Porodné, mateřská a rodičovská. Stručně, jasně, přehledně

Porodné, mateřská a rodičovská. Stručně, jasně, přehledně
Porodné, mateřská a rodičovská. Tři slova, která zajímají všechny nastávající rodiče. Pro velký zájem našich čtenářů přinášíme ještě jednou souhrnný přehled pro rok 2012. Najdete v něm všechno, co jste chtěli vědět.

Začněme dobrou zprávou. Tedy alespoň pro nastávající maminky a tatínky, kteří mají nízký příjem. Vláda zvýšila životní minimum. A to znamená, že na porodné dosáhne o něco víc lidí. Při výpočtu nároku na porodné se totiž operuje právě s výší životního minima. Vzoreček výpočtu je jednoduchý – na porodné má v Česku nárok pouze rodina, jejíž čistý měsíční příjem v předchozím kalendářním čtvrtletí nepřesahoval 2,4násobek životního minima. Vůbec přitom nezáleží na tom, zda jsou rodiče dítěte manželé, nebo žijí na psí knížku – jejich příjmy se v obou případech pro účely výpočtu sčítají.

Konkrétně to znamená, že rodina ve složení matka, otec a jedno čerstvě narozené dítě bude mít letos nárok na porodné, pokud její čistý měsíční příjem nepřekročí 18 504 korun. Loni byla hranice nastavena o 1500 korun níže. Důležité je vědět, že do rozhodného příjmu se započítává podpora v nezaměstnanosti, invalidní důchod i peněžitá pomoc v mateřství. Nezapočítává se tam naopak přídavek na dítě ani rodičovský příspěvek. Podrobenější výčet nových částek životního minima najdete v boxu:

Částky životního minima v roce 2012

  • pro jednotlivce 3410 Kč
  • pro první osobu v domácnosti 3140 Kč
  • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2830 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1740 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let 2140 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let 2450 Kč

Životní minimum své domácnosti si můžete zkusit zkalkulovat na naší Kalkulačce životního minima.

Výše porodného zůstává 13 tisíc korun. Nadále se vyplácí pouze v případě prvního živě narozeného dítěte či dětí. Pokud vám příroda nadělí dvoj- či vícerčata, dostanete 19 500 korun. Dávka se vyplácí jednorázově a nárok na ni můžete uplatnit do jednoho roku od porodu. Kromě biologických rodičů na ni má nárok také člověk, který převzal dítě mladší jednoho roku do trvalé péče a péči rodičů tak nahradil.

Jestli máte nárok na porodné, vám poví naše kalkulačka:

Budete mít nárok na porodné?

(Průměrný měsíční příjem)

Mateřská dovolená v roce 2012

Pravidla pro výplatu mateřské se v roce 2012 příliš nemění. Došlo jen ke kosmetickým úpravám, které ocení hlavně studentky. Ale vezměme to pěkně od začátku.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě má matka (zaměstnankyně) nárok na mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů. Pokud se jí narodí dvoj- či vícerčata, protahuje se na 37 týdnů. Žena dovolenou obvykle nastupuje šest týdnů před očekávaným porodem. Po celou dobu mateřské dovolené je jí vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, která je v podstatě finanční náhradou za mzdu a vyplácí se z nemocenského pojištění. Z toho ovšem vyplývá, že na mateřskou mají nárok pouze ženy, které si nemocenské pojištění platily, případně je za ně platil zaměstnavatel. A to alespoň po dobu 270 dnů za uplynulé dva roky. Nárok na mateřskou tedy nemají ženy dlouhodobě nezaměstnané a ženy pracující jako OSVČ, pokud si ovšem nemocenské pojištění samy dobrovolně neplatily.

Výše peněžité podpory v mateřství je přímo úměrná předchozímu výdělku – konkrétně dělá 70 procent redukovaného vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se vypočítává z hrubé mzdy za poslední rok. Pokud žena pracovala kratší dobu, počítá se podle celkové délky zaměstnání. 

Výši mateřské si spočítáte na naší kalkulačce:

Orientační výpočetPřesný výpočet

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má také otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila. Musí však s matkou uzavřít písemnou dohodu o tom, že dítě přebírá do péče. Aby mu vzniknul nárok na mateřskou, musí splňovat stejné podmínky, které byly výše popsané pro ženy. Ženu však může v péči vystřídat až po šestinedělí, tedy od sedmého týdne po porodu. Peněžitá pomoc v mateřství mu pak náleží 22 týdnů. Od roku 2012 však musí nově převzetí do péče otcem trvat alespoň sedm kalendářních dní. Ještě loni stačil jediný den. Počet střídání zákon neomezuje.

