Cesta ze dna zdaleka nemusí být rychlá

B.I.G. Expert | rubrika: B.I.G. Expert | 22. 5. 2009
Cesta ze dna zdaleka nemusí být rychlá
Optimismus trhů, že to nejhorší mají hlavní světové ekonomiky za sebou, je příliš velké. Pokud bude hnát dál vzhůru ceny akcií, zadělávají si trhy na příští velký pád. Zvlášť, pokud odraz od ekonomického dna bude podstatně pomalejší, než si dnešní optimisté připouštějí.

"Soudobé jazykovědě zavdaly akciové trhyjednoznačný podnět ke zcela nové definici významu slova optimismus. Žádná jiná charakteristika daného slova totiž nemůže být výstižnější než ta, vyjádřená poměrem aktuálního vývoje burzovních indexů vzhledem ke stavu světové ekonomiky. Odrážejí-li ceny akcií zhruba s půlročním předstihem budoucí vývoj průmyslu a obchodu, čekají tato odvětví zřejmě velmi růžové zítřky a překvapivě náhlá zlepšení. Optimismus v úplně nejryzejší formě pak zosobňují letošní bilance ještě začátkem března odepisovaných ekonomik Ruska (+60 %), Maďarska (+20 %) nebo proexportně orientovaného a na chřadnoucí německý trh markantně odkázaného českého průmyslu ( PX+7 %).

Nákupní horečka začíná gradovat, udrží-li se nastolené tempo růstu cen akcií, budeme asi počítat zhodnocení za rok 2009 v násobcích. Negativní zprávy přestaly existovat, nebo přesněji, kalibr těch mnoha hrozivých, jen trhy i nyní téměř denně zaplavují, je již tak omezený, že si lze jen těžko představit byť jen několikadenní souvislý pokles cen. Stovky miliard různých světových měn začaly plnit svoji funkci, hlavními aktéry jsou bezostyšně opět distingovaní pachatelé "krize?" – banky.

Závěrem snad jen pro vysvětlení: výše popsané jevy považuji za nezdravé a neadekvátní. Nebývalé růsty uplynulých dvou měsíců částečně ospravedlňuje uklidnění na finančních trzích i předpoklad, že doslova děsivé propady ekonomik budou zřejmě v meziročním srovnání těžko opakovatelné. Tím je však síla dobré nálady vyčerpána. Jakýkoli další vzestup cen akcií v následujících týdnech je dle mého názoru naprosto neopodstatněný a bude znamenat zase jen náběh na další ránu."

Tomáš Matuška, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných českých akcií

Odhad experta pro období od 18. 5. 2009 do 15. 6. 2009 (doba držení = 1 měsíc)

NázevAtraktivitaCena (pondělí)Rozhodně koupitKoupitŽádná akceProdatRozhodně prodat
PHILIP MORRIS ČR426 02522110
CETV1736703210
VIG8772,602310
ORCO8193,5102310
ERSTE GROUP BANK845602310
ČEZ8859,902310
TELEFÓNICA O2 C.R.842502310
KOMERČNÍ BANKA02 67401410
UNIPETROL-812701320
NWR-1799,901230

Odhad experta pro období od 18. 5. 2009 do 16. 11. 2009 (doba držení = 6 měsíců)

NázevAtraktivitaCena (pondělí)Rozhodně koupitKoupitŽádná akceProdatRozhodně prodat
PHILIP MORRIS ČR586 02515000
CETV5036714100
ČEZ50859,922200
UNIPETROL5012714100
VIG42772,613200
ORCO42193,5105100
ERSTE GROUP BANK4245613200
NWR4299,913200
TELEFÓNICA O2 C.R.3342513110
KOMERČNÍ BANKA252 67404110
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Tomáš Matuška - BH Securities
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Michal Znojil - J&T BANKA
Roman Skalický - LUTHERUS
Dušan Jalový - UniCredit Bank

Zahraniční trhy

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzíchsledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem ( PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 18. 5. 2009.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

UkazatelHodn. 15. 5.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX901,2896,5917-0,52805 - 95033
Dow Jones (USA)8 268,648 272,178 3650,047 800 - 8 65333
NASDAQ (USA)1 680,141 708,001 7101,661 600 - 1 80033
FTSE 100 (V. Brit.)4 348,114 322,504 400-0,593 950 - 4 60033
DAX (Německo)4 737,504 784,334 8750,994 385 - 5 10042
Nikkei 225 (Jap.)9 265,029 190,009 235-0,818 850 - 9 42024

Odhad expertů pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 15. 5.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX901,2959,839886,51814 - 1 10042
Dow Jones (USA)8 268,648 815,678 7506,627 944 - 10 50042
NASDAQ (USA)1 680,141 799,331 8157,091 566 - 1 95051
FTSE 100 (V. Brit.)4 348,114 556,174 5634,794 120 - 5 00042
DAX (Německo)4 737,504 918,675 0503,824 477 - 5 25042
Nikkei 225 (Jap.)9 265,029 305,009 4000,438 680 - 9 60042
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Antonín Žmuran - BH Securities
Ondřej Moravanský - CYRRUS
Patrik Hudec - ČP INVEST investiční společnost
Libor Buček, Jan Mach, Milan Nedbálek - FINANCE Zlín
Aleš Vávra - J&T BANKA
Petr Hlaváč - X-Trade Brokers

Odhad úrokových sazeb od 18. 5. 2009

"Trh s rizikem je na důležité křižovatce a stále si nemůže vybrat směr. Odráží se to ve váhavém kolísání akciových indexů. Klíčový S&P 500 oťukává okolí dvousetdenního průměru, který teoreticky odděluje medvědí a býčí trh. Špatnou zprávou pro býky je, že růsty akcií v posledních seancích byly doprovázeny nízkými zobchodovanými objemy. Špatnou zprávou pro medvědy je naopak neustálý pokles implikované volatility (VIX), která ukazuje na vytrvalé snižování averze k riziku.

