Před oddlužením číhá past. Lidi připraví i o desítky tisíc

Jiří Hovorka | rubrika: Analýza | 1. 7. 2019 | 7 komentářů
Na zájemce o osobní bankrot číhají predátoři. Oddlužovací agentury dál tahají peníze z lidí, kteří hledají pomoc.
Před oddlužením číhá past. Lidi připraví i o desítky tisíc

Návrh na oddlužení můžou sepsat buď neziskové společnosti s akreditací ministerstva spravedlnosti – ty to dělají zadarmo a proto je o ně velký zájem. Nebo ho můžou sepsat advokáti či jiní zástupci právnických profesí: notáři, insolvenční správci nebo exekutoři kromě toho, který už proti vám vede exekuci. Celková cena jejich služeb nesmí přesáhnout 4840 korun při žádosti o oddlužení pro jednotlivce nebo 7260 korun při oddlužení pro manžele. Strop stanoví přímo zákon.

Kdo chce za sepsání žádosti o oddlužení peněz více, porušuje zákon. Lidé by od takových společností měli odejít a nic jim neplatit. Tak jednoduché to je. Pro jistotu to ještě jednou zopakujeme: pokud potřebujete sepsat žádost o oddlužení a někdo po vás chce víc peněz, než jsme před chvílí uvedli, je to podvodník.

I přes tohle jednoduché pravidlo je ale praxe úplně jiná. Většinu ze zhruba 20 tisíc žádostí o oddlužení, které soudy každý rok dostávají, zpracovaly firmy, které si berou víc peněz. A někdy i podstatně víc. Říkají si o částky, které se pohybují i v řádech desítek tisíc korun. Chtějí je přitom od lidí, kteří mají nezvladatelné dluhy, kvůli nimž o osobní bankrot žádají.

„Podávají to i v momentě, kdy vědí, že ti lidé podmínky vstupu do oddlužení nesplní. Cílem těchto podnikatelů je maximalizace zisku,“ říká Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení, který stojí například za projekty Mapa exekucí a nově také Mapa bankrotů.

Těží z neznalosti

Že jde o vážnou věc, potvrzuje také ministerstvo spravedlnosti. „Bezesporu se jedná o závažný problém. Takzvané oddlužovací společnosti poškozují zájemce o vstup do oddlužení tím, že za přípravu návrhu účtují neúměrně vysoké ceny,“ říká mluvčí úřadu Andrea Šlechtová.

Poradna při finanční tísni

Zápasíte s dluhy? Nedělejte unáhlená rozhodnutí, raději se obraťte na odborníky.

Bezplatná poradna při finanční tísni

Stát už se takové oddlužovací agentury pokusil omezit. Před dvěma roky začala platit takzvaná akreditační novela insolvenčního zákona. Ta stanovila, že návrh na povolení oddlužení můžou za dlužníka podat jenom dvě skupiny „zprostředkovatelů":

Buď právnická osoba akreditovaná ministerstvem spravedlnosti – jde o neziskové organizace, které za službu nevybírají žádný poplatek. Nebo advokát, insolvenční správce, exekutor či notář, a to maximálně za poplatek 4000 Kč bez DPH u jednotlivce (nebo 6000 Kč při společném oddlužení manželů). Jestliže má dlužník magisterské právnické nebo ekonomické vzdělání, může si návrh sepsat a podat sám, stejně jako v případě, že má zkoušku insolvenčního správce.

Oddlužovací společnosti to však nezastavilo a dál využívají neznalosti lidí, pro které je osobní bankrot nadějí, jak se dostat z dluhové pasti.

„Zejména prostřednictvím internetu nabízejí údajně bezplatné poradenství. Staví se také do role jakéhosi zprostředkovatele kontaktu s advokátem či jiným oprávněným sepisovatelem návrhu na povolení oddlužení. Ve skutečnosti však neoprávněně, bez potřebné odbornosti a za úhradu vykonávají činnost, která je v regulované odměně advokáta či jiného sepisovatele návrhu již zahrnuta. Dlužníci pak zbytečně platí i několikatisícové částky navíc,“ popisuje mluvčí Šlechtová problémy z praxe.

