Kupte a držte levné investiční nástroje

Roman Stuchlík | rubrika: Jak na to | 2. 9. 2008 | 15 komentářů
Kupte a držte levné investiční nástroje
Časté obchodování, pokusy časovat trh a investiční nástroje s vysokou nákladovostí snižují dlouhodobou výkonnost vašich investic.

Příběh o úspěchu: Pan Karel investovalv polovině devadesátých let do fondu globálních akcií. Na začátku roku 2000 mu bylo jasné, že se na akciovém trhu vytvořila bublina, vše prodal a peníze umístil do dluhopisového fondu. Zabránil tím propadu hodnoty svého investičního portfolia o 50 %. V roce 2003, po dvou a půl letech propadu na akciových trzích, pan Karel poznal, že akciejiž jsou levné a půjdou brzo nahoru a převedl prostředky z dluhopisů zpět do akcií. Akcie ihned poté začaly růst a rostly s menšími korekcemi až do poloviny roku 2007, kdy začaly opět klesat. Těsně před tím však osvícený pan Karel převedl vše z akciového fondu do fondu peněžního trhu. Nyní vyčkává, až nastane dno, aby se opět účastnil výhradně býčího trhu na akciích.

Jak hodnotit tento příběh? Pravděpodobnost, že se jedná o skutečnost a ne o fikci, je velmi malá. Pokud někdo s podobným příběhem existuje, tak úspěchu dosáhl shodou náhod, nikoli díky svým výjimečným analytickým schopnostem. Pravděpodobnost, že v úspěšném časování trhu bude pokračovat, je minimální. Je to, jakoby vyhrál první cenu v loterii a považoval to za důkaz, že vyhraje podruhé.

Časování trhu (timing the market), tedy snaha vstoupit a vystoupit ve správný čas na správný trh, v praxi nefunguje a v konečném součtu investory poškozuje. Při pokusech časovat trh investor v průměru vydělá méně, než při strategii kup a drž (buy and hold), tedy když drží investici po dlouhou dobu a přečká všechny propady.

Znaky úspěšného investování

Pro úspěšné, celoživotní investování na kapitálových trzích by měl běžný, neprofesionální investor dodržovat několik zásad:

 1. Investujte pravidelně alespoň 10 % svého čistého příjmuihned po obdržení mzdy.
 2. Jednorázové částky určené k investování na kapitálových trzích investujte hned, nevyčkávejte na příznivější situaci na trzích.
 3. Ujasněte si, proč investujete, kdy a na co budete investované peníze potřebovat.
 4. Investiční portfolio sestavujte na základě zjištěného rizikového profilu a investičního horizontu.
 5. Portfolio sestavujte ze základních tříd aktiv – akcie, dluhopisy a peněžní trha případně i komoditya nemovitosti.
 6. Podíl jednotlivých tříd aktiv v portfoliu měňte pouze při změně vašeho rizikového profilu nebo investičního horizontu.
 7. Portfolio rebalancujte jednou za rok do strategicky nastavených podílů jednotlivých tříd aktiv.
 8. Portfolio sestavte z co nejlevnějších investičních produktů.

Investujte ihned

Porušení některého z osmi uvedených bodů vede k ohrožení investičních cílů nebo ke snížení dlouhodobé výkonnosti investic.

Nedodržení bodu 1 způsobí nedostatek finančních prostředků v postproduktivním věku. Kdo poruší pravidlo „desetina jde na důchod“ během středního věku, těsně před důchodemuž zpravidla nedostatek nakumulovaného kapitálu nesrovná a nebo jen s velkými obtížemi. Důvodem je předchozí nevyužití efektu složeného úrokování na dlouhé časové periodě. Uvedených deset procent není rigorózně spočítané číslo, ale odhad obecně platný pro většinovou populaci v rozvinutých zemích. S prodlužujícím se věkem se navíc stále zvyšuje. V ČR nedosahují průběžné investice na důchodový věk zdaleka ani uvedených 10 %.

