EET a jaderný knoflík

Pavel Jégl | rubrika: Co se děje | 18. 12. 2017 | 21 komentářů
Jednačtyřicet poslanců dalo k Ústavnímu soudu návrh na zrušení elektronické evidence tržeb. Soudci EET nezrušili, perka jí ale zastřihli. A disentní stanovisko pěti členů soudu dává naději, že by to nakonec s českými soudci nemuselo být až tak zlé.
EET a jaderný knoflík

Ústavní soud udělal průvan v elektronické evidenci tržeb (EET). Ve svém nálezu systém seškrtal, zrušil povinnost hlásit do systému bezhotovostní platby a kritizoval chaotický způsob, jakým byl zaváděn.

Soudci také zarazili další dvě vlny EET. Do doby, než Ministerstvo financí upraví zákon a jasně v něm popíše, které profese musí vydávat účtenky a které nemusí.

Za zásah do zákona si soud vysloužil kritiku z mediální stáje Andreje Babiše. Lidové noviny obvinily konstituční strážce ze soudcovského aktivismu. V jejich komentáři se píše: „Pustili se [soudci] na tenký led, když posuzovali nejen to, jestli je EET v souladu s ústavou, ale také navýsost politickou otázku, zda je zvolená forma elektronické evidence tržeb rozumná a vhodná.“

Co Ústavní soud změnil

  • Systému EET se nebudou muset oznamovat bezhotovostní platby v internetových ani kamenných obchodech. O těchto tržbách existuje elektronický záznam, a tak se dají lehce dohledat, upozornil soud
  • Do EET se v nejbližších měsících nezapojí další podnikatelé. A kdoví, jestli se vůbec někdy zapojí. Soud nařídil odložit třetí a čtvrtou vlnu zavádění EET, která měla zahrnout až 150 000 podnikatelů. A to až do doby, než vláda připraví novelu zákona, v níž definuje profese, které musí účtenky vydávat a na které se povinnost nevztahuje. Soud také vládě zakázal z EET vyjímat libovolně různé profese pomocí nařízení a vyhlášek.
    Třetí fáze měla začít v březnu příštího roku a týkat se zejména občerstvení, farmářských trhů či advokátů, zdravotních a sociálních služeb. Čtvrtá fáze měla v červnu zahrnout řemeslníky.
  • Soud v nálezu kritizoval vládu za to, že náležitě nezvážila dopad EET na podnikatele, a vyslovil požadavek, aby evidence tržeb neznamenala pro podnikatele příliš velkou zátěž.Upozornil, že podnikání by se mělo vyplácet.
  • Na účtence se nebude smět uvádět rodné číslo podnikatele, které je součástí DIČ živnostníků.

Výsledný nález Ústavního soudu je ale „uhlazeným“ kompromisem. Verdikt mohl být mnohem radikálnější. Pět soudců z patnácti žádalo zrušení celého systému. Označili ho za nepřiměřený zásah státu do podnikání. (Pro přesnost: dva jiní soudci ovšem zase byli proti odkladu dalších vln EET.)

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Stanovisko pětice soudců, které se odlišuje od výsledného nálezu, je připojeno k soudnímu nálezu. Srdce libertariána nad ním zaplesá.

„Disentující“ soudci začínají pasáží z britského seriálu Jistě, pane premiére, ve kterém profesor Rosenblum předkládá ministerskému předsedovi Hackerovi hypotetické situace a ptá se ho, kdy by stiskl pomyslné jaderné tlačítko. Modelové hrozby přitom stupňuje.

„Takže, kdy je jaderný knoflík tou poslední možností? Ruská armáda během manévrů překročí německou hranici. Rusové obsadí Německo, Belgii, Francii a chystají se k invazi do Británie. Rusové na Picadilly.“ Nerozhodný Hacker však možnost stisknout jaderný knoflík vždy odmítne, i v posledním případě.

Pět soudců však v analýze EET dochází k závěru: V tomto případě je útok na podnikatelskou svobodu tak silný, že nastala chvíle na „jadernou obranu“.

Danit, regulovat, dotovat

Tito soudci upozorňují, že stát si má živnostníků a drobných podnikatelů vážit.

Být živnostníkem není jednoduché. Chce to kus osobní odvahy a hodně trpělivosti, protože povinností spojených s podnikáním je obrovské množství […] Stát, který je výsledkem společenské smlouvy, by proto měl vždy dobře vážit zavedení každé nové povinnosti, která podnikatelům ztěžuje jejich činnost.

Svatá pravda. Co dodat? Snad jen to, že stát, zastoupený Sobotkovou-Babišovou koalicí, pokládal živnostníky v lepším případě za přežitek raných stádií kapitalismu, v horším za „parazity“ (Jan Mládek)“. Proč jim tedy nenaložit EET (Andrej Babiš)?

