Dávky pěstounské péče letos vyšší

Dávky pěstounské péče letos vyšší
V současné době žije v rodinách pěstounů zhruba 13 tisíc dětí. Každý rok se do pěstounské péče dostane kolem 700 dětí. Polovina z nich je s pěstouny v příbuzenském vztahu, druhá přichází z dětských domovů či jiných ústavů.

Do pěstounské péče soud svěřuje děti, které nejsou „právně volné“, biologická rodina s nimi může být v kontaktu a nemůžou být adoptovány. Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte a také k němu nemá vyživovací povinnost. 

Stát pěstouny podporuje celkem čtyřmi dávkami, které by měly krýt náklady svěřených dětí včetně dalších nákladů spojených s pěstounskou péčí.

Jednou z dávek je i odměna pěstouna, kterou lze považovat i za společenské uznání člověka pečujícího o cizí dítě.

Dospělé dítě: terminologická vsuvka

Když se v textu dále mluví o dítěti, myslí se tím „nezaopatřené dítě“, což může být i dospělý, zletilý člověk. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě školou povinné, ale i člověk po ukončení povinné školní docházky, a to až do 26 let, pokud se „soustavně připravuje na budoucí povolání“ nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo si vydělávat z důvodu nemoci či úrazu, případně není schopen pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vykonávat výdělečnou činnost. Uf.

Kromě toho se za nezaopatřené dítě považuje také nezletilé dítě vedené v evidenci úřadu práce, které nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte: až 7595 korun měsíčně

Každé dítě svěřené do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Stát ho vyplácí do dosažení zletilosti dítěte, případně až do 26 let, pokud dítě stále studuje a bydlí s pěstounem ve společné domácnosti.

Výše příspěvku se počítá se jako součin životního minima (mění se v závislosti na věku) dítěte a koeficientu, který zohledňuje jeho zdravotní stav. Nejnižším koeficientem 2,3 se násobí životní minimum zdravého dítěte. Pro výpočet příspěvku u dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte (stupeň závislosti III. nebo IV.) dosahuje koeficient (nejvyšší) hodnoty 3,1.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle věku a zdravotního stavu dítěte
měsíčně v Kč

 

Nezaopatřené dítě ve věku

zdravé dítě

dlouhodobě nemocné (stupeň závislosti I)

dlouhodobě zdravotně postižené (stupeň závislosti II)

dlouhodobě těžce zdravotně postižené (stupeň závislosti III nebo IV)

koeficient 2,3

koeficient 2,35

koeficient 2,9

koeficient 3,1

do 6 let

4002

4089

5046

5394

6–15 let

4922

5029

6206

6634

15–26 let

5635

5758

7105

7595

Zdroj: MPSV

Odměna pěstouna: až 20 460 korun měsíčně

Dávka je odměnou za pěstounskou péči. Vypočítává se jako násobek koeficientu 1,0 a životního minima jednotlivce (od ledna 2012 činí 3410 korun) za jedno dítě v pěstounské péči.

Pokud ale pěstoun pečuje alespoň o tři zdravé děti nebo alespoň o jedno dítě závislé na jeho pomoci ve stupni II, III, IV, má nárok na odměnu pěstouna ve zvláštních případech. Ta se vypočítá jako součin životního minima jednotlivce a koeficientu 5,5.

Za každé další dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna dále zvyšuje:

  • o 0,5 životního minima jednotlivce za každé svěřené dítě a
  • o 0,75 životního minima jednotlivce, pokud jde o další dítě se stupněm závislosti II, III, IV.

Na odměnu pěstouna ve zvláštních případech budete mít nárok jen tehdy, nebudete-li po celý kalendářní měsíc pracovat. Pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se totiž dávka posuzuje jako plat.

Výše odměny pěstouna v korunách měsíčně (vybrané příklady)

Počet dětí v pěstounské péči

Odměna pěstouna

1

3410

2

6820

3 nebo 1 závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III, IV

18 755

4

20 460

Zdroj: MPSV

Příspěvek při převzetí dítěte: jednorázově až 10 tisíc korun

Dítě, které přichází do náhradní pěstounské rodiny, nemá prakticky nic. Jednorázovou dávkou přispívá stát na nákup jeho nezbytných potřeb.

Výše příspěvku při převzetí dítěte (Kč)

Věk dítěte

Příspěvek

do 6 let

8000

od 6 do 15 let

9000

od 15 do 26 let

10 000

Zdroj: MPSV

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla: maximálně 100 tisíc korun

Tuto jednorázovou dávku může získat pěstoun, který má v péči nejméně čtyři děti (kam se počítají i nezaopatřené děti, zjednodušeně řešeno studenti do 26 let). Auto se nesmí používat pro výdělečnou činnost. Za peníze z příspěvku můžete auto koupit, ale také jimi můžete platit jeho nezbytnou celkovou opravu.

Příspěvek se poskytuje ve výši 70 procent pořizovací ceny vozidla, respektive prokázané ceny opravy vozidla, nejvýše však 100 tisíc korun. Součet těchto příspěvků, které pěstoun dostane v období posledních deseti kalendářních let přede dnem podání žádosti, nesmí přesáhnout 200 tisíc korun.