Kumulovat prostředky na běžném účtu a jednou za čas je naráz vrhnout do některého fondu se nevyplatí. Výhodnější je zadat pravidelný příkaz k úhradě a investovat pravidelněkaždý měsíc nebo kvartál menší částku. Čím déle jsou v průměru peníze na trzích, tím lépe. Investujte ihned, jakmile je to možné.

To platí i pro jednorázové částky určené k investování na kapitálových trzích. Investujte hned, nevyčkávejte na příznivější situaci na trzích (bod 2). Někteří investoři mají před zainvestováním větší částky tendenci říci: „Akcie jdou nahoru už moc dlouho a jsou nadhodnocené, počkám na korekci a nakoupím.“ Pokud by měli jistotu, že vrchol je blízko a propad bude hluboký, pak je jejich strategie správná. Ovšem může se stát, že vrchol je daleko a propad bude mírný. Pravděpodobnost je 50:50. Totéž platí i na klesajících trzích. Investor může říci: „Trhy jdou dolů, chvíli počkám a koupím levněji.“ Pravděpodobnost, že skutečně koupí levněji je v krátkém horizontu 50:50. Za uvedeným tvrzením stojí tzv. teorie náhodné procházky (random walk theory). Publikoval a zpopularizoval ji v 60. letech minulého století americký ekonom Eugene Fama. Říká, že budoucí pohyb ceny akcie nelze predikovat z minulých pohybů. Vychází z obecnější teorie efektivních trhů (efficient market theory).

Správnost hypotézy, že nejvhodnější okamžik pro investováníje ihned po obdržení částky určené k investování bez vyčkávání a pokusů časovat trh, dokazují empirické výzkumy. Čím déle člověk před zainvestováním vyčkává, tím hůře pro něj. V průměru se připravuje o čas strávený na trhu a tím i výkonnost trhu. Platí to ale pro velký počet pozorování. V jednotlivých případech se lze trefit do vhodnějšího okamžiku. Je to ale náhoda a pravděpodobnost opakovaného úspěchu s počtem pokusů klesá geometrickou řadou. Pravděpodobnost, že padne orel při hodu mincí je 50 %, pravděpodobnost, že padne pětkrát po sobě jsou 3 % (0,55).

Napřed analýza cílů

Není možné sestavit investiční portfolio, aniž by bylo alespoň v hrubých obrysech jasné k jakému účelu hodlá investor v budoucnu peníze využít, jak velkou část jeho majetku investice tvoří, v jakém horizontu bude investované peníze potřebovat, jaké maximální propady hodnoty portfolia je schopen během doby investování snést a jakou maximální případnou ztrátu na konci investičního horizontu je ještě schopen akceptovat (body 3 a 4). Špatně provedená analýza cílů, celkové životní situace investora, jeho investičního horizontu a rizikového profilu je počátkem téměř jistého zklamání, jehož příčinou bude vysoká volatilita (příliš dynamické portfolio) nebo nízká výkonnost (příliš konzervativní portfolio).

Určení podílů tříd aktiv

Sestavování portfolia začíná určením podílů jednotlivých tříd aktiv. Základními jsou akcie, dluhopisya peněžní trh (bod 5). V posledních letech vznikly retailové investiční nástroje kopírující cenu komoditních indexů. Zařazování komodit do investičního portfolia se stalo módní záležitostí až v posledních pěti letech, kdy cena komodit šla prudce nahoru a komodity v portfoliu začaly působit jako zajištění proti inflaci. V desetiletích před rokem 2000 tomu tak ale nebylo, reálná cena komodit dlouhodobě klesala. Také investiční nástroje zohledňující cenu a výnos z nájmů nemovitostí nejsou k dispozici příliš dlouho. V investičním portfoliu plní obdobnou funkci jako inflačně vázané dluhopisy.

