Finančního arbitra teď můžete poslat i na pojišťovnu nebo poradce. Bude mít čas?

Ondřej Tůma | rubrika: Když se řekne | 4. 12. 2013 | 8 komentářů
Finanční arbitr je tu proto, aby řešil spory spotřebitelů a finančních institucí. Počet institucí, proti kterým se u něj můžete dovolávat svého práva, se nedávno razantně rozšířil: arbitr může nově řešit vaše spory s pojišťovnami, finančními poradci a zprostředkovateli nebo směnárnami. Nebude toho na něj moc?
Finančního arbitra teď můžete poslat i na pojišťovnu nebo poradce. Bude mít čas?

Finanční arbitr existuje v Česku od roku 2003. Přesto je možné, že jste o něm doposud neslyšeli. Jeho úřad není nijak veliký a sám na tom, aby vešel v obecnou známost, nikdy zvlášť nepracoval. Stávající finanční arbitryně Monika Nedelková – ve funkci je dva roky – dokonce působí dojmem, že by snad nejraději někde pod rukou zakoupila čapku neviditelnosti nebo jinou pohádkovou rekvizitu týchž magických možností. Je ovšem fakt, že propagaci svých úspěchů a svého poslání tento úřad v popisu práce nemá. A co v něm má?

Jak se píše na webových stránkách úřadu, jeho úkolem je zajišťovat „rychlé, bezplatné a efektivní vyřizování sporů mezi občany a vybranými finančními institucemi“. Od listopadu je těch vybraných finančních institucí o něco víc než dosud. Nově si finanční arbitr může posvítit také na spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi, které se týkají oblastí směnárenství, životního pojištění a kolektivního investování. Přehled všech jeho kompetencí najdete v boxu vpravo.

Odborníci se ovšem obávají, že po tomto rozšíření pravomocí, instituce nebude svou práci stíhat. Nejsou ostatně nijak výjimečné hlasy, že ji uspokojivě nestíhá už dnes. A to si ještě představme, že by se něco stalo a úřad vyslyšel volání po lepší propagaci a komunikaci s veřejností… „Když už se někdo na arbitra obrátí, instituce funguje dobře. Problém ale je, že o arbitrovi stále nemá většina klientů ani ponětí a úřad arbitra je ve vlastní propagaci velmi pasivní. Chybí také pravidla, která by ukládala finančním institucím informovat nespokojené klienty o tom, že se mohou na arbitra obrátit. Taková informační povinnost je přitom v řadě zemí obvyklá, tady ale jako by arbitrovi vyhovovalo, že se o něm příliš neví. Zejména pro oběti úvěrových žraloků je to ale velká škoda a selhání,“ myslí si ekonom Tomáš Prouza, hlavní expert Světové banky pro ochranu spotřebitele na finančním trhu, finanční vzdělávání a dohled nad prodejem finančních služeb.

Co finanční arbitr dělá

Jaké spory může řešit finanční arbitr:

  • mezi uživatelem platebních služeb a poskytovatelem platebních služeb – například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty
  • mezi vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz - například spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy
  • mezi věřitelem nebo zprostředkovatelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
  • mezi investičním fondem, investiční společností nebo zahraniční investiční společností, obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem a spotřebitelem při kolektivním investování 
  • mezi pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění
  • provozovatelem směnárenské činnosti a zájemcem o provedení směnárenského obchodu nebo osobou, se kterou byl směnárenský obchod proveden

Jaké spory nespadají do kompetence finančního arbitra:

Změny pro směnárny, pojišťovny a poradce

Rozšiřování pravomocí finančního arbitra je většinou dílčí součástí větších zákonných změn. Nově se třeba rozhodnutí finančního arbitra můžete dovolávat, budete-li mít spor se směnárnou. Tato změna je součástí novely zákona o směnárenské činnosti, kterou Poslanecké sněmovně předložila ještě vláda premiéra Petra Nečase. Nová norma výrazně zpřísňuje směnárnám pravidla hry. Od začátku listopadu, kdy je nové znění zákona účinné, musí být například údaje na kurzovním lístku směnárny uvedené srozumitelným a dobře viditelným způsobem. Směnárnám navíc hrozí mnohem přísnější sankce v případě, že klientovi vymění peníze za méně výhodných podmínek, než uvádějí v informacích o kurzech a poplatcích.

