Insolvence pro každého: Ještě se zkusit nadechnout. Moratorium

Jiří Lojda | rubrika: Seriál | 29. 9. 2014
V minulém dílu našeho seriálu jsme si pověděli něco o tom, jaké následky má zahájení insolvenčního řízení. Jenže představuje vyhlášení úpadku dlužníka vždy ty správné kapky na léčbu dlužníkovy nelehké finanční situace? Jsou případy, kdy je dobré dát dlužníkovi ještě nějaký prostor a ten by mu mělo zajistit vyhlášení tzv. moratoria.
Insolvence pro každého: Ještě se zkusit nadechnout. Moratorium

Moratorium je opatření, které vyhlašuje insolvenční soud. Vyhlášení moratoria znamená, že po dobu jeho trvání nelze rozhodnout o úpadku dlužníka. Věřitelé ale můžou i v průběhu moratoria dál uplatňovat pohledávky přihláškou nebo přistupovat k řízení, avšak účinky takovýchto úkonů nastanou až tehdy, kdy moratorium zanikne.

Kdo může moratorium navrhnout?

Navrhnout vyhlášení moratoria může jedině dlužník, a to pouze ten, který je podnikatelem a který není zároveň právnickou osobou v likvidaci. Lhůty k podání návrhu na vyhlášení moratoria pak nejsou opravdu příliš dlouhé. Pokud insolvenční návrh podal dlužník, je třeba, aby podal návrh na vyhlášení moratoria do sedmi dnů od podání insolvenčního návrhu. V případech, kdy byl insolvenční návrh podán věřiteli, je třeba, aby dlužník, který chce dosáhnout vyhlášení moratoria, reagoval do patnácti dnů od okamžiku, kdy mu byl insolvenční návrh doručen.

Dlužník ale může podat návrh na vyhlášení moratoria dokonce ještě dřív, než byl podán insolvenční návrh, tedy dřív, než je insolvenční řízení vůbec zahájeno. V takovém případě vykazuje rozhodování o moratoriu určité odchylky. Insolvenční soud tedy především nezveřejňuje informace o průběhu řízení dřív, než o návrhu na vyhlášení moratoria rozhodne, a nešíří tak paniku. Pokud ale moratorium vyhlásí, je tím také zahájeno insolvenční řízení.  

Příliš otálet pak s rozhodováním nemůže ani insolvenční soud, o návrhu na vyhlášení moratoria musí rozhodnout do konce pracovního dne, který následuje po dni, v němž mu byl návrh na vyhlášení moratoria doručen.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Jak má návrh vypadat

Návrh na vyhlášení moratoria má mít obecné náležitosti podání podle občanského soudního řádu. K návrhu je pak dlužník povinen připojit seznamy a listiny, které je třeba připojit i k insolvenčnímu návrhu. Nadto musí být k návrhu na vyhlášení moratoria přidána poslední účetní závěrka a hlavně písemné prohlášení věřitelů, kteří disponují většinou pohledávek (podle jejich výše) o tom, že s moratoriem souhlasí. Podpisy věřitelů na prohlášení pak musejí být úředně ověřeny. Je navíc třeba, aby dlužník svůj návrh dobře odůvodnil a uvedl v něm všechno, co důvody k vyhlášení moratoria podpoří.

Insolvenční soud pak moratorium vyhlásí, pokud je návrh podán oprávněnou osobou (viz výše), pokud má všechny potřebné náležitosti a pokud nebylo ještě rozhodnuto o insolvenčním návrhu.

Důsledky vyhlášení moratoria

Účinky vyhlášení moratoria se dostaví v okamžiku zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení v insolvenčním rejstříku a trvají po dobu, která byla v návrhu na vyhlášení moratoria uvedena, nejdéle ale tři měsíce. Moratorium lze pak v případech uvedených v druhém odstavci paragrafu 119 insolvenčního zákona prodloužit o 30 dní.

Dlužník je po dobu trvání moratoria oprávněn přednostně platit svoje pohledávky, které vznikly 30 dnů před vyhlášením moratoria, případně za jeho trvání, pokud tyto závazky souvisejí bezprostředně se zachováním provozu podniku. Navíc, dodavatelé energií a surovin, stejně jako dodavatelé jiného zboží a služeb, jejichž závazky trvaly alespoň tři měsíce před vyhlášením moratoria, nemůžou smlouvy na tyto dodávky vypovědět nebo od nich odstoupit z důvodu, že je dlužník v prodlení za úhrady těchto dodávek, nebo protože se dlužníkova majetková situace zhoršila. Podmínkou ale je, aby dlužník hradil alespoň ty závazky, které mu vznikly 30 dnů před vyhlášením moratoria a za jeho trvání.

