Daňové novinky 2017: Co nás čeká

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 8. 12. 2016 | 11 komentářů
Rok 2017 přinese novinky v daních. Některé už jsou jisté, další v posledních fázích schvalovacího procesu, nad jinými se ještě vznášejí otazníky. Máme pro vás přehled toho nejdůležitějšího.
Daňové novinky 2017: Co nás čeká

Vybíráme pro vás nejdůležitější daňové novinky roku 2017 – u každé najdete informaci o tom, zda už je schválená, případně od kdy by mohla být účinná.

Přiznání na dvě stránky: Jen pro někoho

Daňové přiznání na dvou stránkách. Sen o úlevě od byrokracie se zatím vyplní jen někomu. Od roku 2017 (tedy už za zdaňovací období 2016) mohou podávat přiznání k dani z příjmů, které se vejde na jeden list papíru, daňoví poplatníci, kteří přiznání podávají kvůli souběhu zaměstnání, mají příjmy pouze ze závislé činnosti, a navrch jen od českých zaměstnavatelů.

Podle Finanční správy jde zhruba o devět set tisíc lidí. Zjednodušený tiskopis můžete stahovat přímo na Peníze.cz.

Stahujte!

Přiznání na jednom listu papíru

Kdo má (i) jiné příjmy, například z podnikání, pronájmu nebo kapitálového majetku, musí podat klasické čtyřstránkové daňové přiznání, jak ho známe z minulých let. Klasický formulář mohou podat i zaměstnanci zmínění výš, zkrácená verze pro ně není povinnost, ale možnost. Kratší verzi budou moct vyplnit také elektronicky na Daňovém portálu Finanční správy, k dispozici bude v průběhu ledna.

Změna už je jistá.

Větší daňové zvýhodnění na děti

Od roku 2017 by se měla znovu zvýšit daňová sleva na druhé a třetí dítě. Pro rodiny s jedním dítětem bude daňová úleva nadále dosahovat 13 404 korun ročně (1117 korun měsíčně). Na druhé dítě by měla sleva od příštího roku stoupnout o 200 korun měsíčně a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně. Sleva na druhé dítě se tedy zvýší na 19 404 korun ročně (1617 korun měsíčně), na třetího a každého dalšího potomka na 24 204 korun ročně (2017 korun měsíčně).

Když je dítě zdravotně postižené, sleva se zdvojnásobí, stejně jako dnes.

Současně zpřísní pravidla pro vyplácení daňového bonusu: příjmy z nájmu a příjmy z kapitálového majetku se do limitu příjmů (šestinásobek minimální mzdy), kterého je třeba pro získání bonusu dosáhnout, už nebudou počítat. Lidé si totiž podle Ministerstva financí často účelově navyšují příjmy fiktivními nájmy, aby na výplatu bonusu dosáhli. Nově se budou započítávat pouze příjmy ze zaměstnání (přesněji ze závislé činnosti) a podnikání (samostatné výdělečné činnosti).

Detaily o uplatňování slevy na dítě a zpřísnění pravidel daňového bonusu od roku 2017 nejdete v článku:

Obě novinky jsou součástí vládního daňového balíčku, který už ve Sněmovně prošel druhým čtením. Účinný má být od prvního dubna 2017,vyšší slevy na děti ale bude možné využít zpětně už od počátku roku 2017. Opakoval by se tak scénář z letošního roku. Novela, která navýšila slevu na dítě pro rok 2016, začala platit až na jaře. O vyšší slevy za první měsíce roku 2016 ale případně nepřijdete. K dorovnání dojde při ročním zúčtování, které zaměstnavatel provede na začátku roku 2017. Podnikatelé slevu uplatní v daňovém přiznání na začátku následujícího roku.

Srážková daň nově

Srážkovou daň, kterou je možné využít u dohody o provedení práce, když součet měsíčních výdělků z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nepřevýší limit deset tisíc korun, nově bude možné uplatnit také u zaměstnání malého rozsahu – pokud celkový měsíční příjem z takového zaměstnání nepřesáhne 2500 korun a nepodepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani. Dnes kvůli takovým vedlejším příjmům musíte podávat daňové přiznání (pokud máte souběžně příjmy od dvou zaměstnavatelů), nově bude možné malý vedlejší příjem u zaměstnavatele zdanit patnáctiprocentní srážkovou daní, takže přiznání nebude nutné.