O dávky žádejte na úřadě práce

Nárok na dávky pěstounské péče můžete uplatnit na úřadě práce podle místa svého trvalého pobytu. Kromě nezbytných dokladů a formulářů (například průkaz totožnosti, rozhodnutí o svěření dítěte nebo dětí do pěstounské péče, rodný list dítěte do 15 let, potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu dítěte apod.), které po vás budou pracovníci úřadu požadovat, musíte odevzdat i vyplněný příslušný formulář.

Pro přiznání nároku na všechny dávky pěstounské péče váš příjem nehraje roli, u žádné z dávek se totiž nezkoumá.

Pro uplatnění nároku na dávky musíte ještě dodržet časový limit. U pravidelných dávek (příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna) máte čas tři měsíce zpětně od měsíce, za nějž dávka náleží. U zbylých dvou jednorázových dávek máte na uplatnění nároku jeden rok ode dne převzetí dítěte do péče, respektive ode dne zakoupení motorového vozidla nebo zaplacení opravy motorového vozidla.

Kromě dávek pěstounské péče mohou mít pěstouni nárok i na další dávky státní sociální podpory. Mohou pobírat jak rodičovský příspěvek, tak přídavky na děti i příspěvek na bydlení.

Velké přepočítávání: Co všechno se změnilo s novým životním minimem

Od prvního ledna vzrostlo životní minimum. Naši kalkulačkáři měli plné ruce práce, životní minimum je totiž rozhodující při výpočtu výše některých dávek, případně nároku na ně. Kromě kalkulačky životního minima samotného se aktualizovaly:

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 22 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 6. 2012 16:03, Kristýna

Já a moje sestra žijeme s babičkou už pět let. Jsme dvojčata. Je nám patnáct let. Když si nás babička vzala do pěstounské péče žily jsme v jednopokojovém bytě. Následně jsme si pronajaly dvojpokojový byt ,za který platíme 9000Kč měsíčně. Příspěvek na naše živobytí babiččtina odměna a její důchod nám to umožnuje.Nová novela ,která má sněmovná schválit je pro nás hrozbou ,že nebudeme mít dost financí .Jsme z toho zklamané .Hlavně bebička,že bude muset od 1.1.2013 řešit situaci pro nás velmi nepříjemnou(možná i dětský domoc). Babička má 67 roků a je na nás sama a dává nám lásku ,štastný domov a my ji za to moc máme rádi! Prosíme za nás a za všechny děti,které žijí s prarodiči NEBERTE JIM ODMĚNY!!

+91
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 5. 2012 21:39, Eva

To se sice děje a ví - ale taková je doba - nikdo ty statistiky raději ani nezveřejňuje. A těm, kteří toto podvodné pěstounství dělají, jde o jedno: Získat peníze. Jinak si mezi sebou velmi dobře rozumí a co si myslí úřady, je jim fuk, hlavně že platí.

Zobrazit celé vlákno

-37
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (22 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Rodiny 2012: na přídavky jich dosáhne víc, větší volnost při čerpání rodičovské

16. 2. 2012 | Barbora Buřínská | 3 komentáře

Rodiny 2012: na přídavky jich dosáhne víc, větší volnost při čerpání rodičovské

Od nového roku si některé rodiny s dětmi polepšily. Po zvýšení životního minima roste počet těch, kterým stát přispěje na porodném a na přídavcích na děti. Navíc rodiče s malými dětmi... celý článek

Porodné, mateřská a rodičovská. Stručně, jasně, přehledně

30. 1. 2012 | Petra Dlouhá | 60 komentářů

Porodné, mateřská a rodičovská. Stručně, jasně, přehledně

Porodné, mateřská a rodičovská. Tři slova, která zajímají všechny nastávající rodiče. Pro velký zájem našich čtenářů přinášíme ještě jednou souhrnný přehled pro rok 2012. Najdete v... celý článek

Mění se životní minimum, příspěvek na bydlení a živobytí, podmínky pro získání přídavku na dítě a porodného. Aktualizujeme kalkulačky!

5. 1. 2012 | redakce Peníze.CZ | 9 komentářů

Mění se životní minimum, příspěvek na bydlení a živobytí, podmínky pro získání přídavku na dítě a porodného. Aktualizujeme kalkulačky!

1. ledna se zvýšilo životní a existenční minimum. Částka životního minima slouží k výpočtu řady dávek a nároku na ně. Aktualizovali jsme pro vás příslušné kalkulačky. Od výše životního... celý článek

Hledáte nové zaměstnání? Staňte se profesionálním rodičem

9. 11. 2011 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Hledáte nové zaměstnání? Staňte se profesionálním rodičem

Přemýšlíte o změně práce? Co takhle stát se rodičem z povolání? Příští rok má na seznam profesí přibýt nová kolonka: profesionální pěstoun. Člověk, kterého bude stát platit za to, že... celý článek

Kalkulačka rodičovského příspěvku: změny od roku 2012

1. 11. 2011 | redakce Peníze.CZ | 133 komentářů

Kalkulačka rodičovského příspěvku: změny od roku 2012

Změny v rodičovské by měly přijít od 1. ledna. Pokud ovšem novela příslušného zákona projde senátem, poslanci už ji odkývali. Víceméně s tím ale můžete počítat. A taky s námi můžete... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.