Angličtina u moře: Nekupujete zájezd bez povolení (a bez pojištění)?

Ondřej Tůma | rubrika: Co se děje | 22. 5. 2013 | 1 komentář
Turisté, kteří se v létě chystají k moři s aerobikem či jazykovou školou, by měli být na pozoru. Jejich zájezd totiž dost možná nebude pojištěný. Dozorující orgány si problém přehazují jako horkou bramboru.
Angličtina u moře: Nekupujete zájezd bez povolení (a bez pojištění)?

Angličtina na Maltě, aerobik v Itálii, výuka hry na trombón v Transylvánii. Určitě už jste se potkali s reklamou na takové letní pobytové zájezdy k moři. Kromě cvičení, kurzů cizích jazyků a dalších a dalších činností si můžete užít bezstarostné dovádění v mořských vlnách i výlety za pamětihodnostmi. Jistě lákavé. Jenže to má velký háček – drtivá většina organizátorů těchto zájezdů nemá potřebná povolení, nejde o klasický zájezd cestovní kanceláře – a když nejde o zájezd cestovní kanceláře, turisté nemůžou být ani pojištěni proti jejímu úpadku. V případě krachu organizátora a zrušeného zájezdu dost pravděpodobně přijdou o peníze.

„V České republice bohužel stále vyvíjejí činnost a nelegálně organizují zájezdy nepojištěné subjekty. Ty nabízejí jazykové pobyty v zahraničí, ozdravné pobyty u moře, poznávací zájezdy, aniž by byl spotřebitel chráněn formou záruky v případě úpadku organizátora zájezdu. V praxi se setkáváme i s jejich katalogy či reklamními letáky, určenými široké veřejnosti. Něco takového je podle nás absolutně nepřípustné,“ zlobí se Kateřina Petříčková, tajemnice Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Problém s firmami, které neoprávněně organizují a prodávají zájezdy, se v České republice řeší už od doby, kdy byla do naší legislativy nepříliš úspěšně implementována evropská směrnice č. 314/90/EHS. Povinnosti organizátora zájezdu totiž byly vztaženy jen na ryze komerční subjekty s  živnostenským oprávněním pro podnikání v cestovním ruchu. Tím se otevřel prostor pro různé podnikavce, kteří se pokoušejí obejít zákon. Kromě toho, že nemají sjednané pojištění proti úpadku, neodvádějí ze své činnosti ani daně. Jejich zájezdy tak bývají většinou o něco levnější než u běžných cestovních kanceláří, které mají v nabídce pobyty ve stejných destinacích. Někteří neinformovaní spotřebitelé si však neuvědomují, že kvůli pár ušetřeným stokorunám podstupují poměrně velké riziko.

Mnoho kontrolorů, žádný kontrolující

Zástupci cestovních kanceláří jsou se současným stavem nespokojeni a kritizují stát za liknavý přístup. Cestovní ruch má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj, kontrola dodržování živnostenského zákona přísluší živnostenským úřadům, spadajícím pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dozor nad firmami podnikajícími v cestovním ruchu může vykonávat také Česká obchodní inspekce. Jan Papež, viceprezident Asociace cestovních kanceláří České republiky a majitel cestovní kanceláře Marco Polo, nešetří kritikou: „Dohled státu v tomto případě rozhodně není dostatečný. Úředníci spíš hledají výmluvy, proč proti takovému podnikání nezasáhnout, než hledají nástroje, jak mu bránit. Především živnostenské úřady nefungují v této oblasti dobře. Kontroly jsou nahodilé, bez tlaku na pořadatele, úředníci se často spokojí s tvrzením, že je to jen výlet klubu, který neslouží k získání zisku a podobně. Chybí jasná metodika od Ministerstva průmyslu a obchodu a možná i větší tlak ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.“ Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, k tomu říká: „Ministerstvo pro místní rozvoj vždy poté, co se dozví o podezření na neoprávněné podnikání, okamžitě zašle podnět na prošetření příslušného jednání u fyzické či právnické osoby příslušnému živnostenskému úřadu. V roce 2012 bylo například v souvislosti se cvičením aerobiku ministerstvem zasláno celkem patnáct podnětů na prošetření této činnosti.“

Králíkům pro legraci?