Detaily o uplatňování srážkové daně u dohody o provedení práce najdete v článku:

Novinka je součástí vládního daňového balíčku. Ve Sněmovně už prošel druhým čtením. Účinný by měl být od prvního dubna 2017.

Sleva na invaliditu: Nárok bude dřív

Podle dnešních pravidel je možné uplatnit daňovou slevu pro zdravotně postižené od okamžiku zahájení výplaty invalidního důchodu, respektive vydání průkazu ZTP/P. Nově by měl nárok na daňové zvýhodnění vznikat okamžikem přiznání invalidity (invalidního důchodu), respektive nároku na průkaz ZTP/P. V rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu je vždy uvedeno, kterým stupněm invalidity člověk trpí, k jakému dni invalidita vznikla nebo se změnil její stupeň. Právě stupeň invalidity pak ovlivňuje výši daňové úlevy.

Sleva pro zdravotně postižené

Člověk, který trpí invaliditou prvního nebo druhého stupně, si může z daně z příjmů ročně odečíst 2520 korun. Invalida třetího stupně si odečítá 5040 korun za rok. Člověk se zvlášť těžkým postižením (s nárokem na průkaz ZTP/P) uplatní daňové zvýhodnění ve výši 16140 korun. Kdo splňuje podmínky jen část roku, může uplatnit dvanáctinu uvedené částky za každý měsíc – rozhodující vždy je, jestli jste podmínky splňovali na jeho počátku. 

Výhody má i zaměstnavatel, u kterého pracují zdravotně postižení:

Popsaná změna se obdobně projeví také u slevy na zdravotně postiženého manžela či manželku.

Novinka je součástí vládního daňového balíčku. Ve Sněmovně už prošel druhým čtením. Účinný by měl být od prvního dubna 2017.

Paušální daň pro víc lidí

Možnost uhradit daň z příjmů takzvanou paušální daní není příliš známá. Využívá ji jen několik desítek podnikatelů. Jde v podstatě o možnost domluvit se s finančním úřadem předem (do konce března příslušného zdaňovacího období) na stanovení a úhradě daně v dohodnuté výši – vychází se hlavně z minulých příjmů a příjmů očekávaných dle obchodních plánů v aktuálním roce. Minimální částka paušální daně po slevách na dani dělá šest set korun. Když finanční úřad vyhodnotí podklady od podnikatele jako relevantní a na paušální dani se s ním dohodne, odpadne podnikateli povinnost podávat daňové přiznání – vyhne se tak případným chybám při vyplňování i daňové kontrole.

Dnes mohou paušální daň využívat pouze podnikatelé bez zaměstnanců a vedlejších příjmů. Od roku 2017 by mělo omezení ze zákona vypadnout – paušální daň by měla být dostupná také podnikatelům, kteří mají zaměstnance, i podnikatelům s příjmy ze zaměstnání. Zůstat má jediná podmínka: podnikatel nesmí mít roční příjmy vyšší než pět milionů korun.

Ministerstvo financí také chce umožnit, aby podnikatelé, kteří se rozhodnou pro paušální daň a ve třech bezprostředně předcházejících letech jejich hrubé příjmy nepřesahovaly dvě stě padesát tisíc, nemuseli elektronicky evidovat tržby.

Ministerstvo financí chce tyto úpravy zařadit pozměňovacím návrhem do balíku daňových změn, který již čeká na třetí čtení ve Sněmovně. Balíček by měl nabýt účinnosti v dubnu 2017. V návrhu novely je přechodné ustanovení, na základě kterého by mohla novinka být účinná zpětně už od prvního března 2017, kdy se spouští druhá fáze EET.

EET pod lupou

Elektronická evidence, tedy online kontrola tržeb, se týká podnikatelů a živnostníků, kteří za zboží a služby přijímají platby v hotovosti nebo kartou. O všem novém a důležitém v oblasti elektronické evidence tržeb vás na Peníze.cz informujeme:

EET: Nová povinnost, nová sleva

V souvislosti se zavedením povinného elektronického evidování tržeb mohou podnikatelé jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši pěti tisíc korun na pořízení a provoz EET – stropem je (kladný) rozdíl mezi patnácti procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Nárok na slevu nemusíte dokládat fakturami za nákup pokladního zařízení či softwaru.

