Autonehoda nebo porucha v zahraničí. Co dělat? A jak vybírat asistenční služby?

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 3. 12. 2013 | 2 komentáře
Lyžařská sezona klepe na dveře a mnoho řidičů se chystá za sněhem do ciziny. Co dělat, když vás za hranicemi potká porucha nebo nehoda? Kde všude platí vaše povinné ručení a havarijní pojištění? A s čím můžou pomoct dobře nastavené asistenční služby? Odpovědi v následujícím přehledu.
Autonehoda nebo porucha v zahraničí. Co dělat? A jak vybírat asistenční služby?

Odtah do servisu, opravu auta, noc v hotelu, náhradní vůz nebo dokonce náhradního řidiče. To všechno vám může zaplatit pojišťovna, když vás v zahraničí překvapí porucha nebo nehoda. Pokud tedy máte sjednané vhodné pojištění s dobře nastavenými asistenčními službami. Jak je vybírat a na co dávat pozor? Přinášíme přehled všeho důležitého.

Nevybírejte jen podle ceny

Nevybírejte povinné ručení a havarijní pojištění jen podle ceny – opakují odborníci. Co vypadá levně, může totiž ve výsledku vyjít pořádně draho – pokud k nehodě opravdu dojde. Na Peníze.cz jste o tom četli nedávno:

Jedním z důležitých kritérií výběru povinného ručení i havarijního pojištění by měly být asistenční služby.

„V České republice motoristé nejčastěji využívají asistenční služby v případě nehody na místě a odtah vozidla. V zahraničí oceňují hlavně ‚pomoc na telefonu‘, která je v češtině a dokáže operativně na dálku řešit vzniklou situaci a komunikovat v zájmu klienta například s místní policií, zdravotníky a podobně. V případě vážnější havárie a delší nepojízdnosti vozu pak řidiči oceňují zejména, že pro ně v rámci asistence zajišťujeme návrat domů náhradním dopravním prostředkem,“ říká mluvčí UNIQA pojišťovny Eva Svobodová.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Jak asistenční služby vybírat

Na co se při výběru asistenčních služeb zahrnutých v pojistce zaměřovat především? Zeptali jsme se likvidační specialistky Partners Šárky Duškové. „V první řadě je třeba věnovat pozornost rozsahu asistenční služby, zajímat se, na co všechno se vztahuje,“ říká analytička.

Téměř všechny pojišťovny dnes nabízejí základní asistenční služby zdarma i k nejjednoduššímu povinnému ručení. „Jedná se většinou o poskytnutí asistenční služby v případě havárie pojištěného vozidla. Rozšířený balíček asistenčních služeb pak obvykle obsahuje asistenční služby také pro případ poruchy nebo odcizení, i mimo Českou republiku,“ pokračuje Šárka Dušková. „Komfortnější forma asistence vždy zahrnuje různé služby také do vyšších limitů plnění, což ocení motorista v zahraničí určitě, protože většina úkonů se tam zpravidla prodraží,“ dodává Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny. Všímat byste si například měli, kam v případě nehody nebo poruchy pojišťovna váš vůz dopraví. „Zda půjde o nejbližší smluvní nebo autorizovaný servis či domovský servis klienta. A také do kolika kilometrů pojišťovna vozidlo dopraví při odtahu, na jak dlouho zprostředkuje a uhradí práci mechanika, zda zajistí a zaplatí také vyproštění vozidla a jeho přesun na komunikaci,“ upozorňuje analytička. A doplňuje, že zvýšenou pozornost v pojistných podmínkách by lidé měli věnovat také speciálním výlukám z pojištění, které vymezují situace, kdy pojišťovna asistenční službu neposkytne nebo nezaplatí.

KDE PLATÍ ZELENÁ KARTA

Členské státy Evropského hospodářského prostoru: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely „zelenokaretního“ systému i Švýcarsko.

Další státy stanovené prováděcí vyhláškouMinisterstva financí: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Státy, se kterými uzavřela dohodu Česká kancelář pojistitelů: Bělorusko, Írán, Izrael, Moldavsko, Maroko, Rusko, Tunisko. V těchto zemích však vaše zelená karta platí jen za předpokladu, že jejich rozeznávací značka na kartě není přeškrtnuta. Je na rozhodnutí pojistitele, zda pojištění odpovědnosti na území těchto států rozšíří nebo ne.

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů

Kde všude platí vaše asistenční služby?

Vzhledem k tomu, že asistenční služby si řidiči sjednávají v rámci povinného ručení nebo havarijního pojištění, je rozhodující především otázka, na území jakých států jim pomůžou.

