Hledáte nové zaměstnání? Staňte se profesionálním rodičem

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 9. 11. 2011 | 27 komentářů
Hledáte nové zaměstnání? Staňte se profesionálním rodičem
Přemýšlíte o změně práce? Co takhle stát se rodičem z povolání? Příští rok má na seznam profesí přibýt nová kolonka: profesionální pěstoun. Člověk, kterého bude stát platit za to, že je připraven kdykoli přijmout do péče dítě, které by jinak skončilo v kojeneckém ústavu. A kdykoli ho zase vrátit.

V kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let žije nyní v Česku 4 628 dětí. Do roku 2014 čeká všechny stěhování. Kam? Buď zpět do jejich rodin, nebo k profesionálním pěstounům. Ti se o ně mají starat tak dlouho, dokud nebude původní rodina schopná vzít si dítě zpět nebo dokud se nenajde jiná rodina, která by ho chtěla přijmout do trvalé péče. Všech 34 českých kojeneckých ústavů má podle plánů ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka skončit v propadlišti dějin. K jejich zrušení nás ostatně loni vyzval mezinárodní dětský fond OSN UNICEF, za velký počet dětí v ústavech však sklízíme kritiku dlouhodobě. Ministr Drábek to chce změnit. A jeho zbraní mají být i profesionální pěstouni.

Pěstounská péče před revolucí

Pokud se ministerstvu podaří prosadit novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, čeká pěstounskou péči revoluce. Pojďme se ale nejprve podívat, jaká pravidla má dnes.

Do pěstounské péče u nás ročně putuje zhruba 700 dětí. Asi polovina z nich „pouze“ přechází od rodičů do péče jiných příbuzných. Druhou polovinu si pěstouni vezmou z ústavů.

Ztraceno v překladu

Orgán sociálně-právní ochrany?! Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou to

  • krajské úřady,
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
  • obecní úřady,
  • ministerstvo práce a sociálních věcí,
  • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

V běžné praxi jsou to prostě ta oddělení obecních úřadů, kterým jsme si zvykli říkat sociálka. Není to vůbec pěkné slovo. Dokud se ovšem nepotkáte s orgánem sociálně-právní ochrany, vedle něj i slovo sociálka rozkvete.

Dnešní pěstouni jsou pro většinu lidí obestřeni aurou zvláštního osobního hrdinství nebo dobročinnosti. Pěstounská péče je vedle adopce druhým typem náhradní rodinné péče. V řadě ohledů se od ní však liší. Dítě totiž nemusí být „právně volné“, což znamená, že o něj biologičtí rodiče nadále jeví zájem a nedali souhlas k jeho osvojení. Jeho svěření do pěstounské péče zprostředkovává orgán sociálně-právní ochrany dětí (viz box) a stvrdit ho musí soud. Pěstoun se však nestává z hlediska práva plnohodnotným rodičem dítěte, dokonce ani jeho zákonným zástupcem. Tím zůstávají jeho skuteční rodiče, pokud je soud rodičovských práv nezbavil. Pěstoun smí dítě zastupovat a spravovat jeho záležitosti jen v každodenních záležitostech. K závažnějším a úřednějším aktům, jako je třeba vyřizování cestovního pasu, je třeba souhlas zákonného zástupce.

Dítěti zůstává původní jméno i příjmení a může se dál stýkat s biologickými rodiči. Pěstoun vůči němu nemá ani vyživovací povinnost, na jeho výživu mu přispívá stát. Zatímco adoptované dítě se stává jednou pro vždy „vaším“, jako pěstoun nemáte nic jisté. Soud může péči kdykoli zrušit. Dělá to však pouze ze závažných důvodů, například když se o dítě nedokážete řádně starat. A když dítě přestanete zvládat? Pak můžete o zrušení péče požádat sami. Soud vám vždy vyhoví. V jiných případech pěstounská péče končí, když dítě dosáhne plnoletosti nebo přestane být „nezaopatřeným dítětem“ – těmi jsou pro zákon i nevydělávající studenti až do 26 let.

Kolik stát přispívá pěstounům?

Zvažujete, že byste si vzali dítě do pěstounské péče a zajímá vás, jak štědře vás bude stát podporovat? Měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte se pohybuje od 3 680 do 6 975 korun, v závislosti na věku a zdravotním stavu dítěte. Zatímco dolní sazba platí pro zdravé dítě do šesti let, horní se vztahuje na dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku nad 15 let. Kromě toho stát vyplácí pěstounům také odměnu. Pokud máte v péči jedno dítě, dostanete 3 126 měsíčně, za dvě děti 6 252, za tři děti 17 193, za čtyři až 18 756 korun. Pokud pečujete o jedno zdravotně postižené dítě, které je závislé na pomoci jiného člověka, náleží vám 17 193 korun. Jinak můžete počítat s jednorázovým příspěvkem na nákup věcí potřebných pro přechod dítěte do náhradní rodinné péče. Pohybuje se od osmi do desíti tisíc korun, podle věku dítěte. Pokud máte v péči alespoň čtyři děti, přispěje vám stát i na pořízení rodinného vozu. Obvykle 70 procenty ceny. Příspěvek je však „zastropován“ částkou sto tisíc. A pozor, auto nesmíte používat k podnikání.