Živnostenský úřad a kontroly cestovních kanceláří a agentur

  • V roce 2011 bylo v oblasti provozování cestovních kanceláří a cestovních agentur zkontrolováno celkem 593 podnikatelů. Z toho 271 v oblasti provozování cestovní kanceláře a 322 v oblasti provozování cestovní agentury. Celkově bylo zjištěno dvanáct porušení zákona. V roce 2012 (v období od ledna do listopadu – údaje za prosinec 2012 nejsou zatím v Informačním systému Registru živnostenského podnikání k dispozici) bylo v uvedené oblasti zkontrolováno celkem 568 podnikatelů, z toho 265 v oblasti provozování cestovní kanceláře a 303 v oblasti provozování cestovní agentury. Počet zjištěných porušení zákona – třináct.
  • V roce 2011 nebyly v rámci činnosti živnostenských úřadů podnikatelům provozujícím živnost v oblasti cestovního ruchu uděleny žádné sankce ve formě pokut. Od ledna do listopadu 2012 pak byly uloženy dvě pokuty ve výši 6000 korun.
  • V roce 2011 byla sankčně zrušena čtyři živnostenská oprávnění a v roce 2012 (do konce listopadu) bylo sankčně zrušeno šest živnostenských oprávnění.

Poznámka: Neoprávněné podnikání není sledováno v rámci jednotlivých živností, ale jako celek, nelze tedy říci kolik případů neoprávněného podnikání bylo zjištěno v jednotlivých letech v dané oblasti.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Úřady nejsou důsledné

Cestovním kancelářím vadí, že si dozorčí orgány nedokážou patřičně rozdělit kompetence a nepostupují s dostatečnou razancí. Za přestupek (u fyzické osoby), popřípadě správní delikt (u právnické osoby) neoprávněného podnikání v koncesované živnosti může živnostenský úřad udělit podle zákona pokutu až do výše jednoho milionu korun. Teoreticky. Skutečné pokuty se pohybují spíš v řádech tisíců – viz box vpravo.

S tvrdou kritikou od zástupců cestovek nesouhlasí ředitel odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Kameník: „Samozřejmě, pokud jde o problém, kdy právnická či fyzická osoba vykonává podnikatelskou činnost ‚provozování cestovní kanceláře‘ bez živnostenského oprávnění, jedná se o neoprávněné podnikání a tento ‚podnikatel‘ by měl být za takovou činnost postižen. Ale daná problematika není úplně tak černobílá, jak se může na první pohled zdát.“ Pan ředitel nás odkazuje zákon o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Zájezd je v něm definován jako předem sestavená kombinace alespoň dvou služeb cestovního ruchu – například dopravy, ubytování, jiných služeb cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň dvacet procent souhrnné ceny zájezdu. K organizování takovýchto zájezdů je potřeba živnostenské oprávnění pro koncesovanou živnost provozování cestovní kanceláře. „Podle stejného zákona však živnostenské oprávnění pro výše uvedenou koncesovanou živnost není třeba vlastnit v případě, že se jedná o činnost, která není provozována za účelem dosažení zisku (např. činnost některých neziskových organizací, sdružení a podobně), nebo pokud není naplněn některý jiný znak živnostenského podnikání, tedy pokud se například jedná o jednorázovou záležitost,“ dodává Petr Kameník.

Tajemnice Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Petříčková ale namítá: „S podobnými případy se setkáváme bohužel často a již od roku 2000 usilujeme, aby se tyto subjekty podřídily zákonu. Ve většině případů podaných podnětů nám však přijde vyjádření z úřadu, že po provedení kontroly nebylo zjištěno pochybení, neboť daný subjekt prokázal, že nedochází při jeho činnosti k naplnění skutkové podstaty podnikatelské činnosti. Tímto způsobem se ale problém nikdy nevyřeší.“ Argumentace ministerských úředníků neuspokojuje ani Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří ČR: „Já osobně to pokládám za skutečně veliký problém. Většina nelegálních organizátorů zájezdů se vymlouvá na to, že program není za účelem zisku nebo k pořádání zájezdů nedochází opakovaně. Obojí je ale nepravda. Ziskem se samozřejmě rozumí i to, že např. někdo s pořadatelů jede na zájezd zdarma a pojem ‚opakovaně‘ nemá žádné normy, takže pokud je například jednou za dva roky, je to i tak opakovaně.“

Anketa

Chystáte se letos k moři?