Slevu mohou uplatnit pouze daňoví poplatníci z řad fyzických osob, a to za zdaňovací období, ve kterém poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli povinnost podle zákona o EET evidovat.

Tato novinka už platí.

Anketa

Dotkne se vás některá ze změn?

Vyšší minimální mzda: Co přinese

Od ledna 2017 se zvyšuje minimální mzda na jedenáct tisíc korun. Změna se promítne i v daních. Na minimální mzdu je vázaný například limit pro výplatu daňového bonusu na dítě – podmínkou je roční příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (v roce 2016 jde o 59 400 korun, v roce 2017 66 tisíc korun).

Zvyšuje se také maximální roční částka školkovného (daňové slevy na umístění dítěte v předškolním zařízení), v roce 2016 dosahovalo 9900 korun, v roce 2017 půjde o 11 000 korun.

Změna už je jistá.

Výsluhy: Osvobozeno

Výsluhový příspěvek, odbytné a příspěvek na bydlení vojáků z povolání a výsluhový příspěvek příslušníků bezpečnostních sborů, by měl být od roku 2017 opět osvobozený od daně z příjmů. Dnes se z něj při výplatě strhává patnáctiprocentní srážková daň. Od roku 2017 by výsluhy dani podléhat neměly.

Změna je součástí novely, kterou už schválila Sněmovna i Senát, čeká jen na podpis prezidenta, účinná bude od roku 2017.

Větší úlevy pro dárce krve a kostní dřeně

Větších výhod by se měli dočkat dárci krve a lidé, kteří vstoupí do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk.

Základ daně z příjmů by si dárci krve nově mohli snížit o tři tisíce korun za každý odběr (dnes jde o dva tisíce korun). Osm tisíc by si mohli od základu daně podle novely zákona odečíst lidé, kteří vstoupí alespoň do jednoho z výše jmenovaných registrů - nárok na tento daňový odpočet bude možné uplatnit jen jednou za život.

Novinka je součástí novely, která je aktuálně ve fázi druhého čtení ve Sněmovně. Účinnosti měla původně nabýt od počátku roku 2017, vzhledem k tomu, že ještě neprošla ani druhým čtením, nabude patrně účinnosti později.

Naučte děti zacházet s penězi.

Naučte děti zacházet s penězi.

Partners Banka ti poradí, jak na dětský účet. Mějte vše pod kontrolou v jedné apce.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+90
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 11 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 1. 2017 7:57, Milan H.

Dobrý den, nejsem ekonom - otázku jistě položím neodborně, presto by mě zajímalo, zda se vzhledem ke zvýšení minimální mzdy bude někdy take měnit částka, kterou si může partner (manželka, manžel) vydělat aniž by to "ohrozilo" daňové zvýhodnění na prartnera 24900Kč s nízkými přijmy (myslím, že teď je to do 68000Kč). Vysvětlím důvod dotazu: Manželka má po mateřské brigadu, a nyní ji právě z uvedeného důvodu zvýšili mzdu. Vydělá si tedy o pár korun vice než je limit, ale rodinný příjem bude ve skutečnosti o 25000Kč ročně nižší. Děkuji, Milan H.

+8
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 5. 2017 17:46, Barry Hamilton

Hledáte půjčku? Jste správným místem pro řešení úvěrů přímo tady! Barry hamilton fondy Limited poskytovat půjčky společnostem a jednotlivcům za nízkou a cenově dostupnou úrokovou sazbu ve výši 2%. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese:

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (11 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Jak zjednodušit daňový systém?

2. 9. 2016 | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Očima expertů: Jak zjednodušit daňový systém?

Český daňový systém je složitý a nepřehledný. Mělo by se Ministerstvo financí pustit do rozsáhlejší reformy, nebo snad radši ne, aby – ať už na financích, nebo poslaneckou tvořivostí... celý článek

Partners Financial Services