Akcie: odklon od českého trhu pokračuje

B.I.G. Expert | rubrika: B.I.G. Expert | 8. 10. 2010
Akcie: odklon od českého trhu pokračuje
Pražská burza investory nadále příliš neláká, nikdo přitom nezná přesný důvod tohoto nezájmu. Ceny stěžejních akciových titulů, obchodovaných v Praze, přitom stagnují.

Apatie až nezájem trápily české akciev září. Odklon od českého trhu byl velmi výrazný. Vždyť zatímco zámořský index S&P500přidal 9 %, index PXztratil za stejné období (měsíc září) 2,5 %. Při bližším pohledu na jednotlivé tituly s vysokou váhou v indexu PXmůžeme vidět, že Erste Bankse téměř nikam nedostala a na konci měsíce září se pohybuje na stejných hodnotách jako koncem srpna - kolem 720 Kč. Podobně je na tom ČEZa to na hodnotách 820 Kč – ten navíc dosáhl na konci září minima za posledních 17 měsíců. Komerční Bankasi od začátku měsíce září polepšila o 1 %. Výrazně ztratily akcie Telefónica O2a to kvůli propadu po rozhodném dni pro nárok na dividendu. Ztráta v září činí 11,5 % a titul tak výrazně „znehodnocuje“ index PX.

Co však za tak výrazným rozdílem ve výkonnosti českých akciíve srovnání se světem stojí? Jednoznačná odpověď neexistuje a byť tento komentář má ambice příčinu nalézt, nedaří se mu to.

Pozitivní výhled ratingu země po volbách, které dopadly úspěšně pro pravici, je ten tam. Vlastně se ani pořádně neprojevil, žádného výraznějšího růstu akciíjsme se nedočkali.

Odhodlanost k úsporám, která agenturu S&P přiměla ke zlepšení výhledu ratingu, tedy na akcie pozitivní vliv neměla a dost možná už šetření není tak v kurzu jako v červnu a červenci. Investorům asi dochází, že vládní úspory znamenají menší výdaje a méně zakázek pro firmy v ekonomice.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Dalším vlivem by mohl být kurs české koruny k ostatním měnám. Zejména v posledních dvou týdnech naše měna posílila ke všem měnám, nejvíce však k americkému dolaru. Při troše představivosti by se dalo říct, že česká koruna je pro zahraniční investory „drahá“ a tudíž čekají na její nákup za levnější ceny a na následnou investici na českém trhu (ať už v jakékoli podobě).

Na první pohled se tak zdá, že investořio český trh ztrácejí zájem. Změnu by mohly přinést nové emise. Nyní se mluví zejména o dvou subjektech, které si hodlají na burzu „přijít“ pro kapitál. Jedná se o sázkovou kancelář Fortuna a výrobce softwaru AVG. Konkrétnější obrysy má zatím Fortuna, když některé zdroje mluví o vstupu na burzu v polovině října. Oficiálně by pak mělo k emisi dojít do konce roku. Má se jednat o vstup na polskou a pražskou burzu a dá se jednoznačně očekávat velký zájem o tuto emisi. Objem, o kterém se spekuluje (100 milionů EUR), je však dle mého názoru relativně malý.

Pokud ovšem dojde ke korekci trhů globálně a nenalhávejme si, že k tomu v brzké době nedojde, pak bohužel české akcie neodolají této situaci. Hypotézu, že české akciev případné korekci budou naopak posilovat, můžeme považovat za velmi troufalou.

Miroslav Hlavoň, GRANT CAPITAL

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných českých akcií

Odhad experta pro období od 4. 10. 2010 do 1. 11. 2010 (holding period = 1 měsíc)

NázevAtraktivitaCena (pondělí)Rozhodně koupitKoupitŽádná akceProdatRozhodně prodat
NWR4021012200
CETV30435,803200
ERSTE GROUP BANK2072303110
ČEZ2081102300
ORCO10185,201400
TELEFÓNICA O2 C.R.038401310
PHILIP MORRIS ČR09 19901310
PEGAS NONWOVENS0446,902201
KOMERČNÍ BANKA03 94501310
UNIPETROL-1020501220

Odhad experta pro období od 4. 10. 2010 do 4. 4. 2011 (holding period = 6 měsíců)

NázevAtraktivitaCena (pondělí)Rozhodně koupitKoupitŽádná akceProdatRozhodně prodat
CETV40435,813010
NWR3021004010
ERSTE GROUP BANK3072312110
ČEZ2081111210
ORCO10185,202210
TELEFÓNICA O2 C.R.1038402210
PHILIP MORRIS ČR109 19902210
PEGAS NONWOVENS0446,901310
KOMERČNÍ BANKA03 94510220
UNIPETROL-1020501220
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Patrik Hudec - Generali PPF Asset Management, správce fondů ČP INVEST
Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Přemysl Nevlud - LUTHERUS
Dušan Jalový - UniCredit Bank

Zahraniční trhy

Za poslední měsíc zažily hlavní světové akciové indexy slušný růst. Na první pohled jako by zaostávaly evropské trhy, když si EuroStoxx 50 přidal ani ne 5 % ve srovnání s desetiprocentním růstem japonského Nikkei 225, nebo dokonce růstem amerického Nasdaq o 14 %! Uvedené rozdíly se však poněkud sníží nebo dokonce vyrovnají, pokud přihlédneme k měnovému vývoji. Ve stejném období prošel americký dolar rychlým oslabením, když cena eura vyjádřená v dolarech stoupla o 10 %. O něco méně (8 %) si musí připlatit ten, kdo chce koupit euro za jeny proti situaci, co byla před měsícem. Jako by doba, kdy euro bylo terčem prodejů a tématem byla slabost zemí na periférii Eurozóny, byla dávno pryč. Pozornost se teď soustředí na kroky jednotlivých bloků v měnové oblasti, když se snaží řešit své ekonomické problémy. A právě dosavadní zdrženlivost Eurozóny je asi příčinou síly eura.

