Vždy se ale musí jednat o podnikání, jehož účelem je nabídnout službu výhodnou pro oba subjekty, jinak to nikdo dělat nebude. Je tedy zřejmé, že automobily pana Laudy jsou směřovány spíše do oblasti půjčoven, a to ještě v rámci segmentu turistického ruchu. Zde zcela jistě splní svůj účel.

Rozhovory na Peníze.CZ
Které osobnosti (nejen) finančního světa jste už vyzpovídali? Podívejte se na Rozhovory Penize.CZ

Máte-li tip na zajímavou osobnost, která by neměla v našem seriálu rozhovorů chybět, nebo téma, kterého by se měl rozhovor týkat, pište nám své náměty sem.

Pořídili jste si někdy auto na operativní leasing? Nebo o něm uvažujete? Myslíte si, že finanční leasing je výhodnější? Jak se vám líbí odpovědi Ivo Ščuky?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-138
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Ptejte se Ivo Ščuky!

19. 10. 2005 | Dana Chytilová

Ptejte se Ivo Ščuky!

Nemáte na koupi auta v hotovosti? Možností je takzvaný operativní leasing. Po ukončení splátek auto vrátíte a můžete si pořídit nové. Navíc se o něj nemusíte vůbec starat, to za vás... celý článek

Leasing po evropsku: více znamená méně

25. 3. 2004 | Jiří Hrstka

Leasing po evropsku: více znamená méně

V souvislosti se vstupem do EU plánuje vláda přesunout finanční službu leasingu ze snížené do základní sazby DPH. Co to vlastně je ona finanční služba? Jak ovlivní tento růst DPH cenu... celý článek

Na leasing limit (ne)platí

10. 2. 2004 | Jiří Hrstka

Na leasing limit (ne)platí

Od Nového roku platí limit na daňově uznatelné náklady při nákupu osobního vozidla ve výši 900 tisíc Kč. Nepodnikáte, a proto si myslíte, že se vás to netýká? Omyl, tento předpoklad... celý článek

Auto na splátky: leasing nebo spotřebák II.

13. 1. 2004 | Jiří Hrstka

Auto na splátky: leasing nebo spotřebák II.

Před několika dny jsme si ukázali, že spotřebitelský úvěr může být při financování automobilu rovnocenným soupeřem leasingu. Dnes se podrobně zaměříme na to, jaká jsou jednotlivá pro... celý článek

Auto na splátky: leasing nebo spotřebák?

9. 1. 2004 | Jiří Hrstka | 1 komentář

Auto na splátky: leasing nebo spotřebák?

Spojení "automobil na splátky" většině lidí evokuje leasing. Tomu však představují vážnou konkurenci spotřebitelské úvěry s nízkými úrokovými sazbami. Která varianta je levnější?

Partners Financial Services