O co se tady hraje? Za tržní nejistotou se skrývá nejistota ohledně dalšího vývoje světové ekonomiky. Naději na globální oživení podpořila především vybraná čísla z USA a Číny, která dovolila akciím za poslední dva měsíce získat zhruba 40 %. Na druhé straně ale přetrvává vysoká nejistota ohledně životaschopnosti oživení (čísla zatím ukazují na zpomalující propad). Nezaměstnanost v USA pokračuje v raketovém růstu a ani nabíhající masivní fiskální stimuly asi nedokáží výrazně vybudit spotřebu Američanů, na které se v minulosti vezl globální růst. Nezaměstnanost okolo 10 % navíc může uštědřit novou ránu americkému finančnímu sektoru. Situace může být ještě o poznání horší v Evropě, kde banky neprošly dostatečnou rekapitalizací a zůstávají v průměru více náchylné vůči silnému propadu hospodářství. Velké evropské ekonomiky se navíc nerozhoupaly k výraznějším fiskálním stimulům a mohou v druhé polovině roku zaostávat za opatrným americkým oživením. Eurozóna je přitom pro USA důležitým obchodním partnerem a její problémy mohou zpětně brzdit i USA. Další dva velcí obchodní partneři Ameriky - Japonsko a Mexiko - vykazují také jedny z historicky nejhorších propadů HDP (-15, respektive -20 %).

Pokud tedy ekonomiky narazily na dno, nemusí to automaticky znamenat lístek na rychlou cestu vzhůru. Oživení bude bolestivé a trhy po právu po 40% ziscích váhají, kudy dál."

Jan Bureš, Poštovní spořitelna

Názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolarua eurav horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 18. 5. 2009.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

UkazatelAkt. hodn.PrůměrMediánIntervalRůstPokles
PRIBOR 3 měsíce2,282,122,191,90 - 2,2104
PRIBOR 1 rok2,632,542,592,40 - 2,6004
Státní dluhopis 6,55/11 - výnos2,932,982,982,85 - 3,1022
Kč/USD19,93119,4519,3519,00 - 20,1031
Kč/EUR26,926,826,826,50 - 27,1021
Odhad expertů pro období 6 měsíců
UkazatelAkt. hodn.PrůměrMediánIntervalRůstPokles
PRIBOR 3 měsíce2,281,942,031,60 - 2,1004
PRIBOR 1 rok2,632,32,41,90 - 2,5004
Státní dluhopis 6,55/11 - výnos2,932,82,82,65 - 2,9513
Kč/USD19,93119,2319,3518,00 - 20,2022
Kč/EUR26,926,3826,426,00 - 26,7040
Zdroj: www.kurzy.cz

Hodnocení v tomto týdnu provedli:
Peter Čaputa - BH Securities
Martin Pecka, Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Jan Bureš - Poštovní spořitelna, ČSOB
Petr Hlaváč - X-Trade Brokers

Vysvětlivky: Akcie
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.

Vysvětlivky: Úrokové sazby
Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Akciové trhy jsou zralé na korekci

15. 5. 2009 | B.I.G. Expert | 3 komentáře

Akciové trhy jsou zralé na korekci

Trhy ovládají emoce. Jeden příklad za všechny. Zatímco v říjnu a listopadu loňského roku ztráta 157 tisíc, respektive 250 tisíc pracovních míst znamenala zděšené vyprodávání akcií,... celý článek

Čekání na bankovní testy, které budí pochybnosti

11. 5. 2009 | B.I.G. Expert

Čekání na bankovní testy, které budí pochybnosti

Náladu na trzích ovlivňovalo minulý týden čekání na výsledky zátěžových testů amerických bank. Zvýšený apetit investorů po riziku přál akciím ale také "rizikovějším" měnám. Na tom se... celý článek

Analytici doporučují s akciovými obchody počkat

4. 5. 2009 | B.I.G. Expert

Analytici doporučují s akciovými obchody počkat

Akcie jsou překoupené a nelze proto vyloučit až desetiprocentní korekci. Trhy tak patrně vytvoří nové,ale vyšší dno, domnívají se analytici oslovení v průzkumu B.I.G. Expert.

Nový strašák trhů: nesplácené firemní úvěry

24. 4. 2009 | B.I.G. Expert

Nový strašák trhů: nesplácené firemní úvěry

Akciové trhy jsou zralé na korekci, domnívá se většina investorů. Možná i proto, že loni touto dobou akcie rovněž rostly v domnění, že banky už oznámily všechny ztráty a krize spěje... celý článek

Trhům nyní vládnou optimisté

17. 4. 2009 | B.I.G. Expert

Trhům nyní vládnou optimisté

Rostoucí akciové trhy nyní ovládají optimisté. Pomáhá jim i skutečnost, že z médií zmizely vysloveně špatné zprávy. Nicméně hovořit o dnu a odrazu k dlouhodobějším růstu by zatím bylo... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.