Další novinky spojené s činností finančního arbitra – zřejmě podstatnější, minimálně, co se pravděpodobného počtu budoucích sporů týče – souvisí s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech, na který musela reagovat i novela zákona o finančním arbitrovi. Zatímco dřív byla působnost finančního arbitra v oblasti kolektivního investování omezena pouze na spory mezi spotřebitelem a investiční společností nebo investičním fondem, nyní může být podán i návrh na zahájení řízení proti obchodníkovi s cennými papíry či investičnímu zprostředkovateli, pokud nabízejí investice do fondu kolektivního investování.

Třetí oblastí finančního trhu, ve které se začne finanční arbitr nově zabývat podněty nespokojených spotřebitelů, je životní pojištění. Úřad bude mít možnost řešit spory mezi „pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění“.

Jaké spory arbitr může a nemůže rozhodovat, vidíte v boxu vpravo.

Anketa

Věděli jste, co dělá finanční arbitr?

Nejvíc sporů o životní pojištění?

V souvislosti s rozšířením působnosti finančního arbitra by měla zpozornět především právní oddělení životních pojišťoven a poradenských společností. Těch se totiž bude zřejmě týkat většina nových podnětů. „S ohledem na četnost dotazů před nabytím účinnosti právní úpravy, která nové agendy přinesla, bude více sporů v oblasti životního pojištění a kolektivního investování než v případě směnárenské činnosti. Potvrzují to i nově přijaté návrhy na zahájení řízení, které naše instituce eviduje od začátku listopadu,“ potvrzuje Nelly Dederová, tisková mluvčí Kanceláře finančního arbitra. Podle Stanislava Holeše z právního oddělení finančněporadenské společnosti Partners přinesou listopadové změny v působnosti finančního arbitra nové spory zejména v oblasti pojišťovnictví. „Kolektivní investování a jeho nabízení už pod finančního arbitra částečně spadalo a aktuální změny podle mě v této oblasti nepřinesou příliš nových podnětů. Myslím si, že daleko větší počet případů bude v oblasti životního pojištění. Jestliže bude mít klient pocit, že mu bylo pojištění chybně sjednáno, je dost možné, že se na finančního arbitra obrátí.“

Expert světové banky Tomáš Prouza zase upozorňuje, že bude důležité zejména to, zda se finanční arbitr pokusí o skutečnou kultivaci trhu, nebo bude k problematickým fintám některých pojišťoven a poradců benevolentní. „U rozšíření působnosti v oblasti kolektivního investování by to mohlo pomoci odhalit nepoctivé obchodníky a zprostředkovatele, i když tady svou roli poměrně úspěšně plní Česká národní banka, která si už dokáže na nepoctivce došlápnout. Bohužel podobně úspěšná není centrální banka v oblasti životního pojištění, kde před řadou známých nešvarů zavírá oči. Teoreticky by tak mohly širší pravomoci arbitra pomoci, záleží ale na tom, zda budou o nové možnosti klienti vědět a zda bude arbitr postupovat formálně, nebo bude brát ohled na realitu.“

Plné ruce práce

Finanční arbitr v roce 2012

V roce 2012 přijal finanční arbitr celkem 1572 podání, z toho 204 návrhů na zahájení řízení před finančním arbitrem. Zbývajících 1368 podání byly dotazy. Z celkového počtu 204 řízení zahájených v roce 2012 rozhodl finanční arbitr do konce roku v 87 případech. Jen ve dvou případech vyhověl návrhu spotřebitele a uložil instituci pokutu. Dalších čtyřicet sedm řízení bylo zastaveno, protože navrhovatel vzal svůj návrh zpět, většinou kvůli tomu, že se s ním instituce už vypořádala – zde je tedy dobré podotknout, že už samotné postoupení sporu finančnímu arbitrovi může zafungovat. Pět řízení bylo zastaveno pro bezpředmětnost. Devět řízení skončilo zamítnutím návrhu navrhovatele. Stejný počet řízení byl zastaven kvůli tomu, že finančnímu arbitrovi o daném sporu nepřísluší rozhodovat. A patnáct sporů bylo ukončeno, protože navrhovatel po podání návrhu neodstranil na základě výzvy finančního arbitra vady návrhu, které bránily pokračování v řízení. Průměrná délka řízení, která byla zahájena a skončena do konce roku 2012, činila 105 dní pro rozhodnutí finančního arbitra v prvním stupni, respektive 110 dnů pro rozhodnutí finančního arbitra v námitkovém řízení, tedy po „odvolání“.

Podle výroční zprávy finančního arbitra za rok 2012

Práce přibývá!