Pěstounská péče po revoluci

Ačkoli i dnešní pěstouni fakticky vychovávají na plný úvazek, stát tak na ně ještě úplně nehledí. To se má brzy změnit. Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou ministr předložil k projednání vládě, zavádí kategorii profesionálního pěstouna. „Platit by mohla začít v průběhu příštího roku,“ říká o novele mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová.

Z pěstounství se má stát v podstatě klasická placená práce. „Pěstouni budou muset příjmy danit a platit si z nich zdravotní a sociální pojištění,“ vysvětluje mluvčí. Stát jim bude peníze vyplácet i v době, kdy zrovna o žádné dítě pečovat nebudou. Podstatné je, že musí být vždy ve střehu, vždy připraveni kojence do péče přijmout. A na kolik si jako „rodič z povolání“ přijdete? Podle počtu a zdravotního stavu dětí od osmi do 32 tisíc. Měsíční pobyt dítěte v kojeneckém ústavu přitom stát vyjde asi na 40 tisíc korun.

Jak chce ministerstvo zvýšit odměny pěstounů?

Počet dětíOdměny před novelouOdměny po novele
13 1268 000
26 25212 000
317 19320 000
418 75624 000
1 zdravotně postižené*17 19320 000
2 zdravotně postižené*19 53824 000
* zdravotně postižené zde znamená „závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III., IV.“
kombinací je samozřejmě možno mnohem víc, návod na výpočet odměn pěstouna najdete na portálu MPSV

Vedle odměny se však zvýší také nároky, které budou na pěstouny kladené. Čeká je přísnější výběrové síto. „Jeho součástí budou například psychotesty,“ říká mluvčí Plívová. Pěstouni by navíc měli podstupovat pravidelná školení a supervize. „Průběžně by jim měli být k dispozici psychologové a sociologové, kteří je budou v práci podporovat,“ dodává mluvčí. Profesionální pěstouni by totiž mimo jiné mohli těžce snášet skutečnost, že až přijde čas, budou muset dítě „vrátit“. Dojde k tomu okamžitě, jakmile se dítě bude moct vrátit „domů“ nebo se pro něj najde nová rodina.

A kolik pěstounů bude muset nastoupit do pohotovosti, aby dokázali pokrýt kapacitu dnešních kojeneckých ústavů? „Dnes máme nepříbuzných pěstounů necelé tři tisíce, po zrušení kojeneckých ústavů jich bude potřeba 3 500. Nepůjde tedy o žádný enormní nárůst,“ míní mluvčí ministerstva. Velkou část z nich by mohli tvořit propuštění zaměstnanci kojeneckých ústavů. Příští rok odstartuje náborová akce, která má uchazeče o funkci „profi-rodičů“ přilákat. „Probíhat nejspíše bude v rámci kampaně Právo na dětství, financované z evropských fondů,“ doplňuje Plívová a zdůrazňuje: „V první řadě se ale chceme snažit o to, aby děti zůstávali ve vlastní rodině a nebyli rodičům odebírané zbytečně – například z ekonomických důvodů, což se dnes běžně děje.“ Třeba na Slovensku zákon výslovně zakazuje odebrání dítěte kvůli finanční situaci rodiny. Ministr Drábek si proto klade za cíl posilovat asistenční služby, které by měly pracovat přímo s rodinou a odebrání dítěte zabránit.

Správný, ale zbrklý krok, říkají lékaři

Přestože se většina odborníků shoduje, že rušení kojeneckých ústavů je krok správným směrem, mají zároveň obavy, že je trochu zbrklý. Představitelé čtyř odborných společností dětských lékařů ministra Drábka i jeho vládního kolegu z resortu zdravotnictví Hegera vyzvali, aby rušení ústavů zastavili. „Považujeme tento krok za unáhlený, předčasný, nepřipravený a jdoucí proti zájmu dětí umístěných v uvedených zařízeních,“ napsali ve společném prohlášení. Lékaři upozorňují, že nejde nejdřív zrušit ústavy a pak vytvořit nový systém. Postup by podle nich měl začít z druhého konce.

Anketa

Vzali byste si do pěstounské péče cizí dítě?

