Přehled dávek pro zdravotně postižené: Na co máte nárok a kde žádat?

Speciálně upravené auto nebo schodišťová plošina, finančně nákladné pomůcky, které můžou řadě handicapovaných zjednodušit každodenní život. Kde nestačí vlastní rozpočet, pomůže stát. Na co dalšího mají zdravotně postižení nárok? Peníze.cz přinášejí přehled dávek pro zdravotně postižené včetně potřebných formulářů.
Přehled dávek pro zdravotně postižené: Na co máte nárok a kde žádat?

Prostřednictvím příspěvku na mobilitu či příspěvku na zvláštní pomůcku pomáhá stát zmírnit, alespoň po finanční stránce, dopady zdravotního postižení. Vedle těchto základních dávek mají osoby se zdravotním postižením nárok také na takzvaný průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP). Držitel průkazu má automaticky nárok na sezení na vyhrazených místech ve veřejné hromadné dopravě nebo, podle typu průkazu, možnost využívat MHD zdarma.

Průkaz OZP a příspěvek na mobilitu

Žádost o průkazku – stáhnout si ji můžete v naší galerii formulářů, – podejte na kontaktní pracoviště krajské pobočky úřadu práce. Ten předá vaši žádost okresní správě sociálního zabezpečení, respektive posudkovému lékaři, který určí, jak jste na tom se schopností orientace a pohyblivosti. K tomu si vyžádá tiskopis vyplněný vaším ošetřujícím lékařem, případně další zdravotní dokumentaci. V některých případech vás může ošetřující lékař vyzvat, abyste se dostavili na kontrolní lékařskou prohlídku.

V závislosti na tomto posudku pak úředníci stanoví, jaký typ průkazu dostanete:

 • TP – pro osoby se středně těžkým postižením pohyblivosti či orientace
 • ZTP – pro osoby s těžkým postižením pohyblivosti či orientace
 • ZTP/P – pro osoby se zvlášť těžkým postižením pohyblivosti či orientace, které potřebují průvodce

Podle typu průkazu pak můžete čerpat určité výhody:

 • Držitelé průkazu TP mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích. Vedle toho mají přednost při projednávání osobních záležitostí. Typicky například v dlouhé frontě na úřadě. Ve frontě na nákup či v plné čekárně u lékaře ale tato výhoda neplatí.
 • Držitelé průkazu ZTP nemusí navíc platit jízdné v tramvaji, autobusu či metru. Kromě dopravy zdarma pravidelnými spoji veřejné hromadné dopravy mají také slevu 75 procent na jízdenky ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
 • Držitelé průkazu ZTP/ P můžou, krom výhod uvedených v předchozích dvou bodech, cestovat bezplatně společně s doprovodem.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají nárok také na Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Kromě parkování na vyhrazených místech jsou díky němu osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice – nemusí platit dálniční známku.

Karta je platná v rámci celé Evropské unie, vztahuje se nicméně pouze na parkování. Osvobození od dálničních poplatků platí pouze pro Česko.

Pokud jste od úřadu práce dostali průkaz ZTP nebo ZTP/P, můžete automaticky dostat také příspěvek na mobilitu. I tak se ale nevyhnete podání žádosti. O příspěvek na mobilitu můžou žádat osoby staršího jednoho roku, které se pravidelně dopravují, ať už samy nebo s doprovodem. Četnost využívání dopravy stačí doložit čestným prohlášením.

Příspěvek na mobilitu dělá 400 korun měsíčně. Částka je pro všechny stejná a úřad práce ji vyplácí za každý měsíc zpětně.

Hra s paragrafy

Pro rodiče jednodušší?

Sněmovnou před týdnem prošla novela zákona o poskytování dávek pro zdravotně postižené. Ta má zjednodušit čerpání příspěvku pro rodiče zdravotně postižených dětí mladších 18 let a také opatrovníky dospělých s omezenou svéprávností.

