Insolvence pro každého: Věřitelé

Jiří Lojda | rubrika: Seriál | 25. 8. 2014
Padá firma, něco si přej. Pokud jste věřitelem krachující firmy, přejte si především rozumné spoluvěřitele. Pravděpodobně budete mít každý svůj názor na průběh insolvenčního řízení – v souladu se svými zájmy. Příjemnější pak bude dohodnout se než bojovat. Pokud na přetlačovanou dojde, jaká jsou pravidla?
Insolvence pro každého: Věřitelé

Schůze věřitelů

„Vrcholným věřitelským orgánem“ je schůze věřitelů. Svolává ji a řídí insolvenční soud. Svolání schůze mu navrhuje insolvenční správce, věřitelský výbor (o tom podrobněji níž) nebo minimálně dva věřitelé – pokud ovšem jejich pohledávky tvoří aspoň desetinu všech přihlášených pohledávek. Pokud by chtěl schůzi svolávat sám jediný věřitel, pak mu soud, i kdyby měl pohledávku větší než desetinovou, vyhovět nemusí. Návrh na svolání schůze věřitelů může soudu přednést také sám dlužník, ani jemu ale soud nemusí vyhovět.

Věřitelé se scházejí, pokud si nenavrhnou pozdější termín, do třiceti dnů ode dne, kdy byl soud o svolání schůze požádán.

Věřitelského schůzování se kromě přihlášených věřitelů mají právo zúčastnit insolvenční správce, státní zastupitelství (pokud se insolvenčního řízení účastní), dlužník a největší odborová organizace, která u dlužníka působí.

Na schůzi se nehlasuje podle principu jeden věřitel – jeden hlas, ale podle poměrně podle výše pohledávek. Každá dlužená koruna představuje jeden hlas. Pokud pohledávka patří více osobám, měly by se dohodnout, kdo za ně bude na schůzi hlasovat. Pokud se nedohodnou, hlasy za jejich pohledávku se mezi ně rozdělí rovným dílem.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Hlasovat můžou v zásadě všichni schůzující věřitelé a k přijetí usnesení obvykle stačí prostá většina hlasů. Pokud by ale insolvenční soud nabyl dojmu, že usnesení schůze věřitelů odporuje společnému zájmu věřitelů, může takové rozhodnutí před ukončením schůze zrušit (s výjimkou některých rozhodnutí, jako je například rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku nebo o reorganizačním plánu). Proti takovému rozhodnutí insolvenčního soudu je možné se odvolat za podmínek § 55 insolvenčního zákona. 

Insolvenční zákon sice určuje pravomoci jednotlivých věřitelských orgánů, schůze věřitelů ale může řešení jakékoli otázky, které patří do jejich působnosti, stáhnout pod sebe. K takovému usnesení je potom potřeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných.  

Věřitelský výbor

Schůze věřitelů má povinnost ustavit věřitelský výbor, pokud je do insolvenčního řízení přihlášeno více než padesát pohledávek. To neplatí, pokud se dlužníkův úpadek řeší nepatrným konkurzem nebo oddlužením. Věřitelský výbor má tři až sedm členů a každý z nich může mít jednoho nebo více náhradníků. Volbu členů výboru a jejich náhradníků potvrzuje insolvenční soud. Ze svého středu si věřitelský výbor zvolí předsedu, který svolává a řídí členské schůze. Věřitelský výbor pak mimo jiné

  • Dohlíží na činnost insolvenčního správce
  • Poskytuje insolvenčnímu správci podporu při jeho činnosti
  • Může nahlížet do dlužníkova účetnictví a jeho písemností
  • Plní úkoly, které mu ukládá insolvenční zákon nebo insolvenční soud

Členové věřitelského výboru musí při výkonu své funkce postupovat s odbornou péčí a odpovídají za škodu nebo jinou újmu, kterou by způsobili porušením svých povinností nebo neodborným výkonem své funkce. Na rozdíl od insolvenčního správce, který odpovídá objektivně, odpovídají členové věřitelského výboru „klasicky“ za zavinění. Funkce člena výboru zaniká jeho odvoláním z funkce, jeho odstoupením, případně skončením jeho účasti v insolvenčním řízení. Případné odvolání členů věřitelského výboru je opět v kompetenci schůze věřitelů a opět ji musí potvrdit insolvenční soud. Pokud by počet členů věřitelského výboru klesl pod tři nebo pod většinu, vykonává až do zvolení a potvrzení ustanovení dostatečného počtu členů věřitelského výboru jeho funkce insolvenční soud.

