Zahraniční trhy versus česká burza 1:0

B.I.G. Expert | rubrika: B.I.G. Expert | 5. 11. 2010
Zahraniční trhy versus česká burza 1:0
Investorům dochází trpělivost a začínají se poohlížet jinde. Okolní trhy i přesto, že se rovněž potýkají s tímto problémem, nabízejí stále více možností než tuzemský trh. Situaci na české burze navíc stále komplikují nejasnosti kolem ekonomických reforem pro příští rok.

Tento týden byl mimořádně bohatý na události. Nejvíce pozornosti se přitom soustředilo na volby v USA, na zasedání americké centrální banky (Fed) a samozřejmě i na jednání bankovní rady ČNB. V amerických volbách podle očekávání zvítězili republikáni, což s velkou pravděpodobností znamená, že ve střednědobém horizontu dojde k pozdržení některých opatření zdravotní reformy, politiky životního prostředí, finanční reformy a kroků zvyšujících daně. Bezprostřední dopad na trhy pak budou mít výsledky zasedání FEDu, který tento týden rozhodl o spuštění druhé vlny kvantitativního uvolňování měnové politiky. To jinými slovy znamená, že Fed bude nakupovat dlouhodobé státní dluhopisy v celkovém objemu až 900 miliard dolarů. Cílem tohoto opatření je zejména snížení úrokových sazeb u hypoték a firemních úvěrů. Dolar s ohledem na další masivní příliv peněz pokračoval v oslabování, a to až na úroveň 1,42 USD/EUR.

Na periferii eurozóny došlo v průběhu týdne k výraznému nárůstu rizikové prémie státních dluhopisů Řecka, Irska a Portugalska. Za tímto zhoršením stála především snaha Německa prosadit do unijních pravidel možnost kontrolovaného bankrotu předlužených zemí s tím, že část nákladů na sanaci dluhu by byla přenesena na držitele dluhopisů.

Domácí dluhopisové a peněžní trhy však především čekaly na výsledek dnešního jednání bankovní rady ČNB. Ta se rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na svém historickém minimu 0,75 %. Trhy předpokládají, že na svém dně a zůstane i po zbytek letošního roku. S velkým zájmem pak bude bezesporu studována nová makroekonomická prognóza z dílny ČNB, která by mimo jiné měla klást větší důraz na možné inflační tlaky v ekonomice. Největší riziko z tohoto pohledu představuje celosvětový růst cen potravin. Index cen potravin Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) vzrostl za posledních dvanáct měsíců o dvacet tři procenta a je již jen dvanáct procent pod svým vrcholem z roku 2008. Za tímto poměrně dramatickým růstem stojí, kromě nepříznivých klimatických podmínek v důležitých zemědělských oblastech, především zvýšená poptávka po potravinách v rychle se rozvíjejících zemích jako jsou Čína, Brazílie nebo Indie. Do budoucna přitom není žádný důvod domnívat se, že by se měl trend bohatnutí těchto regionů měnit. Nebude se tedy měnit ani rostoucí poptávka po zemědělských komoditách.

Každopádně platí, že pro jakékoliv rozhodování ČNB budou v následujících měsících klíčovými faktory jednak situace ve světové ekonomice, a dále pak vývoj kurzu české koruny.


Martin Pecka, Generali PPF Asset Management, správce fondů ČP INVEST investiční společnosti

  

    

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných českých akcií

Odhad experta pro období od 1. 11. 2010 do 29. 11. 2010 (holding period = 1 měsíc)

NázevAtraktivitaCena (pondělí)Rozhodně koupitKoupitŽádná akceProdatRozhodně prodat
NWR40217,804100
PEGAS NONWOVENS30419,803200
CETV2041003110
TELEFÓNICA O2 C.R.20388,902300
PHILIP MORRIS ČR209 55002300
ČEZ10785,501400
KOMERČNÍ BANKA104 01901400
ERSTE GROUP BANK-10805,101220
FORTUNA-10105,502030
UNIPETROL-10198,501220

Odhad experta pro období od 1. 11. 2010 do 2. 5. 2011 (holding period = 6 měsíců)

NázevAtraktivitaCena (pondělí)Rozhodně koupitKoupitŽádná akceProdatRozhodně prodat
NWR50217,813100
PEGAS NONWOVENS50419,813100
CETV3041003200
TELEFÓNICA O2 C.R.20388,902300
ČEZ20785,502300
ERSTE GROUP BANK20805,111210
FORTUNA10105,501400
KOMERĆNÏ BANKA04 01902120
PHILIP MORRIS ČR-109 55000410
UNIPETROL-10198,501220
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Patrik Hudec - Generali PPF Asset Management, správce fondů ČP INVEST investiční společnosti
Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Přemysl Nevlud - LUTHERUS
Dušan Jalový - UniCredit Bank

Zahraniční trhy

Pražská burza pokračuje i v měsíci listopadu v kalvárii započaté polovinou července, tj. mizivé likviditě a aktivitě. Nezřídka jsme svědky toho, že zobchodovaná "půlmiliarda" se stala denním maximem. Tomuto stavu příliš neprospívají ani široké "spready" na jednotlivých titulech. Investorůmdochází trpělivost a začínají se poohlížet jinde. Okolní trhy i přesto, že se také potýkají s tímto problémem, nabízejí stále mnohem více možností než právě tuzemský trh. Na české burze se navíc podle mého názoru výrazně projevuje očekávání toho, jak to vlastně bude s ekonomickými reformami příští rok. Zprávy z korporátní sféry začínají vnášet kousek optimismu, avšak poměrně razantní škrty a navíc rýsující se souboje privátní sféry se státem stále vyvolávají pocit velké nejistoty. České akciese tak až na pár výjimek zakonzervovaly a investoři je pomalu pouštějí ze zřetele. Reálně tak hrozí, že velmi nízké objemy obchodů budou ještě dlouhou dobu investory trápit.