Protože příjemcem příspěvku je vždy osoba, která zvláštní pomůcku potřebuje (a zároveň je jejím vlastníkem), museli si rodiče, kteří chtěli z příspěvku hradit koupi finančně nákladnějších pomůcek, jako je třeba automobil, vyžádat souhlas soudu. Podle občanského zákoníku je totiž nutný předchozí souhlas soudu k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte. Díky novele nutnost soudního souhlasu odpadá.

Kdo dosáhne na příspěvek na zvláštní pomůcku

O něco složitější je to s příspěvkem na zvláštní pomůcku, který má handicapovaným pomoci s financováním pomůcek pro usnadnění sebeobsluhy, realizace pracovního uplatnění či přípravu na budoucí povolání.

V praxi mohou o příspěvek na zvláštní pomůcku žádat osoby, které trpí:

 • těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
 • těžkým sluchovým postižením
 • těžkým zrakovým postižením

První skupina může příspěvek získat například na speciální úpravy motorového vozidla, na stavební úpravy koupelny a wc, na schodolez nebo schodišťovou plošinu a podobně, ale také na speciální úpravu počítače. Pro druhou skupinu jsou to různé vizuální signalizace, například domovního zvonku nebo pláče dítěte, nejrůznější programové vybavení telefonu či počítače a další. Nevidomým a špatně vidoucím se přispívá na všechno možné od vodicího psa přes indikátor barev pro nevidomé až po digitální lupu.

Na příspěvek ale zdaleka nemusí dosáhnout všichni, kteří splňují výše uvedená kritéria. Kdo chce využít příspěvek na pomůcku v hodnotě nižší než 24 tisíc korun, musí prokázat nízké příjmy. Úředníci vyřídí vaši žádost kladně, pokud vaše příjmy (a také příjmy společně posuzovaných osob) nedosáhnou osminásobku životního minima.

Ať už žádáte o příspěvek za účelem pořízení pomůcky do 24 tisíc korun nebo cena pomůcky tuto hranici převyšuje (a není nutné dokládat příjmy), počítat byste měli se spoluúčastí deset procent z předpokládané nebo zaplacené částky, minimálně budete ale muset dát z vlastní kapsy tisícikorunu.

Vedle toho platí pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku také určité věkové hranice. Obecně mají na příspěvek nárok osoby starší jednoho roku. U některých pomůcek je ale věkový limit vyšší. Konkrétně:

 • 3 roky, pokud chcete příspěvek využít na pořízení vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému či schodišťové plošiny
 • 15 let při čerpání příspěvku na pořízení vodícího psa

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku mají zdravotní postižení, jejichž zdravotní stav lze považovat za dlouhodobě nepříznivý – trvá alespoň rok nebo se během roku nepředpokládá jeho zlepšení. Jestli tuto podmínku splňujete, určí posudková lékařská služba okresní správy sociálního zabezpečení na základě vaší žádosti podané na kontaktní pracoviště krajské pobočky úřadu práce.

Posudkový lékař bude vycházet z nálezů ošetřujícího lékaře, případně specialistů, u kterých jste se léčili.

Příspěvek na zvláštní pomůcku: kolik můžete dostat

Výše příspěvku není jednotná, závisí na ceně konkrétní pomůcky. Shora je ale omezená limitem 350 tisíc korun, respektive 400 tisíc korun, pokud má příspěvek pokrýt pořízení schodišťové plochy.

Zároveň platí, že součet vyplacených příspěvků v pěti po sobě jdoucích letech nesmí přesáhnout 800 tisíc korun, respektive 850 tisíc korun.

Kolik to stojí

Rok

Výdaje na příspěvek na zvláštní pomůcku

Výdaje na příspěvek na mobilitu

2015

782 500 000 Kč

1 146 100 000 Kč

2014

805 400 000 Kč

1 111 300 000 Kč

2013

787 900 000 Kč

1 116 100 000 Kč

2012

375 500 000 Kč

1 007 000 000 Kč 

Zdroj: MPSV

Poradna: Sociální dávky

A nemám právo na nějaké peníze, když…? Mateřská, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a další – bezplatné sociální poradně vám řekneme, o jakou dávku ve své situaci můžete požádat, co k tomu budete potřebovat a na koho se obrátit.

