Z daňové poradny IV.

Z daňové poradny IV.
Již počtvrté vám nabízíme výtah toho nejdůležitějšího z naší daňové poradny. Tentokrát jsou odpovědi na vaše dotazy doplněny také obecným komentářem vysvětlujícím problematiku. Zaměříme se na nejčastěji pokládané otázky týkající se slevy na děti, zdanitelných a nezdanitelných příjmů a vyživovaného manžela.

Daňové informace od A do Z jsme pro vás sepsali do Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005. Některé vaše konkrétní dotazy jsme pak zveřejnili formou článků Daňová poradkyně odpovídá!, Daňová poradkyně odpovídá! II a Daňová poradkyně odpovídá! III.

Odpovědi na vaše novější dotazy pak naleznete přímo v naší daňové poradně, kde je pro vás v současné době zpracovává Kateřina Havlíčková, autorka vynikajícího článku Společné daňové přiznání 2005 krok za krokem a následujících odpovědí.

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

Připravili jsme pro vás nový seriál, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005!

Mimo jiné zde naleznete interaktivní daňové formuláře včetně přehledů pro pojišťovny, nové sazby daně z příjmů fyzických osob, daňový kalendář a spoustu dalších informací o jednotlivých daních.

Sleva na děti

Petr
Mám dotaz / problém s daňovým zvýhodnění dětí - ve výpisu od zaměstnavatele mám vypsán "Úhrn poskytnutých měsíčních slev na dani" ve výši 12 000 Kč /na dvě děti/. Abych mohl v daňovém přiznání na ř. 74-76 pokračovat, nevím zda mohu uplatňovat částku 12 000 Kč, když podle mého názoru mi již byl poskytnut v průběhu roku 2005, a to v podobě slevy 1 000 Kč v měsíčních výplatách. Soudím tak podle výše uvedeného výpisu od zaměstnavatele.

Kateřina Havlíčková: Ano, vyplníte děti do rámečku a nárok na daňové zvýhodnění ve formě slevy 12 000. Sleva v potvrzení zaměstnavatele na to nemá vliv.

Dan 
V ř. 75 - sleva na dítě vyplňuji počet měsíců a výši slevy, na které je nárok nebo pouze slevu, která mi byla vyplacena na zálohách? Pokud jsem neuplatňoval slevu v průběhu roku, protože jsem neměl dítě vyplněné v prohlášení mám napsat 0, nebo 6 000?

KH: Vyplníte dítě, počet měsíců a celou výši slevy - za celý rok tedy 6 000 Kč, bez ohledu na to, jestli jste dítě měl či neměl v Prohlášení

Mnoho lidí mate, že mají v potvrzení o příjmech od zaměstnavatele slevu na děti napsánu a mají tudíž dojem, že si ji přece nemohou nárokovat "znovu" v daňovém přiznání. Ve skutečnosti na tom, jakou zaměstnavatel poskytl slevu, po jakou dobu či zda ji vůbec poskytl, nezáleží. V potvrzení jde o zcela zbytečný údaj. Podstatné jsou příjmy, srážky, zaplacené zálohy a případné daňové bonusy. Po vypočtení daně se do daňového přiznání napíše plná sleva na děti (6 000 Kč na dítě, pokud jde o celých 12 měsíců). V případě, že sleva je vyšší než daň, uplatní se nárok na daňový bonus.

Stáhněte si interaktivní daňové formuláře!

U nás si můžete vyplnit daňové přiznání včetně příloh. Počítačový program vám spočítá daň, "nedovolí" udělat početní chyby a vůbec vám usnadní práci. Pozor si musíte dát pouze na to, abyste správně uvedli částky z Potvrzení, údaje o daňových odpočtech a osobní údaje.

Co se počítá do zdanitelných příjmů

Anonym
Prosím Vás o radu. V roce 2005 jsem pracovala v lednu, únor až červenec jsem pobírala nemocenské dávky a od srpna pobírala dávky z úřadu práce. Počítá se vše do příjmů?

KH: Do příjmů, které budete vyplňovat do daňového přiznání, se započítává pouze příjem, který jste dostala za leden. Nemocenská ani podpora v nezaměstnanosti se nezapočítávají.