Jediným platným a mezinárodně uznávaným dokladem o tom, že máte uzavřené povinné ručení, je zelená karta. Při sobě ji musí mít každý řidič. Seznam zemí, kde jsou vaše povinné ručení, a tudíž i zelená karta platné, je uvedený přímo na kartě. Jedná se o členské státy Evropského hospodářského prostoru, dále země stanovené vyhláškou Ministerstva financí a země, se kterými uzavřela dohodu Česká kancelář pojistitelů – u poslední jmenované skupiny států ale záleží na každé pojišťovně, zda jejich území do působnosti pojistky zahrne nebo nikoli. Podrobnější informace a výčet zemí najdete v boxu.

A havarijní pojištění? „Naše se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde na celém území Evropy v geografickém smyslu a navrch v asijské části Turecka,“ říká Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny. Likvidační specialistka společnosti Partners Šárka Dušková doplňuje, že havarijní pojištění některých pojišťoven se nevztahuje na Bělorusko, Moldavsko, Rusko a Ukrajinu. Před cestou do vzdálenější ciziny tedy důkladně čtete své pojistné podmínky.

Stejný rozsah pak platí také pro asistenční služby sjednané v rámci daného produktu. „Pokud není v podmínkách ujednána nějaká výjimka,“ upřesňuje Šárka Dušková.

Anketa

Chystáte se vlastním vozem do ciziny na hory?

Cestujete do zahraničí? Na pojistce nešetřete

Pokud vyjíždíte pravidelně do zahraničí, neměli byste na asistenčních službách šetřit. Vyplatí se pořídit si rozšířený balíček, který vám zajistí dostatečnou pomoc i při nehodě nebo poruše v cizině. „Doporučuji určitě širší asistenční služby. Kryjí totiž například i uskladnění a ostrahu vozidla v zahraničí, zajištění administrativních náležitostí souvisejících s ponecháním poškozeného vozidla v cizině, právní pomoc advokáta, tlumočníka, pomoc v případě odcizení vozidla v zahraničí nebo třeba úhradu nákladů za nocleh,“ říká Šárka Dušková.

Stejný pohled na věc má Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny. „Řidičům, kteří jezdí do zahraničí pravidelně, bychom určitě doporučili širší balíček služeb s vyššími limity plnění. Například verze asistenčních služeb KOMFORT od naší pojišťovny zahrnuje mimo jiné i půjčení náhradního auta až na pět dnů. Vzniklé defekty pak často kryjeme v plné výši, a to včetně příhod z nepozornosti, jako je načerpání nesprávného paliva nebo ztráta či zbouchnutí klíčků ve voze,“ doplňuje Eva Svobodová.

JAK TO VYPADÁ V PRAXI

Klient UNIQA pojišťovny vyrazil loni v zimě se svým Land Roverem na hory do Itálie. Během pobytu měl dopravní nehodu: v mlze sjel do příkopu a potřeboval vyproštění, včetně odtahu do autoopravny. „Zajistili jsme tedy odtah vozidla do nejbližšího servisu, fotodokumentaci poškození a zaslali hlášení škody na pojišťovnu. Posádka byla po nehodě v pořádku. Vzhledem k tomu, že se ukázalo, že poškození vozu je závažnější, následně jsme po skončení dovolené klientovi i celé posádce zajistili letecky dopravu domů. Nabourané vozidlo jsme poté taktéž repatriovali nazpět do České republiky přímo do servisu k opravě,“ popisuje Eva Svobodová.

Kvalitu asistenčních služeb by ale neměli podcenit ani řidiči, kteří do zahraničí vyjíždějí třeba jen jednou nebo dvakrát ročně na dovolenou. A nakonec ani ti, kteří jezdí jen po tuzemských silnicích. „Pojištění je o náhodnosti a nikdy nemůžete vědět, co se může stát. Takže lepší asistenční službu podle mého názoru ocení klient v Česku i zahraničí,“ míní analytička Šárka Dušková.

Co dělat, když k nehodě v zahraničí dojde?

Pokud se stanete v zahraničí účastníky dopravní nehody nebo se vám auto porouchá, je důležité zachovat duchapřítomnost. „Všem řidičům doporučuji, aby měli po ruce telefonní číslo asistenční služby své pojišťovny, například nalepené na palubní desce, vždy ji co nejdříve kontaktovali a postup nechali na ní. Předejdou tak zbytečným nákladům a problémům v případě nevyužití smluvní asistenční služby a využití služby takzvaných crash hunterů, neboli lovců nehod,“ uvádí Šárka Dušková. O metodách lovců nehod i o tom, že vás jejich služby mohou vyjít hodně draho, už jste na Peníze.cz četli:

„Rozhodně neuzavírejte žádné plné moci či zprostředkovatelské smlouvy v tísni nebo pod nátlakem. Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu využít ihned svou asistenční službu, nechte se odtáhnout na nejbližší benzínku či parkoviště,“ radí analytička.