Z historického pohledu dokázaly na velmi dlouhých periodách vždy ochránit investory před inflací a přinést reálné zhodnocení akcie. V portfoliích s dlouhým investičním horizontem by měly převažovat, aby investice něco reálně vydělala.

Udržování stejných podílů

Bod 6 je velmi důležitý, avšak často svádí k porušování. Důvodem jsou dva hlavní znaky psychologie investora – chamtivost a strach. Udržování stabilního podílu jednotlivých tříd aktiv v portfoliu v průběhu celé doby investování není příliš akční, je nudné. Navíc je pravda, že aktivním převažováním jednotlivých tříd aktiv se lze vyhnout propadům hodnoty a zvýšit výkonnost portfolia. Potíž je v tom, že pouze teoreticky. Nikdo se podle teorie efektivních trhů nedokáže dlouhodobě trefovat do vrcholů a sedel na určitých trzích.

Žádný investor nedokáže aktivní správou po odečtení poplatků za obchodování překonat pasivní správu portfolia. Aktivní správou portfolia se míní časté převažování významných podílů tříd aktiv či sektorů. Příkladem je snaha vyhnout se propadu na akciových trzích únikem ve správnou chvíli do peněžního trhu, převážení akcií rozvíjejících se trhů na úkor rozvinutých, převažování sektorů a podobně. Investor aktivně spravující své portfolio se v polovině případů trefí a v polovině ne. Pozitivní efekty se při větším počtu pokusů vyrovnají s negativními a zůstanou poplatky za transakce. Pasivní správa, udržování stále stejných podílů, strategie kup a drž, přečkávání všech propadů bez snahy vyhnout se jim, dosáhne v průměru vyšší výkonnosti právě díky nižším nákladům.

Stává se, že konkrétní investor má v konkrétním případě velké štěstí a vytvoří si velký polštář nadvýkonnosti, z něhož jeho sebevědomí žije léta. Nepřipouští si, že celkově jeho tipy z poloviny vychází a z poloviny ne, pouze jeden z nich byl výrazně úspěšný a způsobil, že jeho aktivní správa je zatím úspěšnější než případná pasivní a ještě nepřišel žádný výrazně neúspěšný krok, který by výsledek zvrátil.

Investoři mají tendenci neúspěšné tahy při aktivní správě portfolia zapomínat a úspěšné vyzdvihovat. Správně spočítat celkovou výkonnost dosavadního investování včetně poplatků a porovnat s variantou pasivní správy není jednoduché, takže mohou dlouhou dobu žít v iluzi úspěchu.

Jednou ročně rebalancovat

Pasivní správa portfolia neznamená úplnou nečinnost. Vedle strategických změn souvisejících se změnou investičního horizontu je třeba minimálně jednou ročně rebalancovat (bod 7). Různé třídy aktiv a sektory trhu se v daném roce vyvíjejí různě, takže původně zvolené strategické nastavení podílů v portfoliu se „rozjíždí“ a je třeba jej jednou za čas „vrátit“. Rebalancování pasivně řízeného portfolia by mělo probíhat automaticky bez ohledu na momentální situaci na trzích.

Levné indexové investice

Z bodu 8 budou nešťastní správci aktivně řízených podílových fondů. Říká: Používejte co nejlevnější investiční instrumenty. Zpravidla se jedná o pasivně řízené fondy, které složením portfolia kopírují index. Podle teorie efektivních trhů je investování do aktivně řízených fondů zbytečným vyhazováním peněz za vyšší poplatky. Za toto tvrzení se staví významná část prestižních ekonomů. Například: „Preferuji pasivní investování,“ prohlásil v rozhovoru Merton Miller. “Žádná studie nenašla korelaci mezi úspěchem aktivně řízeného fondu v předchozích a následujících pěti letech,“ dodává. „Nemyslím, že by nějaký portfolio manažer dokázal soustavně překonávat trh,“ prohlásil Kenneth French. Aktivní správa fondu není v porovnání s pasivní podle něj ani hra s nulovým součtem. Investor ve fondu s aktivní správou je na tom po zohlednění vyšších poplatků v průměru hůře. Na to, že nadvýkonnost aktivně řízených podílových fondů nepřetrvává, ale téměř vždy časem mizí, upozornil ve svých studiích i Eugene Fama. Fondy lákají v inzerátech investory na minulou nadvýkonnost, která se ale s velkou pravděpodobností nedostaví.