Soudci pokračují úvahou o hodnotovém žebříčku:

Máme za to, že ne vždy je daňová disciplína největší hodnotou. Někdy by zájem na ní měl ustoupit tomu, aby byla zachována silná vrstva aktivních, tvořivých, sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují existenci. Ekonomika bude robustní a přežije těžké časy lépe tehdy, bude-li v ní soběstačná, na pomoci ze společného nezávislá podnikatelská vrstva a zůstane-li také v okrajových oblastech […] EET u drobných podnikatelů zasahuje přímo jádro jejich práva opatřovat si prostředky pro své životní potřeby prací. Svojí administrativní náročností a technickou obtížností samostatné podnikání pro mnohé méně disponované jedince v podstatě vylučuje […] EET by stát neměl posuzovat izolovaně, nýbrž v kontextu omezení stávajících. Měl by si položit otázku, zda se nejedná o  poslední kapku, po které pomyslný pohár přeteče.“

Poslední kapka přetekla zejména v malých prodejnách a hospůdkách na venkově. Pro některé jejich majitele byla technika nákladná a složitá. Proto zavřeli krám. Stalo se to paradoxně v roce 2017, který Asociace malých a středních podniků a živnostníků vyhlásila Rokem venkova.

Vládní strany (ANO, ČSSD a KDU-ČSL) ale ve volebním roce jen tak hlasy ladem nenechaly. Slíbily pomoc a vyhlásily záměr venkovské prodejny obnovit nebo držet dotacemi. Že by příležitost pro nějaký řetězec spadající pod Agrofert? Kdo jiný má s dotačním byznysem větší zkušenosti a pro koho je nejsnazší přisát se na vládní penězovody?

Očima expertů

Naše anketa

Nejmenším vsím není dobře. A zvlášť pak není dobře jejich obyvatelům, kteří zůstávají bez rozumného dopravního spojení odříznuti od základních služeb, jako je třeba obyčejný obchod s potravinami. Nabídka služeb v obcích pod půl tisíce obyvatel dál klesá a vláda vymýšlí záchranné programy. Například dotace pro obchody… Co na to experti?

Venkov na kapačkách. Pomůžou dotační infúze?

Na takový přístup padne jako ulitá definice levicové hospodářské politiky formulovaná v osmdesátých letech minulého století americkým prezidentem Ronaldem Reaganem. „Pokud se to hýbe, musí se to zdanit. Jestli se to hýbe i potom, je potřeba to zregulovat. Když se to přestane hýbat, musí se to dotovat.“

Od Gottwalda ke Štěchovi

Soudci-disidenti ve svém prohlášení připomínají, jak českoslovenští komunisté likvidovali podnikatele.

Komunistický režim podnikání nejen nepovoloval, ale přímo je trestal. Kombinace trestných činů spekulace, nedovoleného podnikání a příživnictví nutila každého, aby byl zaměstnán. Nutila jej k tomu, aby byl závislý na téměř jediném zaměstnavateli, a to na státu. […] Společnost, v níž naprostá většina občanů je závislá na jednom či několika málo zaměstnavatelích, není svobodná společnost. Proto je právo podnikat jedním ze základních práv vytvářejících podmínky pro společnost svobodných občanů… Respekt ke svobodě (jakéhokoliv typu, nejen podnikání) musí být vždy na prvním místě. Proklamovaný cíl EET však tomuto respektu neodpovídá.

Že to je mimo mísu, protože vládě komunistů odzvonilo? Tak si vzpomeňte na myšlenku Milana Štěcha, který navrhl zvýšit živnostníkům daně tak, aby se konečně nechali zaměstnat. Předseda Senátu ji nezmínil v éře reálného socialismu, ale letos v červenci na sjezdu odborového svazu Kovo. K tomu připojil argument, že živnostníci jsou příkladem neefektivního využívání pracovní síly.

Perfektní dárek: pro sebe a ještě pro někoho

Roční předplatné časopisu FINMAG: 1+1 ZDARMA

Hledáte chytrý vánoční dárek? Udělejte radost sami sobě a zároveň taky někomu, koho máte rádi. 

Objednejte si před Vánoci roční předplatné Finmagu a my vám přidáme druhé zdarma jako dárek. Za 294 korun radost na celý rok. Vlastně – dvě radosti.

Každý je „sprostý podezřelý“

V odůvodnění postoje vůči EET si disentující soudci položili otázky, zda stát zvážil jiné méně otravné a zatěžující metody kontroly výběru daní a proč považuje všechny podnikatele za „sprosté podezřelé“.

