Mateřská 2019. Kalkulačka peněžité pomoci v mateřství a přehled pravidel

S naší kalkulačkou aktualizovanou pro rok 2019 si lehce spočtete, kolik letos dělá mateřská. Navíc poradíme, kdo přesně má na peněžitou pomoc v mateřství nárok, jaké podmínky je nutné splnit, a podíváme se i na pár otázek, které se v souvislosti s mateřskou často řeší.
Mateřská 2019. Kalkulačka peněžité pomoci v mateřství a přehled pravidel

Peněžitá pomoc v mateřství, které se lidově říká mateřská slouží jako náhrada mzdy či platu během mateřské dovolené, které se lidově taky říká mateřská. Takzvaná dovolená a peněžitá dávka spolu sice souvisejí, ale přesto je lepší je odlišovat. Mateřskou dovolenou poskytuje maminkám zaměstnavatel – maximálně po dobu osmadvaceti týdnů (případně 37 týdnů, když se narodí dvojčata nebo vícerčata), peněžitá pomoc v mateřství je dávka, kterou rodičům vyplácí stát na základě nemocenského pojištění.

Na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená – tu opět poskytuje zaměstnavatel (a nenechte se mást, v praxi se taky často dozvíte, že někdo je dva nebo tři roky na mateřské, čímž se myslí rodičovská dovolená) – a výplata rodičovského příspěvku (dávka státní sociální podpory). Na rozdíl od rodičovského příspěvku ale na peněžitou pomoc v mateřství dosáhne pouze rodič, který splní určité, zákonem předepsané podmínky. Věnovat se jim budeme na následujících řádcích, pravidla rodičáku shrneme v samostatném článku.

Chytře na mateřství

Dostanu mateřskou na druhé dítě? A za jakých podmínek se lze vrátit do práce? Rodičovství, to jsou samé otázky. Naštěstí pro vás, na Peníze.cz najdete řadu odpovědí. Jednoduše a přehledně.

Zaměstnání a účast na nemocenském pojištění

Pro přiznání peněžité pomoci v mateřství (mateřské) je rozhodující účast na nemocenském pojištění. Jde o jednu ze složek sociálního pojištění, které za každého zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Konkrétně platí: úředníci vám mateřskou přiklepnou, jestliže splňujete účast na nemocenském pojištění po dobu 270 kalendářních dní během dvou let předcházejících nástupu na mateřskou. Jinak řečeno: pokud jste byla v období dvou let před nástupem na mateřskou minimálně devět měsíců zaměstnaná.

Další varianta je, že si maminka jako OSVČ platila nemocenské pojištění dobrovolně – v případě živnostníků se mateřská řídí trochu jinými pravidly, proto se mateřské pro OSVČ budeme věnovat samostatně.

Vedle dostatečně dlouhé účasti na nemocenském pojištění je ale potřeba splnit ještě další podmínku: být v den nástupu na mateřskou zaměstnaná. Výjimku mají maminky, které během těhotenstvípracovní poměr ukončí – zákoník práce pro ně stanovuje ochrannou lhůtu 180 dní. To znamená: když na mateřskou nastoupíte do 180 dní od skončení pracovního poměru, nárok na peněžitou pomoc v mateřství vám vznikne.

Podpůrčí doba – doba, po kterou správa sociálního zabezpečení peněžitou pomoc v mateřství vyplácí, dělá maximálně 28 týdnů u jednoho dítěte, rodičům dvojčat a vícerčat náleží mateřská 37 týdnů. Dávku lze pobírat od začátku mateřské dovolené, tedy nejdříve osm a nejpozději šest týdnů před termínem porodu.

Pozor!

Pokud vykonáváte zaměstnání malého rozsahu (například na dohodu o pracovní činnosti) nebo pracujete na dohodu o provedení práce s výdělkem do deseti tisíc korun měsíčně, zaměstnavatel za vás nemocenské pojištění neplatí. Podrobnosti o DPP a DPČ v článku:

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti 2019

Peněžitá pomoc v mateřství: i pro táty

Peněžitou pomoc v mateřství ovšem nemusí pobírat výhradně matka dítěte – na mateřskou místo ní může otec (případně manžel maminky, ačkoli nejde o biologického otce dítěte). I táta na mateřské ale musí splnit výše uvedené podmínky: účastnit se nemocenského pojištění minimálně 270 dní během předchozích dvou let a v den nástupu na mateřskou být zaměstnaný.

