Na další akciový růst už jen optimismus stačit nebude

B.I.G. Expert | rubrika: B.I.G. Expert | 29. 5. 2009
Na další akciový růst už jen optimismus stačit nebude
Prudký růst akcií v minulých týdnech byl tažen optimismem investorů a zprávami o náznacích konce recese. Jenže ta zdaleka nekončí. Další silný růst proto přijde, až čísla z ekonomiky odraz ode dna skutečně potvrdí.

"Po dlouhé a především silné rally trvající dva měsíce se počátkem května domácí indextéměř dotkl hranice 1 000 bodů, ale pak ustoupil ze slávy a poslední dva týdny stagnuje na stávajících úrovních – asi o 5-10 % níže. Podobnou rally a ústup lze v posledních týdnech s drobnými variacemi vystopovat i na hlavních světových trzích. Motivem k prudkým růstům byly nadějné komentáře o světlech na konci tunelu, dále pak opatření centrálních autorit, která mohla vést ke zpomalování poklesu některých ekonomických indikátorů, ale především k růstu důvěry, a ta byla asi rozhodující. Nakonec samotný růst akciízpětně posiloval důvěru, jež provokovala jejich další růst. Počátkem května se však tento cyklus narušil prudkým poklesem poté, co domácí index posílil za dva měsíce přes 60 %.

V období prudkého růstu však došlo jen ke zmírnění poklesu některých ekonomických indikátorů, což vyvolává pochyby o původních předpokladech, na kterých byla rally založena, že k obratu v ekonomice dojde na konci roku.

Pro další akciový růst již budou potřeba hmatatelné známky toho, že se situace zlepšuje výrazněji. K tomu ale bude potřeba čas. Původní odhady o obratu na konci tohoto roku se podle mnoha autorit přesouvají až do různých částí roku následujícího, takže bude potřeba větší trpělivosti a času. To mě vede k názoru, že nejbližší období na burze by mělo být obdobím stagnace nebo poklesu spojeného s netrpělivým vybíráním zisků. Až uplyne letní mezidobí, pokud ekonomická situace dovolí, mohl by na podzim pokračovat započatý růst. V delším období by pro ceny akcií měly být příznivé i inflační efekty současných vládních balíčků."

Roman Skalický, LUTHERUS

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných českých akcií

Odhad experta pro období od 25. 5. 2009 do 22. 6. 2009 (doba držení = 1 měsíc)

NázevAtraktivitaCena (pondělí)Rozhodně koupitKoupitŽádná akceProdatRozhodně prodat
PEGAS NONWOVENS 17 337.4 1 1 3 1 0
TELEFÓNICA O2 C.R. 17 427.5 1 1 3 1 0
CETV 8 380 0 2 3 1 0
PHILIP MORRIS ČR 8 6310 0 2 3 1 0
ČEZ 0 877 0 2 2 2 0
NWR -8 89.5 0 0 5 1 0
VIG -8 756.1 0 1 3 2 0
ORCO -8183.75 0 0 5 1 0
ERSTE GROUP BANK -17 485 0 0 4 2 0
KOMERČNÍ BANKA -25 2863 0 1 1 4 0

Odhad experta pro období od 25. 5. 2009 do 23. 11. 2009 (doba držení = 6 měsíců)

Název Atraktivita Cena (pondělí) Rozhodně koupit Koupit Žádná akce Prodat Rozhodně prodat
PEGAS NONWOVENS 50 337.4 1 4 1 0 0
PHILIP MORRIS ČR 50 6310 2 2 2 0 0
ERSTE GROUP BANK 50 485 1 4 1 0 0
ČEZ 42 877 1 3 2 0 0
NWR 42 89.5 0 5 1 0 0
VIG 42 756.1 0 5 1 0 0
TELEFÓNICA O2 C.R. 33 427.5 1 3 1 1 0
CETV
33 380 0 4 2 0 0
KOMERČNÍ BANKA 25 2863 0 3 3 0 0
ORCO 17 183.75 0 2 4 0 0
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Tomáš Matuška - BH Securities
Roman Skalický - CYRRUS
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Michal Znojil - J&T BANKA
Dušan Jalový - UniCredit Bank

Zahraniční trhy

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzíchsledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 25. 5. 2009.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn. 22. 5. Průměr Medián Změna v % Interval Růst Pokles
PX 925,80 899,50 895 -2,84 805 - 1 012 2 4
Dow Jones (USA) 8 277,32 8 171,00 8 200 -1,28 7 800 - 8 500 2 4
NASDAQ (USA) 1 692,01 1 695,00 1 675 0,18 1 600 - 1 800 3 3
FTSE 100 (V. Brit.) 4 365,29 4 212,83 4 245 -3,49 3 950 - 4 500 1 5
DAX (Německo) 4 918,75 4 724,50 4 750 -3,95 4 385 - 5 062 2 4
Nikkei 225 (Jap.) 9 225,81 9 172,50 9 135 -0,58 8 900 - 9 465 2 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn. 22. 5. Průměr Medián Změna v % Interval Růst Pokles
PX 925,80 928,50 926 0,29 820 - 1 050 3 3
Dow Jones (USA) 8 277,32 8 484,50 8 225 2,50 7 325 - 10 000 3 3
NASDAQ (USA) 1 692,01 1 766,67 1 750 4,41 1 520 - 2 000 4 2
FTSE 100 (V. Brit.) 4 365,29 4 410,83 4 310 1,04 4 000 - 5 000 3 3
DAX (Německo) 4 918,75 4 880,50 4 874 -0,78 4 485 - 5 350 3 3
Nikkei 225 (Jap.) 9 225,81 9 233,17 9 310 0,08 8 729 - 9 600 4 2
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Antonín Žmuran - BH Securities
Ondřej Moravanský - CYRRUS
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Aleš Vávra - J&T BANKA
Petr Hlaváč - X-Trade Brokers