Nová pravidla pěstounské péče většina odborníků vítá. Několik sporných bodů se ale v novele objevuje. Diskutuje se například o tom, jestli nebudou lidé práci „profi-rodičů“ dělat jen pro peníze. Otázkou také zůstává, zda by novela měla či neměla omezovat počet dětí, které mohou být jednomu pěstounovi svěřeny. Mnohem vyhrocenější je však debata okolo pěstounských dávek pro prarodiče. Ty chce totiž ministr Drábek zrušit s odůvodněním, že vůči svým vnukům a vnučkám mají vyživovací povinnost. V současné praxi řada rodin příspěvků zneužívá. I když celá rodina žije pod jednou střechou, babička kasíruje pěstounské dávky a rodina si tak citelně přilepší. Odborníci však upozorňují, že dopady tohoto opatření budou podstatně závažnější. „Prarodiče tvoří největší část pěstounů, plných 51 %, což čítá cca 4 300 rodin. Drtivá většina těchto rodin potřebuje finanční podporu od státu, částka zahrnující odměnu pěstouna je pro ně podstatná a bez ní se neobejdou. Zejména tam, kde dítě vychovává jeden prarodič důchodce je finanční situace zvládnutelná jen díky odměně pěstouna,“ uvádí Jaroslava Máliková, ředitelka Občanského sdružení Rozum a Cit, které náhradní rodinnou péči dlouhodobě podporuje.

O tom, že jsou záměry ministerstva chvályhodné, není pochyb. Jestli se ale k vytyčenému cíli vydalo tou nejlepší cestou, se teprve ukáže. A co vy, lákala by vás kariéra profesionálního pěstouna?

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+102
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 27 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 11. 2011 9:22, Jarouš

Práci pěstounů jak je zde uvedena bychom nezvládli a nebyli schopni vykonávat.Z naší vlastní zkušenosti i sledování okolí víme,jak složitou je výchova vlastního dítěte,natož adoptovaného,případně navíc nemocného.Péče o dítě v pěstounské péči nebude o nic jednodušší.Obvykle pozvolna ztrácíme přesvědčení, že jsme byli při výchově dítěte dobrými psychology.Potřeba profesionálních péstounů bude veliká,jejich pracovní doba nepřetržitá, kontrola jejich práce nutná.Domnívám se,že pro ně naplánované výdělky nejsou příliš atraktivní.Respektujeme však názory odborníků.

+50
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 3. 2012 19:06, Dominika

Dobrý den, vůbec jste nepochopila o co jde!!§ profesionální znamená s odborným vzděláním - tzn. např. pedagogickým. proč byste měli něco dostávat na vnuka?? Pěstouni si berou cizí děti. To je snad rozdíl

Zobrazit celé vlákno

-49
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (27 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Rodičů z povolání je už dvě stě padesát. Chcete být jedním z nich?

20. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Rodičů z povolání je už dvě stě padesát. Chcete být jedním z nich?

Před dvěma lety na seznam profesí přibyla zajímavá položka a dnes už stát platí víc než dvě stě padesát lidí za to, že jsou „profesionálními rodiči“, připravenými kdykoli přijmout cizí... celý článek

Kalkulačka rodičovského příspěvku: změny od roku 2012

1. 11. 2011 | redakce Peníze.CZ | 133 komentářů

Kalkulačka rodičovského příspěvku: změny od roku 2012

Změny v rodičovské by měly přijít od 1. ledna. Pokud ovšem novela příslušného zákona projde senátem, poslanci už ji odkývali. Víceméně s tím ale můžete počítat. A taky s námi můžete... celý článek

Neúspěšný boj o alimenty? Víte, na co máte nárok?

10. 10. 2011 | Petra Dlouhá | 53 komentářů

Neúspěšný boj o alimenty? Víte, na co máte nárok?

Každé druhé manželství končí krachem. Celkem je u nás 560 000 neúplných rodin. Třetina jich balancuje na hraně chudoby. Plánujete rozchod s otcem či matkou svých dětí? Připravte se... celý článek

Drábek rozdává: socík pro jedny, kapitalismus pro druhé

17. 6. 2011 | Michal Kašpárek | 10 komentářů

Drábek rozdává: socík pro jedny, kapitalismus pro druhé

Představte si, že by řidiči s poznávačkou končící sudou číslicí mohli jezdit na dálnici sto šedesát, beztrestně si dát před jízdou dvě piva, a ještě by jim stát posílal příspěvky na... celý článek

Víte, co je rodičovská dovolená?

3. 5. 2011 | Ludmila Řezníčková | 17 komentářů

Víte, co je rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená – většina lidí si představí dobu, po niž se pobírá rodičovský příspěvek. To ovšem není přesné. A navíc je to jen jeden úhel pohledu, osobní. Rodičovskou dovolenou... celý článek

Partners Financial Services