Nejkratším možným způsobem své názory vyjádřil Merton Miller (Nobelova cena za ekonomii, 1990) v knize rozhovorů se slavnými ekonomy: Věříte v aktivní správu fondů? „Ani trochu.“ Měli by lidé používat indexové fondy? „Určitě.“

Další slavný ekonom, který vyzívá k investování prostřednictvím pasivně řízených investičních nástrojů, je William Sharpe. Pouze blázen může svěřit peníze do aktivní správy, prohlásil.

Citovaní ekonomové se shodují, že zcela zásadní je výše poplatků. Aktivně řízené fondy si na své vyšší poplatky v průměru nevydělají. Pravděpodobnost vyšší celkové výkonnosti stojí na straně levných, indexových produktů.

Stock picking (překonání indexu výběrem „lepších“ akcií) podle teorie efektivních trhů nefunguje. Veškeré veřejné informace jsou vždy již obsaženy v ceně. Překonat trh lze pouze pomocí neveřejné informace (insider trading). To jsou ale jednorázové záležitosti, navíc trestné. Nadvýkonnost v krátkém horizontu je náhoda a v dlouhém horizontu se v drtivé většině případů ztrácí, důležitým kritériem je nákladovost.

Ani největší zastánci teorie efektivních trhů neříkají, že nemůže teoreticky existovat portfolio manažer, který dokáže dlouhodobě překonávat trh. V praxi se ale vyskytují velmi zřídka. Navíc nelze předem odhalit, kteří portfolio manažeři budou ti úspěšní. Aktivní řízení fondu v průměru nepokryje ani zvýšené náklady v porovnání s pasivním řízením.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP.

Použitá literatura:
 • Tanous, Peter J.: Investment Gurus. New York Institute of Finance, 1997.
 • Whiddon, James, Alston, Lance: Wealth Without Worry. Brown Books, 2005.
 • Hougan, Matt: Straight Talk: Fama and French. Journal of Indexes, May 2007.
 • Schwab Investing Insights. June 2007.

Podle jakých pravidel investujete? Poraďte ostatním.

 

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+13
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 9. 2008 8:04, Volek

Včera zde měly články od 2 přispěvatelů ohodnocení -1 , a dnes nemají nic , nula , jde i umazávat ? Co všechno ještě nevíme . Že by si někteří dokázali zaporné hlasy umazávat sami ?