Odhad úrokových sazeb od 25. 5. 2009

"Tento týden byl, co se týká domácích makrodat, relativně chudý a tak za zmínku stojí především v pondělí zveřejněný "Index ekonomického sentimentu" za měsíc květen. Tento indikátor důvěry zaznamenal již třetí meziměsíční růst v řadě. Po březnovém zvýšení o 1,7 bodu a dubnovém růstu o 4,2 bodu dosáhl v květnu meziměsíční nárůst 0,2 bodu na -9,7 bodu. Makroekonomická čísla tak potvrzují konsenzus, že nejhorší je již za námi. Nicméně je třeba si uvědomit, že výše uvedený optimismus, nepramení z obnoveného růstu ekonomiky, ale pouze ze zpomalení jejího poklesu. Řada ekonomů přitom upozorňuje, že oživení přijde pomalu a bude slabší, než se obecně předpokládá. Obavy o zhoršování státních financí ve světě sílí a naposledy je veřejně prezentovala ratingová agentura S&P, která přišla s varováním, že Velká Británie může kvůli vysokému deficitu přijít o svůj rating AAA.

Ačkoliv se po posledním snížení sazeb na začátku tohoto měsíce zdálo, že ve zbytku letošního roku již ČNBponechá své sazby beze změny a že cyklus snižování úroků tak dospěl do svého konce, dnes viceguvernér České národní banky Miroslav Singer připustil možnost dalšího snižování sazeb. Jako faktory, které by podpořily tento vývoj, viceguvernér uvedl: další pokles sazeb Evropské centrální banky, sílící dezinflaci nebo prohlubování krize. Celkově však Singer shrnul svůj pohled na další vývoj nastavení hlavního nástroje měnové politiky jako těžko předpověditelný. Nicméně je však stále více patrné, že pokud ještě dojde letos ke změně úroků, bude to směrem dolů a případný cyklus zvyšování úroků pak nebude zahájen dříve než v prvním pololetí roku 2010."

Martin Pecka, ČP INVEST investiční společnost

Názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolarua eurav horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 25. 5. 2009.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Akt. hodn. Průměr Medián Interval Růst Pokles
PRIBOR 3 měsíce 2,22 2,16 2,18 2,10 - 2,20 0 3
PRIBOR 1 rok 2,59 2,57 2,60 2,50 - 2,60 2 1
Státní dluhopis 6,55/11 - výnos 3,02 3,00 2,90 2,90 - 3,20 1 2
Kč/USD 19,061 19,10 19,00 19,00 - 19,30 2 1
Kč/EUR 26,700 26,73 26,80 26,50 - 26,90 1 2
Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel Akt. hodn. Průměr Medián Interval Růst Pokles
PRIBOR 3 měsíce 2,22 2,03 2,15 1,75 - 2,20 0 3
PRIBOR 1 rok 2,59 2,48 2,55 2,30 - 2,60 1 2
Státní dluhopis 6,55/11 - výnos 3,02 2,90 2,90 2,80 - 3,00 0 3
Kč/USD 19,061 18,90 19,20 17,50 - 20,00 1 2
Kč/EUR 26,700 26,23 26,10 26,00 - 26,60 3 0
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Martin Pecka, Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Jan Bureš - Poštovní spořitelna, ČSOB
Petr Hlaváč - X-Trade Brokers

Vysvětlivky: Akcie
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.

Vysvětlivky: Úrokové sazby
Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Cesta ze dna zdaleka nemusí být rychlá

22. 5. 2009 | B.I.G. Expert

Cesta ze dna zdaleka nemusí být rychlá

Optimismus trhů, že to nejhorší mají hlavní světové ekonomiky za sebou, je příliš velké. Pokud bude hnát dál vzhůru ceny akcií, zadělávají si trhy na příští velký pád. Zvlášť, pokud... celý článek

Akciové trhy jsou zralé na korekci

15. 5. 2009 | B.I.G. Expert | 3 komentáře

Akciové trhy jsou zralé na korekci

Trhy ovládají emoce. Jeden příklad za všechny. Zatímco v říjnu a listopadu loňského roku ztráta 157 tisíc, respektive 250 tisíc pracovních míst znamenala zděšené vyprodávání akcií,... celý článek

Čekání na bankovní testy, které budí pochybnosti

11. 5. 2009 | B.I.G. Expert

Čekání na bankovní testy, které budí pochybnosti

Náladu na trzích ovlivňovalo minulý týden čekání na výsledky zátěžových testů amerických bank. Zvýšený apetit investorů po riziku přál akciím ale také "rizikovějším" měnám. Na tom se... celý článek

Analytici doporučují s akciovými obchody počkat

4. 5. 2009 | B.I.G. Expert

Analytici doporučují s akciovými obchody počkat

Akcie jsou překoupené a nelze proto vyloučit až desetiprocentní korekci. Trhy tak patrně vytvoří nové,ale vyšší dno, domnívají se analytici oslovení v průzkumu B.I.G. Expert.

Nový strašák trhů: nesplácené firemní úvěry

24. 4. 2009 | B.I.G. Expert

Nový strašák trhů: nesplácené firemní úvěry

Akciové trhy jsou zralé na korekci, domnívá se většina investorů. Možná i proto, že loni touto dobou akcie rovněž rostly v domnění, že banky už oznámily všechny ztráty a krize spěje... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.