Soňa
Do půlky dubna jsem pobírala příspěvek v mateřství, který mě vyplácela ČSSZ, částka činila 14 847 Kč. Chtěla bych se zeptat, jestli tuto částku mám odečíst od základní nezdanitelné částky 38 040 Kč, nebo mám tuto částku zapsat do daň. přiznání celou? Po půlce dubna mně byla již vyplácen jenom rodičovský příspěvek.

KH: Soňo, do daňového přiznání se neuvádějí ani mateřské dávky, ani rodičovský příspěvek. Pokud vaše mateřská - máte-li u těch 14 847 na mysli mateřskou - nepřesáhla 38 040, může vás manžel uvést jako vyživovanou manželku. Odpočet na poplatníka uplatníte oba v plné výši 38 040 - na to je nárok vždy, bez ohledu na příjmy.

Do daňového přiznání se uvádějí pouze zdanitelné příjmy (ze zaměstnání podle potvrzení od zaměstnavatele (nebo více zaměstnavatelů) po odpočtu sraženého pojistného na zdravotní a sociální pojištění), dále příjmy z podnikání, z pronájmu, z kapitálového majetku a ostatní příjmy (po odpočtu výdajů včetně pojistného).

Ze zdanitelných příjmů se neuvádějí pouze příjmy, u nichž bylo provedeno zdanění srážkou (obvykle odměna z dohody o provedení práce).

Do daňového přiznání nepatří nemocenská (ani mateřská), důchody, podpora v nezaměstnanosti, výživné, dávky sociální podpory (přídavky, rodičovský příspěvek, příspěvky na péči o bezmocnou osobu, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné) ani dávky sociální potřebnosti.

Vyživovaná manželka (manžel)

Vláďa
Nejdříve pochvala za skvělé články na Peníze.CZ. Zajímají mě hlavně daně, takže s tímto jsem u Vás navýsost spokojen.
Teď k mému dotazu. Mám sice představu, ale chtěl bych se ujistit, že jednám (a počítám) správně. Jde o odpočet na vyživovanou manželku (21 720 Kč). Manželka 7 měsíců v roce 2005 pobírala pouze rodičovský příspěvek a od srpna přešla na peněžitou podporu v mateřství (narodilo se nám druhé dítě), součet této "nemocenské" překračuje 38 040 Kč. Mohu si odečíst od základu daně alespoň poměrnou část, tzn. za měsíce, ve kterých jsem manželku vyživoval (7 x 1 810 Kč) nebo se nepřihlíží k tomu, zda byl příjem 38 040 dosažen třeba i v jediném kalendářním měsíci..., a proto odpočet uplatnit nemohu?

KH: Mateřské dávky se počítají, takže odpočet na vyživovanou manželku uplatnit nemůžete. Vždycky jde o příjem za celý rok, bez ohledu na to, jestli ho manželka vydělala za jeden nebo za dvanáct měsíců.
Ten odpočet po měsících je určen pouze pro případy, kdy manželství netrvalo celý rok (nebo spolu manželé nežili po celý rok ve společné domácnosti). Ale i v tomto případě je nejprve potřeba mít splněnu podmínku maximálně 38 040 Kč za celý kalendářní rok.

Pavel Štefko
Manželka pobírá plný invalidní důchod. Jedná se v tomto případě o vyživovanou osobu? Může si ve svém daňovém přiznání odečíst nezdanitelnou část ve výši 38 040 Kč + 14 280 Kč na plnou invaliditu?

KH: Rozdělím to:
1. Jestli jde o vyživovanou osobu, záleží na výši důchodu. Pokud převyšuje 38 040 za rok, pak nikoli.
2. Ve svém přiznání si odečíst může, má-li zdanitelné příjmy. Pokud vlastní příjmy nemá, pak pouze při společném zdanění manželů, máte-li nezaopatřené dítě.

Petra S.
Když máme s manželem dvě děti a brali jsme se loni v lednu, zkracuje se manželovi nezdanitelná částka na vyživovanou manželku, mám na mysli těch 21 720 Kč? Nebo to zůstává v plné výši?

KH: Zkracuje se o 1/12. Počítají se měsíce, na jejichž počátku manželství trvalo.