Podle Hábla je obvyklé, že si oddlužovací firmy říkají o odměnu i v řádech desítek tisíc korun. Ukazuje to i faktura, kterou má web Peníze.cz k dispozici. Na ní je vidět, jaké všechny služby si účtuje například firma Varaped 02. Celková suma dělá přes 46 tisíc korun, z toho třeba jenom za studium spisu a přihlášených pohledávek si fakturuje 5004 korun.

Podle ministerstva spravedlnosti si oddlužovací agentury obvykle říkají o odměny mezi čtyřmi až dvanácti tisíci korunami. „Následně návrh podá příslušnému soudu advokát, který si ještě navíc uplatní odměnu v insolvenčním řízení,“ dodává Šlechtová. Ministerstvo se o podobných případech dozvídá díky upozornění od soudů či insolvenčních správců.

Nové oddlužení

Od června začínají platit největší změny v osobním bankrotu od jeho zavedení v roce 2008. Šance na oddlužení se oproti dřívějšku otevře více lidem, přesto je to podle zástupců neziskových organizací málo.

Změny v oddlužení jsou tu. Nová pravidla osobního bankrotu


Nová pravidla osobního bankrotu nepřinášejí dlužníkům od června jenom dobré zprávy. Můžou mít i jeden nepříjemný dopad. Nebude to ale takové drama, uklidňují odborníci.

Hrozba v novém oddlužení: Majetek se vždycky prodá

„Některé agentury tvrdí, že služby, za které si nechávají platit mnohatisícové odměny, jsou dobrovolné a nadstandardní. Pravdou ovšem je, že většina klientů, kteří se s takovou agenturou setkali, říká, že platba rozhodně dobrovolná nebyla a pokud by nezaplatili, návrh by podán nebyl,“ říká Pavla Aschermannová, která se dluhovým poradenstvím zabývá v neziskové organizaci Rubikon Centrum.

Sám stát má velký dluh

Ministerstvo spravedlnosti, které na „trh“ se sepisováním žádostí o oddlužení dohlíží, má podle Aschermannové v této oblasti velký dluh. „Takové agentury jsou z velké části snadno dohledatelné na internetu a bez problémů fungují, přestože se ministerstvo zavázalo, že proti nim razantně zakročí,“ říká Aschermannová.

„Usilujeme o vymýcení této praxe, musí však dodržovat postupy upravené příslušnými procesními předpisy," reaguje mluvčí ministerstva Andrea Šlechtová. "Na základě podnětů, zaslaných nejčastěji insolvenčními soudy a insolvenčními správci, prošetřujeme činnost osob podezřelých z neoprávněného poskytování služeb v oblasti oddlužení. V odůvodněných případech proti nim zahajujeme přestupkové řízení,“ popisuje.

Za neoprávněné poskytnutí služeb v oblasti oddlužení hrozí maximální pokuta ve výši 500 tisíc korun. Ministerstvo zatím zahájilo 25 správních řízení. Právní moc zatím nabyly sankce v celkové výši 610 tisíc korun. Nepravomocně pak uložilo dalších 16 pokut v celkové výši 2,6 milionu korun. 

Necelé tři desítky správních řízení nejsou hodně vzhledem k tomu, o jak běžnou praxi podle lidí z terénu jde. Hábl říká, že od zavedení akreditačních pravidel a cenového stropu jde většina žádostí o oddlužení přes advokáty. Pro ně to ale nepředstavovalo zajímavý byznys, protože až do letošního června šlo o složitou agendu, kdy jenom soupis závazků představoval práci na dva až tři měsíce. Proto se advokáti často dohodli na spolupráci právě s oddlužovacími agenturami, kterým poskytovali své razítko a brali za to zákonnou odměnu. Samozřejmě existovaly i čestné výjimky.

„Zjednodušeně můžu říct, že za velkou částí z toho, co doteď šlo přes advokáty, stála jiná společnost,“ shrnuje Hábl. Zbylé žádosti podávaly neziskové organizace. Ty to dělají zdarma, ale nemají potřebné kapacity. Třeba Člověk v tísni má čekací dobu až dva měsíce.