Považuje-li to za potřebné, může insolvenční soud jmenovat prozatímní věřitelský výbor, a to dokonce i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku. Pokud by takový návrh vznesl dlužník, přihlášený věřitel nebo předběžný správce, je soud dokonce povinen předběžný věřitelský výbor ustavit neprodleně. Prozatímní výbor pak plní svou funkci, než dojde k ustavení řádného věřitelského výboru a potvrzení funkcí jeho členů. První schůze věřitelů může rovněž rozhodnout, že prozatímní věřitelský výbor bude fungovat dál jako výbor řádný.

Zástupce věřitelů

Pokud by volba věřitelského výboru nebyla povinná, tedy v případě, že by do insolvenčního řízení bylo přihlášeno méně než padesát pohledávek, nebo pokud by byl k řešení dlužníkova úpadku zvolen nepatrný konkurz nebo oddlužení, mají věřitelé možnost (ne povinnost) zvolit si zástupce věřitelů a jeho náhradníka. Jejich postavení se pak bude řídit stejnými pravidly, jakými se řídí postavení věřitelského výboru.

Takže teď už víme, kdo je kdo v insolvenčním řízení. Než se ale budeme zabývat samotným řízením, musíme si ještě něco říci o insolvenčním rejstříku. Jaké informace v něm najdeme a kde se k nim dostaneme, tak to si řekneme v příštím díle.  

Půjčka na půjčku?

Chcete zkusit půjčit si na půjčku? Refinancování se může vyplatit, uvažte ale, jestli je to zrovna případ nabídky, kterou máte právě před sebou. Naše kalkulačka refinancování úvěru vám s tím spolehlivě pomůže.

Kalkulačka refinancování půjček

Původní půjčka

měsíců
měsíc
rok

Nová půjčka

měsíců
%

nebo

%

Další kalkulačky

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+13
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Insolvence pro každého: Kdo je insolvenční správce

30. 7. 2014 | Jiří Lojda | 12 komentářů

Insolvence pro každého: Kdo je insolvenční správce

Nevím o dítěti, které by řeklo mamince, že chce být insolvenčním správcem. Přesto se nakonec několik lidí tohoto úkolu zhostí. Jaké má insolvenční správce pravomoci? Kdo, kdy a za jakých... celý článek

Insolvence pro každého: Insolvenční soud

23. 7. 2014 | Jiří Lojda | 2 komentáře

Insolvence pro každého: Insolvenční soud

Insolvenční řízení má vést k řešení úpadku dlužníka podle přesně daných pravidel. Dohlížet by na to měl insolvenčního soudu. Jenže který ze soudů je ten pravý?

Insolvence pro každého: K čemu je insolvenční zákon

8. 7. 2014 | Jiří Lojda | 8 komentářů

Insolvence pro každého: K čemu je insolvenční zákon

Nesplácený dluh je dvojitý průšvih: pro dlužníka i pro toho, komu dluží. Náš nový seriál se pokusí být dobrým průvodcem oběma stranám.

Nezabavitelné minimum 2014: Kalkulačka, která spočítá, kam už exekutor nemůže

4. 2. 2014 | Petra Dlouhá | 35 komentářů

Nezabavitelné minimum 2014: Kalkulačka, která spočítá, kam už exekutor nemůže

Exekuce, strašák všech dlužníků. Když na ni dojde, bývá už na hašení požáru pozdě. Dlužníka zajímá jediné: co všechno exekutor může sebrat, kam až jeho ruka dosáhne a co je před ní... celý článek

Malé peníze: Insolvence. Kdy má ještě cenu na dlužníka tlačit

5. 11. 2013 | Jan Müller | 2 komentáře

Malé peníze: Insolvence. Kdy má ještě cenu na dlužníka tlačit

Další čtenářskou otázkou se vracíme k našemu nepravidelnému seriálu Malé peníze, ve kterém Jan Müller z webu Malé peníze odpovídá na otázky našich čtenářů. Dnešní otázka je jednoduchá,... celý článek

Partners Financial Services