+8
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

2. 9. 2008 4:38, Gustav Hurikán

Tak hezky to zacínalo s tim chytrým Karlem a pak se to vsechno zkazilo.
První odstavec s tim Karlem je v porádku. Zbývajících 22 odstavcu je na nic.
To vypadá jak reklama od nejakého investicního poradce, který slibuje klientum +7% za rok a nic vic a nic mín, který chce lidem nakládat s penezi presne podle nesmyslné diversifikace portfolia podle Markowitze, který sám podle ní taky neinvestuje. Markowitz neni schopen s jeho diversifikací za Nobelovu cenu vubec investovat a dává peníze do cizího fondu.
Taky nekdo básní o total return fondech, které v dobách nejhorsích maji snad maximálne klesnout -5% a vynáset neco kazdý rok a nakonec letos stejne spadly total return fondy -30%, nebo uplne zkrachovaly a peníze se lidem ztratily, az na to pojistení maximálne 20.000 euro.
Od 2003 do 2010 bylo dobré míti 100% portfolia v akciích. 2001 az 2002 bylo dobré nemíti zádnou akcii,
tak jak to delal ten Karel.
Az lidi prestanou pracovat, at je to v 65 letech nebo kdykoliv, pak je dobré míti zase 100% penez v akciích a zádná jiná aktiva, jestli nebudou akcie nebezpecne predrazené. A jestli bude míti nejaký starec portfolio ze 100% v akciích nekdy spadlé na polovinu, to je v porádku, potomci to zdedí a budou z pár let zas vysoko v plus. Zádný starec by nemel míti dluhopisy, vzdyt nebude míti potrebu prodávat akcie -50% pod maximem. Jeho potomci dosáhnou pak nových maxim u portfolia.
Kdo zije jen z dividend, ten musí míti nejaké akcie stále a nikdy je neprodávat, ani behem krachu 2000-2003, at si spadnou klidne na 1/3, minus 66%. Protoze dividendy neklesly a solidní akcie s vysokou dividendou se zas 2006 vrátily do plus.
Komodity mohl clovek míti 2000-2003 a víc uz ne, snad zas od 2011. A dluhopisy nikdy v zivote. Nemá význam se okrádat o desítky procent rocne se 4% rocne s dluhopisy, portfolio by se nemelo nikdy brzdit v rustu s dluhopisy. A nemelo by se ani brzdit portfolio v propadu s dluhopisy. Jen ti správci penez, co slibují klientum 7% za rok, musí lidi okrádat o peníze, kdyz akcie rostou, aby jim mohli dát peníze zpátky, kdyz je portfolio jindy celé v dluhopisech na 3%.
Az budou akcie predrazené, bude lepsí vsechny prodat, jen neprodávat ty, od kterých se potrebují dividendy. Od 2007 do 2008 by melo dobré portfolio spadnout -30% a dobré akcie velkých bank -50%, to je v porádku, kdyz se nic neprodává. Jesli spadly akcie velkých bank 2007-2008 -75%, tedy na 1/4, to neni v porádku, ale tomu se nechalo zabránit zákazem spekulace na pokles akcií bank, tak jak se to zakázalo bohuzel jen v cervenci. Jesli lidi nechteji, aby jim zádný rok neklesl kapitál ani o pár procent, pak by meli akcie zcela vynechat. A kdo chce maximální výnos portfolia 2003-2007 a 2008-2010, ten musí snáset propad portfolia 2007-2008 -30%, kdyz má porfolio ze 100% z akcií. Taky se mu to moc vyplatí 2003-2007 a 2008-2010, nebo nonstop 2003-2010, kdyz má jen akcie v portfoliu.

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Pravidelná investice může snáz odolat propadu trhů

11. 6. 2008 | Petr Syrový | 9 komentářů

Pravidelná investice může snáz odolat propadu trhů

Pro spoření na stáří se často doporučuje pravidelné investování. Má totiž na rozdíl od jednorázové investice řadu výhod. Třeba se umí lépe poprat s nenadálými propady trhů. Musí se... celý článek

Vstupní poplatky – nepřítel pravidelné investice

28. 5. 2008 | Petr Syrový | 3 komentáře

Vstupní poplatky – nepřítel pravidelné investice

Vstupní poplatky podílových fondů ožírají výnosy pravidelných investic do těchto fondů. A to citelněji, než je tomu u jednorázově investovaných částek.

Pravidelné investování po malých částkách: jak funguje a komu se vyplatí

14. 7. 2006 | Lukáš Marek

Pravidelné investování po malých částkách: jak funguje a komu se vyplatí

Snaha investičních společností nenechat ladem cílovou skupinu potenciálních klientů - drobných investorů stojí za vznikem programů pravidelného investování po malých částkách. Investovat... celý článek

Fondy: jak zatočí poplatky s investicí?

18. 6. 2002 | Tomáš Mergl

Fondy: jak zatočí poplatky s investicí?

Zatímco výkonnost podílového fondu lze jen těžko předvídat, strukturu poplatků si každý investor může snadno porovnat. Přitom právě poplatky výrazně ovlivňují hodnotu investice v čase. celý článek

Partners Financial Services