Co se počítá do příjmů manželky (manžela) pro účely zjištění, zda je vyživovanou osobou, jejíž příjem nesmí přesáhnout 38 040 Kč? Je možno uplatnit odpočet po měsících?

Započítává se hrubá mzda, dále příjem ze SVČ z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy (vše před odpočtem výdajů), mateřské a nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, důchody a všechny ostatní příjmy, které nejsou přímo vyloučeny.

Nezapočítávají se pouze následující příjmy: dávky státní sociální podpory (přídavky, rodičovský příspěvek, porodné atd.), dávky sociální péče, zvýšení důchodu pro bezmocnost, státní příspěvky na penzijní připojištění a stavební spoření, stipendium u studujících soustavně se připravujících na budoucí povolání.

Nejčastější problém při určování toho, zda lze uplatnit odpočet na vyživovanou manželku: mateřská versus rodičovský příspěvek.

Mateřská jako dávka nemocenského pojištění, vypočítávaná z předchozího příjmu matky, se započítává. Rodičovský příspěvek jako dávka sociální podpory, vyplácená do 4 let věku dítěte, pro všechny stejný - loni 3 635 Kč měsíčně - se nezapočítává.
  

Vždy se vychází z příjmu za celý kalendářní rok. Pouze v případě, že tento příjem je nižší než 38 040 Kč, může být uplatněn odpočet na vyživovanou manželku/manžela. Nezáleží na tom, jestli tohoto příjmu dosáhl za celý rok nebo třeba jen za měsíc.

Po měsících se odpočet uplatňuje pouze v případě, že manželství netrvalo celý rok (nebo manželé nežili celý rok ve společné domácnosti). Pak se odčítá 1/12 z 21 720 Kč za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky (manželství trvalo či manželé žili ve společné domácnosti). I tady ale musí být příjem nanejvýš 38 040 Kč za celý rok, i kdyby manželství trvalo jeden měsíc. 
 

Co nás čeká v roce 2006?

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat

 Zvládnete letošní daně? Nebo máte nějaké další dotazy? Podělte se vaší zkušenost s výpočtem daňové povinnosti za 2005?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 2. 2006 10:51, Kateřina

Máte pravdu, příjem dítěte se nezapočítává. Dítě může podat daňové přiznání (vyplatí se mu patrně kvůli ročnímu zúčtování daně), pokud nemá příjem daněný srážkou - pracuje např. na dohodu o prac. činnosti.

Zobrazit celé vlákno

+54
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Daňová poradkyně odpovídá! III.

20. 2. 2006 | Jaroslava Voharčíková | 1 komentář

Daňová poradkyně odpovídá! III.

Jako již obvykle, i toto pondělí zavítáme pro článek do naší daňové poradny. Daňová expertka Jaroslava Voharčíková opět zodpověděla některé z vašich dotazů týkajících se daňových přiznání... celý článek

Daňová poradkyně odpovídá! II.

13. 2. 2006 | Jaroslava Voharčíková

Daňová poradkyně odpovídá! II.

Vašich dotazů týkajících se daní z příjmů za rok 2005 přichází spousta. Podívejme se, jak na ně odpovídá daňová expertka Jaroslava Voharčíková. Přinášíme vám další soubor cenných informací,... celý článek

Daňová poradkyně odpovídá!

6. 2. 2006 | Jaroslava Voharčíková

Daňová poradkyně odpovídá!

Do naší daňové poradny přichází stále více dotazů týkajících se daně z příjmů za rok 2005. Řada odpovědí Jaroslavy Voharčíkové, daňové expertky, která vám v poradně odpovídá, si jistě... celý článek

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

2. 2. 2006 | Dana Chytilová

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

Změnám ve zdanění příjmů jsme se letos věnovali již v mnoha článcích a z mnoha různých pohledů. V rámci přehlednosti proto nabízíme jeden ucelený souhrn důležitých změn týkajících se... celý článek

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II.

18. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková | 2 komentáře

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II.

Jakkoli je rozdělení příjmu na polovinu pro účely zdanění optimální, nemusí to být pro rodinu vždy výhodné. Tento paradox je způsoben nastavením podmínek pro přiznávání sociálních dávek.... celý článek

Partners Financial Services