Kratší je pouze doba, po kterou muži peněžitou pomoc v mateřství čerpají: maximálně dvaadvacet týdnů s jedním dítětem, třicet jedna týdnů v případě vícerčat. Dávku sociálka tatínkům (manželům) vyplatí nejdřív po skončení šestinedělí. Když matka dítěte čerpá mateřskou před porodem nebo šestinedělím, zkrátí se doba, po kterou ji může brát otec (manžel) i o tyto dny.

Dohodu o tom, že bude peněžitou pomoc v mateřství čerpat otec dítěte (manžel), musíte stvrdit písemně. Podpis matky musí být ověřený – buď úředně, třeba notářem nebo na CzechPOINTu, případně úředníkem na sociálce. Sociálce je zároveň potřeba doložit vyplněný formulář Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče. Dohodu o převzetí dítěte do péče lze uzavřít nejpozději sedm týdnů po narození dítěte, sjednaná musí být minimálně na týden. Samotná dohoda musí vedle nacionálií rodičů (manželů) a ověřeného podpisu matky obsahovat také jméno a datum narození dítěte a den, od kterého muž přebírá péči.

Mateřská a přivýdělek

Pravidla přivýdělku na mateřské jsou následující: zaměstnání, na jehož základě vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, dál vykonávat nesmíte. To ale neznamená, že nemůžete pracovat vůbec. Pouze nesmí jít o smlouvu, ze které za vás zaměstnavatel odváděl nemocenské pojištění. Se zaměstnavatelem si tedy stačí sjednat práci na jinou smlouvu nebo třeba dohodu.

Přivýdělek na mateřské

Výpočet mateřské

Kolik přesně na mateřské dostanete, závisí na předchozích výdělcích. Při výpočtu peněžité pomoci v mateřství vycházejí úředníci z takzvaného denního vyměřovacího základu: průměru hrubých příjmů za posledních dvanáct měsíců rozpočtených na den (hrubý měsíční příjem × 12 měsíců / 365 dny). Mateřská pak dělá 70 procent z takto vypočteného denního vyměřovacího základu, který se ovšem ještě snižuje pomocí redukčních hranic. V roce 2019 jsou redukční hranice následující:

  • z částky do 1090 Kč se započítá 100 procent,
  • z částky nad 1090 Kč do 1635 Kč se započítá 60 procent,
  • z částky na 1635 Kč do 3270 Kč započítá 30 procent,
  • k částce nad 3270 Kč se nepřihlíží

S výpočtem si ale nemusíte lámat hlavu, pomůže naše kalkulačka. Stačí zadat, kolik v průměru berete hrubého.

Orientační výpočetPřesný výpočet

Mateřství v příkladech: studium, práce v zahraničí, nemocenská

V praxi často nastane situace, kdy si maminka není jistá, zda uvedeným pravidlům vyhoví. Třeba pokud jde o mateřství na nebo těsně po studiích. Pokud nastávající matka stále studuje, doba studia se do dnů potřebných pro nárok na mateřskou nezapočítá. Když ale otěhotnění krátce po škole, lze dobu strávenou studiem – na střední, vyšší odborné a vysoké škole nebo konzervatoři – započítat jako přípravu na budoucí povolání. Pro přiznání mateřské je ale zároveň nutné splnit i druhou z podmínek: být v den nástupu na mateřskou zaměstnaná.

Rodina kalkulaček

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Další problém, který řada budoucích matek řeší: zda výši peněžité pomoci mateřství ovlivní předchozí nemocenská. Tu maminky vzhledem k rizikovému těhotenství mnohdy čerpají bezprostředně před nástupem na mateřskou. Obavy jsou v tomto případě zbytečné. Výše nemocenské se nijak nezapočítává, rozhodují pouze průměrné výdělky ze zaměstnání za posledních dvanáct měsíců. Jinak řečeno: příjmy před začátkem pracovní neschopnosti.

