Daň z nemovitosti: kolik zaplatíte v roce 2018

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 29. 11. 2017 | 9 komentářů
Jak se počítá daň z nemovitosti a jak vysoké jsou koeficienty, které výši daně ovlivňují?
Daň z nemovitosti: kolik zaplatíte v roce 2018

Včera jste na Peníze.cz četli, kdo musí v roce 2018 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a jak na to:

Dnes se podíváme, kolik na dani z nemovitosti v roce 2018 zaplatíte.

Výpočet daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí tvoří dvě dílčí daně: daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek. Základ daně z pozemků se vyjadřuje buď hodnotově (v korunách), nebo ve fyzických jednotkách (metrech čtverečních) - záleží na druhu pozemku. Hodnotové vyjádření se využívá u chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, orné půdy a trvalých travních porostů. Základem daně je pak cena půdy; dojdete k ní, když vynásobíte výměru pozemku průměrnou cenou půdy, kterou se dozvíte na obecním úřadě, finančním úřadě nebo ve vyhledavači Finanční správy.

Hledáte pomoc s daněmi?

Nechcete se s daněmi mořit sami? Máme adresy těch, kteří vám pomůžou. Najděte svého člověka ve svém okolí:

Auditoři a daňoví poradci na Peníze.cz

U hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je základem daně cena pozemku nebo součin výměry pozemku v metrech čtverečních a částky 3,80 koruny. U ostatních typů pozemků je základem daně výměra v metrech čtverečních (podle stavu k prvnímu lednu daného zdaňovacího období).

Základ daně ze stavby tvoří výměra stavby v metrech čtverečních (k prvnímu lednu zdaňovacího období). U jednotek, tedy bytu nebo samostatného nebytového prostoru, je základem daně výměra podlahové plochy v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,20. Když je součástí jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu (k bytu náleží třeba předzahrádka) násobí se koeficientem 1,22 koruny.

 • Stavby a jednotky osvobozené od daně: § 9 zákona o dani z nemovitosti

Při výpočtu daně se ještě zohledňuje, jestli se nemovitost využívá k podnikání, víc o tom níž.

Ze základní sazby daně se vychází, počítá se ale dál: sazba se vynásobí koeficientem, který je obci přidělený podle počtu obyvatel. Ani to ale není konec, obec ještě může stanovit vlastní místní koeficient. Vzoreček výpočtu daně z nemovitých věcí je tedy: sazba daně krát výměra nemovitosti krát koeficient platný pro danou obec krát místní koeficient.

Základní sazby daně z pozemků

Základní sazba daně z pozemků je podle § 6 zákona o dani z nemovitostí:

 • u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
 • u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %,
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m²,
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m²,
 • u stavebních pozemků 2 Kč/m²,
 • u ostatních ploch 0,2 Kč/m²,
 • u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m².

Slovníček

Stavební pozemek

Stavebním pozemkem se rozumí zdanitelnou stavbou nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy. Sazba daně se uplatní na výměru, která odpovídá zastavěné ploše nadzemní čísti plánované stavby. Stavebním pozemkem ovšem není pozemek, na kterém se má stavět stavba, která bude od daně osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j). Pozemek přestane být stavebním pozemkem, jakmile se se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud vyprší či skončí platnost povolení (či jiných dokumentů jmenovaných výš), které z pozemku dělá stavební pozemek.

Základní sazby daně ze staveb a jednotek

Základní sazba daně ze staveb a jednotek je podle § 11 zákona o dani z nemovitostí:

 • u obytného domu 2 Kč/m²; u ostatních budov tvořících příslušenství k obytnému domu (z výměry přesahující 16 metrů čtverečních) 2 Kč/m²,
 • u budovy pro individuální a rodinnou rekreaci 6 Kč/m²; u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (s výjimkou garáže) 2 Kč/m²,
 • u garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč/m²,
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč/m²,
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě a k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²,
 • u ostatních zdanitelných staveb 6 Kč/m²,
 • u ostatních zdanitelných jednotek 2 Kč Kč/m².

U staveb se základní sazba zvýší o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy stavby. U zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba zvýší o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby.

