Akciové trhy jsou zralé na korekci

B.I.G. Expert | rubrika: B.I.G. Expert | 15. 5. 2009 | 3 komentáře
Akciové trhy jsou zralé na korekci
Trhy ovládají emoce. Jeden příklad za všechny. Zatímco v říjnu a listopadu loňského roku ztráta 157 tisíc, respektive 250 tisíc pracovních míst znamenala zděšené vyprodávání akcií, na dubnová data o ztrátě 539 000 pracovních míst akciové trhy reagovaly růstem

"Obecně platí, že akciové trhyjsou mimo jiné v důsledku globalizace vzájemně provázané a směr do značné míry udávají Spojené státy. Tato korelace platí samozřejmě také nutně pro český trh, navíc v čase roste s tím, jak se ČR postupně přesouvá ze škatulky rozvíjejících se trhů mezi ty vyspělé. Dále je statisticky prokázáno, že především v dobách krize a medvědích trendů, který zažíváme i nyní, se tato provázanost výrazně upevňuje.

V uplynulých týdnech na trzích panoval optimismus po předchozím hlubokém propadu a místy doslova zavládla až nákupní horečka. Indexyse tak odrazily od svého březnového dna a připsaly si desítky procent. Neustálý přísun nových pozitivních zpráv od představitelů FED, výsledky zátěžových testů bank nebo lepší makročísla, kdy především tzv. leading-indikátory naznačují blížící se obrat, resp. zpomalování propadu hospodářství, oddalovaly očekávanou korekci a tlačily akcie do technicky výrazně překoupených úrovní (RSI, MACD, Bollinger,...). Stejně tak sentiment-indikátory poukazovaly na výrazný optimismus a kontrariánsky tedy naznačovaly pokles. Odlišit tzv. bear-market rally od reálného obratu do býčího trendu je však úkol velice obtížný.

Stále zastávám názor, že akcie mají to nejhorší opravdu již za sebou, ale měly by nyní zažít menší korekci a projít především delší fází konsolidace, jinak se na trhy může opět vrátit výrazná nervozita a kolísání. Likvidace pozic hedge-fondů, realizace rozsáhlých stop-lossů a spekulace na pokles stlačily ceny mnohých titulů pod jejich racionální úrovně – tato pružina nyní vyskočila nahoru. Díky tomuto pročištění trhů a odstranění subjektů využívající výraznou páku vznikla směrem dolů výrazná podpora, jelikož mnozí institucionální investoři mají stále akciové riziko výrazně zredukované a rádi by je začali opět budovat. Případnou korekci tedy spíše využijí pro navyšování alokace, a proto vidím riziko směrem dolů omezené.

Existuje však důvod, proč nemusí přijít ani mnou očekávaná korekce: tento názor je totiž žel jednak v souladu s konsenzem a podíváme-li na poslední období, kdy se trhy otáčely po splasknutí internetové bubliny, ani tehdy dlouho očekávaná korekce nakonec nedorazila.

Pro nejbližší období bych tedy osobně doporučil vybírat z českého trhu likvidní tituly jako ČEZ(rozhodně bych se vyhnul méně likvidním společnostem, jejichž kurzové pohyby spíše než reflexi fundamentu připomínají kasino), při případném poklesu dokupovat (agresivní Erste Banknebo konzervativnější, ale zase pro analytiky lépe čitelný Pegas). Těm, co mají strach z korekce a zároveň se bojí, že by jim mohl ujet vlak, když nyní prodají, navrhuji přestoupit alespoň dočasně do defenzivních titulů jako Telefónica O2 C.R.a Philip Morris ČR. Především tabákový Philip Morris považuji vzhledem k výhledu na stabilizaci businessu a potažmo zisku do budoucna a velice zajímavé dividendové politice za poměrně bezpečnou investici s velice atraktivním výnosem."

Patrik Hudec, Generali PPF Asset Management, správce fondů ČP INVEST

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných českých akcií

Odhad expertů pro období od 11. 5. do 8. 6. 2009 (doba držení = 1 měsíc)

NázevAtraktivitaCena (pondělí)Rozhodně koupitKoupitŽádná akceProdatRozhodně prodat
PHILIP MORRIS ČR40565021110
TELEFÓNICA O2 C.R.20420.910400
ČEZ1085502210
PEGAS NONWOVENS1031301400
CETV038800500
ORCO0206.601310
NWR-1010901220
UNIPETROL-2013600320
KOMERČNÍ BANKA-20279100320
ERSTE GROUP BANK-4054000221

Odhad expertů pro období od 11. 5. do 9. 11. 2009 (doba držení = 6 měsíců)

NázevAtraktivitaCena (pondělí)Rozhodně koupitKoupitŽádná akceProdatRozhodně prodat
PHILIP MORRIS ČR60565022100
ČEZ5085513100
TELEFÓNICA O2 C.R.40420.913010
CETV4038812200
ORCO40206.604100
NWR4010904100
ERSTE GROUP BANK4054012200
PEGAS NONWOVENS3031303200
KOMERČNÍ BANKA30279103200
UNIPETROL2013602300
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Tomáš Matuška - BH Securities
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Roman Skalický - LUTHERUS
Dušan Jalový - UniCredit Bank

Zahraniční trhy

"Evropští analytici upozorňovali na to, že problémy na finančních trzích v USA jsou z 50 % dílem faktů současného ekonomického prostředí, a z 50 % dílem psychologické reakce na tato fakta. Apelovali na FED, aby změnil svou rétoriku a zbytečně nepřiléval oleje do ohně. Neustálé opakování negativních faktů a prognóz z nejvyšších míst se jistě projevilo v jednání investorů. Vnímání se pak stává realitou. A opravdu - přestože se v ekonomickém prostředí téměř nic nezměnilo k lepšímu (jen přibyl nový termín "méně horší"), začali Bernanke, Geithner, šéfové Kongresu, Obama a poté i média prognózovat pozitivní výhledy o blízkém ozdravení ekonomiky.