Důkazní nouze

Novela insolvečního zákona, která je účinná od letošního června, může pomoct tím, že výrazně zjednodušila sepsání žádosti. Už k ní třeba není přikládat zmíněný soupis závazků. Zákonem limitovaná odměna by tak teď mohla být pro advokáty atraktivnější. Lidem se díky tomu může otevřít víc míst, která je k insolvenčnímu soudu pošlou podle pravidel.

Na druhou stranu: zjednodušení celé agendy je samozřejmě výhodné i pro nepoctivé firmy. „Vazby, které se vytvořily mezi oddlužovacími agenturami a některými advokáty, fungují bez překážek a dál se vybírají mnohatisícové odměny za návrh, který je přitom od června výrazně jednodušší. Mají tedy daleko méně práce za stejné peníze. Zásah proti nim by musel být velmi citelný, jinak naprosto nemají důvod s touto metodou končit,“ říká Aschermannová.

Co je oddlužení?

Oddlužení neboli osobní bankrot je zákonná cesta z dluhové pasti. Můžou o něj žádat lidé, kteří mají dva a víc nezvladatelných dluhů. Během tří či pěti let se pak zavazují k tomu, že jim k životu zůstane z výdělků jenom nezabavitelné minimum. Narozdíl od exekuce stačí splatit jen část dluhů, aby byly vymazány. Od června došlo k velké změně, která by oddlužení měla zpřístupnit i lidem, kteří na něj dosud nedosáhli a mají třeba desítky exekucí.

Červnová novela zavedla i další novinku, která míří na nepoctivé firmy: Ministerstvo spravedlnosti může nově postihovat i pouhé nabízení, obstarání či zprostředkování neoprávněného poskytování služeb v oblasti oddlužení. Podle mluvčí by to mělo pomoct. Dosud šlo postihovat pouze situace, kdy už firmy služby poskytly a chtěly za ně zaplatit. K tomu ale v praxi nedochází, protože dlužníci nechtějí jít do sporu s oddlužovacími firmami a jejich advokáty.

„Řešíme to s odborem dohledu na ministerstvu spravedlnosti, ale je tam často problém důkazní nouze. Lidé nechtějí svědčit, mají strach, oddlužovací firmy jim i vyhrožují,“ říká Hábl.

Podle Aschermannové by kromě tvrdého postupu ministerstva pomohlo i to, kdyby stát víc podporoval neziskové organizace, které služby vedoucí k oddlužení nabízejí bezplatně. „Obecně je akreditovaných osob málo, protože neexistuje žádný systém podpory neziskových organizací, které návrhy sepisují zdarma,“ říká.

Problém je i v tom, že se mezi akreditované neziskové organizace dostaly i velmi podezřelé instituce, které si pravděpodobně za své služby nechávají platit také. Lidé tedy můžou narazit na problémy, i když se jich ujme společnost, která se tváří jako nezisková a má na to „razítko“ od ministerstva spravedlnosti. „Stačí splnit formality. Nikdo neřeší třeba to, že jde o organizaci, která vznikla před měsícem,“ říká k tomu Hábl.

Opět platí jednoduché pravidlo: neziskové organizace mají své služby u oddlužení nabízet bez poplatků. Pokud je po vás někdo přesto chce, je to podvodník.

Peníze za facebook

Způsobů, jak konkrétně oddlužovací agentury od lidí peníze vybírají, je víc. Samotné sepsání žádosti bývá většinou podle pravidel, kolem ní si ale firmy vymyslí další služby, které následně účtují. Obvyklý je třeba zbytečný monitoring insolvenčního rejstříku – budeme vám dávat vědět, co se v něm děje, a budete nám za to platit tisíce korun ročně.

Soudci v akci

Za nesplácení spotřebitelských úvěrů nemůžou automaticky jenom dlužníci. U Ústavního soudu našli další zastání. V některých případech už nemusí nic splácet díky promlčení.