Stejný postup doporučuje Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny. „Vždy se vyplatí další postup s operátory konzultovat a postupovat podle jejich pokynů – jsou zkušení a umí najít optimální východisko,“ komentuje.

Bourali jste? Pište si!

Zjistěte si od „škůdce“ nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů 

  • jeho jméno, příjmení a bydliště, 
  • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena, 
  • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena, 
  • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy, 
  • číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost – kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4. 

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů

Ať už budete viníkem nehody, nebo poškozeným, zavolejte policii. I když v řadě zemí policie vyšetřuje pouze závažnější nehody, kdy došlo ke škodě na zdraví nebo větším materiálním škodám. Jestliže policie nehodu prošetřovat nebude, vyplňte Záznam o dopravní nehodě. Pokud máte formulář k dispozici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiném jazyce – jde o totožný formulář, jednotlivé kolonky si v různých jazykových verzích odpovídají –, vyplňte ho česky i v jiném dostupném jazyce. „Nepodepisujte ale v záznamech o nehodě ani v policejních protokolech nic, čemu nerozumíte nebo s čím nesouhlasíte. Vždy můžete připojit svoji verzi události v češtině,“ radí Eva Svobodová.

A pozor je třeba dávat i na praktické detaily. Než oddělíte originál formuláře Záznamu o nehodě od kopie, nezapomeňte ho podepsat (musí být podepsán všemi účastníky nehody) a ověřit, že je kompletně vyplněn – včetně uvedení počtu vyplněných bodů. Volná pole proškrtněte. Jakmile od sebe originál a kopie dokumentu oddělíte, není už možné další údaje dopisovat.

Pokud to jde, vyfoťte či jinak zdokumentujte poškozené vozidlo i další škody, místo nehody a celou situaci, případně si vytvořte plánek. Platí, že fotografovat byste měli stav vzniklý bezprostředně po nehodě, tedy nikoli pouze už odstavená poškozená odstavená vozidla. Rovněž nejde jen o detailní fotku samotného poškození, ale také (a často především) na „konstelaci“ ve které vozidla po kolizi skončila. Že je tohle rada k nezaplacení, dokazuje náš nedávný článek: 

Jestliže vám byla způsobena škoda jiným řidičem, poznamenejte si důkladně jeho identifikační údaje. Výčet těch nejdůležitějších, na které byste neměli zapomenout, najdete v boxu. Pokud způsobíte nehodu vy, bude je chtít poškozený řidič zase po vás. Poznamenat byste si ideálně měli také údaje o všech dalších účastnících nehody a svědcích.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+34
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Na hory přes slevový server: výhodný kauf, nebo zbytečný risk?

27. 11. 2013 | Ondřej Tůma | 6 komentářů

Na hory přes slevový server: výhodný kauf, nebo zbytečný risk?

Zimní turistická sezóna je tu. Poradíme vám, na co si dávat pozor při výběru lyžařského zájezdu na slevových serverech.

Nejen povinné ručení... Zdraží i havarijní pojištění! Jak vybírat?

13. 11. 2013 | Petra Dlouhá

Nejen povinné ručení... Zdraží i havarijní pojištění! Jak vybírat?

O tom, že nás čeká zdražování povinného ručení, ví asi každý. Jak to ale bude s cenami havarijního pojištění? V Česku si ho dlouhodobě sjednává asi pětina majitelů aut a jeho ceny v... celý článek

Projížďka, která vás může vyjít draho

5. 11. 2013 | Lucie Kocurová | 5 komentářů

Projížďka, která vás může vyjít draho

Občas se prostě všechno tak úplně nepovede. Jedete jenom pár set metrů k nejbližšímu supermarketu na nákup. Zatáčka, kterou běžně dáváte s prstem v nose, vás ale tentokrát zradí, a... celý článek

Povinné ručení zdražuje. Jak si vybrat nejlepší?

29. 10. 2013 | Ondřej Tůma | 7 komentářů

Povinné ručení zdražuje. Jak si vybrat nejlepší?

Majitelé motorových vozidel se musí smířit s tím, že si za povinné ručení připlatí. Rozdíly v ceně, ale taky v poskytovaných službách navíc mezi jednotlivými pojišťovnami narůstají.... celý článek

Havarijní pojištění, povinné ručení: jaké jsou nejčastější chyby?

18. 6. 2013 | Michaela Horáková | 16 komentářů

Havarijní pojištění, povinné ručení: jaké jsou nejčastější chyby?

Před dvěma týdny jsme s Jiřím Pěnčíkem, odborníkem na pojištění ze společnosti Partners, mluvili o nejčastějších chybách, které lidé dělají při pojišťování majetku. Dnes jsme se ho... celý článek

Partners Financial Services