Výsledek se dostavil - zatímco v říjnu a listopadu loňského roku ztráta 157 000, respektive 250 000 pracovních míst znamenala zděšené vyprodávání akcií, na dubnová data o ztrátě 539 000 pracovních míst akciové trhy reagovaly růstem (zde je na místě "méně horší" oproti březnové ztrátě 699 000 míst).

Podobně si investoři počínali (nastaly panické výprodeje) na podzim při oznámení o 10, 20, či 30 miliardách dolarůpro záchranu deseti hlavních bank, nyní dalších 75 miliard pomoci a 599 miliard ztrát 19 velkých bank v případě pokračování recese do roku 2010 bylo přivítáno na trzích jako pozitivní zprava.

Účastníci akciových trhů tedy v minulých dvou měsících společně se změnou mediálních masáží přehodnotili svá očekávání budoucího vývoje. Nicméně tento psychologický přesun se zatím neprojevil ve faktech - např. spotřebitelský sektor nepotvrdil oživení poptávky a zvýšení tržeb u retailových řetězců, a ani v průmyslu nebylo zaznamenáno celkové zvýšení zakázek, výroby a odbytu. Dříve nebo později budou investoři vyžadovat potvrzení svých pozitivních očekávání a nadějí.
Letošní průběh na akciových trzích tak opravdu připomínal horskou dráhu - devítitýdenní propad spojený s obavami a strachem vystřídal devítitýdenní razantní růst přinášející úlevu, naději a posléze i optimismus. Akciové trhy nám zatím letos nabídly téměř vše, tedy kromě konsolidace. Ta by se mohla dostavit v následujících měsících a myslím, že vyčerpaní investoři by jistě uvítali klidnější léto."

Antonín Žmuran, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzíchsledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 11. 5. 2009.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

UkazatelHodn. 11. 5.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX962,9880,2850-8,59805 - 1 01614
Dow Jones (USA)8 418,778 143,008 200-3,287 800 - 8 61514
NASDAQ (USA)1 731,241 657,801 650-4,241 600 - 1 74414
FTSE 100 (V. Brit.)4 435,504 208,004 200-5,133 950 - 4 62014
DAX (Německo)4 866,914 659,404 700-4,264 385 - 5 11214
Nikkei 225 (Jap.)9 451,989 017,409 050-4,68 500 - 9 51714

Odhad expertů pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 11. 5.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX962,9912845-5,29820 - 1 10023
Dow Jones (USA)8 418,778 585,607 9501,987 500 - 11 00023
NASDAQ (USA)1 731,241 746,601 7500,891 500 - 2 10032
FTSE 100 (V. Brit.)4 435,504 357,204 251-1,763 890 - 5 10014
DAX (Německo)4 866,914 768,204 506-2,034 400 - 5 40023
Nikkei 225 (Jap.)9 451,989 018,009 150-4,598 500 - 9 50014
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Antonín Žmuran - BH Securities
Ondřej Moravanský - CYRRUS
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Aleš Vávra - J&T BANKA

Vysvětlivky: Akcie
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.

Vysvětlivky: Úrokové sazby
Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

Oblíbená témata

akcie, zahraniční akcie

A tohle už jste četli?

Čekání na bankovní testy, které budí pochybnosti

11. 5. 2009 | B.I.G. Expert

Čekání na bankovní testy, které budí pochybnosti

Náladu na trzích ovlivňovalo minulý týden čekání na výsledky zátěžových testů amerických bank. Zvýšený apetit investorů po riziku přál akciím ale také "rizikovějším" měnám. Na tom se... celý článek

Analytici doporučují s akciovými obchody počkat

4. 5. 2009 | B.I.G. Expert

Analytici doporučují s akciovými obchody počkat

Akcie jsou překoupené a nelze proto vyloučit až desetiprocentní korekci. Trhy tak patrně vytvoří nové,ale vyšší dno, domnívají se analytici oslovení v průzkumu B.I.G. Expert.

Nový strašák trhů: nesplácené firemní úvěry

24. 4. 2009 | B.I.G. Expert

Nový strašák trhů: nesplácené firemní úvěry

Akciové trhy jsou zralé na korekci, domnívá se většina investorů. Možná i proto, že loni touto dobou akcie rovněž rostly v domnění, že banky už oznámily všechny ztráty a krize spěje... celý článek

Trhům nyní vládnou optimisté

17. 4. 2009 | B.I.G. Expert

Trhům nyní vládnou optimisté

Rostoucí akciové trhy nyní ovládají optimisté. Pomáhá jim i skutečnost, že z médií zmizely vysloveně špatné zprávy. Nicméně hovořit o dnu a odrazu k dlouhodobějším růstu by zatím bylo... celý článek

Když hrozí inflace, je na čase kupovat komodity

10. 4. 2009 | B.I.G. Expert

Když hrozí inflace, je na čase kupovat komodity

Vysoké vladní stimulační balíčky se mohou časem přelít do vysoké inflace. Pak se vyplatí nakupovat komodity, které mohou před inflací ochránit. Nebo investoři mohou sáhnout po akciích... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.