Nová naděje pro dlužníky: Firma chtěla víc, nemá nic

Redakce webu Peníze.cz má k dispozici smlouvu společnosti Dluhová poradna, která za takový servis požaduje 13 tisíc korun za rok. „Insolvenční rejstřík je přitom pro každého k dispozici zdarma,“ říká Hábl.

A přidává další fígle podvodných firem. „Nechávají si platit třeba za to, že dají lidem přístup do uzavřené facebookové skupiny, kde jim slibují pomoc. U některých „občanských sdružení“ se zase platí členské příspěvky," popisuje.

A co mají dělat lidé, kteří už naletěli? „Pokud člověk již oddlužovací agentuře zaplatil, může se pokusit podat žalobu na vrácení bezdůvodného obohacení a může si na agenturu stěžovat na ministerstvu spravedlnosti,“ odpovídá Aschermannová.

„Pokud k platbě ještě nedošlo, doporučila bych neplatit odměnu agentuře nad rámec zákonného stropu, obrátit se opět na ministerstvo spravedlnosti a bránit se u soudu. Pomoc se dá nalézt u neziskových organizací, které se dluhy zabývají, nebo si zaplatit služby advokáta,“ dodává.

Nejlepší ale je, když se podobným praktikám úplně vyhnete. Takže ještě jednou pro zapamatování: Když chce někdo za pomoc s oddlužením víc peněz, než ze zákona může, je to podvodník.

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+32
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

1. 7. 2019 19:57, lalin

Konečně se někdo nebál napsat veřejně, co se tady běžně děje.

+8
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

27. 11. 2019 11:18, senosláma

Šmejdi co se zadluží, pak nesplácejí a oddlužením oškubají věřitele si nic jiného nezaslouží.

-19
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Kdy je půjčka neplatná? Soudy řeší, jak moc velká chyba vadí

3. 4. 2024 | František Nonnemann

Kdy je půjčka neplatná? Soudy řeší, jak moc velká chyba vadí

Než vám půjčí, musí banka nebo úvěrová společnost prověřit, jestli dokážete splácet. Když při tom udělá chybu, může být smlouva prohlášená za neplatnou. Záleží ale na tom, jestli jde... celý článek

Milostivé léto? Nemilosrdné. Experti kritizují novou oddlužovací akci

7. 3. 2024 | Kateřina Hovorková

Milostivé léto? Nemilosrdné. Experti kritizují novou oddlužovací akci

Další oddlužovací akce, pro kterou se vžil název milostivé léto, má tentokrát lidem odpustit část dluhů na zdravotním pojištění. S její podobou, kterou včera schválili poslanci a teď... celý článek

Rychlejší oddlužení má zpoždění. Kdo si polepší a kdo pohorší?

6. 2. 2024 | Kateřina Hovorková

Rychlejší oddlužení má zpoždění. Kdo si polepší a kdo pohorší?

Novela insolvenčního zákona má snadněji oddlužit lidi v exekuci. Česko ji mělo schválit už v létě 2021, jenže stále není jasná její konečná podoba. Napovědět může únorové jednání sněmovny.... celý článek

Poslední Milostivé léto pomůže s dluhy u VZP. Ale ne všem

18. 1. 2024 | Petr Kučera

Poslední Milostivé léto pomůže s dluhy u VZP. Ale ne všem

Vláda podpořila plán na další oddlužovací akci zvanou Milostivé léto. Ta odpustí penále a exekuční náklady lidem, kteří si měli platit veřejné zdravotní pojištění – tedy například podnikatelům... celý článek

Stačí vám 111 Kč na den? Banka si vyzkoušela, jak žijí chudí Češi

10. 1. 2024 | Kateřina Hovorková | 20 komentářů

Stačí vám 111 Kč na den? Banka si vyzkoušela, jak žijí chudí Češi

Vyjít každý den přesně se 111 korunami na osobu – tak znělo zadání pokusu, do něhož se zapojilo třicet zaměstnanců České spořitelny. Cílem bylo vžít se na pár dní do situace klientů... celý článek

Partners Financial Services