V případě, že insolvenční soud vyhoví návrhu na vyhlášení moratoria, může na návrh dlužníka rovněž ustanovit předběžného insolvenčního správce. Předběžného insolvenčního správce může insolvenční soud ustanovit rovněž na návrh věřitele nebo věřitelů, kteří souhlasili s vyhlášením moratoria a jejichž pohledávky činí alespoň deset procent celkových pohledávek uvedených dlužníkem v seznamu závazků.

Anketa

Dluží vám někdo něco?

Kdy to skončí

Moratorium může skončit obecně dvěma způsoby. V prvním případě má moratorium hladký průběh a skončí uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno. V druhém případě se v průběhu insolvenčního řízení vyskytne problém a insolvenční soud moratorium zruší. Ke zrušení moratoria může dojít na návrh většiny věřitelů, kteří jsou uvedeni v seznamu závazků (většina se počítá opět podle výše pohledávek), a v takovém případě musí soud rozhodnout neprodleně. Zrušení moratoria může být ale učiněno i bez návrhu, vyjde-li v průběhu moratoria najevo, že dlužník uvedl v návrhu na jeho vyhlášení nepravdivé údaje, případně že ho ke snaze o vyhlášení moratoria vedl nepoctivý záměr. Moratorium by pak zaniklo rovněž v případě, že by v jeho průběhu soud odmítl nebo zamítl insolvenční návrh, případně řízení o něm zastavil. Pokud by se jednalo o moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení, zaniklo by toto rovněž v případě, že by dlužník podal sám insolvenční návrh.

Odpovědnost dlužníka

Je třeba si připomenout, že moratorium je možno vyhlásit jen na základě návrhu dlužníka a že je to především dlužník, kdo z jeho vyhlášení profituje. Pokud by tedy dlužník v době trvání moratoria porušil své povinnosti, které mu insolvenční zákon stanoví, odpovídal by za škodu nebo jinou újmu, kterou věřitelům způsobil. Této odpovědnosti by se dlužník zprostil pouze v případě, že by prokázal, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu moratoria.


V předchozích dílech jsme podali insolvenční návrh, strhli lavinu událostí a máme za sebou už moratorium, to tedy znamená, že v příštím dílu budeme muset o insolvenčním návrhu už nějak rozhodnout.

Půjčka na půjčku?

Chcete zkusit půjčit si na půjčku? Refinancování se může vyplatit, uvažte ale, jestli je to zrovna případ nabídky, kterou máte právě před sebou. Naše kalkulačka refinancování úvěru vám s tím spolehlivě pomůže.

Kalkulačka refinancování půjček

Původní půjčka

měsíců
měsíc
rok

Nová půjčka

měsíců
%

nebo

%

Další kalkulačky

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Nejobávanější český exekutor: Zákon využíváme beze zbytku

27. 9. 2014 | Petra Dlouhá | 54 komentářů

Nejobávanější český exekutor: Zákon využíváme beze zbytku

Terč kritiky médií, neziskových organizací, ale také části kolegů, objekt nenávistných ataků veřejnosti. A dlužníkova noční můra. To je přerovský soudní exekutor Tomáš Vrána. Médiím... celý článek

Insolvence pro každého: Důsledky zahájení insolvenčního řízení

22. 9. 2014 | Jiří Lojda | 3 komentáře

Insolvence pro každého: Důsledky zahájení insolvenčního řízení

V minulém díle seriálu jsme udělali rozhodující krok. Tím, že jsme podali insolvenční návrh, jsme zahájili insolvenční řízení. Jaké následky to však bude mít?

Insolvence pro každého: Jak na insolvenční rejstřík

2. 9. 2014 | Jiří Lojda | 9 komentářů

Insolvence pro každého: Jak na insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík: Co v něm najdeme, co se z něj nedozvíme a kdy se z něj dostaneme ven, pokud už nás do něj zapsali?

Insolvence pro každého: Kdo je insolvenční správce

30. 7. 2014 | Jiří Lojda | 12 komentářů

Insolvence pro každého: Kdo je insolvenční správce

Nevím o dítěti, které by řeklo mamince, že chce být insolvenčním správcem. Přesto se nakonec několik lidí tohoto úkolu zhostí. Jaké má insolvenční správce pravomoci? Kdo, kdy a za jakých... celý článek

Insolvence pro každého: Insolvenční soud

23. 7. 2014 | Jiří Lojda | 2 komentáře

Insolvence pro každého: Insolvenční soud

Insolvenční řízení má vést k řešení úpadku dlužníka podle přesně daných pravidel. Dohlížet by na to měl insolvenčního soudu. Jenže který ze soudů je ten pravý?

Partners Financial Services