Japonsko se snaží intervenovat na měnovém trhu a oslabit svou měnu, aby podpořilo své exporty. Americký Fed slibuje, že pokud se nebude ekonomice dařit, bude nakupovat státní dluhopisy, aby dále snížil jejich výnosy a dodal do ekonomiky další likviditu. V takovém scénáři i špatné zprávy jsou pro akcie dobré zprávy, protože budou znamenat o to větší nákupy ze strany Fedu. Zřejmě tato logika platí v současné situaci na americkém trhu - když po dobrých zprávách akcie rostou, špatné je nejsou schopny srazit, ale vedou k o to většímu pádu dolaru v očekávání většího rozsahu nákupů ze strany Fedu. Obavy z rozsahu takových nákupů v USA odráží stále nová a nová maxima na ceně zlata (oblíbenému úkrytu před znehodnocením papírových peněz) v dolarovém vyjádření, zatímco jeho cena v eurech nebo českých korunách zůstává "klidná". Investoři jsou zřejmě přesvědčeni o masivním zásahu Fedu a tlačí ceny výše. Pro další vývoj bude důležité sledovat postoje představitelů Fedu, jasněji však bude na počátku listopadu, kdy proběhne jeho zasedání. Současný postoj centrálních autorit je však spíše pomoci, když se nedaří, takže akcie by v nejbližší době alespoň v nominálním vyjádření, pokud se postoj nezmění, klesat neměly, pohyby v měnové oblasti však mohou být značné.

Roman Skalický, LUTHERUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 4. 10. 2010.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

UkazatelHodn. 1 10.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1 126,701 146,671 1371,771 120 - 1 19051
Dow Jones (USA)10 829,6810 827,5010 792-0,0210 550 - 11 17033
NASDAQ (USA)2 370,752 387,002 3630,692 300 - 2 50033
FTSE 100 (V.Brit.)5 592,905 625,005 5620,575 460 - 5 90033
DAX (Německo)6 211,346 222,336 2010,186 030 - 6 47024
Nikkei 225 (Jap.)9 404,239 541,509 4721,469 250 - 9 90033

Odhad expertů pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 1 10.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1 126,701 161,831 1673,121 030 - 1 30033
Dow Jones (USA)10 829,6810 805,3310 891-0,229 400 - 11 75033
NASDAQ (USA)2 370,752 335,672 397-1,481 990 - 2 58033
FTSE 100 (V.Brit.)5 592,905 586,005 663-0,124 800 - 6 19033
DAX (Německo)6 211,346 209,836 280-0,025 600 - 6 70033
Nikkei 225 (Jap.)9 404,239 553,339 6501,598 600 - 10 30033
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Ondřej Moravanský - CYRRUS
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Patrik Hudec - Generali PPF Asset Management, správce fondů ČP INVEST
Karel Kabelka, Miroslav Hlavoň - GRANT CAPITAL
Roman Skalický - LUTHERUS
Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Vysvětlivky: Akcie
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.

Vysvětlivky: Úrokové sazby
Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-46
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

České akcie nadále stagnují

1. 10. 2010 | B.I.G. Expert

České akcie nadále stagnují

Omezený zájem investorů o pražskou burzu znovu přinesl podprůměrné objemy obchodů. Současné ceny akcií, obchodovaných v Praze, přitom nabízejí řadu zajímavých investičních příležitostí. celý článek

Pražská burza zatím marně čeká na svěží vítr

24. 9. 2010 | B.I.G. Expert

Pražská burza zatím marně čeká na svěží vítr

Nízké objemy obchodů na pražské burze provázejí minimální cenové výkyvy. Přinese příští rok oživení v podobě nových atraktivních akciových titulů?

Růstové rally akciových trhů skončilo

17. 9. 2010 | B.I.G. Expert

Růstové rally akciových trhů skončilo

Nejistota na finančních trzích a obavy z křehkosti globálního ekonomického oživení nahrávají zlatu, které překonává historické rekordy.

Burza dál přešlapuje na místě

10. 9. 2010 | B.I.G. Expert

Burza dál přešlapuje na místě

Zájem o české akcie zůstává nadále minimální a není příliš pravděpodobné, že by se to mělo v nejbližší době nějak zásadněji změnit.

Ospalá nálada vyhnala z trhů všechny investory

3. 9. 2010 | B.I.G. Expert

Ospalá nálada vyhnala z trhů všechny investory

Trhy v poslední době bez výraznějších zpráv přešlapovaly na místě. Přinesou příznivější informace, které přicházejí z USA, změnu v dosavadním opatrném přístupu investorů?

Partners Financial Services