Jak moc se na finančního arbitra obracíme

Rok

Podnětů

Zahájených řízení

2003

170

66

2004

269

130

2005

310

160

2006

360

77

2007

370

95

2008

619

99

2009

757

118

2010

822

135

2011

824

167

2012

1572

204

Zdroj: výroční zpráva finančního arbitra za rok 2012

Má na to arbitr?

Úřad finančního arbitra čelí trvalé kritice za to, že o podnětech klientů rozhoduje s velkými časovými prodlevami. Otázkou tedy je, zda rozšíření kompetencí nepovede k zahlcení celého úřadu a ještě výraznějšímu zpoždění při řešení jednotlivých sporů. „Finanční arbitr je sám o sobě dobrá myšlenka. Jako méně formální řízení, které je pro spotřebitele přívětivější, méně nákladné a s menšími riziky než soud, se jeví jako dobrá alternativa soudu. Vzdělání a zaměření jeho pracovníků navíc nabízí spotřebitelům možnost získat na svůj problém celkem zajímavý odborný pohled, který může rozhodnutí soudu v mnoha ohledech překonat,“ vyjmenovává možné přínosy této instituce právník Petr Němec. Zároveň však přichází s tvrdou kritikou, která je spojena především s přístupem finančního arbitra ke sporu o poplatek za vedení úvěrového účtu. Ten v České republice odstartoval právě Petr Němec s iniciativami Jdeto.de a PoplatkyZpět.cz. „Obrovské průtahy a ignorování jakýchkoliv lhůt vedlo místo získání prestiže k totální deziluzi spotřebitelů z této instituce. Nehodnotím právní závěry finančního arbitra a otočky, mohu je jen respektovat, takové je právo. Nicméně jen obtížně se smiřuji s některými zprávami, které zpochybňují nezávislost a nestrannost,“ říká Němec. Iniciativě PoplatkyZpět.cz se nelíbí údajné schůzky finanční arbitryně Moniky Nedelkové se zástupci Komerční banky, na které upozorňoval server iHned.cz. Arbitryně však jakékoli pochybení odmítá.

Právě iniciativa PoplatkyZpět.cz, která se snaží soudní cestou přimět banky, aby svým klientům vrátily poplatky za vedení úvěru, účtované v posledních čtyřech letech, situaci finančního arbitra ještě víc zkomplikovala. Odeslala mu totiž podněty devadesáti tisíc bankovních klientů, kterým se nelíbí, že jim banka účtovala sporný poplatek. Pokud vezmeme v úvahu, že během roku 2012 řešil úřad finančního arbitra 204 podnětů, bude muset nyní rychlost jeho práce výrazně vzrůst. Pokud se mu ovšem nepodaří podněty odmítnout například pro nějaký formální nedostatek.

Počkejme si, jestli arbitr dokáže hrát tvrdě a aktivně

Stát si od rozšíření kompetencí finančního arbitra slibuje další kultivaci trhu. A občanům se nabízí další možnost, jak se v daných oblastech domáhat svých práv. Zlí jazykové však tvrdí, že příval nových podnětů od spotřebitelů fungování úřadu spíš jen zkomplikuje. Pomoci by mohlo Ministerstvo financí, z jehož rozpočtu je fungování finančního arbitra hrazeno. Ministerští úředníci se ale podle našich informací na navyšování rozpočtu příliš netváří. „Kancelář finančního arbitra nové agendy již personálně přiměřeně obsadila a předpokládá další personální posílení. Dopady na rozpočet a personální posílení se budou odvíjet nejen od požadavků Kanceláře finančního arbitra jako organizační složky státu, ale i od možností státního rozpočtu jako takového. Jednání s Ministerstvem financí již probíhají,“ odpovídá na dotaz serveru Peníze.cz Nelly Dederová z Kanceláře finančního arbitra.