Před zavedením EET měl proto stát poctivě a důkladně zkoumat, zda již byly vyčerpány všechny méně invazivní a obtěžující možnosti, které má ke kontrole správného a spravedlivého výběru daní. Nic takového se však v daném případě nestalo, byť EET představuje další administrativní i finanční zatížení podnikatelů. […] Stát zavedl EET, aniž by poctivě využil všechny možnosti a nástroje, kterými již disponoval. Jen příkladmo: pokud v souvislosti se zavedením EET musí být přijato 400 nových úředníků, nebylo daleko přiměřenější tento lidský potenciál věnovat k větší intenzitě stávajících adresných daňových kontrol?

Zmáčknout knoflík

„Disidenti“ z vrcholné soudní instance pokračují kritikou výsledného (kompromisního) usnesení soudu.

Ustrnout na pouhém konstatování, že EET povede ke zvýšení výběru daní (jedná se o opatření, které obstojí v ‚testu rozumnosti‘), a proto obstojí i z ústavněprávního hlediska, je velmi nebezpečné a zneužitelné… Optika jeho přezkumu by totiž měla být opačná: nikoliv setrvat na konstatování, že další regulace obstojí, protože možná přinese více peněz na daních. Mělo být zkoumáno, zda je regulace nezbytná. Jinak řečeno, v dané věci je ve hře nejen právo svobodně podnikat, nýbrž i práva základní (vlastnické, ochrana soukromí), takže Ústavní soud měl namísto testu rozumnosti důsledně aplikovat test proporcionality.

(V testu rozumnosti se zkoumá soulad právní úpravy s Ústavou nebo Listinou základních práv. V testu proporcionality se soud zabývá přiměřeností zákona, vyvážeností mezi základními právy a veřejnými zájmy.)

Nakonec soudci metaforicky shrnují svůj názor na to, jak s EET naložit: „‚Zmáčknout knoflík‘, a to i vůči prvním dvěma fázím EET.“

Následují podpisy soudců: Vojtěch Šimíček, Jaromír Jirsa, Tomáš Lichovník, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř. Text nálezu ústavního soudu naleznete zde. Stanovisko zmíněné pětice začíná na straně 46. Stojí za to, přečíst ho celé.

EET není za vodou

Na závěr věta z článku 122 (strana 40) nálezu soudu, která obsahuje kompromisní stanovisko celé instituce a která leckomu může uniknout. Je však důležitá.

„Jakkoliv Ústavní soud podanému návrhu s výjimkou zrušení několika ustanovení nevyhověl, je z obsahu odůvodnění tohoto nálezu zřejmé, že nezakládá překážku pro případný budoucí přezkum jednotlivých nynějším návrhem nenapadených ustanovení zákona o evidenci tržeb.“

Z toho lze usuzovat, že EET nebyla před Ústavním soudem naposledy.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 21 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 12. 2017 12:09, Jitka

Vůbec nevíte co mluvíte. Je to neúměrné zatěžování poplatníků. Třeba internetové obchody musely platit desítky tisíc za úpravy softwarů a to úplně zbytečně-a upozorňuji, že není jen Alza, u které se to lehce ztratí. A taky se hodně přiostřila atmosfera ve společnosti. Sankce finančního úřadu za nevelké prohřešky a omyly v souvislosti s kontrolním hlášením jsou nepřiměřeně velké. Kontroloři eet jsou šílení-viděla jsem 5.000 pokuty za to, že prodavačka ve chvatu neutrhla doklad, který vyjel z kasy a nepodala ho nakupující (tržba byla řádně zaevidována a odeslána na FU). To mi nepřijde normální. Vypadá to skoro, že se MF snaží o likvidaci lidí, co se sami uživí a od státu nic nepotřebují. Vítám proto rozhodnutí US jako hlas zdravého rozumu

Zobrazit celé vlákno

+10
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 12. 2017 16:56, deprese

Za nevystavení účtenky hrozí i pokuta 500 000, takže 5000 není tak moc ne? :)))

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (21 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí, rozhodla vláda

9. 3. 2022 | Petr Kučera | 9 komentářů

EET definitivně končí, rozhodla vláda

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Koaliční vláda ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů... celý článek

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

8. 1. 2022 | Petr Kučera | 117 komentářů

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Co chystá koalice ohledně daní, důchodů, sociálních dávek, podnikání, podpory bydlení nebo lepšího fungování úřadů? Prošli jsme čerstvě podepsané programové prohlášení.

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

21. 10. 2021 | Jiří Hovorka | 3 komentáře

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

Služba eKasa operátora O2 k 25. říjnu končí. Přes tři tisíce podnikatelů, kteří tento pokladní systém využívají, přebírá společnost Storyous.

Z restaurace byl klub. Jasné obcházení EET, potvrdil soud

28. 1. 2021 | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Z restaurace byl klub. Jasné obcházení EET, potvrdil soud

Když uděláte z restaurace klub, ale ve skutečnosti dál provozujete restauraci, říkáte si o pokutu. Nejvyšší správní soud dnes rozhodl spor mezi celním úřadem a manželi, kteří se přechodem... celý článek

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Partners Financial Services