Šťastná a Smutná žádají o peněžitou pomoc v mateřství

Paní Šťastná žádá o peněžitou pomoc v mateřství. V době nástupu na mateřskou se účastní nemocenského pojištění v Česku po dobu pěti měsíců. Zároveň v předcházejících dvou letech pracovala ve Francii, kde se deset měsíců účastnila pojištění pro případ peněžitých dávek v nemoci a mateřství. Do nároku na peněžitou pomoc v mateřství lze dobu strávenou ve Francii započíst, proto úředníci paní Šťastné mateřskou přiklepnou.

Stejně dlouhou dobu je v Česku zaměstnaná paní Smutná. V předcházejících dvou letech ovšem pracovala a tamní sociální pojištění hradila v Austrálii. Paní Smutná ale na peněžitou pomoc v mateřství nedosáhne – smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českem a Austrálií totiž princip sčítání dob pojištění pro případ peněžitých dávek v nemoci a mateřství neobsahuje, vztahuje se jen na důchody.

Anketa

Kolik máte dětí?

Většina maminek tápe také v tom, jak postupovat, jestliže krátce před otěhotněním pracovaly v cizině. I matka, která nenasbírá potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění v Česku, může na peněžitou pomoc v mateřství dosáhnout. Rozhodující je, zda se v cizině účastnila tamního systému sociálního zabezpečení, respektive pojištění pro případ peněžitých dávek v nemoci a mateřství. V Česku jde o sociální pojištění, v cizině se může konkrétní název tohoto druhu pojištění lišit, případně je toto pojištění součástí zdravotního pojištění.

Zároveň je potřeba rozlišovat, zda šlo o pojištění v rámci Evropské unie nebo mimo ni. Zatímco v Unii lze získané doby pojištění sčítat bez výjimky, u států mimo ni záleží, jakou smlouvu o sociálním zabezpečení s nimi Česko uzavřelo. Například dohoda s Austrálií a Kanadou říká: doba pojištění se sčítá jen pro nárok na důchod. Konkrétní přehled informací o jednotlivých zemích najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

I pro sčítání dob pojištění nasbíraných v cizině platí: účast na nemocenském pojištění musí dělat minimálně 270 dní během dvou let a v den nástupu na mateřskou musí být žena zaměstnaná. Dobu pojištění v cizině je potřeba prokázat okresní správě sociálního zabezpečení – s konkrétním seznamem lejster poradí úředníci sociálky.

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+61
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

12. 5. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím roce méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Vláda teď chystá omezení této slevy.

Sleva na manželku ušetří až 25 tisíc na daních. Jak na to

28. 3. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Sleva na manželku ušetří až 25 tisíc na daních. Jak na to

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím roce méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Jak to funguje, co se počítá do limitu a na co si dát pozor?

Jak na rodičovský příspěvek v Německu. Kdy máte nárok?

27. 2. 2023 | Svetlana Šuľajová

Jak na rodičovský příspěvek v Německu. Kdy máte nárok?

Rodičovský příspěvek v Německu dostanou i rodiče, z nichž jeden pracuje pod německým zaměstnavatelem a druhý žije s dítětem v domovské zemi v rámci EU, namátkou třeba v Česku.

Řekněte si o daňový přeplatek. Co teď přinést účetní v práci

25. 1. 2023 | Petr Kučera

Řekněte si o daňový přeplatek. Co teď přinést účetní v práci

Na žádost o roční zúčtování daně zbývá poslední den. Tuhle nabídku od mzdové účetní v zaměstnání je škoda nevyužít, pokud neplánujete sami podávat daňové přiznání. Poradíme, na co se... celý článek

Mateřská a rodičovská pro OSVČ. Kdo má nárok a jak se počítá

20. 1. 2023 | Jiří Hovorka

Mateřská a rodičovská pro OSVČ. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Partners Financial Services