Čerpání příspěvku na pořízení vozidla

Výjimkou z výše uvedených pravidel je vyplacení příspěvku za účelem pořízení motorového vozidla. V takovém případě mají nárok na příspěvek osoby s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí a osoby s hlubokou mentální retardací.

Navíc, vedle vašich příjmů a příjmů vaší domácnosti, posuzují úředníci také celkové sociální a majetkové poměry. V čestném prohlášení musíte současně uvést, jak často vozidlo pro vlastní dopravu využíváte. Jiná je i maximální výše příspěvku – 200 tisíc korun.

Nejste spokojení s rozhodnutím? Odvolejte se

Pokud úředníci vaši žádost zamítnou nebo nejste spokojení s výší příspěvku či druhem průkazu, můžete se proti rozhodnutí odvolat. Lhůta pro podání je patnáct dní a běží ode dne doručení rozhodnutí. I když vaše odvolání směřuje na Ministerstvo práce a sociálních věcí, podejte ho na úřad, který o vaší žádosti rozhodl.

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+111
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 5. 2017 17:59, Lucie

Dobrý den, prosím o radu. Maminka na jedno okno vůbec nevidí. Maminka lítá po doktorech,ale protože špatně vidí, potřebuje raději sebou doprovod. Já mám auto, tak jí vždy vozím všude autem. Myslíte si, že si maminka může zažádat o TP? Děkuji za odpověd, Lucie

+43
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Končím v práci kvůli péči o blízkého. Mám platit zdravotní a sociální pojištění?

2. 5. 2016 | Monika Veselíková | 23 komentářů

Končím v práci kvůli péči o blízkého. Mám platit zdravotní a sociální pojištění?

Dítě nebo vážně nemocný partner. Rodiče, kteří se o sebe nezvládají starat. Stát pomůže prostřednictvím příspěvku na péči, ze kterého má nemocný pokrýt náklady na pečovatele. Tím může... celý článek

Příspěvek na péči 2016: Kdo může žádat a kolik dostane

12. 4. 2016 | Monika Veselíková | 37 komentářů

Příspěvek na péči 2016: Kdo může žádat a kolik dostane

Vysoký věk, vážná nemoc nebo úraz, který znemožní zvládat dříve samozřejmé činnosti. Právě pro takové případy je tu příspěvek na péči. Kdo má na příspěvek na péči nárok, jaká jsou pravidla... celý článek

Výpočet invalidního důchodu v roce 2016: Kalkulačka a přehled pravidel

16. 3. 2016 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Výpočet invalidního důchodu v roce 2016: Kalkulačka a přehled pravidel

Invalidní důchod slouží k zabezpečení lidí, kterým nemoc nebo následky úrazu nedovolují plnohodnotně pracovat, v horším případě pracovat vůbec. Výši invalidních důchodů v roce 2016... celý článek

Čtyři dobré rady pro žadatele o příspěvek na péči (a jejich pečující)

5. 5. 2015 | Petra Dlouhá | 18 komentářů

Čtyři dobré rady pro žadatele o příspěvek na péči (a jejich pečující)

Pečujete o babičku nebo dědečka, který už se sám nepostará? Ať potřebuje pouze částečnou pomoc nebo celodenní péči, najmete profesionála nebo všechno zastanete sami, můžete požádat... celý článek

Zaměstnávat zdravotně postižené se vyplatí. Kolik vám dá stát?

10. 6. 2014 | Petra Dlouhá | 33 komentářů

Zaměstnávat zdravotně postižené se vyplatí. Kolik vám dá stát?

Vedle toho, že můžou lidé s handicapem zastat spoustu užitečné práce, by mohl rozhodování zaměstnavatelů ovlivnit ještě jeden zásadní argument: zaměstnat zdravotně postiženého se jednoduše... celý článek

Partners Financial Services