Koeficienty: jak zvyšují daň z nemovitosti

Základní sazba daně se násobí koeficientem podle velikosti obce:

 • 1,0 v obcích do 1000 obyvatel,
 • 1,4 v obcích od 1001 do 6000 obyvatel,
 • 1,6 v obcích od 6000 do 10 000 obyvatel,
 • 2,0 v obcích od 10 000 do 25 000 obyvatel,
 • 2,5 v obcích od 25 000 do 50 000 obyvatel,
 • 3,5 v obcích od 50 001 obyvatele, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,
 • 4,5 v Praze. 

Obce mají pravomoc koeficient o jednu kategorii zvýšit nebo o až o tři kategorie snížit. V Praze se může koeficient zvýšit až na 5. Koeficient podle velikosti obce se ale používá jen u obytných domů, ostatních zdanitelných jednotek (na které se vztahuje sazba 2 Kč Kč/m²) a stavebních pozemků. V některých případech se sazba daně může násobit ještě dalšími koeficienty, detaily jsou v § 11 zákona o dani z nemovitých věcí.

Kromě základního koeficientu smí obec pro všechny nemovitosti na svém území stanovit ještě místní koeficient, který nesmí být vyšší než pět bodů.

Pro stavby, které se využívají k podnikání, může obec navrch vyhlásit ještě další koeficient v hodnotě 1,5. Celková daňová povinnost se jím pak násobí.

Jestli vás zajímá současná výše koeficientů platná ve vaši obci, podívejte se do vyhledavače Finanční správy. Případně se můžete informovat na územním pracovišti finančního úřadu nebo na obecní vývěsce. Hodnoty koeficientů, které platí pro rok 2018 pro krajská a někdejší okresní města, najdete v tabulce níž. Uvádíme vždy hodnoty pro centrum města, pro okrajové části se koeficienty mohou lišit. Oproti roku 2017 je v cifrách jen pár změn. Jeseník snižuje místní koeficient z 2 na 1, Mladá Boleslav z 4 na 3. Frýdek – Místek snižuje místní koeficient ze 2 na 1, základní koeficient naopak zvyšuje z 3,5 na 4,5.

V článku o přiznávání daně z nemovitých věcí jsme vám doporučovali elektronický formulář daňové správy:

Když ho využijete, nebudete si muset s výší koeficientů lámat hlavu, aplikace je vyplní automaticky sama.

Nebytový prostor k podnikání: ještě vyšší daň

U obytného domu, jehož součástí je i nebytový prostor užívaný k podnikání, se daň z nemovitých věcí zvyšuje o součin výměry podlahové plochy nebytového prostoru v metrech čtverečních a částky 2 koruny. Výjimku mají nebytové prostory osvobozené od daně a nebytové prostory, které se používají v zemědělské prvovýrobě.

U jednotky, jejíž součástí je i nebytový prostor využívaný k podnikání, se daň zvyšuje o součin:

 • podlahové plochy nebytového prostoru
 • a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.

I v tomto případě platí výjimka pro nebytové prostory osvobozené od daně a prostory využívané k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství.

S placením daně za rok 2018, na rozdíl od podání daňového přiznání, nemusíte pospíchat, čas je do května 2018, detaily v článku:

Koeficienty pro krajská a bývalá okresní města

Město

Základní koeficient 2018

Místní koeficient 2018

Podnikatelský koeficient 2018

Praha

5

1

1,5

Benešov

2 stavby; 2,5 pozemky

2

1

Beroun

2,5

1

1,5

Kladno

3,5

1

1

Kolín

2,5

2

1

Kutná Hora

2

2

1

Mělník

2

1

1

Mladá Boleslav

2

3

1,5

Nymburk

2

2

1

Příbram

2,5

2

1

Rakovník

2,5

1

1,5

Děčín

3,5

1

1

Chomutov

4,5

2

1,5

Litoměřice

2,5

2

1,5

Louny

2 pozemky 1,4 stavby

2

1

Most

3,5

2

1

Teplice

4,5

1

1,5

Ústí nad Labem

3,5

2

1,5

Česká Lípa

2,5

2

1,5

Jablonec nad Nisou

1,6

1

1

Liberec

3,5

2

1

Semily

1,6

2

1,5

Hradec Králové

4,5 pozemky; 2 stavby

3

1,5

Jičín

2

1

1,5

Náchod

2,5

1

1,5

Rychnov nad Kněžnou

2,5

2

1,5

Trutnov

3,5

1

1

Chrudim

2

1

1

Pardubice

4,5 pozemky; 3,5 stavby

2

1,5

Svitavy

2

1

1,5

Ústí nad Orlicí

2,5

1

1,5

Havlíčkův Brod

2

2

1,5

Jihlava

4,5

1

1,5

Pelhřimov

2

1

1,5

Třebíč

2,5

1

1,5

Žďár nad Sázavou

2

1

1,5

Blansko

2

1

1

Brno

3,5

1

1,5

Břeclav

2,5

1

1,5

Hodonín

2,5

1

1

Vyškov

2,5 pozemky; 2 stavby

1

1,5

Znojmo

2,5

2

1,5

Jeseník

2

1

1,5

Olomouc

3,5

1

1,5

Prostějov

3,5

1

1

Přerov

3,5

1

1,5

Šumperk

2,5

1

1

Kroměříž

2,5

1

1

Uherské Hradiště

3,5

2

1

Vsetín

2,5

2

1

Zlín

4,5

1

1,5

Bruntál

2

1

1,5

Frýdek-Místek

4,5

1

1,5

Karviná

3,5

2

1,5

Nový Jičín

2,5

1

1,5

Ostrava

3,5

1

1,5

Opava

3,5 pozemky; 2 stavby

2

1

České Budějovice

3,5

1

1

Český Krumlov

2,5

2

1,5

Jindřichův Hradec

2,5

2

1

Písek

3,5

1

1,5

Prachatice

2,5

1

1,5

Strakonice

2

1

1,5

Tábor

2,5

2

1,5

Domažlice

2

1

1,5

Klatovy

2

1

1

Plzeň

4,5

1

1,5

Rokycany

2

1

1

Tachov

2

2

1

Cheb

2,5

2

1

Karlovy Vary

4,5

2

1,5

Sokolov

2,5

2

1

Zdroj dat: Podnikatel.cz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

15. 5. 2018 19:02, Jan Novák

Dnes nám přišla složenka za chatu.Loni jsme platili 228kč a dnes 417kč.

+3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Přiznání k dani z nemovitosti musí podat víc lidí. Co se změnilo

17. 1. 2024 | Kateřina Hovorková

Přiznání k dani z nemovitosti musí podat víc lidí. Co se změnilo

Do konce ledna musí přibližně sto tisíc lidí nově podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Tady je přehled změn i základních pravidel.

Máte garáž, chalupu nebo pronajímáte dům? Pozor na změny daně

20. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 2 komentáře

Máte garáž, chalupu nebo pronajímáte dům? Pozor na změny daně

Vládní balíček zásadně mění daň z nemovitosti. Nejenom, že se celkově výrazně zvýší, ale zároveň přesouvá určité stavby do jiných sazeb. Týká se to garáží, rekreačních objektů, ale... celý článek

Daň z nemovitostí stoupne. Experti řekli, jak ji dál vylepšit

11. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 8 komentářů

Daň z nemovitostí stoupne. Experti řekli, jak ji dál vylepšit

Vládní balíček zvyšuje od Nového roku sazbu daně z nemovitosti. Lidé si připlatí v průměru několik stokorun ročně. Stačí to? Jak by měla vypadat ideální daň? Zeptali jsme se.

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

20. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 7 komentářů

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

Řada úsporných opatření, kterými chce vláda snížit rostoucí deficit státního rozpočtu, vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jejím členem je i ekonom Petr Janský.... celý článek

Vládní balíček má zelenou, prezident podepsal. Přehled změn

13. 10. 2023 | Petr Kučera, Kateřina Hovorková

Vládní balíček má zelenou, prezident podepsal. Přehled změn

Desítky novel, které mají snížit zadlužení státu, jsou definitivně schválené. Projděte si, co konsolidační balíček obsahuje hlavně z pohledu osobních financí.

Partners Financial Services