Může tedy zásahy finančního arbitra skutečně dojít ke kýžené kultivaci trhu? „Úřad finančního arbitra může jen těžko postihnout všechny nepravosti, ke kterým na trhu dochází. Bude ovšem zajímavé sledovat, jaký dopad budou mít rozhodnutí finančního arbitra na pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatele, kteří dosud pod pravomoc finančního arbitra nespadali. Arbitr může například začít za nějakou věc udělovat tvrdé pokuty a ostatní hráči na trhu, pro které to také byla běžná praxe, si radši dají pozor a začnou se chovat obezřetněji,“ myslí si Stanislav Holeš z Partners. Tomáš Prouza je však skeptický: „Ke kultivaci nedojde, pokud arbitr nebude skutečně aktivní a nepostará se o to, aby o něm klienti věděli a využívali jeho služeb. Pokud bude pokračovat ve stejně pasivním přístupu, jaký předvedl při rozšíření pravomocí o oblast spotřebitelského úvěru, k žádné změně – která je přitom zásadně potřeba – nedojde.“

Z historie úřadu finančního arbitra

Institut finančního arbitra vznikl v České republice 1. 1. 2003. Jedním ze základních motivů pro zřízení tohoto úřadu byla snaha o harmonizaci českého právního řádu s právem Evropské unie v období před přijetím České republiky za členský stát. Náklady na činnost finančního arbitra byly od počátku hrazeny z rozpočtu České národní banky. Po rozšíření působnosti finančního arbitra byla od července 2011 zřízena jako organizační složka státu Kancelář finančního arbitra. Ta plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti finančního arbitra a je samostatnou účetní jednotkou, jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí. Od července 2011 jmenuje a odvolává finančního arbitra a jeho zástupce vláda na návrh ministra financí. Od listopadu 2011 je finanční arbitryní Monika Nedelková.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 8 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 12. 2013 13:12

cituji "která vznikla v r. 2007 se zaměřením na prodej IŽP s "výhodným" investováním..."
Proc lzete a predkladate nejake svoje nazory, jako fakta? Pridanim k nim /datum zalozeni/ se rozhodne pokousite manipulovat.
Ukazte, kde je napsane, ze ta firma vznikla se zamerenim na prodej IZP. To v uvozovkach jsem neslysel ani nedavno, kdyz u mne byl clovek z firmy zacinajici na F. Sice o fondech nevedel nic i kdyz mi nabizel hned z ruky IZP kvuli fondum, ale tuhle vetu si uz ani on nedovolil vypustit. Pokud vam to nekdo takhle rekl, tak ho nahlaste arbitrovi, ale nelzete tu a nepomlouvejte.
Je typicke, ze se u nas jen nadava a pomlouva, ale nikdo s tim nic nechce delat, ze ano ...

Zobrazit celé vlákno

+1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (8 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Banky už ve sporu o poplatky vedou drtivě. Zvrátit to může Ústavní soud

23. 10. 2013 | Ondřej Tůma | 18 komentářů

Banky už ve sporu o poplatky vedou drtivě. Zvrátit to může Ústavní soud

Boj o problematický bankovní poplatek nabírá na obrátkách. Finanční instituce mají zatím u soudů jasnou převahu. Zástupci iniciativy PoplatkyZpět.cz plánují ústavní stížnost, kterou... celý článek

Zvrat v boji o poplatek za vedení úvěru? Banky získávají převahu!

18. 7. 2013 | Ondřej Tůma | 33 komentářů

Zvrat v boji o poplatek za vedení úvěru? Banky získávají převahu!

Během jednoho týdne si banky v boji o poplatek za vedení úvěru připsaly dva plusové body. Nejprve Obvodní soud pro Prahu 1 smetl ze stolu žalobu klienta Komerční banky. O pár dní později... celý článek

Půjčky: Nové léky na boj s lichvou! Uzdraví trh nebankovních úvěrů?

3. 9. 2012 | Petra Dlouhá | 13 komentářů

Půjčky: Nové léky na boj s lichvou! Uzdraví trh nebankovních úvěrů?

Vykasané rukávy, velké sliby... A nic z toho. Tak se jeví souboj státu s úvěrovými predátory. Další kolo: vláda schválila další novelu zákona o spotřebitelském úvěru. A navrch – stát,... celý článek

Kdo se bojí finančního arbitra?

12. 7. 2011 | Tomáš Prouza | 1 komentář

Kdo se bojí finančního arbitra?

Od července posílily pravomocí finančního arbitra. Nově bude rozhodovat i spory klientů s investičními společnostmi a zastání se konečně dočkají také klienti pochybných úvěrových firem.... celý článek

Finanční arbitr pomůže řešit i spory s úvěry a podílovými fondy

4. 3. 2011 | František Mašek | 1 komentář

Finanční arbitr pomůže řešit i spory s úvěry a podílovými fondy

Zájem o mimosoudní řešení sporů přes finančního arbitra roste, od července se má navíc jeho agenda rozšířit o spotřebitelské úvěry a kolektivní investování. Zázraky nečekejte – arbitr... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.