Soutěž o důstojnější název pro peněžitou pomoc v mateřství

Když si pojistíte dům proti živelným katastrofám a odnese vám ho orkán, jdete si do pojišťovny nechat vyplatit, co vám patří. Nejdete se doprošovat o pomoc. Když si platíte nemocenské pojištění a chystáte se rodit, jdete si požádat o peněžitou pomoc v mateřství. Dává to smysl? Nedává. Vy jste tu zákazník (nebo spíš zákaznice), platíte si pojištění a to, že se stát tváří, že vám nabízí nějakou pomoc, je od něj jazykový úskok, kterým ze zákazníka dělá prosebníka.

Další věc je, že ten název je zatroleně dlouhý a nepohodlný. Zasvěcenci říkají pépéemka, aby se jim neunavila mluvidla. Jinak se mluví o mateřské, ale to je zas nějak neúplné – mateřská co? Nehledě na to, že valná část veřejnosti říká mateřská rodičovskému příspěvku.

Vyhlašujeme tedy soutěž o nový, důstojnější název pro peněžitou pomoc v mateřství. Příspěvky připisujte dole do diskuze. Za týden v redakci vybereme vítěze, bude u nás mít pěknou knížku. A nejlepší návrhy pošleme na ministerstvo práce a sociálních věcí, ať se pochlapí a začnou nazývat věci pravými jmény.

Anketa

Líbí se vám název „peněžitá pomoc v mateřství“?

A teď slibované změny pro studentky. Do doby 270 dní pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství započítává i doba studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole nebo konzervatoři. Doba studia se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění za předpokladu, že studium bylo úspěšně ukončeno. Od začátku roku 2012 se navíc zrušila podmínka, podle které nárok na mateřskou vznikal, pouze když začátek šestého týdne před porodem spadal do období 270 dnů od úspěšného ukončení studia.

Kdo nárok na mateřskou nemá, začíná hned po narození dítě pobírat rodičovský příspěvek, který za normálních okolností na mateřskou navazuje.

Novinky v rodičovském příspěvku od roku 2012

Změny v rodičovském příspěvku jsou ve skrze příjemné. Pravidla pro jeho čerpání se zjednodušila a někteří na něj dosáhnou snáze než loni.

Pro začátek je důležité vědět, že nová pravidla platná od ledna 2012 se automaticky týkají jen rodičů, kteří začali rodičovský příspěvek čerpat letos. Pokud jste se tedy dočetli, že končí výhodná tříletá varianta čerpání příspěvku, při které bylo možné získat skoro o šestnáct tisíc víc než při jiných variantách, a pokud právě tříletou rodičovskou čerpáte, není čeho se bát. Kdo rodičovskou začal čerpat už dřív, může si vybrat, zda na nový systém přestoupí nebo zůstane u starého. Obecně vzato se nová varianta vyplatí hlavně rodičům, kteří chtějí mít brzy další ratolest nebo naopak pospíchají s návratem do práce.

Ještě loni platilo, že v rámci příspěvku jste mohli vyčerpat 216 tisíc korun při dvouleté variantě, 235 tisíc korun při tříleté a 216 nebo 178 tisíc korun při čtyřleté variantě rodičovské dovolené – v závislosti na tom, zda rodičovské předcházela nebo nepředcházela peněžitá pomoc v mateřství. Od letoška je zaveden jednotný strop na 220 tisících, pouze rodičové, z nichž žádný nebyl plátcem nemocenského pojištění mají automaticky rodičovskou na čtyři roky. A vůbec nezáleží na tom, jak dlouhou rodičovskou dovolenou si vyberete. Jediné omezení spočívá v tom, že nesmí trvat déle než čtyři roky. Zrušené je i pravidlo, že jednou zvolenou délku vyplácení příspěvku už nemůžete měnit. Podle nových pravidel ji můžete měnit průběžně – maximálně však jednou za čtvrt roku.

Výše měsíčního příspěvku je zastropována částkou 11 500 korun a zároveň 70 procenty původního výdělku. Není tedy možné, abyste na rodičovské dovolené od státu pobírali víc, než jste předtím vydělávali v zaměstnání.