Všespásná novela?

Podle zástupců obou asociací cestovních kanceláří ke zlepšení nedojde, dokud nevznikne jasná metodika, které by se zaměstnanci živnostenských úřadů museli držet. Významnou roli by podle nich mohla sehrát i případná kampaň v médiích, která by jasně vysvětlila spotřebitelům, do jakých rizik se pouštějí, když cestují s ilegálními organizátory zájezdů. V průběhu loňského roku došlo k několika jednáním zástupců ministerstva průmyslu a obchodu a Asociace cestovních kanceláří ČR, na kterých se téma neoprávněného podnikání v oblasti cestovního ruchu podrobně probíralo. Velká pozornost se pak věnovala i školení pracovníků živnostenských úřadů, na kterém kromě tajemníka Asociace cestovních kanceláří ČR přednášel také zástupce Ministerstva pro místní rozvoj. Ani tak to ale nevypadá, že by všechny zainteresované strany táhly za jeden provaz. „Řešení daného problému spočívá nejen v kontrolní činnosti příslušných správních orgánů, ale i v legislativní oblasti. Pro úplnost je nutno uvést, že problematika cestovního ruchu, resp. zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností, náleží z věcného hlediska do resortní působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, nikoliv do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,“ říká Petr Kameník a přehazuje problém jako horkou bramboru dál.

Zmiňovaná novela zákona, která by měla přispět k větší ochraně spotřebitelů v cestovním ruchu, byla v prosinci loňského roku předložena vládě, když ji vláda schválí, poputuje k prvnímu čtení do Poslanecké sněmovny. Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský počítá s tím, že pokud nedojde k žádným výrazným komplikacím, mohla by novela vstoupit v platnost letos v září. Změny se tak s největší pravděpodobností nebudou týkat hlavní turistické sezóny, kdy dochází k největším problémům a krachům cestovek. Spotřebitelé se tak budou muset opět spolehnout především sami na sebe a při výběru své dovolené se vyhýbat nedůvěryhodným subjektům, jak dokážou.

Psáno pro COT Business

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Jak se vyhnout špatně pojištěné cestovce?

10. 5. 2013 | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Jak se vyhnout špatně pojištěné cestovce?

Máte strach, že si vyberete cestovní kancelář, která ještě před vaší vysněnou dovolenou u moře zkrachuje? Zeptali jsme se odborníků, jak takové situaci předejít.

Zájezd za sto tisíc: po krachu cestovky pojišťovna vyplatí pět!

7. 2. 2013 | Ondřej Tůma | 22 komentářů

Zájezd za sto tisíc: po krachu cestovky pojišťovna vyplatí pět!

Zaplatit sto tisíc za zájezd pro celou rodinu u pojištěné cestovní kanceláře a po jejím krachu dostat zpět jen pět tisíc korun? I to je možné. Pojišťovny se přou se státem o to, kdo... celý článek

Nedostatečně pojištěné cestovky: I v příští sezóně asi nebude na koho se spolehnout

28. 12. 2012 | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Nedostatečně pojištěné cestovky: I v příští sezóně asi nebude na koho se spolehnout

Ve včerejším článku jsme poukazovali na bolavé místo českého turistického průmyslu: na to, že spotřebitelé počítají s plným pojištěním zájezdu, avšak cestovní kanceláře dostatečně pojištěné... celý článek

Pojištění zájezdů: Pojišťovny a cestovky se perou, klientům ale do smíchu není

27. 12. 2012 | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Pojištění zájezdů: Pojišťovny a cestovky se perou, klientům ale do smíchu není

Pro klienty je to jasné: na dovolenou jedině s cestovkou, která je pojištěná. Jenže – nikdy nevíte, jak a na co pojištěná opravdu je. Dochází tak k tomu, že pojišťovny odmítnou platit,... celý článek

Vybíráte dovolenou? Při krachu cestovky nemusíte dostat peníze zpět!

16. 5. 2012 | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Vybíráte dovolenou? Při krachu cestovky nemusíte dostat peníze zpět!

Turistům loni zkrachovala cestovní kancelář a pojišťovna odmítla vyplatit plnou cenu zájezdu. Česká národní banka se ještě teď pře s ministerstvem pro místní rozvoj, zda pojišťovna... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.