V ostrém kontrastu s českou burzou tak působí, a to i přes viditelný pokles, například trh v Americe, kde stovky milionů kusů akcií zobchodovaných v rámci jednoho dne představují rozhodně větší terno. Navíc v kontextu dalšího kvantitativního uvolňování (rozumějme tisknutí peněz) lze očekávat další investice do všech finančních instrumentů snad s výjimkou US dluhopisů. Poměrně nelogická situace, kdy uvidíme nárůst na všech investičních nástrojích současně bude asi pokračovat.

I hospodářské výsledky firem začínají vzbuzovat více optimismu. Konec konců reporty za poslední čtvrtletí tohoto roku naše očekávání potvrzují. Makroekonomické ukazatele nám dávají naději v tom, že je vidět "nezhoršování" aktuálního stavu. Nezaměstnanost se sice pohybuje na vysokých úrovních, ale to bude pravděpodobně ještě delší dobu přetrvávat.

Z čistě technického hlediska se ovšem pohybujeme na výrazně resistenčních úrovních. Index Dow-Jones osciluje kolem dvojitém vrcholu, indexům S&Pa Nasdaqschází k této metě opravdu jen kousek. Bez ohledu na to, jak dopadnou volby do Kongresu v USA, bez ohledu nato jaké jsou hospodářské výsledy firem, analytik řídící se grafem vydá jednoznačný povel - SELL!

Osobně se k této variantě přikláním. Domnívám se, že korekce dvouměsíčního růstu je na spadnutí a investoři by měli na tuto příležitost počkat. Pokles o 10 procent na indexech bych považoval za dostatečný a vzhledem k mírně se lepšícímu fundamentu bych využil tuto korekci ke vstupu do pozic.

Karel Kabelka, GRANT CAPITAL

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 1. 11. 2010.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

UkazatelHodn. 29. 10.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1 156,001 135,671 138-1,761 110 - 1 16015
Dow Jones (USA)11 118,4010 867,6710 900-2,2510 530 - 11 20015
NASDAQ (USA)2 507,412 457,832 435-1,982 370 - 2 60015
FTSE 100 (V.Brit.)5 675,205 627,175 613-0,855 500 - 5 80024
DAX (Německo)6 601,376 479,176 450-1,856 300 - 6 70015
Nikkei 225 (Jap.)9 202,459 052,839 084-1,638 750 - 9 30015

Odhad expertů pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 29. 10.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1 156,001 155,171 168-0,071 050 - 1 22533
Dow Jones (USA)11 118,4010 892,0011 176-2,049 600 - 11 65033
NASDAQ (USA)2 507,412 480,332 529-1,082 150 - 2 70033
FTSE 100 (V.Brit.)5 675,205 610,505 757-1,144 950 - 6 00033
DAX (Německo)6 601,376 499,506 649-1,545 800 - 7 00033
Nikkei 225 (Jap.)9 202,459 214,009 0000,138 700 - 10 00024
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomot týdnu provedli:

Ondřej Moravanský - CYRRUS
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Patrik Hudec - Generali PPF Asset Management, správce fondů ČP INVEST
Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Roman Skalický - LUTHERUS
Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Vysvětlivky: Akcie
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.

Vysvětlivky: Úrokové sazby
Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Zájem o české akcie zůstává nízký

29. 10. 2010 | B.I.G. Expert

Zájem o české akcie zůstává nízký

Investoři vyčkávají. Změní na tom něco výsledky firem, obchodovaných na pražské burze, za třetí čtvrtletí?

Na pražské burze bude díky Fortuně rušno

22. 10. 2010 | B.I.G. Expert

Na pražské burze bude díky Fortuně rušno

Dění na pražské burze oživí vstup akcií sázkové kanceláře Fortuna. Na světových trzích opět převládá ochota riskovat. Platí to pro rozvinuté i rozvíjející se ekonomiky.

Pražská burza dál zaostává za vyspělými trhy

15. 10. 2010 | B.I.G. Expert

Pražská burza dál zaostává za vyspělými trhy

Zatímco řada burz ve vyspělých zemích se dostala na dohled letošních maxim, českým akciím se ani zdaleka tolik nedaří.

Akcie: odklon od českého trhu pokračuje

8. 10. 2010 | B.I.G. Expert

Akcie: odklon od českého trhu pokračuje

Pražská burza investory nadále příliš neláká, nikdo přitom nezná přesný důvod tohoto nezájmu. Ceny stěžejních akciových titulů, obchodovaných v Praze, přitom stagnují.

České akcie nadále stagnují

1. 10. 2010 | B.I.G. Expert

České akcie nadále stagnují

Omezený zájem investorů o pražskou burzu znovu přinesl podprůměrné objemy obchodů. Současné ceny akcií, obchodovaných v Praze, přitom nabízejí řadu zajímavých investičních příležitostí. celý článek

Partners Financial Services