Zákonodárci vyšli vstříc také nezaměstnaným a podnikatelkám bez nemocenského pojištění. Ještě loni platilo, že nezaměstnané ženy si nemohly délku rodičovské vybírat a automaticky spadly do nejméně výhodné čtyřleté varianty. Totéž platilo pro ženy, které pracují jako OSVČ a neplatí si dobrovolně nemocenské pojištění. Od letoška je možné čerpat rodičovský příspěvek také z nemocenského pojištění otce dítěte. Nevýhodná čtyřletá varianta se tak nadále automaticky týká pouze rodin, kde jsou nezaměstnaní oba rodiče nebo si ani jeden z nich jako OSVČ nemocenské pojištění neplatí.

Velice vítanou novinkou také je, že skončila omezení v posílání dítěte do školky. Pokud máte dítě starší dvou let, můžete ho nově posílat do školky na libovolnou dobu a o rodičovský příspěvek nepřijdete. Navzdory dřívějším slibům ministerstva však tato výhoda platí pouze pro rodiče fungující v rámci nového systému. Pokud ji chtějí využívat i rodiče, kteří začali rodičovský příspěvek čerpat už loni, musí si nejprve zažádat o přestup do nového systému a logicky se také přizpůsobit všem jeho pravidlům.

Výši rodičovského příspěvku si můžete snadno spočítat prostřednictvím naší kalkulačky:

Výpočet rodičovského příspěvku 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Kč     OSVČ
Kč     OSVČ

Tolik přehled nejdůležitějších změn a pravidel porodného, mateřské a rodičovské v roce 2012. Odpovědi na další otázky hledejte nejprve v již zodpovězených dotazech sociální poradny serveru Peníze.cz

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+51
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 60 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 4. 2012 10:15, Romana

Dorý den,moc prosím o Vaši radu .Dcera je v 7 měsíci těhotenství ,zůstane jako samoživitelka ,otec je cizinec ,dcera nepracovala a ani neplatila soc. a zdravotní pojištění.Její současný měsíční příjem je celkem 4 900kč
(dávka hmotné nouze a příspěvek na bydlení),má nárok na porodné(kdy se vyplácí) a rodičovský příspěvek ,případně jiné dávky ? předem děkuji za Vaši odpověd Romana

+33
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

17. 4. 2012 10:16, Clubcard

Rodičovský příspěvek zaměstnavatel nehradil ani předtím, když jsi na rodičovské, platí (si) ho stát, bude ho za tebe platit i pak.

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (60 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Potíže s rodičovskou

8. 1. 2012 | redakce Peníze.CZ | 4 komentáře

Potíže s rodičovskou

S novými pravidly rodičovského příspěvku se perou matky i otcové, ale zdaleka ne jen oni. Potíže dělá – jako ostatně většina novinek, jež přinesla k Novému roku sociální reforma – taky... celý článek

Mění se životní minimum, příspěvek na bydlení a živobytí, podmínky pro získání přídavku na dítě a porodného. Aktualizujeme kalkulačky!

5. 1. 2012 | redakce Peníze.CZ | 9 komentářů

Mění se životní minimum, příspěvek na bydlení a živobytí, podmínky pro získání přídavku na dítě a porodného. Aktualizujeme kalkulačky!

1. ledna se zvýšilo životní a existenční minimum. Částka životního minima slouží k výpočtu řady dávek a nároku na ně. Aktualizovali jsme pro vás příslušné kalkulačky. Od výše životního... celý článek

Kalkulačka rodičovského příspěvku: změny od roku 2012

1. 11. 2011 | redakce Peníze.CZ | 133 komentářů

Kalkulačka rodičovského příspěvku: změny od roku 2012

Změny v rodičovské by měly přijít od 1. ledna. Pokud ovšem novela příslušného zákona projde senátem, poslanci už ji odkývali. Víceméně s tím ale můžete počítat. A taky s námi můžete... celý článek

Neúspěšný boj o alimenty? Víte, na co máte nárok?

10. 10. 2011 | Petra Dlouhá | 53 komentářů

Neúspěšný boj o alimenty? Víte, na co máte nárok?

Každé druhé manželství končí krachem. Celkem je u nás 560 000 neúplných rodin. Třetina jich balancuje na hraně chudoby. Plánujete rozchod s otcem či matkou svých dětí? Připravte se... celý článek

Víte, co je rodičovská dovolená?

3. 5. 2011 | Ludmila Řezníčková | 17 komentářů

Víte, co je rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená – většina lidí si představí dobu, po niž se pobírá rodičovský příspěvek. To ovšem není přesné. A navíc je to jen jeden úhel pohledu, osobní. Rodičovskou dovolenou... celý článek

Partners Financial Services